Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Deliveroo Holdings Plc - ROO CFD

0.8805
0.8%
0.0150
Χαμηλό: 0.854
Υψηλό: 0.8875
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Thursday at 16:30

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0150
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.021808 %
Charges from borrowed part ($-0.87)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.021808%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.00011 %
Charges from borrowed part ($-0.00)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.00011%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.8805
Άνοιγμα* 0.854
Μεταβολή 1 έτους* -30.74%
Εύρος ημέρας* 0.854 - 0.8875
Εύρος 52 εβδ. 0.73-1.33
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.50M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 39.78M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.56B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.86B
Έσοδα 1.97B
EPS -0.13
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 22, 2023 0.8805 0.0210 2.44% 0.8595 0.8850 0.8575
Mar 21, 2023 0.8670 -0.0100 -1.14% 0.8770 0.8875 0.8400
Mar 20, 2023 0.8770 0.0370 4.40% 0.8400 0.8910 0.8380
Mar 17, 2023 0.8745 0.0335 3.98% 0.8410 0.8900 0.8390
Mar 16, 2023 0.8795 -0.0185 -2.06% 0.8980 0.9130 0.8400
Mar 15, 2023 0.8925 -0.0390 -4.19% 0.9315 0.9320 0.8765
Mar 14, 2023 0.9335 0.0590 6.75% 0.8745 0.9380 0.8745
Mar 13, 2023 0.9105 0.0260 2.94% 0.8845 0.9280 0.8810
Mar 10, 2023 0.8935 0.0460 5.43% 0.8475 0.8980 0.8455
Mar 9, 2023 0.8845 0.0395 4.67% 0.8450 0.8985 0.8450
Mar 8, 2023 0.8440 0.0130 1.56% 0.8310 0.8470 0.8255
Mar 7, 2023 0.8565 -0.0010 -0.12% 0.8575 0.8690 0.8330
Mar 6, 2023 0.8590 -0.0020 -0.23% 0.8610 0.8735 0.8520
Mar 3, 2023 0.8690 0.0635 7.88% 0.8055 0.8715 0.8010
Mar 2, 2023 0.8155 0.0140 1.75% 0.8015 0.8175 0.7980
Mar 1, 2023 0.8045 0.0070 0.88% 0.7975 0.8290 0.7975
Feb 28, 2023 0.8245 0.0230 2.87% 0.8015 0.8400 0.8010
Feb 27, 2023 0.8255 0.0230 2.87% 0.8025 0.8275 0.8010
Feb 24, 2023 0.8060 -0.0030 -0.37% 0.8090 0.8240 0.8010
Feb 23, 2023 0.8085 0.0010 0.12% 0.8075 0.8250 0.8010

Deliveroo Holdings Plc Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 1824.4 1163 771.8 476.2 277.142
Έσοδα 1824.4 1163 771.8 476.2 277.142
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1327.1 815.3 583.2 384.9 212.834
Ακαθάριστο Εισόδημα 497.3 347.7 188.6 91.3 64.3083
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2128.7 1371.8 1091.7 733.3 470.83
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 785.9 548 502.2 346.5 260.154
Other Operating Expenses, Total 16.3 11.5 6.3 1.9 -2.1585
Λειτουργικά Έσοδα -304.3 -208.8 -319.9 -257.1 -193.688
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 6.1 -3.8 2.2 13.8 -6.66232
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -298.2 -212.6 -317.7 -243.3 -200.35
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -303.7 -208.4 -317.3 -232 -199.222
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -303.7 -208.4 -317.3 -232 -199.222
Καθαρά Κέρδη -308.5 -226.4 -317.3 -232 -199.222
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -303.7 -208.4 -317.3 -232 -199.222
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -308.5 -226.4 -317.3 -232 -199.222
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -308.5 -226.4 -317.3 -232 -199.222
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1707.65 1348.39 1840.87 1840.87 1840.87
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.17785 -0.15455 -0.17236 -0.12603 -0.10822
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.20251 -0.1386 -0.17028 -0.12624 -0.10642
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.6 -3 0 0
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -4.8 -18
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020
Συνολικά έσοδα 901.9 922.5 655.6 507.4
Έσοδα 901.9 922.5 655.6 507.4
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 668.5 658.6 458.5 356.8
Ακαθάριστο Εισόδημα 233.4 263.9 197.1 150.6
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1099 1029.7 737.3 634.5
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 421.7 364.2 272.4 275.6
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.6 -0.7 -2.3
Other Operating Expenses, Total 8.8 7.5 7.1 4.4
Λειτουργικά Έσοδα -197.1 -107.2 -81.7 -127.1
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3.7 2.4 -2.5 -1.3
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -193.4 -104.8 -84.2 -128.4
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -195 -108.7 -82.2 -126.2
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -195 -108.7 -82.2 -126.2
Καθαρά Κέρδη -199.8 -108.7 -100.2 -126.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -195 -108.7 -82.2 -126.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -199.8 -108.7 -100.2 -126.2
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -199.8 -108.7 -100.2 -126.2
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1574.43 1840.87 855.901 1840.87
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.12385 -0.05905 -0.09604 -0.06855
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.1608 -0.05033 -0.07432 -0.06697
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -4.8 -18
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1412.8 479.8 304.8 243.1 409.389
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1290.9 379.1 229.8 184.6 380.026
Μετρητά & Ισοδύναμα 1290.9 379.1 229.8 184.6 380.026
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 74.6 66.8 56.9 41.3 21.2253
Accounts Receivable - Trade, Net 63.2 51.6 44.8 35.2 19.6915
Total Inventory 18.2 8.2 9.6 7.2 5.30071
Prepaid Expenses 29.1 25.7 8.5 10 2.83715
Total Assets 1570 608.7 434.8 321.2 455.726
Property/Plant/Equipment, Total - Net 73.5 53.1 65.9 30 19.4761
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 128.5 95.6 91.8 48.9 33.1594
Accumulated Depreciation, Total -55 -42.5 -25.9 -18.9 -13.6833
Goodwill, Net 4.9 4.9 4.9 4.2 4.18529
Intangibles, Net 47.9 37 34.3 26.4 17.1299
Note Receivable - Long Term 17.3 14.4 12.5 6.8 5.54595
Total Current Liabilities 378.2 292.6 400.4 130.9 79.4838
Accounts Payable 25.2 22.9 10.9 10.7 5.59605
Accrued Expenses 264.9 197.5 116.8 68.5 39.2136
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 198.2 0 0
Other Current Liabilities, Total 88.1 64.9 65.6 51.7 34.6741
Total Liabilities 496.3 433.6 465.2 136.4 84.1713
Total Long Term Debt 36.4 28.7 32.4 0 0
Other Liabilities, Total 81.7 112.3 32.4 5.5 4.6875
Total Equity 1073.7 175.1 -30.4 184.8 371.555
Common Stock 9.3 0 0 0 0.00055
Additional Paid-In Capital 1013 1160.6 784.5 705 704.693
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 63 -982.4 -808.5 -514.6 -326.284
Other Equity, Total -11.6 -3.1 -6.4 -5.6 -6.85506
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1570 608.7 434.8 321.2 455.726
Total Common Shares Outstanding 1854.8 1840.87 1840.87 1840.87 1840.87
Other Long Term Assets, Total 10.7 19.5 12.4 10.7 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7.3 8.9 0
Capital Lease Obligations 36.4 28.7 32.4 0
Long Term Investments 2.9
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1412.8 1744.8 479.8 296.1
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1290.9 1626.7 379.1 215.6
Μετρητά & Ισοδύναμα 1290.9 1626.7 379.1 215.6
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 103.7 103.6 92.5 72.8
Total Inventory 18.2 14.5 8.2 7.7
Total Assets 1570 1880.6 608.7 424.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 73.5 60.7 53.1 58.7
Intangibles, Net 52.8 48.4 41.9 42.1
Note Receivable - Long Term 17.3 16.6 14.4 13.8
Other Long Term Assets, Total 10.7 10.1 19.5 13.8
Total Current Liabilities 378.2 498.1 292.6 442.5
Accounts Payable 25.2 12.5 22.9 23
Accrued Expenses 264.9 328.5 197.5 165.7
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 88.1 157.1 72.2 253.8
Total Liabilities 496.3 647.7 433.6 564.9
Total Long Term Debt 36.4 31.1 28.7 30.4
Capital Lease Obligations 36.4 31.1 28.7 30.4
Other Liabilities, Total 81.7 118.5 112.3 92
Total Equity 1073.7 1232.9 175.1 -140.4
Common Stock 9.3 9 0 5.9
Additional Paid-In Capital 1013 1012 1160.6 0
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 63 221.3 -982.4 -134.7
Other Equity, Total -11.6 -9.4 -3.1 -11.6
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1570 1880.6 608.7 424.5
Total Common Shares Outstanding 1854.8 1809.47 1840.87 1840.87
Long Term Investments 2.9
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -308.8 -221.1 -319.9 -257.1 -193.688
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -167.7 7.4 -198.6 -176.3 -126.033
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 43.3 35.1 29.3 15.8 12.9325
Μη Χρηματικά Στοιχεία 72.7 48.8 22.5 43 32.5091
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 25.1 144.6 69.5 22 22.213
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -58.4 -25.4 -22.7 -30.5 -29.1274
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -56 -26.3 -26.4 -34.8 -30.5492
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2.4 0.9 3.7 4.3 1.42184
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1139 167.1 266.3 0.1 363.421
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1150.2 178 77.6 0.1 363.421
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1.1 0.2 0.2 11.3 -8.03224
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 911.8 149.3 45.2 -195.4 200.229
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.2 1.2 1.3 0
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.2 -1.2 -1.3 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -10 -9.7 190 0
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020
Net income/Starting Line -308.8 -107.2 -221.1 -127.1
Cash From Operating Activities -167.7 134 7.4 -4.5
Cash From Operating Activities 43.3 19.1 35.1 16.9
Non-Cash Items 72.7 29.9 48.8 21.2
Cash Interest Paid 1.2 0.6 1.2 0.6
Changes in Working Capital 25.1 192.2 144.6 84.5
Cash From Investing Activities -58.4 -24.6 -25.4 -15
Capital Expenditures -56 -24.7 -26.3 -15.8
Other Investing Cash Flow Items, Total -2.4 0.1 0.9 0.8
Cash From Financing Activities 1139 1143.4 167.1 -5.7
Financing Cash Flow Items -1.2 -0.6 -1.2 -0.6
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1150.2 1148.7 178 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -10 -4.7 -9.7 -5.1
Foreign Exchange Effects -1.1 -5.2 0.2 11
Net Change in Cash 911.8 1247.6 149.3 -14.2
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Amazon.com Inc Investment Advisor 12.2641 215286288 0 2021-12-31 LOW
DST Global Advisors Ltd Investment Advisor 7.8249 137360328 0 2021-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 6.0434 106087005 -66555277 2022-07-22 LOW
Morgan Stanley & Co. International Plc Research Firm 5.3154 93307981 93307981 2023-01-25 LOW
Fidelity International Investment Advisor 5.0355 88393609 5022157 2023-02-09 LOW
Delivery Hero SE Corporation 4.9775 87376470 0 2021-12-31 LOW
Deliveroo PLC Employee Benefit Trust Corporation 4.8934 85899167 8619669 2023-01-17 HIGH
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 4.811 84453547 -60842795 2022-03-09 LOW
Index Ventures SA Venture Capital 3.927 68936397 -9795747 2022-08-04 LOW
Greenoaks Capital Partners LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.999 52645465 -70064979 2023-01-23 MED
Accel Partners Venture Capital 2.9846 52393018 -22000000 2022-07-26 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0755 36433435 348499 2023-02-28 LOW
Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK) Investment Advisor 1.6613 29163370 11846294 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.3924 24443352 14930857 2023-01-01 LOW
Morgan Stanley Investment Management (Singapore) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9477 16636084 -3628971 2022-12-31 MED
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.8084 14191651 951048 2022-12-31 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.2863 5025106 1018867 2023-01-01 LOW
Wolfson (Simon A) Individual Investor 0.1763 3094000 0 2021-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.1405 2467097 11305 2023-02-28 LOW
EG Foodservice Ltd. Corporation 0.1312 2302880 0 2023-01-01 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Deliveroo Holdings Plc Company profile

Σχετικά με την Deliveroo Holdings Plc

Η Deliveroo plc (Deliveroo) είναι μια διαδικτυακή εταιρεία τροφίμων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία ασχολείται με την παράδοση τροφίμων. Η πλατφόρμα της Εταιρείας συνδέει τους καταναλωτές, τους αναβάτες και τους συνεργάτες εστιατορίων και παντοπωλείων σε τοπικές αγορές για να φέρει στους ανθρώπους το φαγητό. Η πλατφόρμα της, η Deliveroo είναι μια υπερτοπική τριμερής αγορά που συνδέει τοπικούς καταναλωτές, εστιατόρια και παντοπωλεία και αναβάτες για την εκπλήρωση μιας αγοράς σε λιγότερο από 30 λεπτά. Διαθέτει μια ποικιλόμορφη βάση περίπου 115.000 συνεργατών εστιατορίων και παντοπωλείων. Οι γεωγραφικοί τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τον τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας και τον διεθνή τομέα, που περιλαμβάνει τις δραστηριότητές της στην ηπειρωτική Ευρώπη, την Ασία-Ειρηνικό και τη Μέση Ανατολή. Συνεργάζεται με παγκόσμια εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης, εθνικές αλυσίδες casual dining, ανεξάρτητα εστιατόρια πλήρους εξυπηρέτησης και εστιατόρια takeaways. Συνεργάζεται επίσης με ορισμένους από τους λιανοπωλητές τροφίμων.

Industry: Online Services (NEC)

The River Building, Level 1
Cannon Bridge House
LONDON
EC4R 3TE
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,536.45 Price
+0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,738.20 Price
+1.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

71.37 Price
+2.030% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0050%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.45 Price
+4.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00429

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου