Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Crest Nicholson Holdings PLC - CRST CFD

2.217
1.7%
0.048
Χαμηλό: 2.19
Υψηλό: 2.221
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.048
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.022491 %
Charges from borrowed part ($-0.90)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.022491%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.000573 %
Charges from borrowed part ($0.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.000573%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Crest Nicholson Holdings PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2.18
Άνοιγμα* 2.19
Μεταβολή 1 έτους* -19.57%
Εύρος ημέρας* 2.19 - 2.221
Εύρος 52 εβδ. 1.71-2.94
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.04M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 19.07M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 563.68M
Αναλογία P/E 21.85
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 256.92M
Έσοδα 913.60M
EPS 0.10
Μέρισμα (Απόδοση %) 7.7484
Beta 2.37
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jun 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 2.180 0.062 2.93% 2.118 2.184 2.088
Mar 28, 2023 2.119 -0.001 -0.05% 2.120 2.145 2.105
Mar 27, 2023 2.110 0.006 0.29% 2.104 2.114 2.072
Mar 24, 2023 2.080 0.046 2.26% 2.034 2.086 1.988
Mar 23, 2023 2.033 -0.032 -1.55% 2.065 2.082 2.028
Mar 22, 2023 2.061 0.009 0.44% 2.052 2.072 2.012
Mar 21, 2023 2.052 -0.024 -1.16% 2.076 2.096 2.025
Mar 20, 2023 2.057 0.031 1.53% 2.026 2.073 2.000
Mar 17, 2023 2.069 0.011 0.53% 2.058 2.100 2.043
Mar 16, 2023 2.077 -0.067 -3.13% 2.144 2.146 2.041
Mar 15, 2023 2.178 -0.023 -1.04% 2.201 2.227 2.137
Mar 14, 2023 2.197 -0.015 -0.68% 2.212 2.222 2.174
Mar 13, 2023 2.211 -0.009 -0.41% 2.220 2.270 2.175
Mar 10, 2023 2.259 -0.020 -0.88% 2.279 2.279 2.209
Mar 9, 2023 2.277 -0.039 -1.68% 2.316 2.326 2.261
Mar 8, 2023 2.309 0.028 1.23% 2.281 2.317 2.280
Mar 7, 2023 2.284 -0.007 -0.31% 2.291 2.315 2.270
Mar 6, 2023 2.292 0.008 0.35% 2.284 2.307 2.253
Mar 3, 2023 2.301 0.005 0.22% 2.296 2.320 2.270
Mar 2, 2023 2.297 -0.058 -2.46% 2.355 2.384 2.255

Crest Nicholson Holdings PLC Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 913.6 786.6 677.9 1086.4 1121
Έσοδα 913.6 786.6 677.9 1086.4 1121
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 719.3 619.9 570.2 884.5 874.1
Ακαθάριστο Εισόδημα 194.3 166.7 107.7 201.9 246.9
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 876.2 692.3 680.2 971.8 939
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 51.1 51.1 50.3 65.5 64.9
Λειτουργικά Έσοδα 37.4 94.3 -2.3 114.6 182
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.4 -3.4 -7 -7.5 -13.3
Άλλο, Καθαρό -3.2 -4 -4.2 -4.4
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 32.8 86.9 -13.5 102.7 168.7
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 26.4 70.9 -10.7 82.5 136.6
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 26.4 70.9 -10.7 82.5 136.6
Καθαρά Κέρδη 26.4 70.9 -10.7 82.5 136.6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 26.4 70.9 -10.7 82.5 136.6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 26.4 70.9 -10.7 82.5 136.6
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 26.4 70.9 -10.7 82.5 136.6
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 257.725 257.837 256.821 257.087 257.7
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.10243 0.27498 -0.04166 0.3209 0.53007
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.17 0.136 0 0.112 0.33
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.59986 0.37272 0.23479 0.41931 0.53007
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 105.8 21.3 59.7 21.8
Oct 2022 Apr 2022 Oct 2021 Apr 2021 Oct 2020
Συνολικά έσοδα 549.3 364.3 462.1 324.5 437.9
Έσοδα 549.3 364.3 462.1 324.5 437.9
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 432.5 286.8 358.7 261.2 366.1
Ακαθάριστο Εισόδημα 116.8 77.5 103.4 63.3 71.8
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 460.4 414.8 408 284.3 395.6
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 30.4 20.7 28 23.1 25.5
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2.5 107.3 21.3 0 4
Λειτουργικά Έσοδα 88.9 -50.5 54.1 40.2 42.3
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.6 -2 -3.5 -3.9 -4.6
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 85.3 -52.5 50.6 36.3 37.7
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 68.6 -42.2 41.9 29 29.8
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 68.6 -42.2 41.9 29 29.8
Καθαρά Κέρδη 68.6 -42.2 41.9 29 29.8
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 68.6 -42.2 41.9 29 29.8
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 68.6 -42.2 41.9 29 29.8
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 68.6 -42.2 41.9 29 29.8
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 258.951 256.5 258.173 257.5 256.842
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.26492 -0.16452 0.16229 0.11262 0.11602
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.115 0.055 0.095 0.041 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.25526 0.34113 0.2599 0.11262 0.13043
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1497.5 1356.5 1468 1510.7 1367.9
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 351.8 240.2 171.6 187.6 178.7
Μετρητά & Ισοδύναμα 350.7 239.4 170.6 184.3 175.2
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.1 0.8 1 3.3 3.5
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 106.9 98.6 141.8 109.9 98.8
Accounts Receivable - Trade, Net 95.1 95.2 134.2 109.9 85.6
Total Inventory 1037.5 1017.7 1151.1 1213.2 1086.5
Prepaid Expenses 1.3 3.5 3.9
Total Assets 1608.4 1467.2 1576.2 1620.5 1477.9
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4.9 8 6.1 4.8 4.2
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 8.7 15.3 9.2
Accumulated Depreciation, Total -3.8 -9.2 -5
Goodwill, Net 29 29 29 29 29
Long Term Investments 11 8.3 8.2 8.5 13.2
Note Receivable - Long Term 44.5 55.6 58.5 59 52.5
Other Long Term Assets, Total 21.5 9.8 6.4 8.5 11.1
Total Current Liabilities 466.1 371.1 422.9 434.8 409.2
Accounts Payable 16.5
Accrued Expenses 255.4 239.9 187.3
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.9 2.3 1.9 1.9 1.9
Other Current Liabilities, Total 208.8 11.8 181.1 81.2 203.5
Total Liabilities 706.8 641.9 721.8 747.8 660.1
Total Long Term Debt 100.6 101.9 131.5 168.3 140.1
Long Term Debt 97.9 97.2 131.5 168.3 140.1
Other Liabilities, Total 136 168.9 167.4 144.2 110.8
Total Equity 901.6 825.3 854.4 872.7 817.8
Common Stock 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
Additional Paid-In Capital 74.2 74.2 74.2 74.2 74.1
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 814.6 738.3 767.4 785.7 730.9
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1608.4 1467.2 1576.2 1620.5 1477.9
Total Common Shares Outstanding 256.921 256.921 256.921 256.921 255.76
Payable/Accrued 357 351.7
Deferred Income Tax 4.1 0 0 0.5
Capital Lease Obligations 2.7 4.7
Apr 2022 Oct 2021 Apr 2021 Oct 2020 Apr 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1523.3 1497.5 1351.4 1356.5 1541.5
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 273.7 351.8 229.7 240.2 257.1
Μετρητά & Ισοδύναμα 271.6 350.7 228 239.4 255.5
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.1 1.1 1.7 0.8 1.6
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 120 108.2 83.6 98.6 123.4
Accounts Receivable - Trade, Net 102.6 102.4 78.7 95.2 106.1
Total Inventory 1129.6 1037.5 1038.1 1017.7 1161
Total Assets 1640 1608.4 1470.8 1467.2 1650.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3.8 4.9 6.4 8 9.7
Goodwill, Net 29 29 29 29 29
Long Term Investments 10.7 11 8.8 8.3 6.2
Note Receivable - Long Term 32.7 44.5 59.6 55.6 56.8
Other Long Term Assets, Total 40.5 21.5 15.6 9.8 7.2
Total Current Liabilities 550.5 466.1 364.8 371.1 352.5
Payable/Accrued 484.5 449.5 347.2 357 339.8
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.7 1.9 2.1 2.3 4.5
Other Current Liabilities, Total 64.3 14.7 15.5 11.8 8.2
Total Liabilities 793.7 706.8 601.7 641.9 848.3
Total Long Term Debt 100.3 100.6 101.2 101.9 352.5
Long Term Debt 98.3 97.9 97.6 97.2 346.9
Capital Lease Obligations 2 2.7 3.6 4.7 5.6
Deferred Income Tax 10.2 4.1 1.6 0 0
Other Liabilities, Total 132.7 136 134.1 168.9 143.3
Total Equity 846.3 901.6 869.1 825.3 802.1
Common Stock 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
Additional Paid-In Capital 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 759.3 814.6 782.1 738.3 715.1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1640 1608.4 1470.8 1467.2 1650.4
Total Common Shares Outstanding 256.921 256.921 256.921 256.921 256.921
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 70.9 -10.7 82.5 136.6 168.6
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 126.5 114.2 125.2 62.3 23.3
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.4 7.1 2.5 1.9 1.5
Μη Χρηματικά Στοιχεία 9.3 46.6 31.7 47.9 47.6
Cash Taxes Paid 13.9 3.1 24.2 36 36.5
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 6.9 8.7 11.1 10.3 7.8
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 42.9 71.2 8.5 -124.1 -194.4
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.6 -4.2 -14.8 3.9 8.3
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.2 -0.3 -3.8 -2.5 -2.5
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.4 -3.9 -11 6.4 10.8
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -14.6 -41.2 -124.1 -57.1 -138.7
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0.2 0.4 1.3 -0.6 -2.2
Total Cash Dividends Paid -10.5 0 -84.7 -84.7 -75.9
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1.6 -1.8 -3.8 0.1 1.2
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2.7 -39.8 -36.9 28.1 -61.8
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 111.3 68.8 -13.7 9.1 -107.1
Apr 2022 Oct 2021 Apr 2021 Oct 2020 Apr 2020
Net income/Starting Line -42.2 70.9 29 -10.7 -40.5
Cash From Operating Activities -58.7 126.5 -8.9 114.2 -124.2
Cash From Operating Activities 1 3.4 1.8 7.1 5.2
Non-Cash Items -13.3 9.3 -0.8 46.6 47.4
Cash Taxes Paid 1.4 13.9 7.4 3.1 8.1
Cash Interest Paid 3.2 6.9 3.5 8.7 4.4
Changes in Working Capital -4.2 42.9 -38.9 71.2 -136.3
Cash From Investing Activities 5.2 -0.6 -1.2 -4.2 -3.3
Capital Expenditures -0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.2
Other Investing Cash Flow Items, Total 5.3 -0.4 -0.9 -3.9 -3.1
Cash From Financing Activities -25.6 -14.6 -1.3 -41.2 212.4
Financing Cash Flow Items 0.2 0 0.4 0.4
Total Cash Dividends Paid -24.4 -10.5 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.4 -1.6 0 -1.8 -1.5
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.8 -2.7 -1.3 -39.8 213.5
Net Change in Cash -79.1 111.3 -11.4 68.8 84.9
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Liontrust Investment Partners LLP Investment Advisor 4.9372 12684562 0 2023-01-17 LOW
Aberforth Partners LLP Investment Advisor 4.5038 11571285 0 2023-03-01 LOW
Lorsden (Jersey) Limited Corporation 4.0113 10305920 2329500 2023-03-09 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 3.923 10079020 0 2023-01-17 LOW
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 3.546 9110465 -1622701 2022-10-21 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.359 8630035 -356049 2022-10-03 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2217 8277086 -24459 2022-10-21 LOW
Standard Life Assurance Limited Insurance Company 2.8082 7214793 -1185515 2023-01-27 MED
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.4761 6361700 -46940 2022-10-21 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 2.417 6209888 -283116 2022-10-21 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.9922 5118329 6812 2023-03-01 LOW
INVESCO Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.6776 4310168 24486 2022-10-21 LOW
Rucker (William John) Individual Investor 1.4345 3685447 0 2022-10-21 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3503 3469291 -78220 2022-10-21 LOW
Aberdeen Standard Investments (Edinburgh) Investment Advisor 1.3335 3425938 -804631 2023-03-01 LOW
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 1.1917 3061640 144917 2022-09-22 LOW
Artemis Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.1677 3000000 0 2022-10-21 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 1.1031 2834015 -18081 2023-03-01 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0914 2804029 27200 2022-10-21 LOW
Polaris Capital Management, LLC Investment Advisor 1.0164 2611400 0 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Crest Nicholson Company profile

Σχετικά με την Crest Nicholson Holdings PLC

Η Crest Nicholson Holdings plc είναι κατασκευαστική εταιρεία κατοικιών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στο νότιο μισό της Αγγλίας και στα Midlands. Η εταιρεία παρέχει μια σειρά προϊόντων από κατοικίες για πρωτοεμφανιζόμενους αγοραστές έως μεγαλύτερες οικογενειακές κατοικίες, καθώς και διαμερίσματα και ορισμένους εμπορικούς χώρους εντός των αναπτύξεών της. Δραστηριοποιείται μέσω πέντε περιφερειακών τμημάτων κατασκευής κατοικιών. Επιπλέον, ένα κεντρικό εξειδικευμένο τμήμα Partnerships & Strategic Land (CNPSL), παρέχει μια πολυκαναλική προσέγγιση και εδάφη. Η ομάδα της CNPSL διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους καταχωρημένους παρόχους και τους παρόχους του ιδιωτικού μισθωμένου τομέα (PRS), συνδέοντας το χαρτοφυλάκιο γης της με διαφορετικούς τομείς και αγοραστές. Στους συνεργάτες της περιλαμβάνονται τα Homes England, ο Οργανισμός Αμυντικών Υποδομών, ενώσεις στέγασης και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Industry: Homebuilding (NEC)

Crest House
Pyrcroft Road
CHERTSEY
SURREY KT16 9GN
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.54 Price
-2.600% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00440

BTC/USD

28,303.25 Price
-0.430% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,983.25 Price
+0.940% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0098%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,936.30 Price
+0.740% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου