Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Cresud Sociedad Anonima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria - CRESY CFD

  9.042
  3.31%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.286
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026346 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-5.01)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026346%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004124 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.78)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004124%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Cresud SACIF y A ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 9.352
  Άνοιγμα* 9.292
  Μεταβολή 1 έτους* 65.87%
  Εύρος ημέρας* 8.642 - 9.292
  Εύρος 52 εβδ. 4.72-10.19
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 258.35K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.43M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.51B
  Αναλογία P/E 2.79
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 593.45M
  Έσοδα 626.18M
  EPS 3.28
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.6492
  Beta 1.13
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 8, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 6, 2023 9.042 -0.040 -0.44% 9.082 9.332 8.582
  Dec 5, 2023 9.352 0.420 4.70% 8.932 9.482 8.872
  Dec 4, 2023 8.942 0.090 1.02% 8.852 9.262 8.812
  Dec 1, 2023 8.792 -0.150 -1.68% 8.942 9.312 8.402
  Nov 30, 2023 9.002 0.090 1.01% 8.912 9.162 8.742
  Nov 29, 2023 8.882 0.100 1.14% 8.782 9.022 8.662
  Nov 28, 2023 8.842 -0.190 -2.10% 9.032 9.232 8.722
  Nov 27, 2023 9.012 -0.320 -3.43% 9.332 9.332 8.742
  Nov 24, 2023 8.872 -0.290 -3.17% 9.162 9.312 8.762
  Nov 22, 2023 8.872 0.000 0.00% 8.872 9.082 8.542
  Nov 21, 2023 9.102 -0.130 -1.41% 9.232 9.542 8.812
  Nov 20, 2023 9.262 -0.170 -1.80% 9.432 10.172 9.032
  Nov 17, 2023 8.012 0.330 4.30% 7.682 8.101 7.652
  Nov 16, 2023 7.782 0.250 3.32% 7.532 7.822 7.532
  Nov 15, 2023 7.712 0.310 4.19% 7.402 7.742 7.392
  Nov 14, 2023 7.702 0.120 1.58% 7.582 7.782 7.552
  Nov 13, 2023 7.552 0.150 2.03% 7.402 7.612 7.402
  Nov 10, 2023 7.272 0.030 0.41% 7.242 7.732 7.242
  Nov 9, 2023 7.492 0.140 1.90% 7.352 7.792 6.932
  Nov 8, 2023 7.422 0.090 1.23% 7.332 7.692 7.252

  Cresud Sociedad Anonima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 190405 206634 149930 82244 47529
  Έσοδα 190405 206634 149930 82244 47529
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 117840 154750 121687 54014 26798
  Ακαθάριστο Εισόδημα 72565 51884 28243 28230 20731
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 206577 100709 79183 -25706 94565
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 49583 43294 31791 16452 9143
  Depreciation / Amortization 963 1024 1134 459 391
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 50340 -30667 24029 -84778 57364
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -13961 -63561 -90590 -8525 1440
  Other Operating Expenses, Total 1812 -4131 -8868 -3328 -571
  Λειτουργικά Έσοδα -16172 105925 70747 107950 -47036
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 9339 35552 -26634 -32730 -16181
  Άλλο, Καθαρό 7841 -1400 -2768 469 -1474
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1008 140077 41345 75689 -64691
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 75287 135815 -57427 56096 -65511
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -33063 -55861 42184 -39587 20929
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 42224 79954 -15243 16509 -44582
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -29190 -6831 4334
  Καθαρά Κέρδη 42224 79954 -44433 9678 -40248
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 42224 79954 -15243 16509 -44582
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 42224 79954 -44433 9678 -40248
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 42224 79954 -44433 9678 -40248
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 691.737 717.385 527.271 539.508 526.189
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 61.0405 111.452 -28.9092 30.6001 -84.7262
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 47.9219 25.5468 -140.585 18.8891 -82.9474
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 79921 110484 32457 35027 90032
  Έσοδα 79921 110484 32457 35027 90032
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 51818 66022 17137 22105 69673
  Ακαθάριστο Εισόδημα 28103 44462 15320 12922 20359
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 83053 123524 48620 35823 15510
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 27567 22016 6441 5745 19794
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 16126 34214 21132 7752 -54821
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -14796 835 282 1647 -16263
  Other Operating Expenses, Total 1954 -142 3628 -1426 -2873
  Λειτουργικά Έσοδα -3132 -13040 -16163 -796 74522
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 11775 -2436 -6934 -2925 14005
  Άλλο, Καθαρό -6558 14399 8171 11297 -2574
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2085 -1077 -14926 7576 85953
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 38956 36331 13099 6138 71141
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -17219 -15844 -6596 -2067 -31213
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 21737 20487 6503 4071 39928
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη 21737 20487 6503 4071 39928
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 21737 20487 6503 4071 39928
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 21737 20487 6503 4071 39928
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 21737 20487 6503 4071 39928
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 611.782 718.389 712.914 705.956 718.002
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 35.5306 28.518 9.12172 5.76665 55.6099
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 19.8103 29.2735 9.37883 7.65683 36.8628
  Depreciation / Amortization 384 579
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 214938 243580 114757 346997 218757
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 82757 116392 47462 183987 151104
  Μετρητά
  Μετρητά & Ισοδύναμα 38936 75261 45143 151591 89304
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 43821 41131 2319 32396 61800
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 78965 71944 37531 66123 39011
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 77821 71823 37262 65663 38452
  Συνολικό Απόθεμα 47054 49208 28726 21267 10721
  Προπληρωθέντα Εξοδα
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6162 6036 1038 75620 17921
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1069350 1140910 556183 1031780 726034
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 759914 807826 391458 471343 390927
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 214795 192154 321726 270010 144339
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -41198 -36293 -243637 -144378 -88428
  Υπεραξία, Καθαρό 1315 1304 633 8744 6732
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 8652 7927 4269 33600 19286
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 41745 40488 23481 118122 54971
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 33732 31943 17627 41138 22003
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 9057 7841 3958 11840 13358
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 199467 318149 115488 259637 128063
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 80383 66662 32116 53806 32299
  Δεδουλευμένα Έξοδα 6791 5322 2437 7037 3802
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 108529 210309 77117 156283 80384
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3764 35856 3818 42511 11578
  Σύνολο Οφειλών 861325 963478 502978 993992 701992
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 177186 114738 127578 504089 397414
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 159351 99520 120089 481268 397414
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 193461 250608 134845 74301 57192
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 272106 268368 120441 145683 103159
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 19105 11615 4626 10282 16164
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 208028 177431 53205 37792 24042
  Κοινή Μετοχή 586 590 589 499 486
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 64047 67794 31345 16044 10683
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 88998 54658 -3642 6295 3071
  Treasury Stock - Common 7 2 2 3 16
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 54390 54387 24911 14951 9786
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1069350 1140910 556183 1031780 726034
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 593.39 603.131 604.683 604.683 535.499
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 17835 15218 7489 22821
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 315001 214938 165928 138046 119776
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 129104 82757 55487 44781 48723
  Μετρητά & Ισοδύναμα 67591 38936 30609 21470 28670
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 61513 43821 24878 23311 20053
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 120206 78965 60949 55374 39386
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 118813 77821 60253 55261 39366
  Συνολικό Απόθεμα 62545 47054 45984 35871 29660
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3146 6162 3508 2020 2007
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1556540 1069350 847714 713603 624042
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1121180 759914 613910 516580 455376
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 292513 214795 166953 137606 116161
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -57869 -41198 -32098 -25785 -21300
  Υπεραξία, Καθαρό 1766 1315 1056 863 733
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 11843 8652 6656 5466 4732
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 48784 41745 32852 27486 23472
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 45204 33732 17444 19294 15621
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 12758 9057 9868 5868 4332
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 286437 199467 141550 137508 131154
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 137751 80383 47483 48658 47571
  Δεδουλευμένα Έξοδα 5546 6791 3874 2172 2274
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 137485 108529 87552 81786 64463
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 5655 3764 2641 4892 16846
  Σύνολο Οφειλών 1238100 861325 687385 589106 521928
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 223545 177186 136961 116447 93927
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 198790 159351 122538 104478 85289
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 24755 17835 14423 11969 8638
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 299948 193461 179935 151141 138216
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 402708 272106 215343 172593 149376
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 25459 19105 13596 11417 9255
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 318442 208028 160329 124497 102114
  Κοινή Μετοχή 586 586 573 581 584
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 86309 64047 55221 45016 38376
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 158006 88998 60690 42995 32632
  Treasury Stock - Common 7 7 20 11 8
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 73534 54390 43825 35894 30514
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1556540 1069350 847714 713603 624042
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 593.454 593.39 606.43 605.224 605.216
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 63000 -40179 49265 -61177 27420
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 21807 -224071 86907 38005 23294
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4787 5661 4833 735 9741
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -60734 40919 22851 103574 -13993
  Cash Taxes Paid 1227 69 746 505 1686
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 16211 33680 20065 9496 14266
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 14754 -230472 9958 -5127 126
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 12894 119929 111462 15849 -31553
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -4137 -3455 -3627 -3015 -8225
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 17031 123384 115089 18864 -23328
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -37016 -87967 -191052 -38654 -4009
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -24359 -40867 -194747 -43289 -3117
  Total Cash Dividends Paid 0 -1166 -2552 0 -1373
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -66 0 -1844 -1784
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -12591 -45934 6247 6479 2265
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -7917 -11331 21308 -10144 25194
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -10232 -203440 28625 5056 12926
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 36331 19237 5233 63000 64674
  Cash From Operating Activities 4468 -2496 8100 21807 6587
  Cash From Operating Activities 1599 924 310 4787 1577
  Non-Cash Items -6987 -5617 -2242 -60734 -59607
  Cash Taxes Paid 1997 832 1160 1227 427
  Cash Interest Paid 21424 11934 5201 16211 24844
  Changes in Working Capital -26475 -17040 4799 14754 -57
  Cash From Investing Activities 16431 5501 1612 12894 22212
  Capital Expenditures -10489 -7242 -4382 -4137 -5128
  Other Investing Cash Flow Items, Total 26920 12743 5994 17031 27340
  Cash From Financing Activities -53862 -33047 -23182 -37016 -63854
  Financing Cash Flow Items -21424 -11934 -5201 -24359 -33808
  Total Cash Dividends Paid -11602 -9551 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -15805 -9580 -16443 -12591 -30105
  Foreign Exchange Effects 2770 1565 -443 -7917 -482
  Net Change in Cash -30193 -28477 -13913 -10232 -35537
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -5031 -1982 -1538 -66 59
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Macquarie Investment Management Investment Advisor 3.9515 2344756 -3093 2023-06-30 LOW
  683 Capital Management LLC Hedge Fund 2.358 1399200 -44908 2023-06-30 MED
  Helikon Investments Ltd Investment Advisor 0.8362 496211 131238 2023-06-30 LOW
  VR Capital Group Ltd Hedge Fund 0.6944 412048 -1 2023-06-30 LOW
  Credit Suisse Funds AG Investment Advisor/Hedge Fund 0.6717 398600 -58252 2023-06-30 LOW
  Ante Asset Management AG Investment Advisor 0.4211 249877 0 2023-08-31 LOW
  Praetorian Capital Management, L.L.C. Hedge Fund 0.337 200000 200000 2023-06-30 MED
  Millennium Management LLC Hedge Fund 0.2828 167783 167783 2023-06-30 HIGH
  NexPoint Asset Management, L.P Investment Advisor 0.2827 167766 -1 2023-06-30 HIGH
  Mercator Investment Management LLC Investment Advisor 0.2067 122644 -1 2023-06-30 LOW
  Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.1993 118271 -6658 2023-09-30 LOW
  Gesiuris Asset Management S.G.I.I.C., S.A. Investment Advisor 0.1599 94883 -41896 2023-06-30 LOW
  SEI Investments Management Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.1579 93681 0 2023-06-30 LOW
  Citi Investment Research (US) Research Firm 0.1095 64977 63144 2023-06-30 MED
  Quadrature Capital LLP Hedge Fund 0.1065 63198 40506 2023-06-30 HIGH
  Janney Montgomery Scott LLC Research Firm 0.1043 61904 61904 2023-06-30 LOW
  O'Shaughnessy Asset Management, LLC Investment Advisor 0.0865 51309 -1227 2023-06-30 MED
  Tpe Gestora de Recursos Ltda. Investment Advisor 0.0711 42210 42210 2023-01-31 LOW
  Ritholtz Wealth Management LLC Investment Advisor 0.061 36206 -1361 2023-09-30 MED
  Perry Creek Capital LP Private Equity 0.0574 34070 -1 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Cresud Sociedad Anonima Comercial Company profile

  Σχετικά με την Cresud Sociedad Anonima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

  Η Cresud SACIF y A είναι εταιρεία με έδρα την Αργεντινή που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Μέσω των θυγατρικών της, δραστηριοποιείται σε δύο τομείς: Ο τομέας διαιρείται σε: Αγροτικές Επιχειρήσεις και Αστικά Ακίνητα και Επενδυτικές Επιχειρήσεις: Επιχειρησιακό Κέντρο Αργεντινής και Επιχειρησιακό Κέντρο Ισραήλ. Ο τομέας Agricultural Business επικεντρώνεται στην απόκτηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση γεωργικών ακινήτων. Ασχολείται με γεωργικές δραστηριότητες, κτηνοτροφία, εκμίσθωση γης σε τρίτους και εκτελεί πρακτορεία και αγροτοβιομηχανικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου ενός εργοστασίου συσκευασίας κρέατος. Το Επιχειρησιακό Κέντρο Αργεντινής ασχολείται με την ανάπτυξη, απόκτηση και εκμετάλλευση εμπορικών κέντρων, γραφείων και ξενοδοχείων, μεταξύ άλλων, στην Αργεντινή και διαθέτει επιλεκτικές επενδύσεις εκτός Αργεντινής. Το Operations Center Israel περιλαμβάνει δραστηριότητες ακινήτων στο Ισραήλ και στο εξωτερικό, διαχείριση αλυσίδας σούπερ μάρκετ και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, τόσο σε τοπικό επίπεδο, καθώς και ασχολείται με την ασφάλιση, τα συνταξιοδοτικά και προνοιακά ταμεία, μεταξύ άλλων.

  Industry: Grain (Crop) Production

  Carlos M. Della Paolera 261 Piso 9
  BUENOS AIRES
  BUENOS AIRES 1001
  AR

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0013%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου