Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Cts Eventim AG - EVD CFD

  53.905
  0.28%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

  Mon - Fri: 07:00 - 15:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.290
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021388 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.06)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021388%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000834 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000834%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Germany
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Cts Eventim AG & Co KgaA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 53.755
  Άνοιγμα* 53.755
  Μεταβολή 1 έτους* 28.28%
  Εύρος ημέρας* 53.505 - 54.155
  Εύρος 52 εβδ. 40.32-71.70
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 92.51K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.25M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.34B
  Αναλογία P/E 23.96
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 95.99M
  Έσοδα 2.21B
  EPS 2.32
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.90476
  Beta 1.07
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 21, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 29, 2023 53.905 1.350 2.57% 52.555 54.205 52.555
  Sep 28, 2023 53.755 0.050 0.09% 53.705 54.355 52.905
  Sep 27, 2023 52.810 0.300 0.57% 52.510 53.405 52.510
  Sep 26, 2023 52.510 -0.195 -0.37% 52.705 52.910 52.210
  Sep 25, 2023 53.405 0.000 0.00% 53.405 54.155 53.055
  Sep 22, 2023 53.755 1.795 3.45% 51.960 53.955 51.960
  Sep 21, 2023 52.655 -0.950 -1.77% 53.605 54.255 52.510
  Sep 20, 2023 54.805 0.650 1.20% 54.155 55.205 54.155
  Sep 19, 2023 54.605 0.750 1.39% 53.855 54.855 53.705
  Sep 18, 2023 54.305 -0.450 -0.82% 54.755 55.155 54.255
  Sep 15, 2023 55.105 -0.600 -1.08% 55.705 55.705 54.655
  Sep 14, 2023 55.255 0.600 1.10% 54.655 55.655 53.855
  Sep 13, 2023 54.655 0.350 0.64% 54.305 55.205 54.055
  Sep 12, 2023 54.905 -1.495 -2.65% 56.400 56.500 54.655
  Sep 11, 2023 56.450 -0.750 -1.31% 57.200 57.950 55.950
  Sep 8, 2023 57.450 0.750 1.32% 56.700 59.050 56.700
  Sep 7, 2023 55.655 -0.300 -0.54% 55.955 56.250 54.955
  Sep 6, 2023 56.350 -0.100 -0.18% 56.450 56.800 54.955
  Sep 5, 2023 57.050 -0.300 -0.52% 57.350 57.550 56.450
  Sep 4, 2023 57.200 0.150 0.26% 57.050 57.900 56.950

  Cts Eventim AG Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, November 21, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  DE

  Γεγονός

  Q3 2023 Cts Eventim AG & Co KgaA Earnings Call
  Q3 2023 Cts Eventim AG & Co KgaA Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  DE

  Γεγονός

  Q3 2023 Cts Eventim AG & Co KgaA Earnings Release
  Q3 2023 Cts Eventim AG & Co KgaA Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1925.8 407.821 256.84 1443.12 1241.69
  Έσοδα 1925.8 407.821 256.84 1443.12 1241.69
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1485.3 330.611 249.999 1044.86 904.202
  Ακαθάριστο Εισόδημα 440.5 77.21 6.841 398.266 337.487
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1596.82 253.572 322.943 1212.93 1054
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 199.752 137.665 136.765 173.464 158.053
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -5.749 -5.446 5.494 -0.826 -0.575
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -62.223 -194.607 -3.64 2.503 2.979
  Other Operating Expenses, Total -20.263 -14.651 -65.675 -7.069 -10.661
  Λειτουργικά Έσοδα 328.983 154.249 -66.103 230.194 187.691
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 18.095 -10.58 -32.386 -2.997 0.41
  Άλλο, Καθαρό -5.774 -2.565 -3.539 -3.179 4.803
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 341.304 141.104 -102.028 224.018 192.904
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 253.778 93.269 -88.073 146.085 130.281
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -49.977 -5.36 5.815 -13.185 -11.777
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 203.801 87.909 -82.258 132.9 118.504
  Καθαρά Κέρδη 203.801 87.909 -82.258 132.9 118.504
  Total Adjustments to Net Income 0.001 -0.001
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 203.802 87.909 -82.259 132.9 118.504
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 203.802 87.909 -82.259 132.9 118.504
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 203.802 87.909 -82.259 132.9 118.504
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 95.9913 95.9913 96 96 96
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.12313 0.9158 -0.85686 1.38438 1.23442
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.06 0 0 0 0.62
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.64115 -0.39147 -0.87029 1.40138 1.25537
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 654.744 366.248 497.093 694.351 595.135
  Έσοδα 654.744 366.248 497.093 694.351 595.135
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 532.169 262.509 340.351 544.325 486.26
  Ακαθάριστο Εισόδημα 122.575 103.739 156.742 150.026 108.875
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 580.26 306.68 396.719 573.153 504.373
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 57.614 53.156 53.538 57.519 50.954
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.313 1.604 1.051
  Other Operating Expenses, Total -9.523 -8.985 1.517 -30.295 -33.892
  Λειτουργικά Έσοδα 74.484 59.568 100.374 121.198 90.762
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.611 1.15 14.642 -1.408 3.281
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 71.98 60.718 115.017 119.79 94.043
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 47.267 44.528 85.368 88.234 71.22
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -5.67 -0.818 -10.328 -25.661 -16
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 41.597 43.71 75.04 62.573 55.22
  Καθαρά Κέρδη 41.597 43.71 75.04 62.573 55.22
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 41.597 43.71 75.041 62.573 55.219
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 41.597 43.71 75.041 62.573 55.219
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 41.597 43.71 75.041 62.573 55.219
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 96 96 95.9652 96 96
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.4333 0.45531 0.78196 0.6518 0.5752
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 1.06 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.44385 0.46569 0.79212 0.66411 0.58349
  Άλλο, Καθαρό -3.115 0.001
  Total Adjustments to Net Income 0.001 -0.001
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1736.24 1398.97 981.263 1141.36 1190.75
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1275.24 1008.86 763.891 943.57 1015.57
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1074.51 965.19 741.182 790.511 873.206
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 200.735 43.666 22.709 153.059 142.36
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 296.685 224.525 96.716 78.228 69.749
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 113.393 54.483 25.235 69.685 62.05
  Συνολικό Απόθεμα 5.027 4.738 4.71 5.623 5.397
  Προπληρωθέντα Εξοδα 149.44 154.483 111.488 70.721 75.109
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 9.849 6.368 4.458 43.214 24.931
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2609.28 2287.84 1818.15 1898.87 1725.11
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 179.593 169.766 172.041 179.033 33.403
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 315.43 283.21 274.449 242.177 90.948
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -135.836 -113.444 -102.407 -63.144 -57.544
  Υπεραξία, Καθαρό 361.739 362.64 349.881 327.202 320.763
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 146.453 153.834 150.252 124.429 130.194
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 124.758 117.676 105.693 110.743 31.248
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 18.653 17.048 12.923 0.045 0.156
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 41.843 67.902 46.098 16.066 18.591
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1593.49 1476.69 1114.42 1176.11 1155.16
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 232.622 119.723 69.136 139.62 138.939
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 200 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 18.202 18.101 17.406 86.274 39.026
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1342.67 1338.87 827.882 950.221 977.192
  Σύνολο Οφειλών 1877.66 1757.88 1379.31 1387.1 1286.62
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 103.09 117.481 124.45 122.178 66.449
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.201 4.461 4.073 0 66.339
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 102.889 113.02 120.377 122.178 0.11
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 27.074 20.294 19.056 16.648 18.626
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 105.802 55.847 47.139 38.223 32.805
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 48.201 87.567 74.239 33.941 13.586
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 731.624 529.952 438.843 511.769 438.484
  Κοινή Μετοχή 96 96 96 96 96
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 636.7 431.809 343.759 413.932 340.646
  Treasury Stock - Common -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2609.28 2287.84 1818.15 1898.87 1725.11
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 95.9913 95.9913 95.9913 95.9913 95.9913
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2.914 0.305 -2.754 -0.001 0
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1760.54 1736.24 1485.6 1577.99 1471.32
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1361.33 1402.6 1114.32 1146.32 1089.34
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1107.35 1074.51 922.576 986.15 963.405
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 253.981 328.094 191.744 160.172 125.931
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 117.27 122.492 140.383 130.343 79.821
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 109.492 113.393 128.818 122.699 71.773
  Συνολικό Απόθεμα 10.767 5.027 5.193 4.954 4.985
  Προπληρωθέντα Εξοδα 198.962 133.457 136.182 203.305 199.385
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 72.209 72.666 89.519 93.062 97.792
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2695 2609.28 2365.4 2459.01 2366.57
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 201.08 179.593 177.274 175.868 173.279
  Υπεραξία, Καθαρό 364.563 361.739 363.557 364.354 361.657
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 181.478 146.453 148.542 148.541 149.001
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 133.65 143.26 145.476 144.463 144.582
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.103 0.151 0.098 1.603 0.1
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 53.581 41.843 44.858 46.194 66.631
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1605.81 1593.49 1443.39 1618.62 1552.45
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 192.562 232.622 294.373 262.017 120.559
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 19.926 20.167 31.337 27.772 27.66
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1393.32 1340.7 1117.68 1328.83 1404.23
  Σύνολο Οφειλών 1908.83 1877.66 1704.19 1864.66 1824.48
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 116.714 117.762 121.328 128.653 133.244
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 15.156 14.873 14.633 18.143 18.491
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 101.558 102.889 106.695 110.51 114.753
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 32.529 27.074 19.05 20.547 19.498
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 127.506 105.802 98.732 74.983 53.778
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 26.278 33.529 21.686 21.865 65.509
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 786.164 731.624 661.214 594.345 542.093
  Κοινή Μετοχή 96 96 96 96 96
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 692.403 636.7 560.375 497.945 442.759
  Treasury Stock - Common -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -4.077 -2.914 3.001 -1.438 1.496
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2695 2609.28 2365.4 2459.01 2366.57
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 95.9913 95.9913 95.9913 95.9913 95.9913
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 253.779 93.269 -88.073 146.085 130.281
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 178.73 502.741 -125.683 141 337.507
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 60.582 55.501 55.818 54.083 37.474
  Deferred Taxes 9.255 0.833 -16.602 -0.396 0.362
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -163.603 -27.018 43.027 -4.769 -15.817
  Cash Taxes Paid 36.545 31.42 34.019 68.098 41.881
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2.062 2.955 1.781 2.713 2.2
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 18.717 380.156 -119.853 -54.003 185.207
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -44.001 -62.623 -20.256 -124.145 -1.219
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -53.523 -35.038 -16.363 -42.042 -29.37
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 9.522 -27.585 -3.893 -82.103 28.151
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -29.887 -222.682 98.422 -102.054 -104.357
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -6.33 -5.488 -19.249 -10.688 -12.859
  Total Cash Dividends Paid 0 -59.515 -56.635
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -23.557 -217.194 117.671 -31.851 -34.863
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 4.474 6.572 -1.812 2.504 0.548
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 109.316 224.008 -49.329 -82.695 232.479
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 44.528 253.779 168.41 80.176 8.956
  Cash From Operating Activities 62.626 178.73 -3.937 42.21 7.974
  Cash From Operating Activities 15.026 60.582 45.739 29.666 16.08
  Deferred Taxes -9.044 9.255 0.091 -0.78 -3.21
  Non-Cash Items 49.436 -163.603 -59.749 -44.34 -36.799
  Cash Taxes Paid 3.125 36.545 33.141 29.045 27.338
  Cash Interest Paid 0.678 2.062 2.137 1.333 0.731
  Changes in Working Capital -37.32 18.717 -158.428 -22.512 22.947
  Cash From Investing Activities -23.102 -44.001 -30.626 -15.253 -6.896
  Other Investing Cash Flow Items, Total -23.102 -44.001 -30.626 -15.253 -6.896
  Cash From Financing Activities -5.487 -29.887 -17.817 -11.827 -4.707
  Financing Cash Flow Items -5.487 -29.887 -17.817 -11.827 -4.707
  Foreign Exchange Effects -1.191 4.474 9.765 5.83 1.844
  Net Change in Cash 32.846 109.316 -42.615 20.96 -1.785

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Cts Eventim Company profile

  Σχετικά με την Cts Eventim AG

  Η Cts Eventim AG & Co KgaA είναι μια εταιρεία με έδρα τη Γερμανία που δραστηριοποιείται στις αγορές εκδηλώσεων αναψυχής και εισιτηρίων κινηματογράφου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο τομείς, ήτοι Ticketing και Live Entertainment. Αντικείμενο του τομέα Ticketing είναι η προώθηση, πώληση, διαμεσολάβηση, διανομή και εμπορία εισιτηρίων για κινηματογραφικές, συναυλιακές, θεατρικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις στη Γερμανία και στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες επεξεργασίας και μετάδοσης δεδομένων. Τα εισιτήριά της διατίθενται στην αγορά μέσω της δικτυακής πλατφόρμας της (eventim.net), του εσωτερικού της προϊόντος πώλησης εισιτηρίων (eventim.inhouse), του αθλητικού προϊόντος πώλησης εισιτηρίων (eventim.tixx) και μιας ιδιόκτητης λύσης για την πώληση εισιτηρίων και τον έλεγχο εισόδου σε στάδια και αρένες. Τα αντικείμενα του τομέα Live Entertainment είναι ο σχεδιασμός, η προετοιμασία και η εκτέλεση περιοδειών και εκδηλώσεων, ιδίως μουσικών εκδηλώσεων και συναυλιών, καθώς και η εμπορία μουσικών παραγωγών. Διαχειρίζεται επίσης χώρους εκδηλώσεων σε διεθνές επίπεδο. Η εταιρεία λειτουργεί την kinoheld GmbH ως πλειοψηφική θυγατρική εταιρεία.

  Industry: Online Services (NEC)

  Contrescarpe 75 A
  28195

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0505%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0724%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.19
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου