Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές CRH PLC - CRG CFD

  50.78
  0%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 07:00

  Mon - Fri: 07:00 - 15:28

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.24
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021388 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.06)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021388%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000834 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000834%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Ireland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  CRH PLC ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* N/A
  Άνοιγμα* N/A
  Μεταβολή 1 έτους* N/A
  Εύρος ημέρας* N/A
  Εύρος 52 εβδ. 27.82-47.14
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.11M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 21.01M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 31.20B
  Αναλογία P/E 14.15
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 713.30M
  Έσοδα 27.15B
  EPS 3.09
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.26412
  Beta 1.11
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 29, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 19, 2023 50.78 0.00 0.00% 50.78 50.78 50.78
  Sep 8, 2023 50.78 -0.26 -0.51% 51.04 51.38 50.20
  Sep 7, 2023 50.86 0.14 0.28% 50.72 51.08 50.16
  Sep 6, 2023 50.90 -0.04 -0.08% 50.94 51.34 50.78
  Sep 5, 2023 51.72 -0.24 -0.46% 51.96 52.62 51.72
  Sep 4, 2023 52.52 -0.68 -1.28% 53.20 53.30 52.48
  Sep 1, 2023 52.90 -0.08 -0.15% 52.98 53.34 52.78
  Aug 31, 2023 53.00 0.58 1.11% 52.42 53.16 52.00
  Aug 30, 2023 52.52 -0.32 -0.61% 52.84 52.94 52.30
  Aug 29, 2023 52.92 0.30 0.57% 52.62 53.24 52.58
  Aug 28, 2023 52.84 -0.04 -0.08% 52.88 53.24 52.38
  Aug 25, 2023 52.50 0.28 0.54% 52.22 53.02 51.86
  Aug 24, 2023 51.80 -1.30 -2.45% 53.10 53.20 50.52
  Aug 23, 2023 52.70 0.12 0.23% 52.58 53.18 52.24
  Aug 22, 2023 52.44 1.66 3.27% 50.78 53.10 50.78
  Aug 21, 2023 51.42 0.22 0.43% 51.20 52.02 51.18
  Aug 18, 2023 51.62 -0.26 -0.50% 51.88 51.92 51.32
  Aug 17, 2023 52.24 -0.42 -0.80% 52.66 52.92 52.24
  Aug 16, 2023 53.06 0.50 0.95% 52.56 53.42 52.42
  Aug 15, 2023 52.62 -0.28 -0.53% 52.90 53.04 52.32

  CRH PLC Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 32723 29206 27587 28132 27449
  Έσοδα 32723 29206 27587 28132 27449
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 21844 19350 18171 18853 18348
  Ακαθάριστο Εισόδημα 10879 9856 9416 9279 9101
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 28829 25875 25324 25339 25003
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6653 6245 6153 6165 6368
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 673 8 66
  Λειτουργικά Έσοδα 3894 3331 2263 2793 2446
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -294 -256 -507 -298 -303
  Gain (Loss) on Sale of Assets -49 116 9 -189 -121
  Άλλο, Καθαρό -82 -88 -101 -125 -54
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3469 3103 1664 2181 1968
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2684 2442 1165 1647 1501
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -27 -56 -43 -20 -4
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2657 2386 1122 1627 1497
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 1190 179 0 89 1386
  Καθαρά Κέρδη 3847 2565 1122 1716 2883
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2657 2386 1122 1627 1497
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3847 2565 1122 1716 2883
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3847 2565 1122 1716 2883
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 764.1 786.8 791.1 807.7 836.6
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.47729 3.03254 1.41828 2.01436 1.78939
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.24 1.21 1.15 0.93043 0.82576
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.5664 2.92951 2.01123 2.20509 1.97901
  Depreciation / Amortization 332 280 327 313 221
  Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 16136 17725 14998 16039 13167
  Έσοδα 16136 17725 14998 16039 13167
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10855 11601 10243 10483 8867
  Ακαθάριστο Εισόδημα 5281 6124 4755 5556 4300
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 14509 15216 13613 13733 12142
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
  Other Operating Expenses, Total 3654 3615 3370 3250 3275
  Λειτουργικά Έσοδα 1627 2509 1385 2306 1025
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -120 -167 -169 -127 -175
  Gain (Loss) on Sale of Assets 23 -56 7 16 100
  Άλλο, Καθαρό -20 -20 -20 -21 -21
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1510 2266 1203 2174 929
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1178 1746 938 1714 728
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -10 -15 -12 -26 -30
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1168 1731 926 1688 698
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 22 1168 92 87
  Καθαρά Κέρδη 1168 1753 2094 1780 785
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1168 1731 926 1688 698
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1168 1753 2094 1780 785
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1168 1753 2094 1780 785
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 743.4 758.1 770.1 784.4 789.2
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.57116 2.28334 1.20244 2.15196 0.88444
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 1.00454 0.24 0.98 0.23
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.54702 2.34026 1.19535 2.13588 0.78514
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 14801 14044 14977 17258 17395
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5936 5783 7721 9918 9191
  Μετρητά 873 925 1482 6829
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5063 4858 6239 3089 9191
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4016 4093 3636 3607 4682
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3916 4020 3568 3576 4665
  Συνολικό Απόθεμα 4194 3611 3117 3080 3505
  Προπληρωθέντα Εξοδα 616 518 486 646
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 39 39 17 7 17
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 45188 44670 44944 47612 46777
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 18921 19502 19317 19574 18046
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 33259 33745 32364 31024
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -14338 -14243 -13047 -11450
  Υπεραξία, Καθαρό 9199 9451 9032 9093
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1088 397 341 382 9656
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 663 665 639 788 1358
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 164 239 325 356 207
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 352 372 313 161 115
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 8889 7581 7465 12866 13466
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2927 2727 2164 2473
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2132 2184 2273 2131
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 94 111 120 5746 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1657 735 1433 1174 7213
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2079 1824 1475 1342 976
  Σύνολο Οφειλών 23497 24437 25288 28584 28427
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 9204 11312 12297 10604 9959
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 8145 9938 10958 9211 9959
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1059 1374 1339 1393 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2868 2734 2613 2627 2530
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 646 681 692 607 602
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1890 2129 2221 1880 1870
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 21691 20233 19656 19028 18350
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 1 1 1 1 1
  Κοινή Μετοχή 302 309 333 335 352
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 7493 7493 7493
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 22372 20215 12009 11761 12083
  Treasury Stock - Common -297 -195 -386 -360 -920
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -687 -97 206 -202 -659
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 45188 44670 44944 47612 46777
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 744.4 770.4 784.8 789.4 815.6
  Total Preferred Shares Outstanding 0.922 0.922 0.922 0.922 0.922
  Payable/Accrued 5277
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 14801 16588 14044 14855 14977
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5936 6826 5783 6292 7721
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5936 6826 5783 6292 7721
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4632 5858 4611 5335 4122
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4569 5818 4569 5306 4086
  Συνολικό Απόθεμα 4194 3792 3611 3193 3117
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 39 112 39 35 17
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 45188 44836 44670 44529 44944
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 18921 18298 19502 19100 19317
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 10287 8726 9848 9468 9373
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 663 667 665 640 639
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 164 212 239 235 325
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 352 345 372 231 313
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 8889 9279 7581 7912 7465
  Payable/Accrued 5872 6172 5692 6198 4792
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1751 1610 846 452 1553
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1266 1497 1043 1262 1120
  Σύνολο Οφειλών 23497 24041 24437 25152 25288
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 9204 9598 11312 11995 12297
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 8145 8584 9938 10659 10958
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1059 1014 1374 1336 1339
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2868 2623 2734 2609 2613
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 646 640 681 695 692
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1890 1901 2129 1941 2221
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 21691 20795 20233 19377 19656
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 1 1 1 1 1
  Κοινή Μετοχή 302 309 309 317 333
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 0 7493
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 22372 21746 20215 19463 12009
  Treasury Stock - Common -297 -644 -195 -557 -386
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -687 -617 -97 153 206
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 45188 44836 44670 44529 44944
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 744.4 759.573 770.4 782.49 784.8
  Total Preferred Shares Outstanding 0.922 0.922 0.922 0.922 0.922
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 3874 3342 1664 2181 1968
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3954 4210 3938 3881 2246
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1644 1691 1624 1721 1265
  Amortization 113 74 70 66 72
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -897 374 1374 817 664
  Cash Taxes Paid 1043 642 558 364 782
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 374 401 432 469 394
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -780 -1271 -794 -904 -1723
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -884 -2546 -1060 217 -1772
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1523 -1554 -996 -1374 -1324
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 639 -992 -64 1591 -448
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2686 -3305 287 -2546 -226
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -27 -69 11 -72 -6
  Total Cash Dividends Paid -917 -906 -707 -652 -619
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1167 -883 -243 -932 -897
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -575 -1447 1226 -890 1296
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -231 -297 338 -20 -122
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 153 -1938 3503 1532 126
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line 3874 2106 3342 1046 1664
  Cash From Operating Activities 3954 621 4210 1565 3938
  Cash From Operating Activities 1644 821 1691 813 1624
  Amortization 113 40 74 35 70
  Non-Cash Items -897 -1212 374 165 1374
  Cash Taxes Paid 1043 233 642 153 558
  Cash Interest Paid 374 179 401 218 432
  Changes in Working Capital -780 -1134 -1271 -494 -794
  Cash From Investing Activities -884 2125 -2546 -519 -1060
  Capital Expenditures -1523 -596 -1554 -587 -996
  Other Investing Cash Flow Items, Total 639 2721 -992 68 -64
  Cash From Financing Activities -2686 -1470 -3305 -2368 287
  Financing Cash Flow Items -27 -27 -69 -45 11
  Total Cash Dividends Paid -917 -732 -906 -729 -707
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -1167 -628 -883 -292 -243
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -575 -83 -1447 -1302 1226
  Foreign Exchange Effects -231 -233 -297 -107 338
  Net Change in Cash 153 1043 -1938 -1429 3503
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 8.2225 58871833 0 2023-03-01 LOW
  Cevian Capital Investment Advisor/Hedge Fund 4.2662 30545474 0 2023-03-01 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.8649 27671844 109889 2023-07-31 LOW
  UBS Asset Management (UK) Ltd. Investment Advisor 3.6845 26380604 0 2023-03-01 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 3.1001 22196251 12927528 2023-04-20 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.035 14569899 -2276 2023-06-30 LOW
  Union Investment Privatfonds GmbH Investment Advisor 1.9966 14295320 1049909 2023-03-31 MED
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.9944 14279550 1496440 2022-12-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.8484 13234170 109076 2023-07-31 LOW
  Nuveen LLC Pension Fund 1.3174 9432211 17031 2023-07-31 LOW
  Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 1.2619 9034912 0 2023-07-31 LOW
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.9884 7077086 4718 2023-07-31 LOW
  Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 0.9053 6481528 -278899 2023-06-30 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.8125 5817067 7348 2023-06-30 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.8037 5754550 254599 2023-07-31 LOW
  Putnam Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7466 5345294 -28014 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7002 5013621 46912 2023-06-30 LOW
  INVESCO Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5777 4136453 -4897 2023-06-30 LOW
  Goldman Sachs International Research Firm 0.5477 3921230 3921230 2022-12-16 MED
  Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5065 3626449 785414 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Construction Materials (NEC)

  Stonemasons Way
  Rathfarnham
  DUBLIN
  DUBLIN D16 KH51
  IE

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου