Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές COSCO SHP SG - F83sg CFD

  0.140
  4.11%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.005
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021416 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.07)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021416%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000502 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.10)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000502%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα SGD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Singapore
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Cosco Shipping International (Singapore) Co Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.146
  Άνοιγμα* 0.144
  Μεταβολή 1 έτους* -18.64%
  Εύρος ημέρας* 0.14 - 0.146
  Εύρος 52 εβδ. 0.11-0.21
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 24.83M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 134.66M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 349.32M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.24B
  Έσοδα 183.37M
  EPS -0.04
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.97
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 28, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 21, 2024 0.144 0.000 0.00% 0.144 0.146 0.143
  Feb 20, 2024 0.146 0.004 2.82% 0.142 0.148 0.142
  Feb 19, 2024 0.143 -0.002 -1.38% 0.145 0.146 0.141
  Feb 16, 2024 0.143 0.002 1.42% 0.141 0.146 0.140
  Feb 15, 2024 0.140 -0.001 -0.71% 0.141 0.144 0.139
  Feb 14, 2024 0.142 0.001 0.71% 0.141 0.144 0.139
  Feb 13, 2024 0.143 0.013 10.00% 0.130 0.147 0.130
  Feb 9, 2024 0.130 -0.003 -2.26% 0.133 0.133 0.130
  Feb 8, 2024 0.135 0.002 1.50% 0.133 0.136 0.132
  Feb 7, 2024 0.134 -0.003 -2.19% 0.137 0.138 0.134
  Feb 6, 2024 0.138 0.006 4.55% 0.132 0.138 0.132
  Feb 5, 2024 0.133 -0.002 -1.48% 0.135 0.135 0.132
  Feb 2, 2024 0.136 -0.005 -3.55% 0.141 0.141 0.136
  Feb 1, 2024 0.142 0.008 5.97% 0.134 0.142 0.134
  Jan 31, 2024 0.136 -0.003 -2.16% 0.139 0.139 0.134
  Jan 30, 2024 0.138 -0.005 -3.50% 0.143 0.144 0.137
  Jan 29, 2024 0.143 0.000 0.00% 0.143 0.146 0.142
  Jan 26, 2024 0.144 0.001 0.70% 0.143 0.146 0.142
  Jan 25, 2024 0.144 -0.004 -2.70% 0.148 0.150 0.143
  Jan 24, 2024 0.148 0.005 3.50% 0.143 0.150 0.141

  COSCO SHP SG Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, February 28, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:11

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  Full Year 2023 Cosco Shipping International (Singapore) Co Ltd Earnings Release
  Full Year 2023 Cosco Shipping International (Singapore) Co Ltd Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, April 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  06:00

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  Cosco Shipping International (Singapore) Co Ltd Annual Shareholders Meeting
  Cosco Shipping International (Singapore) Co Ltd Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 185.643 198.463 185.843 171.495 163.673
  Έσοδα 185.643 198.463 185.843 171.495 163.673
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 144.401 151.287 155.776 131.615 122.09
  Ακαθάριστο Εισόδημα 41.242 47.176 30.067 39.88 41.583
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 267.494 158.903 168.215 153.966 139.642
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 28.777 30.659 27.654 26.522 26.687
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -1.263 0.031 -1.385 -0.681 -4.69
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 97.783 -21.563 -1.599 -1.843 -2.706
  Other Operating Expenses, Total -2.204 -1.511 -12.231 -1.647 -1.739
  Λειτουργικά Έσοδα -81.851 39.56 17.628 17.529 24.031
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -84.563 34.517 11.875 10.641 16.94
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -87.76 30.843 9.065 7.708 13.221
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.84 -0.731 -0.728 -0.328 -0.244
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -88.6 30.112 8.337 7.38 12.977
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Καθαρά Κέρδη -88.6 30.112 8.337 7.38 12.977
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -88.6 30.112 8.337 7.38 12.977
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -88.6 30.112 8.337 7.38 12.977
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -88.6 30.112 8.337 7.38 12.977
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2239.25 2239.25 2239.25 2239.25 2239.25
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.03957 0.01345 0.00372 0.0033 0.0058
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.01118 0.00484 0.00318 0.0027 0.00485
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.712 -5.043 -5.717 -6.888 -6.724
  Άλλο, Καθαρό -0.036 -0.367
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 90.174 93.194 92.449 103.587 94.876
  Έσοδα 90.174 93.194 92.449 103.587 94.876
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 68.113 72.201 72.2 79.812 71.475
  Ακαθάριστο Εισόδημα 22.061 20.993 20.249 23.775 23.401
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 80.107 183.397 84.097 75.663 83.24
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13.87 15.134 13.643 15.931 14.728
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -1.167 -0.876 -0.387 -0.011 0.042
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.453 98.645 -0.862 -19.413 -2.15
  Other Operating Expenses, Total -0.256 -1.707 -0.497 -0.656 -0.855
  Λειτουργικά Έσοδα 10.067 -90.203 8.352 27.924 11.636
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5.711 -2.938 0.226 -2.839 -2.204
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4.356 -93.141 8.578 25.085 9.432
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2.3 -94.409 6.649 23.616 7.227
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.341 -0.389 -0.451 -0.335 -0.396
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1.959 -94.798 6.198 23.281 6.831
  Καθαρά Κέρδη 1.959 -94.798 6.198 23.281 6.831
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1.959 -94.798 6.198 23.281 6.831
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1.959 -94.798 6.198 23.281 6.831
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1.959 -94.798 6.198 23.281 6.831
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2239.25 2239.25 2239.25 2239.25 2239.25
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00087 -0.04233 0.00277 0.0104 0.00305
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.00077 -0.0137 0.00247 0.00224 0.00231
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 152.15 161.441 120.607 110.039 109.933
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 106.682 108.008 76.333 67.165 72.814
  Μετρητά 34.424 49.074 56.618 40.675 56.412
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 72.258 58.934 19.715 26.49 16.402
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 42.209 50.497 41.508 39.763 32.483
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 36.124 37.911 36.751 33.139 29.787
  Συνολικό Απόθεμα 0.858 0.449 1.081 0.858 0.661
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.401 2.487 1.685 2.253 2.977
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.998
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 926.027 1073.54 1018.76 948.367 822.81
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 669.916 696.205 718.873 672.412 550.012
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 787.443 789.95 840.798 773.071 620.569
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -117.527 -93.745 -121.925 -100.659 -70.557
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 16.281 20.422 24.595 27.363 32.044
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 87.19 96.044 55.167 39.081 28.808
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.379 0.424 0.529 0.477 0.812
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.111 0.01 0 0.006 2.212
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 72.216 130.125 89.187 84.401 79.005
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 10.949 11.092 14.073 10.372 8.617
  Δεδουλευμένα Έξοδα 11.148 18.27 17.409 25.306 21.608
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 30.976 71.955 31.854 32.312 25.715
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 19.143 28.808 25.851 16.411 23.065
  Σύνολο Οφειλών 437.005 499.375 483.86 411.999 293.192
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 297.939 286.251 311 267.465 152.619
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 219.217 192.974 230.147 199.681 145.771
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 78.722 93.277 80.853 67.784 6.848
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 61.242 62.773 63.886 56.845 54.42
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 3.736 11.05 10.416 1.911 1.482
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.872 9.176 9.371 1.377 5.666
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 489.022 574.16 534.9 536.368 529.618
  Κοινή Μετοχή 270.608 270.608 270.608 270.608 270.608
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 224.979 305.421 275.886 275.042 267.662
  Unrealized Gain (Loss) 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -6.565 -1.869 -11.594 -9.282 -8.652
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 926.027 1073.54 1018.76 948.367 822.81
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2239.25 2239.25 2239.25 2239.25 2239.25
  Υπεραξία, Καθαρό 0 98.989 98.989 98.989 98.989
  Payable/Accrued
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 130.126 152.15 161.882 161.441 120.547
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 76.807 106.682 115.8 108.008 74.997
  Μετρητά & Ισοδύναμα 76.807 106.682 115.8 108.008 74.997
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 52.92 44.869 45.753 53.108 44.61
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 52.599 44.62 45.753 52.971 44.61
  Συνολικό Απόθεμα 0.399 0.599 0.329 0.325 0.94
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 889.215 926.027 1049.81 1073.54 1025.58
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 663.5 669.916 676.192 696.205 732.88
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 14.206 16.281 117.344 119.411 121.438
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 80.865 87.19 93.918 96.044 50.248
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.379 0.379 0.379 0.424 0.448
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.139 0.111 0.098 0.01 0.02
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 87.309 72.216 132.32 130.125 88.235
  Payable/Accrued 33.336 35.895 58.282 53.249 48.449
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 48.382 30.976 68.767 71.955 36.5
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 5.591 5.345 5.271 4.921 3.286
  Σύνολο Οφειλών 399.879 437.005 469.88 499.375 483.736
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 247.252 297.939 264.132 286.251 311.725
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 170.016 219.217 184.167 192.974 229.095
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 60.155 61.242 61.201 62.773 63.434
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 3.628 3.736 11.001 11.05 10.707
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.535 1.872 1.226 9.176 9.635
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 489.336 489.022 579.933 574.16 541.845
  Κοινή Μετοχή 270.608 270.608 270.608 270.608 270.608
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 218.728 218.414 309.325 303.552 271.237
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 889.215 926.027 1049.81 1073.54 1025.58
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2239.25 2239.25 2239.25 2239.25 2239.25
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 77.236 78.722 79.965 93.277 82.63
  Υπεραξία, Καθαρό 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -87.76 30.843 9.065 7.708 13.221
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 48.937 58.499 64.84 51.804 15.423
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 32.094 34.113 31.877 31.928 19.334
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 111.225 -0.539 11.604 17.945 4.746
  Cash Taxes Paid 3.826 3.54 0.878 5.007 6.39
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 9.722 7.801 9.061 10.502 8.096
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -10.671 -9.975 7.38 -10.458 -27.57
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -6.543 -2.849 -53.77 -64.852 -13.018
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -16.03 -26.067 -30.415 -63.245 -30.181
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 9.487 23.218 -23.355 -1.607 17.163
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -43.005 -23.997 -1.542 7.903 9.892
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -17.502 -7.409 -8.283 -10.372 -8.246
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -25.503 -16.588 6.741 18.275 18.138
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.71 0.414 -0.501 -0.48 0.804
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1.321 32.067 9.027 -5.625 13.101
  Amortization 4.049 4.057 4.914 4.681 5.692
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line -87.76 6.649 30.843 7.227 9.065
  Cash From Operating Activities 48.937 22.352 58.499 24.171 64.84
  Cash From Operating Activities 32.094 16.538 34.113 15.723 31.877
  Amortization 4.049 2.027 4.057 2.029 4.914
  Non-Cash Items 111.225 5.09 -0.539 8.757 11.604
  Cash Taxes Paid 3.826 2.992 3.54 2.315 0.878
  Cash Interest Paid 9.722 3.862 7.801 3.735 9.061
  Changes in Working Capital -10.671 -7.952 -9.975 -9.565 7.38
  Cash From Investing Activities -6.543 8.507 -2.849 -14.742 -53.77
  Capital Expenditures -16.03 -2.064 -26.067 -16.932 -30.415
  Other Investing Cash Flow Items, Total 9.487 10.571 23.218 2.19 -23.355
  Cash From Financing Activities -43.005 -23.289 -23.997 -11.302 -1.542
  Financing Cash Flow Items -17.502 -4.145 -7.409 -3.737 -8.283
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -25.503 -19.144 -16.588 -7.565 6.741
  Foreign Exchange Effects -0.71 0.224 0.414 0.535 -0.501
  Net Change in Cash -1.321 7.794 32.067 -1.338 9.027
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  China Ocean Shipping Co., Ltd. Corporation 53.3468 1194565488 0 2023-03-14 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1054 24752042 0 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7004 15683200 405900 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.4667 10451639 -18959 2022-12-31 LOW
  Chua (Liak Chng Sc) Individual Investor 0.3601 8064000 0 2023-03-14
  Lee (Fook Choy) Individual Investor 0.329 7366000 0 2023-03-14 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.327 7322100 28000 2023-09-30 LOW
  iFAST Financial Pte. Ltd. Corporation 0.2681 6003734 2002200 2023-03-14 LOW
  Estate of Hui Shune Ming Other Insider Investor 0.201 4500000 0 2023-03-14
  Chan (Yeow Hiang) Individual Investor 0.134 3000000 3000000 2023-03-14
  Ang (Tian Su) Individual Investor 0.1139 2550000 0 2023-03-14
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0865 1938000 0 2023-09-30 LOW
  Wang (Kai Yuen) Individual Investor 0.0447 1000000 0 2023-01-21 LOW
  Vanguard Global Advisers LLC Investment Advisor 0.0082 184600 0 2023-09-30 LOW
  Ang (Swee Tian) Individual Investor 0.006 135000 0 2023-01-21

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  COSCO SHP SG Company profile

  Σχετικά με την COSCO SHP SG

  Η COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. είναι ένας ολοκληρωμένος πάροχος υπηρεσιών logistics στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία μέσω στρατηγικών εξαγορών και επενδύσεων. Ασχολείται επίσης με τη ναυτιλία χύδην ξηρού φορτίου, την επισκευή πλοίων και τη ναυτική μηχανική, καθώς και τη διαχείριση ακινήτων μέσω διαφόρων θυγατρικών. Οι τομείς της Εταιρείας είναι: Ναυτιλία, Επισκευή πλοίων και δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ναυτιλία, Logistics και διαχείριση ακινήτων. Οι τομείς της δραστηριοποιούνται σε δύο κύριες γεωγραφικές περιοχές: Σιγκαπούρη και Μαλαισία. Ο τομέας της Σιγκαπούρης ασχολείται κυρίως με τη ναυτιλία, την επισκευή πλοίων και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ναυπηγική, τα logistics, τη διαχείριση ακινήτων. Ο τομέας της εταιρείας στη Μαλαισία επικεντρώνεται σε δραστηριότητες logistics.

  Industry: Marine Freight & Logistics (NEC)

  30 Cecil Street
  #26-01 Prudential Tower
  049712
  SG

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0066%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0285%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου