Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Creative Realities - CREX CFD

  3.0930
  6.36%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0440
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.303
  Άνοιγμα* 3.293
  Μεταβολή 1 έτους* 52.08%
  Εύρος ημέρας* 3.083 - 3.293
  Εύρος 52 εβδ. 1.22-4.00
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 71.25K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.03M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 25.92M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 10.41M
  Έσοδα 41.20M
  EPS -0.75
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 3.07
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 28, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 3.0930 -0.2600 -7.75% 3.3530 3.3530 3.0830
  Apr 11, 2024 3.3030 0.0700 2.17% 3.2330 3.3430 3.2330
  Apr 10, 2024 3.2630 -0.0700 -2.10% 3.3330 3.5130 3.2430
  Apr 9, 2024 3.4030 0.2100 6.58% 3.1930 3.4530 3.1930
  Apr 8, 2024 3.1430 -0.3600 -10.28% 3.5030 3.5030 3.0030
  Apr 5, 2024 3.4530 -0.0400 -1.15% 3.4930 3.4930 3.4330
  Apr 4, 2024 3.5030 -0.0100 -0.28% 3.5130 3.6330 3.4630
  Apr 3, 2024 3.6030 0.1100 3.15% 3.4930 3.6630 3.4930
  Apr 2, 2024 3.6330 -0.0200 -0.55% 3.6530 3.6730 3.4930
  Apr 1, 2024 3.6930 -0.0700 -1.86% 3.7630 3.7630 3.4930
  Mar 28, 2024 3.7430 0.0500 1.35% 3.6930 3.7630 3.6430
  Mar 27, 2024 3.7330 -0.1600 -4.11% 3.8930 3.8930 3.6030
  Mar 26, 2024 3.9130 -0.0400 -1.01% 3.9530 3.9930 3.8530
  Mar 25, 2024 3.9930 0.0600 1.53% 3.9330 4.0130 3.9330
  Mar 22, 2024 3.9630 -0.0300 -0.75% 3.9930 4.0530 3.8430
  Mar 21, 2024 3.8830 -0.2700 -6.50% 4.1530 4.2030 3.5730
  Mar 20, 2024 4.1830 0.0400 0.97% 4.1430 4.2930 3.9930
  Mar 19, 2024 4.1930 -0.0900 -2.10% 4.2830 4.3130 4.0330
  Mar 18, 2024 4.2630 0.2700 6.76% 3.9930 4.3130 3.9930
  Mar 15, 2024 3.9230 0.4200 11.99% 3.5030 3.9830 3.5030

  Creative Realities Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, May 13, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Creative Realities Inc Earnings Release
  Q1 2024 Creative Realities Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, June 25, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Creative Realities Inc Annual Shareholders Meeting
  Creative Realities Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, August 2, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Creative Realities Inc Earnings Release
  Q2 2024 Creative Realities Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 43.35 18.437 17.457 31.598 22.475
  Έσοδα 43.35 18.437 17.457 31.598 22.475
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 25.611 10.08 9.336 17.859 12.252
  Ακαθάριστο Εισόδημα 17.739 8.357 8.121 13.739 10.223
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 47.279 16.853 33.423 29.662 31.718
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 15.543 8.474 10.969 11.436 11.789
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.251 0.55 1.083 1.413 1.257
  Depreciation / Amortization 2.833 1.364 1.474 1.25 1.185
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.041 -3.615 10.561 -2.296 5.235
  Λειτουργικά Έσοδα -3.929 1.584 -15.966 1.936 -9.243
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 6.233 -0.805 -1.023 -0.81 -1.769
  Άλλο, Καθαρό -0.349 -0.525 -0.013 0.005 -0.006
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1.955 0.254 -17.002 1.131 -11.018
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1.876 0.232 -16.844 1.038 -10.62
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1.876 0.232 -16.844 1.038 -10.62
  Καθαρά Κέρδη 1.876 0.232 -16.844 1.038 -10.62
  Total Adjustments to Net Income 0 -4.277
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1.876 0.232 -16.844 1.038 -14.897
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1.876 0.232 -16.844 1.038 -14.897
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1.876 0.232 -16.844 1.038 -14.897
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 6.664 3.92029 3.3983 9.759 1.20065
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.28151 0.05918 -4.9566 0.10636 -12.4074
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.57541 -0.5402 -2.93657 -0.04656 -9.57332
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 9.196 9.944 10.49 11.18 10.923
  Έσοδα 9.196 9.944 10.49 11.18 10.923
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4.898 4.855 5.819 6.666 6.261
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4.298 5.089 4.671 4.514 4.662
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 9.896 10.034 11.702 11.427 10.872
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.824 4.034 4.702 3.565 3.709
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.377 0.366 0.354 0.238 0.418
  Depreciation / Amortization 0.797 0.779 0.773 0.885 0.468
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0.054 0.073 0.016
  Λειτουργικά Έσοδα -0.7 -0.09 -1.212 -0.247 0.051
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.803 -0.879 -0.082 -0.315 1.61
  Άλλο, Καθαρό 0.123 0.012 -0.007 -0.002 -0.346
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.38 -0.957 -1.301 -0.564 1.315
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.425 -1 -1.334 -0.554 1.262
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.425 -1 -1.334 -0.554 1.262
  Καθαρά Κέρδη -1.425 -1 -1.334 -0.554 1.262
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.425 -1 -1.334 -0.554 1.262
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.425 -1 -1.334 -0.554 1.262
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.425 -1 -1.334 -0.554 1.262
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7.406 7.351 6.664 7.25 7.234
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.19241 -0.13604 -0.20018 -0.07641 0.17445
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.19241 -0.13604 -0.19491 -0.06987 0.17658
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 13.982 9.772 7.027 7.982 12.359
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.633 2.883 1.826 2.534 2.718
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1.633 2.883 1.826 2.534 2.718
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8.263 3.375 2.343 4.749 7.681
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 8.263 3.375 2.343 4.749 7.681
  Συνολικό Απόθεμα 2.267 1.88 2.351 0.379 0.379
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.819 1.634 0.507 0.32 1.581
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 66.015 22.881 20.618 33.976 37.728
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.785 0.729 2.271 3.281 1.23
  Υπεραξία, Καθαρό 26.453 7.525 7.525 18.171 18.9
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 23.752 4.85 3.79 4.407 5.06
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.043 0.005 0.005 0.135 0.179
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 16.496 6.859 7.333 10.431 15.004
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.757 2.517 1.661 1.849 1.995
  Δεδουλευμένα Έξοδα 4.539 2.391 2.497 3.397 3.847
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 2 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 4.499 0 1.641 1.658
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3.701 1.951 1.534 1.527 9.162
  Σύνολο Οφειλών 40.436 14.152 16.283 15.468 20.907
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 13.073 6.875 8.258 3.762 5.536
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.175 0.128
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 10.867 0.418 0.692 1.1 0.239
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 25.579 8.729 4.335 18.508 16.821
  Redeemable Preferred Stock
  Κοινή Μετοχή 0.218 0.12 0.109 0.098 0.097
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 75.77 60.863 56.712 54.052 53.575
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -50.409 -52.254 -52.486 -35.642 -36.851
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 66.015 22.881 20.618 33.976 37.728
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 7.266 4.00296 3.6413 3.2583 3.24163
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 13.073 6.875 8.258 3.757 5.536
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2.242 1.055 4.489 4.677
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.457 -0.326 -2.218 -1.396
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0.005
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11.692 13.037 13.982 12.95 17.193
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.264 3.905 1.633 0.819 2.84
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3.264 3.905 1.633 0.819 2.84
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.496 6.849 8.263 7.405 8.604
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 6.496 6.849 8.263 7.405 8.604
  Συνολικό Απόθεμα 1.148 1.479 2.267 3.108 2.638
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.784 0.804 1.819 1.618 3.111
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 63.934 65.102 66.015 64.713 68.517
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.809 1.749 1.785 1.896 1.986
  Υπεραξία, Καθαρό 26.453 26.453 26.453 26.094 26.094
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 23.936 23.819 23.752 23.754 23.227
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.044 0.044 0.043 0.019 0.017
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 17.763 16.859 16.496 13.437 16.544
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.892 3.087 3.757 3.04 5.047
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.862 4.438 4.539 3.734 3.368
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0.399 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 4.197 4.944 4.499 1.777 2.089
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 6.812 4.39 3.701 4.487 6.04
  Σύνολο Οφειλών 40.076 40.02 40.436 38.311 42.08
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 11.585 12.424 13.073 13.353 13.389
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 11.585 12.424 13.073 13.353 13.389
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 10.728 10.737 10.867 11.521 12.147
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 23.858 25.082 25.579 26.402 26.437
  Κοινή Μετοχή 0.074 0.074 0.218 0.217 0.217
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 76.618 76.417 75.77 75.26 74.741
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -52.834 -51.409 -50.409 -49.075 -48.521
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 63.934 65.102 66.015 64.713 68.517
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 7.409 7.394 7.266 7.25026 7.24793
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1.876 0.232 -16.844 1.038 -10.62
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -0.708 0.471 -3.53 -0.97 -1.564
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.833 1.364 1.474 1.217 1.186
  Deferred Taxes 0 -0.175 0.047 -0.421
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -2.125 -2.616 12.731 -1.062 7.13
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -3.292 1.491 -0.716 -2.21 1.161
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -21.475 -1.159 -0.657 -0.687 -6.582
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -4.289 -1.159 -0.657 -0.897 -0.308
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -17.186 0.21 -6.274
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 20.933 1.745 3.479 1.473 9.861
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 10.109 1.849 1.951 0 8.919
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.956 -0.104 1.528 1.471 0.942
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1.25 1.057 -0.708 -0.184 1.715
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.35 0.106 0.14 0.403
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 9.868 0.002
  Cash Taxes Paid 0.043
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -1 1.876 3.21 3.764 2.502
  Cash From Operating Activities 3.868 -0.708 -1.05 -0.063 1.201
  Cash From Operating Activities 0.779 2.833 2.06 1.175 0.707
  Deferred Taxes 0.024 0
  Non-Cash Items 0.967 -2.125 -3.881 -4.337 -3.098
  Cash Interest Paid 0.287 1.35 0.835 0.656 0.321
  Changes in Working Capital 3.098 -3.292 -2.439 -0.665 1.09
  Cash From Investing Activities -1.034 -21.475 -20.268 -19.546 -17.969
  Capital Expenditures -1.034 -4.289 -3.082 -2.36 -0.785
  Cash From Financing Activities -0.562 20.933 19.254 19.566 19.873
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 10.109 10.109 10.109 10.109
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.562 0.956 -0.723 -0.411 -0.104
  Net Change in Cash 2.272 -1.25 -2.064 -0.043 3.105
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -17.186 -17.186 -17.186 -17.184
  Financing Cash Flow Items 0 9.868 9.868 9.868 9.868
  Cash Taxes Paid 0.002 0.043 0.019 0.044

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Creative Realities Company profile

  Σχετικά με την Creative Realities

  Η Creative Realities, Inc. παρέχει τεχνολογία και λύσεις ψηφιακού μάρκετινγκ σε διάφορες εταιρείες, μεμονωμένα εμπορικά σήματα, επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ορισμένες διεθνείς αγορές. Η εταιρεία σχεδιάζει, αναπτύσσει και αναπτύσσει εμπειρίες καταναλωτών για δίκτυα σε επίπεδο επιχείρησης και παρέχει λογισμικό ως υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης σε διάφορες κάθετες αγορές, μεταξύ άλλων στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα διαφημιστικά δίκτυα, το λιανικό εμπόριο μόδας, το λιανικό εμπόριο ευκολιών, τα εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης, τους κινηματογράφους και τα γήπεδα. Η τεχνολογία και οι λύσεις της περιλαμβάνουν: ψηφιακά συστήματα merchandising και συστήματα omni-channel customer engagement, προγράμματα και συστήματα δημιουργίας, παραγωγής και προγραμματισμού περιεχομένου, διαδραστικούς ψηφιακούς βοηθούς αγορών, συμβούλους και περίπτερα, καθώς και άλλες διαδραστικές τεχνολογίες μάρκετινγκ, όπως κινητά, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συναλλαγές στα σημεία πώλησης, beaconing και διαδικτυακά μέσα. Η εταιρεία έχει ενεργές εγκαταστάσεις σε περισσότερες από 10 χώρες.

  Industry: IT Services & Consulting (NEC)

  13100 Magisterial Dr Ste 100
  LOUISVILLE
  KENTUCKY 40223-5185
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου