Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Deutsche Lufthansa AG - LHA CFD

9.125
0.16%
0.030
Χαμηλό: 9.07
Υψηλό: 9.27
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.030
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.019974 %
Charges from borrowed part ($-0.80)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.019974%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.002248 %
Charges from borrowed part ($-0.09)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.002248%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Germany
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Deutsche Lufthansa AG ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 9.14
Άνοιγμα* 9.155
Μεταβολή 1 έτους* 33.75%
Εύρος ημέρας* 9.07 - 9.27
Εύρος 52 εβδ. 5.31-11.16
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.97M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 100.28M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 10.95B
Αναλογία P/E 11.50
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.20B
Έσοδα 34.42B
EPS 0.80
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.34
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 31, 2023 9.140 -0.055 -0.60% 9.195 9.280 9.030
May 30, 2023 9.200 0.040 0.44% 9.160 9.305 9.100
May 29, 2023 9.160 -0.090 -0.97% 9.250 9.290 9.140
May 26, 2023 9.185 -0.070 -0.76% 9.255 9.310 9.150
May 25, 2023 9.255 0.065 0.71% 9.190 9.340 9.090
May 24, 2023 9.190 -0.190 -2.03% 9.380 9.380 9.135
May 23, 2023 9.480 -0.215 -2.22% 9.695 9.695 9.355
May 22, 2023 9.695 0.085 0.88% 9.610 9.760 9.605
May 19, 2023 9.605 -0.155 -1.59% 9.760 9.920 9.600
May 18, 2023 9.755 0.105 1.09% 9.650 9.855 9.635
May 17, 2023 9.570 0.325 3.52% 9.245 9.630 9.220
May 16, 2023 9.275 0.135 1.48% 9.140 9.280 9.140
May 15, 2023 9.145 -0.035 -0.38% 9.180 9.215 9.090
May 12, 2023 9.145 0.010 0.11% 9.135 9.215 9.095
May 11, 2023 9.135 -0.145 -1.56% 9.280 9.295 9.060
May 10, 2023 9.215 -0.075 -0.81% 9.290 9.350 9.190
May 9, 2023 9.260 0.110 1.20% 9.150 9.300 9.130
May 8, 2023 9.150 -0.120 -1.29% 9.270 9.305 9.140
May 5, 2023 9.200 -0.020 -0.22% 9.220 9.345 9.075
May 4, 2023 9.200 -0.320 -3.36% 9.520 9.535 9.140

Deutsche Lufthansa AG Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 32770 16811 13589 36424 35542
Έσοδα 32770 16811 13589 36424 35542
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 18280 8837 8278 19142 17836
Ακαθάριστο Εισόδημα 14490 7974 5311 17282 17706
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 31538 19129 20678 34735 32742
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10091 7900 8167 11937 11787
Depreciation / Amortization 2276 2259 2561 2692 2181
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -151 64 -102 -115 -24
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 259 -240 1746 110 -24
Other Operating Expenses, Total 783 309 28 969 986
Λειτουργικά Έσοδα 1232 -2318 -7089 1689 2800
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -95 -209 -1432 287 88
Άλλο, Καθαρό -87 -79 -110 -116 -104
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1050 -2606 -8631 1860 2784
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 804 -2193 -6766 1245 2196
Δικαίωμα Μειοψηφίας -13 2 41 -32 -33
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 791 -2191 -6725 1213 2163
Καθαρά Κέρδη 791 -2191 -6725 1213 2163
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 791 -2191 -6725 1213 2163
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 791 -2191 -6725 1213 2163
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 791 -2191 -6725 1213 2163
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1195.49 738.581 753.267 666.59 662.137
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.66166 -2.9665 -8.92777 1.81971 3.2667
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0.57094
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.82755 -3.17772 -7.42114 1.93017 3.23811
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 7017 8877 10068 8462 5002
Έσοδα 7017 8877 10068 8462 5002
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4247 4880 5523 4841 2900
Ακαθάριστο Εισόδημα 2770 3997 4545 3621 2102
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7303 8487 8995 8113 5571
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1905 2167 2168 1968 1603
Depreciation / Amortization 545 574 572 565 545
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 23 170 6 53 31
Other Operating Expenses, Total 583 696 726 686 492
Λειτουργικά Έσοδα -286 390 1073 349 -569
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -108 -100 -42 -138 -120
Άλλο, Καθαρό -136 16 47 145 33
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -530 306 1078 356 -656
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -421 312 813 261 -552
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2 -5 -4 -2 -2
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -423 307 809 259 -554
Καθαρά Κέρδη -467 307 809 259 -584
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -423 307 809 259 -554
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -467 307 809 259 -584
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -467 307 809 259 -584
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1195.49 1195.49 1195.49 1195.49 1195.49
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.35383 0.2568 0.67671 0.21665 -0.46341
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.34133 0.34923 0.6805 0.24915 -0.44655
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -44 -30
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 15255 13475 10040 11285 10654
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8301 7666 5460 3385 3235
Μετρητά & Ισοδύναμα 1790 2307 1806 1415 1434
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6511 5359 3654 1970 1801
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4675 4114 3267 5847 5868
Accounts Receivable - Trade, Net 3333 2579 1719 4139 4246
Total Inventory 812 675 726 980 968
Prepaid Expenses 287 208 193 245 217
Other Current Assets, Total 1180 812 394 828 366
Total Assets 43335 42538 39484 42659 38213
Property/Plant/Equipment, Total - Net 19221 18672 19513 22390 18997
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 43245 41629 41273 42601 38581
Accumulated Depreciation, Total -24024 -22957 -21760 -20211 -19584
Goodwill, Net 356 511 510 736 736
Intangibles, Net 1072 1097 1128 1206 1157
Long Term Investments 665 717 709 981 937
Note Receivable - Long Term 596 590 474 501 522
Other Long Term Assets, Total 6170 7476 7110 5560 5210
Total Current Liabilities 17708 14682 14659 15986 16215
Accounts Payable 4041 2881 2087 3722 3912
Accrued Expenses 39 685 1335 425 434
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1902 1648 3130 1651 1716
Other Current Liabilities, Total 11726 9468 8107 10188 10153
Total Liabilities 34930 38088 38137 32512 28750
Total Long Term Debt 13270 15041 12252 8396 5008
Long Term Debt 11229 13079 10069 6012 1909
Capital Lease Obligations 2041 1962 2183 2384 3099
Deferred Income Tax 517 529 485 611 583
Minority Interest 69 40 40 109 110
Other Liabilities, Total 3366 7796 10701 7410 6834
Total Equity 8405 4450 1347 10147 9463
Common Stock 3060 3060 1530 1224 1217
Additional Paid-In Capital 252 956 378 378 343
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 3205 -1337 -1498 7182 7042
Unrealized Gain (Loss) 1149 1182 541 860 473
Other Equity, Total 739 589 396 503 388
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 43335 42538 39484 42659 38213
Total Common Shares Outstanding 1195.49 1195.49 837.55 670.04 665.86
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 16709 15255 17991 17806 15212
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8361 8301 9723 9365 7952
Μετρητά & Ισοδύναμα 1432 1790 2447 2708 2485
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6929 6511 7276 6657 5467
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5411 4675 5356 5511 4886
Accounts Receivable - Trade, Net 5177 4444 5188 5271 4640
Total Inventory 791 812 790 732 701
Prepaid Expenses 243 287 325 344 314
Other Current Assets, Total 1903 1180 1797 1854 1359
Total Assets 44904 43335 47559 46938 44386
Property/Plant/Equipment, Total - Net 19282 19191 19390 19258 18794
Intangibles, Net 1328 1428 1613 1601 1604
Long Term Investments 623 695 706 669 685
Note Receivable - Long Term 601 596 934 929 904
Other Long Term Assets, Total 6361 6170 6925 6675 7187
Total Current Liabilities 20375 17708 19257 19430 16983
Accounts Payable 5292 5660 6377 5961 4711
Accrued Expenses 844 681 829 889 681
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1906 1881 1333 1256 1691
Other Current Liabilities, Total 12333 9486 10718 11324 9900
Total Liabilities 37416 34930 38448 39074 39018
Total Long Term Debt 13154 13270 14547 14470 14510
Long Term Debt 13154 13270 14547 14470 14510
Deferred Income Tax 519 517 554 541 538
Minority Interest 62 69 70 63 58
Other Liabilities, Total 3306 3366 4020 4570 6929
Total Equity 7488 8405 9111 7864 5368
Common Stock 3060 3060 3060 3060 3060
Additional Paid-In Capital 252 252 956 956 956
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2729 3205 2179 1020 -985
Unrealized Gain (Loss) 745 1149 1990 2077 1703
Other Equity, Total 702 739 926 751 634
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 44904 43335 47559 46938 44386
Total Common Shares Outstanding 1195.49 1195.49 1195.49 1195.49 1195.49
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1050 -2606 -8631 1860 2784
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5168 399 -2328 4014 4109
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2472 2288 4393 2738 2178
Μη Χρηματικά Στοιχεία -162 -48 978 132 -317
Cash Taxes Paid 288 101 -81 1009 670
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 379 272 223 178 69
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1808 765 932 -716 -536
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3441 -2805 -2342 -3867 -3269
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2365 -1318 -1249 -3486 -3709
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1076 -1487 -1093 -381 440
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2266 2874 5076 -161 -626
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -380 -272 -223 -177 -68
Total Cash Dividends Paid -8 -19 -21 -414 -349
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 2091 306 0 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1878 1074 5014 430 -209
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 18 33 -33 -5 2
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -521 501 373 -19 216
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -575 1050 744 -334 -690
Cash From Operating Activities 1581 5168 5328 4441 1496
Cash From Operating Activities 602 2472 1721 1143 575
Non-Cash Items 143 -162 -82 -2 50
Cash Taxes Paid 11 288 34 99 -11
Cash Interest Paid 151 379 283 217 116
Changes in Working Capital 1411 1808 2945 3634 1561
Cash From Investing Activities -1611 -3441 -3671 -2680 -744
Capital Expenditures -996 -2365 -1807 -1362 -637
Other Investing Cash Flow Items, Total -615 -1076 -1864 -1318 -107
Cash From Financing Activities -336 -2266 -1569 -1389 -586
Financing Cash Flow Items -160 -380 -283 -217 -116
Total Cash Dividends Paid -8 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -176 -1878 -1286 -1172 -470
Foreign Exchange Effects -4 18 48 25 10
Net Change in Cash -370 -521 136 397 176
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Kuehne (Klaus Michael) Individual Investor 15.01 179442395 0 2023-01-04 LOW
BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 3.2774 39180837 -3395487 2023-05-05 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 2.8335 33874096 0 2022-09-30 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 2.8114 33610038 0 2022-09-30 MED
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.0978 25078729 9281501 2022-12-31 LOW
Heirs of Thiele (Heinz Hermann) Other Insider Investor 1.4973 17900000 0 2022-09-30
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4238 17021537 121914 2023-04-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.901 10771523 56836 2023-04-30 LOW
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.83 9922101 9912023 2022-09-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.8219 9825344 9825344 2023-03-31 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5532 6613598 -83454 2023-04-30 LOW
Lumyna Investments Ltd Investment Advisor 0.5016 5995969 5995969 2022-01-31
Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.4183 5000168 34421 2023-04-30 LOW
Varenne Capital Partners Investment Advisor 0.3467 4144665 18 2023-03-31 MED
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3395 4058866 -86874 2023-04-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3041 3635307 0 2023-04-30 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.2848 3405223 6191 2023-04-30 LOW
Liontrust Investment Partners LLP Investment Advisor 0.2712 3242490 0 2023-04-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2694 3220616 50104 2023-03-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.1858 2221104 3458 2023-04-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Lufthansa Company profile

Σχετικά με την Deutsche Lufthansa AG

Η Deutsche Lufthansa AG είναι μια εταιρεία με έδρα τη Γερμανία, η οποία παρέχει υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων παγκοσμίως. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν Network Airlines, Eurowings, Logistics, MRO και Catering. Ο τομέας Network Airlines περιλαμβάνει τη Lufthansa German Airlines, τη SWISS και την Austrian Airlines. Ο τομέας Eurowings περιλαμβάνει τις Eurowings, Germanwings και Brussels Airlines, καθώς και την επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της SunExpress. Ο τομέας Logistics περιλαμβάνει τις δραστηριότητες τακτικών αερομεταφορών του ομίλου Lufthansa Cargo. Ο τομέας MRO περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και συντήρησης για πολιτικά και εμπορικά αεροσκάφη. Ο τομέας Catering παρέχει υπηρεσίες αεροπορικής τροφοδοσίας. Προσφέρει προγράμματα πτήσεων και συνδέσεων στη Βόρεια Αμερική, τη Σκανδιναβία και την Ασία.

Industry: Airlines (NEC)

Venloer Straße 151-153
KOELN
NORDRHEIN-WESTFALEN 50672
DE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.51 Price
-1.110% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00428

US100

14,459.80 Price
+1.460% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,977.35 Price
+0.730% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0101%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

26,921.85 Price
-0.870% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου