Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 75% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι σημαίνει δέουσα επιμέλεια;

  Παρουσίαση για τον έλεγχο δέουσας επιμέλειας

  Η δέουσα επιμέλεια είναι η διαδικασία ελέγχου ενός φυσικού ή νομικού προσώπου πριν από την υπογραφή ενός συμβολαίου ή μιας οικονομικής συμφωνίας. Χρησιμοποιείται συνήθως κατά τις συγχωνεύσεις, αλλά και τις συμφωνηθείσες ή τις επιθετικές εξαγορές εταιρειών.

  Πού συναντήσατε τον όρο δέουσα επιμέλεια;

  Ίσως ακούσατε ότι μια επιχείρηση «εφαρμόζει τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας» στο πλαίσιο μιας μεγάλης συγχώνευσης ή εξαγοράς. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο της όλης διαδικασίας, καθώς μπορεί να εδραιώσει ή να ματαιώσει το εγχείρημα.

  Εκτός από επιχειρηματικός όρος, η δέουσα επιμέλεια έχει μετατραπεί σε έκφραση που συνδέεται γενικώς με τη διενέργεια έρευνας για σκοπούς ελέγχου.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη δέουσα επιμέλεια

  Ο όρος δέουσα επιμέλεια χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ, το 1933. Η νομοθετική ρύθμιση καθιστούσε τους χρηματιστές υπεύθυνους να γνωστοποιούν πληροφορίες για τους τίτλους που πουλούσαν, με στόχο την προστασία των αγοραστών.

  Η διαδικασία της δέουσας επιμέλειας κατά βάση αφορά την εξέταση των οικονομικών και των επιχειρηματικών εγγράφων κάποιου νομικού ή φυσικού προσώπου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν ασυμφωνίες ανάμεσα στους ισχυρισμούς και στην πραγματικότητα σε οτιδήποτε αφορά τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Η διαδικασία εκτός των άλλων περιλαμβάνει:

  • Συζητήσεις με τους εργαζόμενους και το διοικητικό συμβούλιο
  • Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
  • Έλεγχο του καταλόγου πελατών
  • Έλεγχο της κατάστασης του εξοπλισμού ή/και των εγκαταστάσεων
  • Έλεγχο όλων των εγγράφων για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης
  • Έλεγχο για πρόσφατες ή παλαιότερες αγωγές κατά της επιχείρησης

  Στην εξέταση των στοιχείων συνήθως εμπλέκονται ένας λογιστής και ένας δικηγόρος.

  Αν μια επιχείρηση εξαγοράσει κάποια άλλη επιχείρηση χωρίς τη διαδικασία της δέουσας επιμέλειας, μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένη σε κρυφές υποχρεώσεις και άγνωστες οικονομικές καταστάσεις.

  Σχετικοί όροι

  Τελευταίο βίντεο

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 630.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου