Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Delek US Holdings, Inc. - DK CFD

22.80
0.04%
0.25
Χαμηλό: 22.47
Υψηλό: 22.94
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.25
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Delek US Holdings Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 22.79
Άνοιγμα* 22.47
Μεταβολή 1 έτους* 5.15%
Εύρος ημέρας* 22.47 - 22.94
Εύρος 52 εβδ. 20.63-35.45
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.85M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 34.46M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.54B
Αναλογία P/E 6.52
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 66.99M
Έσοδα 20.25B
EPS 3.51
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.83944
Beta 1.48
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 1, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 31, 2023 22.80 0.04 0.18% 22.76 22.96 22.41
Mar 30, 2023 22.79 -0.33 -1.43% 23.12 23.16 22.54
Mar 29, 2023 23.00 -0.18 -0.78% 23.18 23.46 22.72
Mar 28, 2023 23.37 0.75 3.32% 22.62 23.52 22.50
Mar 27, 2023 22.84 0.69 3.12% 22.15 23.10 21.87
Mar 24, 2023 21.80 0.55 2.59% 21.25 22.02 20.77
Mar 23, 2023 22.17 -0.28 -1.25% 22.45 23.29 21.89
Mar 22, 2023 22.35 -0.18 -0.80% 22.53 23.65 22.25
Mar 21, 2023 22.59 -0.44 -1.91% 23.03 23.18 22.46
Mar 20, 2023 22.46 0.34 1.54% 22.12 22.83 21.93
Mar 17, 2023 22.05 0.28 1.29% 21.77 22.59 21.77
Mar 16, 2023 22.07 1.57 7.66% 20.50 22.20 20.42
Mar 15, 2023 21.05 -0.14 -0.66% 21.19 21.35 20.43
Mar 14, 2023 22.24 0.21 0.95% 22.03 23.13 22.03
Mar 13, 2023 22.08 -0.10 -0.45% 22.18 23.10 21.78
Mar 10, 2023 23.17 -0.08 -0.34% 23.25 24.00 23.15
Mar 9, 2023 23.54 -0.51 -2.12% 24.05 24.63 23.39
Mar 8, 2023 24.42 -0.64 -2.55% 25.06 25.62 24.21
Mar 7, 2023 25.28 -0.12 -0.47% 25.40 25.69 25.04
Mar 6, 2023 25.58 0.20 0.79% 25.38 25.86 25.05

Delek US Holdings, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 20245.8 10648.2 7301.8 9298.2 10233.1
Έσοδα 20245.8 10648.2 7301.8 9298.2 10233.1
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 18344.4 9634.6 6841.2 7634.4 8560.4
Ακαθάριστο Εισόδημα 1901.4 1013.6 460.6 1663.8 1672.7
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 19756.3 10682.9 8029.8 8805.9 9644.5
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 348.8 212.6 248.3 274.7 247.6
Depreciation / Amortization 287 264.6 267.6 194.3 199.4
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 22.8 0.1
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -20 -14 126 0 23.3
Other Operating Expenses, Total 796.1 585.1 546.7 679.7 613.7
Λειτουργικά Έσοδα 489.5 -34.7 -728 492.3 588.6
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -137.6 -118.4 -95.4 -85.5 -110.4
Άλλο, Καθαρό 2.5 15.8 3.5 -4.1 7.3
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 354.4 -137.3 -763.1 402.7 485.5
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 290.5 -95.3 -587.2 331 383
Δικαίωμα Μειοψηφίας -33.4 -33 -37.6 -25.6 -34.8
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 257.1 -128.3 -624.8 305.4 348.2
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 16.8 5.2 -8.1
Καθαρά Κέρδη 257.1 -128.3 -608 310.6 340.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 257.1 -128.3 -624.8 305.4 348.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 257.1 -128.3 -608 310.6 340.1
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 257.1 -128.3 -608 310.6 340.1
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 71.5164 73.9841 73.5984 76.5741 86.7684
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.59498 -1.73416 -8.48932 3.98829 4.01298
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.41 0.93 1.14 0.96
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.36575 -1.85716 -7.80309 4.00118 4.22482
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0 56.8
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 4479.2 5324.9 5982.6 4459.1 3108
Έσοδα 4479.2 5324.9 5982.6 4459.1 3108
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4212.4 4895.7 5075.3 4161 2823.5
Ακαθάριστο Εισόδημα 266.8 429.2 907.3 298.1 284.5
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4582.7 5271.9 5489.3 4412.4 3083
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 106.8 62.4 126.5 53.1 65
Depreciation / Amortization 77.8 72.9 68 68.3 69
Other Operating Expenses, Total 224.8 220.6 212.2 138.5 139.8
Λειτουργικά Έσοδα -103.5 53 493.3 46.7 25
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -49.3 -32.9 -27.9 -27.5 -32.9
Άλλο, Καθαρό -0.5 0.7 3.6 -1.3 -0.2
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -153.3 20.8 469 17.9 -8.1
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -109.7 16.8 368.6 14.8 -5.1
Δικαίωμα Μειοψηφίας -9 -9.4 -6.8 -8.2 -8.3
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -118.7 7.4 361.8 6.6 -13.4
Καθαρά Κέρδη -118.7 7.4 361.8 6.6 -13.4
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -118.7 7.4 361.8 6.6 -13.4
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -118.7 7.4 361.8 6.6 -13.4
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -118.7 7.4 361.8 6.6 -13.4
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 68.6748 71.1094 71.6799 73.6493 74.1436
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.72844 0.10407 5.04744 0.08961 -0.18073
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.21 0.2 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.09851 0.33464 5.12748 -0.00581 -0.3061
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -39.1 20.3 7.3 -8.5 -14.3
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3019.8 2299.5 2963.3 2420.3 2611.8
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 856.5 787.5 955.3 1079.3 931.8
Μετρητά & Ισοδύναμα 856.5 787.5 955.3 1079.3 931.8
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 780.2 669.9 792.6 514.4 581.7
Accounts Receivable - Trade, Net 776.6 527.9 792.6 514.4 581.7
Total Inventory 1260.7 727.7 946.7 690.9 808.4
Other Current Assets, Total 77.5 92.6 268.7 135.7 289.9
Total Assets 6812.6 6134.1 7016.3 5760.6 5935.2
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2515.8 2549.2 2611.9 2194.9 2140.8
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3645.4 3701.5 3546.4 2999.6 2772.5
Accumulated Depreciation, Total -1338.1 -1152.3 -934.5 -804.7 -631.7
Goodwill, Net 729.7 729.7 855.7 857.8 816.6
Intangibles, Net 102.7 107.8 110.3 104.4 101.1
Long Term Investments 344.1 363.6 416.2 130.3 138.1
Note Receivable - Long Term 38.9 32.7 48.4
Other Long Term Assets, Total 100.5 84.3 20 20.2 78.4
Total Current Liabilities 3126.7 1903.2 2355.9 1663.5 2671.7
Accounts Payable 1695.3 1144 1599.7 1009.7 973.4
Accrued Expenses 98.3 80.4 101.3 307.7 551.5
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 92.2 33.4 36.4 32 590.2
Other Current Liabilities, Total 1240.9 645.4 618.5 314.1 556.6
Total Liabilities 5918.4 5127.4 5350 4128 4284.6
Total Long Term Debt 2125.8 2315 2030.7 1751.3 875.4
Long Term Debt 2125.8 2315 2030.7 1751.3 875.4
Deferred Income Tax 214.5 255.5 267.9 210.2 199.9
Minority Interest 119.8 118.4 169 175.5 313.6
Other Liabilities, Total 331.6 535.3 526.5 327.5 224
Total Equity 894.2 1006.7 1666.3 1632.6 1650.6
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8
Additional Paid-In Capital 1206.5 1185.1 1151.9 1135.4 900.1
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 384.7 522 1205.6 981.8 767.8
Treasury Stock - Common -694.1 -694.1 -692.2 -514.1 -25
Other Equity, Total -3.8 -7.2 0.1 28.6 6.9
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 6812.6 6134.1 7016.3 5760.6 5935.2
Total Common Shares Outstanding 74.1965 73.7813 73.4702 78.0003 80.7709
Prepaid Expenses 44.9 21.8
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4192.4 3019.8 3012 2961.5 2906.5
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 854.1 856.5 830.6 833 793.5
Μετρητά & Ισοδύναμα 854.1 856.5 830.6 833 793.5
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1406.5 780.2 1012.6 973 878.9
Accounts Receivable - Trade, Net 1405 776.6 1008.1 826.3 720.2
Total Inventory 1624.2 1260.7 1093 1031.2 1034.6
Prepaid Expenses 181.3 44.9 19.2 24.8 29.4
Other Current Assets, Total 126.3 77.5 56.6 99.5 170.1
Total Assets 7946.7 6812.6 6766.9 6788.4 6744
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2470 2515.8 2485.9 2530.7 2541.9
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3675 3645.4 3598.3 3630.7 3580.7
Accumulated Depreciation, Total -1401 -1338.1 -1282 -1268.1 -1212.9
Goodwill, Net 729.4 729.7 729.7 729.7 729.7
Intangibles, Net 103.7 102.7 104.4 105.7 106.9
Long Term Investments 347.8 344.1 354.4 360.8 360.2
Other Long Term Assets, Total 103.4 100.5 80.5 100 98.8
Total Current Liabilities 4304 3126.7 2780 2791.3 2501.3
Accounts Payable 2548.1 1695.3 1684.6 1654 1353.6
Accrued Expenses 97 98.3 109.7 80.9 82.1
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 82.1 92.2 63.4 46.4 13.4
Other Current Liabilities, Total 1576.8 1240.9 922.3 1010 1052.2
Total Liabilities 7096.5 5918.4 5908.2 5954.4 5832.8
Total Long Term Debt 2130.7 2125.8 2158.8 2197.9 2354.4
Long Term Debt 2130.7 2125.8 2158.8 2197.9 2354.4
Deferred Income Tax 218.7 214.5 203.5 202.3 258.5
Minority Interest 124.5 119.8 118.9 118.4 117.7
Other Liabilities, Total 318.6 331.6 647 644.5 600.9
Total Equity 850.2 894.2 858.7 834 911.2
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Additional Paid-In Capital 1156 1206.5 1199.2 1192.6 1188.6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 391.3 384.7 360.1 342 423.2
Treasury Stock - Common -694.1 -694.1 -694.1 -694.1 -694.1
Other Equity, Total -3.9 -3.8 -7.4 -7.4 -7.4
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 7946.7 6812.6 6766.9 6788.4 6744
Total Common Shares Outstanding 70.7451 74.1965 74.1249 74.0621 73.8752
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -170.5 -570.4 336.2 374.9 322.6
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 371.4 -282.9 575.2 560.3 319.7
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 264.6 267.6 194.3 199.4 153.3
Deferred Taxes -59.4 -32.1 64.6 -26.8 -48
Μη Χρηματικά Στοιχεία 33.4 164.5 30.4 18.7 -178.1
Cash Taxes Paid 4.2 3.6 94.2 103.9 70.5
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 125.3 123.7 126.2 120.1 82.1
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 303.3 -112.5 -50.3 -5.9 69.9
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -178.4 -191.3 -691.3 -125.3 37.6
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -223.2 -272.2 -440.9 -323.7 -177.5
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 44.8 80.9 -250.4 198.4 215.1
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -124 306.4 -7.9 -297.6 -104.6
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 5.9 102.1 -24.4 -125.4 -100.5
Total Cash Dividends Paid 0 -69.1 -86.8 -80.1 -44
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2.1 -1.9 -178.1 -401.2 -25
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -132 275.3 281.4 309.1 64.9
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 69 -167.8 -124 137.4 252.7
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 14.8 -170.5 -136.9 -163.8 -91.3
Cash From Operating Activities 26.8 371.4 210.2 134.9 -34.3
Cash From Operating Activities 68.3 264.6 195.6 134.8 68.5
Deferred Taxes 10.4 -59.4 -50.3 -52.9 5.1
Non-Cash Items 4.1 33.4 18.6 0.3 -1.4
Cash Taxes Paid 1 4.2 4.1 4 0.1
Cash Interest Paid 24.4 125.3 79.1 55.7 142.1
Changes in Working Capital -70.8 303.3 183.2 216.5 -15.2
Cash From Investing Activities -30.2 -178.4 -143.2 -118.7 -46.1
Capital Expenditures -31.9 -223.2 -163.9 -133.4 -48.8
Other Investing Cash Flow Items, Total 1.7 44.8 20.7 14.7 2.7
Cash From Financing Activities 1 -124 -23.9 29.3 86.4
Financing Cash Flow Items 55.8 5.9 101.9 130.8 68.8
Total Cash Dividends Paid 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -47.6 2.1 0 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -7.2 -132 -125.8 -101.5 17.6
Net Change in Cash -2.4 69 43.1 45.5 6
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.8843 7961693 8146 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 7.4249 4974180 527393 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.8136 4564670 89350 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 5.7466 3849839 303020 2022-12-31 LOW
Ion Asset Management Israel Ltd Hedge Fund 3.4184 2290113 473439 2022-12-31 HIGH
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.955 1979691 -512924 2022-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 2.5756 1725456 -25828 2022-12-31 HIGH
Nuveen LLC Pension Fund 2.1611 1447785 21404 2022-12-31 LOW
Macquarie Investment Management Investment Advisor 2.0961 1404225 -305856 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 2.0535 1375721 -386943 2022-12-31 HIGH
Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 2.0382 1365469 -17772 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8425 1234347 22331 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.574 1054470 -2617413 2022-12-31 LOW
Yemin (Ezra Uzi) Individual Investor 1.5037 1007383 24363 2023-03-10 LOW
Jacobs Levy Equity Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.468 983448 -256078 2022-12-31 MED
Towle & Company Investment Advisor 1.2905 864570 -36910 2022-12-31 MED
Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 1.1499 770338 -99816 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.109 742936 -43511 2022-12-31 LOW
Systematic Financial Management, L.P. Investment Advisor 1.067 714796 -8499 2022-12-31 LOW
Schroder Investment Management North America Inc. Investment Advisor 1.0251 686784 -34779 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Delek Company profile

Σχετικά με την Delek US Holdings, Inc.

Η Delek US Holdings, Inc. είναι μια ολοκληρωμένη μεταγενέστερη ενεργειακή εταιρεία. Η εταιρεία επικεντρώνεται στη διύλιση πετρελαίου, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη χονδρική διανομή αργού πετρελαίου, ενδιάμεσων και διυλισμένων προϊόντων και τη λιανική πώληση σε καταστήματα ψιλικών. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: διύλισης, εφοδιαστικής και λιανικής πώλησης. Ο τομέας διύλισης επεξεργάζεται αργό πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες για την παρασκευή καυσίμων κίνησης, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων τύπων βενζίνης, ντίζελ και αεροπορικού καυσίμου, ασφάλτου και άλλων προϊόντων με βάση το πετρέλαιο, τα οποία διανέμονται μέσω ιδιόκτητων και τρίτων τερματικών σταθμών προϊόντων. Ο τομέας logistics κατέχει και λειτουργεί περιουσιακά στοιχεία logistics και εμπορίας αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων. Ο τομέας λιανικής αποτελείται από περίπου 252 ιδιόκτητες και μισθωμένες εγκαταστάσεις καταστημάτων ψιλικών που βρίσκονται κυρίως στο Κεντρικό και Δυτικό Τέξας και στο Νέο Μεξικό. Οι θυγατρικές του περιλαμβάνουν την Delek US Energy, Inc. και την Alon USA Energy, Inc.

Industry: Petroleum Refining

7102 Commerce Way
BRENTWOOD
TENNESSEE 37027-2896
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.20 Price
+3.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4092%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.3873%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου