Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Credit Saison Co., Ltd. - 8253 CFD

1690.4
1.86%
16.1
Χαμηλό: 1678.5
Υψηλό: 1705.6
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 00:00

Mon - Fri: 00:00 - 02:30 03:30 - 06:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 16.1
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.022094 %
Charges from borrowed part ($-0.88)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.022094%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.022351 %
Charges from borrowed part ($-0.89)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.022351%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1722.4
Άνοιγμα* 1705.6
Μεταβολή 1 έτους* 29.33%
Εύρος ημέρας* 1678.5 - 1705.6
Εύρος 52 εβδ. 1,203.00-1,841.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 548.58K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 11.98M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 320.63B
Αναλογία P/E 6.55
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 156.33M
Έσοδα 361.69B
EPS 264.01
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.18103
Beta 1.36
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 8, 2023 1692.6 -12.9 -0.76% 1705.5 1708.8 1673.5
Feb 7, 2023 1722.4 -0.1 -0.01% 1722.5 1732.4 1706.5
Feb 6, 2023 1714.5 13.9 0.82% 1700.6 1721.7 1700.6
Feb 3, 2023 1688.5 20.8 1.25% 1667.7 1691.6 1667.7
Feb 2, 2023 1661.5 -17.1 -1.02% 1678.6 1681.7 1660.5
Feb 1, 2023 1678.6 -18.9 -1.11% 1697.5 1697.5 1667.5
Jan 31, 2023 1693.5 23.9 1.43% 1669.6 1697.6 1669.6
Jan 30, 2023 1667.6 21.0 1.28% 1646.6 1671.4 1638.7
Jan 27, 2023 1658.6 -12.0 -0.72% 1670.6 1670.6 1643.7
Jan 26, 2023 1671.5 -19.1 -1.13% 1690.6 1690.6 1667.5
Jan 25, 2023 1687.0 28.5 1.72% 1658.5 1689.8 1650.6
Jan 24, 2023 1656.5 -3.1 -0.19% 1659.6 1670.9 1654.5
Jan 23, 2023 1646.5 -4.2 -0.25% 1650.7 1657.6 1634.6
Jan 20, 2023 1640.6 7.9 0.48% 1632.7 1649.5 1631.6
Jan 19, 2023 1619.6 -26.2 -1.59% 1645.8 1666.9 1618.7
Jan 18, 2023 1653.6 40.9 2.54% 1612.7 1657.9 1609.9
Jan 17, 2023 1607.6 -0.3 -0.02% 1607.9 1620.4 1604.7
Jan 16, 2023 1602.0 -19.6 -1.21% 1621.6 1621.6 1589.7
Jan 13, 2023 1653.6 0.1 0.01% 1653.5 1664.9 1640.6
Jan 12, 2023 1663.5 3.9 0.23% 1659.6 1669.1 1648.5

Credit Saison Co., Ltd. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Συνολικά έσοδα 351101 358331 371842 397112 325381 362955
Έσοδα 351101 358331 371842 397112 325381 362955
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 83227 65080 66987 85702 42755 63937
Ακαθάριστο Εισόδημα 267874 293251 304855 311410 282626 299018
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 312354 308665 323836 368332 273862 310402
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 229967 201235 198500 210455 175781 194511
Depreciation / Amortization 6694 12791 22474 26455 26599 28030
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -7534 29559 35875 45720 28727 23924
Λειτουργικά Έσοδα 38747 49666 48006 28780 51519 52553
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 21704 13065 -1049 -2601 -5910 -5667
Gain (Loss) on Sale of Assets -325 -168 -42 2037 -646
Άλλο, Καθαρό 2081 -9713 -1152 1279 3269 3696
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 62207 52850 45763 27458 50915 49936
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 43803 38387 29340 22645 36247 35593
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1549 59 1176 218 -114 -218
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 42254 38446 30516 22863 36133 35375
Καθαρά Κέρδη 42254 38446 30516 22863 36133 35375
Total Adjustments to Net Income -1 0 1 -1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 42253 38446 30517 22863 36132 35375
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 42253 38446 30517 22863 36132 35375
Ρύθμιση Αραίωσης -557 -137 -35 -34
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 41696 38446 30517 22726 36097 35341
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 163.33 163.332 163.332 159.401 156.254 156.285
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 255.287 235.386 186.84 142.571 231.015 226.132
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 35 35 45 45 45 55
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 224.207 367.582 327.826 379.119 352.618 338.189
Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022
Συνολικά έσοδα 80549 91773 94827 92962 83393
Έσοδα 80549 91773 94827 92962 83393
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11153 17617 19770 16248 10301
Ακαθάριστο Εισόδημα 69396 74156 75057 76714 73092
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 78799 74772 76884 73672 85723
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 54346 50003 51424 51869 69245
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 13300 7152 5690 5555 6177
Λειτουργικά Έσοδα 1750 17001 17943 19290 -2330
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2414 -1116 -2630 -1293 -1835
Άλλο, Καθαρό 3241 875 1179 2973 -122
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2577 16760 16492 20970 -4287
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2791 11306 10380 14530 -624
Δικαίωμα Μειοψηφίας -54 -68 -63 -128 42
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2737 11238 10317 14402 -582
Καθαρά Κέρδη 2737 11238 10317 14402 -582
Total Adjustments to Net Income 1 -1 -1 -1 2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2738 11237 10316 14401 -580
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2738 11237 10316 14401 -580
Ρύθμιση Αραίωσης -6 -5 -6 -10
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2732 11232 10310 14391 -580
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 156.263 156.263 156.287 156.295 156.294
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 17.4834 71.8788 65.9684 92.0759 -3.71095
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 45 0 0 0 55
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 72.8067 102.754 88.883 116.703 21.9781
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 63266 73179 80942 109761 101001 108970
Μετρητά & Ισοδύναμα 63266 73179 80942 109761 101001 108970
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1723910 2154680 2393200 2565410 2607840 2794540
Accounts Receivable - Trade, Net 1723910 2154680 2393200 2565410 2607840 2794540
Total Inventory 102844 137486 151385 135380 139530 128462
Total Assets 2720050 2946980 3212460 3357230 3409250 3610780
Property/Plant/Equipment, Total - Net 71150 30221 29341 46979 43945 42706
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 119432 68811 60488 76998 75796 74469
Accumulated Depreciation, Total -48283 -38591 -31148 -30020 -31852 -31764
Intangibles, Net 200622 219524 218887 180775 171058 161165
Long Term Investments 202056 277538 285334 251179 283833 311301
Note Receivable - Long Term 15255
Other Long Term Assets, Total 41289 30679 32148 47910 37569 41377
Other Assets, Total 299661 22588 20146 19553 24110 21100
Accounts Payable 238190 288642 306314 223968 225094 239014
Accrued Expenses 2472 23621 23682 26708 27257 27523
Notes Payable/Short Term Debt 587960 637460 750960 806504 728960 713463
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 120409 20461 30486 74994 65026 55029
Other Current Liabilities, Total 18617 31779 25105 28970 22814 33193
Total Liabilities 2274990 2458090 2721470 2872560 2878280 3048390
Total Long Term Debt 1129110 1299060 1422370 1532070 1635500 1800550
Long Term Debt 1127900 1297810 1421240 1510810 1617090 1785160
Capital Lease Obligations 1209 1246 1127 21256 18413 15385
Minority Interest 1818 1965 743 805 1086 1351
Other Liabilities, Total 176413 154095 160780 177639 171532 177296
Total Equity 445064 488884 490998 484671 530971 562387
Common Stock 75929 75929 75929 75929 75929 75929
Additional Paid-In Capital 85634 85629 85642 85279 85198 85152
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 302087 344291 360303 384182 414260 442550
Treasury Stock - Common -52879 -52880 -52881 -62881 -62808 -62737
Unrealized Gain (Loss) 35315 36771 28323 8504 21965 18882
Other Equity, Total -1022 -856 -6318 -6342 -3573 2611
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2720050 2946980 3212460 3357230 3409250 3610780
Total Common Shares Outstanding 163.412 163.411 163.411 156.231 156.264 156.296
Goodwill, Net 1085 1085 283 363 1152
Deferred Income Tax 1013 1025 903 1005 974
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 101001 100256 108968 111813 108970
Μετρητά & Ισοδύναμα 101001 100256 108968 111813 108970
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2607840 2629030 2650590 2846190 2794540
Accounts Receivable - Trade, Net 2607840 2629030 2650590 2846190 2794540
Total Inventory 139530 133459 126655 124395 128462
Total Assets 3409250 3423270 3451320 3651170 3610780
Property/Plant/Equipment, Total - Net 43945 45534 44824 43557 42706
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 75796 74469
Accumulated Depreciation, Total -31852 -31764
Goodwill, Net 363 1152
Intangibles, Net 171058 169286 167180 164714 161165
Long Term Investments 283833 297147 306126 309410 311301
Other Long Term Assets, Total 37569 37420 36602 38689 41377
Other Assets, Total 24110 11144 10374 12397 21100
Accounts Payable 225094 218294 210316 294269 239014
Accrued Expenses 27257 27523
Notes Payable/Short Term Debt 728960 0 0 0 713463
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 65026 55029
Other Current Liabilities, Total 22814 5447 11742 13230 33193
Total Liabilities 2878280 2887210 2902630 3091970 3048390
Total Long Term Debt 1635500 2451200 2472130 2575100 1800550
Long Term Debt 1617090 2451200 2472130 2575100 1785160
Capital Lease Obligations 18413 15385
Deferred Income Tax 1005 1005 1005 1005 974
Minority Interest 1086 1161 1229 1384 1351
Other Liabilities, Total 171532 210096 206214 206986 177296
Total Equity 530971 536065 548690 559196 562387
Common Stock 75929 75929 75929 75929 75929
Additional Paid-In Capital 85198 85239 85213 85074 85152
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 414260 418811 429124 442994 442550
Treasury Stock - Common -62808 -62808 -62737 -62737 -62737
Unrealized Gain (Loss) 21965 18882
Other Equity, Total -3573 18894 21161 17936 2611
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3409250 3423270 3451320 3651170 3610780
Total Common Shares Outstanding 156.264 156.263 156.296 156.296 156.296
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 62207 52850 45763 27458 50915 49936
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -103282 -40025 -192439 -169865 -4695 -70442
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7368 13528 23660 28615 28624 29825
Μη Χρηματικά Στοιχεία 6733 -1389 2384 18402 -2160 15482
Cash Taxes Paid -6321 13695 9062 10506 15896 9868
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 9997 9137 9325 9731 9739 9828
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -179590 -105014 -264246 -244340 -82074 -165685
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -19462 -45134 -40313 29654 -10622 -51619
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -43862 -45109 -35367 -24121 -33840 -42686
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 24400 -25 -4946 53775 23218 -8933
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 121208 92945 242211 167776 6225 129260
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1 -12 -24 -114 5
Total Cash Dividends Paid -5719 -5719 -5719 -7353 -7033 -7035
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1 -1 0 -10000 0 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 126929 98677 247954 185243 13253 136295
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -62 -72 3 -447 333 769
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1598 7714 9462 27118 -8759 7968
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 50915 16760 33252 54223 49936
Cash From Operating Activities -4695 3747 1599 -94256 -70442
Cash From Operating Activities 28624 7296 14700 22256 29825
Non-Cash Items -2160 483 1276 -301 15482
Cash Taxes Paid 15896 4777 4583 9996 9868
Cash Interest Paid 9739 1929 4602 7002 9828
Changes in Working Capital -82074 -20792 -47629 -170434 -165685
Cash From Investing Activities -10622 -18766 -28098 -32102 -51619
Capital Expenditures -33840 -10145 -17863 -31112 -42686
Other Investing Cash Flow Items, Total 23218 -8621 -10235 -990 -8933
Cash From Financing Activities 6225 14340 34419 136874 129260
Financing Cash Flow Items 5 -1 -2 -1
Total Cash Dividends Paid -7033 -7035 -7035 -7035 -7035
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 13253 21376 41456 143910 136295
Foreign Exchange Effects 333 -66 46 295 769
Net Change in Cash -8759 -745 7966 10811 7968
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 7.7117 14301000 775085 2022-05-13 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 5.014 9298214 3310214 2021-10-29 LOW
Daiwa Securities Group Inc Corporation 4.3409 8050000 0 2022-09-30 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.1083 7618600 -572400 2022-04-15 LOW
City Index Eleventh Co., Ltd. Corporation 3.9839 7387900 -1991100 2022-10-11 LOW
Eastspring Investments (Singapore) Limited Investment Advisor 3.673 6811400 -58600 2022-12-31 MED
Sompo Asset Management Co.,Ltd. Investment Advisor 3.6256 6723400 -2513400 2022-06-30 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 3.3401 6194110 97380 2022-12-31 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.4498 4543000 141900 2022-04-15 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2741 4217151 -800 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6521 3063800 -17000 2022-12-31 LOW
Mizuho Bank, Ltd. Bank and Trust 1.6177 3000000 0 2022-09-30 LOW
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.5188 2816523 -34700 2022-12-31 LOW
Seven & i Holdings Co Ltd Corporation 1.1055 2050000 0 2022-09-30 LOW
APG Asset Management N.V. Pension Fund 1.0334 1916430 -873015 2022-06-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.8967 1662900 -5500 2023-01-31 LOW
BlackRock Japan Co., Ltd. Investment Advisor 0.8569 1589100 64800 2022-12-31 LOW
Mitsui Fudosan Co Ltd Corporation 0.847 1570800 0 2022-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6984 1295103 -600972 2022-12-31 LOW
Asset Management One Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6497 1204809 32846 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Credit Saison Co., Ltd. Company profile

Σχετικά με την Credit Saison Co., Ltd.

Η Credit Saison Co Ltd είναι μια εταιρεία με έδρα την Ιαπωνία που δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή πιστωτικών υπηρεσιών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε πέντε επιχειρηματικούς τομείς. Ο τομέας πληρωμών παρέχει υπηρεσίες πιστωτικών καρτών και υπηρεσιών εξυπηρέτησης. Ο τομέας Lease δραστηριοποιείται στον τομέα της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ο τομέας Χρηματοδότησης παρέχει δραστηριότητες εγγύησης πιστώσεων και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση. Ο τομέας που σχετίζεται με ακίνητα ασχολείται με ακίνητα, χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων και επιχειρήσεις ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Ο τομέας ψυχαγωγίας ασχολείται με την εκμετάλλευση επιχειρήσεων ψυχαγωγίας.

Industry: Consumer Lending (NEC)

サンシャイン60・52F
東池袋3-1-1
TOSHIMA-KU
TOKYO-TO 170-6073
JP

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.40 Price
-1.860% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00368

US100

12,505.90 Price
-1.710% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0077%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Natural Gas

2.48 Price
-5.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1199%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0847%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

BTC/USD

22,861.40 Price
-1.910% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου