Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές COSCO SHP SG - F83sg CFD

0.198
2.06%
0.009
Χαμηλό: 0.194
Υψηλό: 0.198
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Thursday at 09:00

Mon - Fri: 01:00 - 04:00 05:00 - 09:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.009
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.026389 %
Charges from borrowed part ($-1.06)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.026389%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.018056 %
Charges from borrowed part ($-0.72)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.018056%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα SGD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Singapore
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.194
Άνοιγμα* 0.195
Μεταβολή 1 έτους* -22.92%
Εύρος ημέρας* 0.194 - 0.198
Εύρος 52 εβδ. 0.16-0.28
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 9.22M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 51.22M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 443.37M
Αναλογία P/E 15.03
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.24B
Έσοδα 196.04M
EPS 0.01
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 2.04
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 9, 2023 0.198 0.003 1.54% 0.195 0.198 0.195
Feb 8, 2023 0.196 0.001 0.51% 0.195 0.198 0.194
Feb 7, 2023 0.194 0.000 0.00% 0.194 0.198 0.194
Feb 6, 2023 0.192 -0.001 -0.52% 0.193 0.194 0.191
Feb 3, 2023 0.194 0.002 1.04% 0.192 0.195 0.192
Feb 2, 2023 0.193 -0.004 -2.03% 0.197 0.197 0.193
Feb 1, 2023 0.198 0.005 2.59% 0.193 0.198 0.193
Jan 31, 2023 0.188 0.002 1.08% 0.186 0.189 0.186
Jan 30, 2023 0.187 -0.003 -1.58% 0.190 0.192 0.187
Jan 27, 2023 0.189 -0.006 -3.08% 0.195 0.197 0.189
Jan 26, 2023 0.193 0.015 8.43% 0.178 0.195 0.178
Jan 20, 2023 0.176 0.001 0.57% 0.175 0.177 0.175
Jan 19, 2023 0.174 0.000 0.00% 0.174 0.175 0.174
Jan 18, 2023 0.174 -0.001 -0.57% 0.175 0.175 0.174
Jan 17, 2023 0.174 -0.001 -0.57% 0.175 0.175 0.174
Jan 16, 2023 0.174 -0.002 -1.14% 0.176 0.177 0.174
Jan 13, 2023 0.176 0.001 0.57% 0.175 0.176 0.175
Jan 12, 2023 0.175 -0.001 -0.57% 0.176 0.177 0.175
Jan 11, 2023 0.176 0.000 0.00% 0.176 0.177 0.175
Jan 10, 2023 0.176 0.000 0.00% 0.176 0.177 0.176

COSCO SHP SG Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 40.505 37.186 163.673 171.495 185.843 198.463
Έσοδα 40.505 37.186 163.673 171.495 185.843 198.463
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 46.509 25.63 122.09 131.615 155.776 151.287
Ακαθάριστο Εισόδημα -6.004 11.556 41.583 39.88 30.067 47.176
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 65.976 63.835 139.642 153.966 168.215 158.903
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 18.824 15.971 26.687 26.522 27.654 30.659
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.583 1.278 -4.69 -0.681 -1.385 0.031
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.878 22.398 -2.706 -1.843 -1.599 -21.563
Other Operating Expenses, Total -1.818 -1.442 -1.739 -1.647 -12.231 -1.511
Λειτουργικά Έσοδα -25.471 -26.649 24.031 17.529 17.628 39.56
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -25.471 -26.649 16.94 10.641 11.875 34.517
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -25.993 -27.055 13.221 7.708 9.065 30.843
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.135 -0.193 -0.244 -0.328 -0.728 -0.731
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -26.128 -27.248 12.977 7.38 8.337 30.112
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -440.371 216.689 0
Καθαρά Κέρδη -466.499 189.441 12.977 7.38 8.337 30.112
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -26.128 -27.248 12.977 7.38 8.337 30.112
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -466.499 189.441 12.977 7.38 8.337 30.112
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -466.499 189.441 12.977 7.38 8.337 30.112
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2239.25 2239.25 2239.25 2239.25 2239.25 2239.25
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.01167 -0.01217 0.0058 0.0033 0.00372 0.01345
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.0091 -0.00567 0.00485 0.0027 0.00318 0.00484
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0 -6.724 -6.888 -5.717 -5.043
Άλλο, Καθαρό 0 -0.367 -0.036
Q4 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 49.226 86.273 99.57 94.876 103.587
Έσοδα 49.226 86.273 99.57 94.876 103.587
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 37.551 75.591 80.185 71.475 79.812
Ακαθάριστο Εισόδημα 11.675 10.682 19.385 23.401 23.775
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 44.626 80.368 87.847 83.24 75.663
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.645 12.864 15.259 14.728 15.931
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.309 -1.045 -0.34 0.042 -0.011
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.103 -0.925 -1.143 -2.15 -19.413
Other Operating Expenses, Total -0.364 -6.117 -6.114 -0.855 -0.656
Λειτουργικά Έσοδα 4.6 5.905 11.723 11.636 27.924
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.921 -3.151 -2.602 -2.204 -2.839
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2.679 2.754 9.121 9.432 25.085
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1.82 1.683 7.382 7.227 23.616
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.142 -0.268 -0.46 -0.396 -0.335
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1.678 1.415 6.922 6.831 23.281
Καθαρά Κέρδη 1.678 1.415 6.922 6.831 23.281
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1.678 1.415 6.922 6.831 23.281
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1.678 1.415 6.922 6.831 23.281
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1.678 1.415 6.922 6.831 23.281
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2239.25 2239.25 2239.25 2239.25 2239.25
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00075 0.00063 0.00309 0.00305 0.0104
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.00078 0.00038 0.00268 0.00231 0.00224
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6974.14 508.799 109.933 110.039 120.607 161.441
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1520.38 58.504 72.814 67.165 76.333 108.008
Cash 550.531 50.462 56.412 40.675 56.618 49.074
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 969.844 8.042 16.402 26.49 19.715 58.934
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4357.2 308.952 32.483 39.763 41.508 50.497
Accounts Receivable - Trade, Net 4313.81 7.714 29.787 33.139 36.751 37.911
Total Inventory 1086.37 0.199 0.661 0.858 1.081 0.449
Prepaid Expenses 10.188 0.484 2.977 2.253 1.685 2.487
Other Current Assets, Total 0 140.66 0.998 0
Total Assets 9780.73 564.136 822.81 948.367 1018.76 1073.54
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2527.36 40.638 550.012 672.412 718.873 696.205
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 4164.48 95.714 620.569 773.071 840.798 789.95
Accumulated Depreciation, Total -1637.12 -55.076 -70.557 -100.659 -121.925 -93.745
Intangibles, Net 9.816 0.147 32.044 27.363 24.595 20.422
Long Term Investments 23.459 13.786 28.808 39.081 55.167 96.044
Note Receivable - Long Term 102.556 0 0.812 0.477 0.529 0.424
Other Long Term Assets, Total 143.397 0.766 2.212 0.006 0 0.01
Total Current Liabilities 6441.62 47.382 79.005 84.401 89.187 130.125
Accounts Payable 444.447 1.714 8.617 10.372 14.073 11.092
Accrued Expenses 1396.44 6.179 21.608 25.306 17.409 18.27
Notes Payable/Short Term Debt 83.134 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4213.96 0 25.715 32.312 31.854 71.955
Other Current Liabilities, Total 303.643 1.45 23.065 16.411 25.851 28.808
Total Liabilities 9444.67 48.935 293.192 411.999 483.86 499.375
Total Long Term Debt 3018.33 0 152.619 267.465 311 286.251
Long Term Debt 3018.33 0 145.771 199.681 230.147 192.974
Capital Lease Obligations 0 0 6.848 67.784 80.853 93.277
Deferred Income Tax 0.263 0.132 54.42 56.845 63.886 62.773
Minority Interest -15.546 1.421 1.482 1.911 10.416 11.05
Other Liabilities, Total 0 0 5.666 1.377 9.371 9.176
Total Equity 336.06 515.201 529.618 536.368 534.9 574.16
Common Stock 270.608 270.608 270.608 270.608 270.608 270.608
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 65.244 254.685 267.662 275.042 275.886 305.421
Unrealized Gain (Loss) 0.208 0 0
Other Equity, Total 0 -10.092 -8.652 -9.282 -11.594 -1.869
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 9780.73 564.136 822.81 948.367 1018.76 1073.54
Total Common Shares Outstanding 2239.24 2239.24 2239.25 2239.25 2239.25 2239.25
Goodwill, Net 0 98.989 98.989 98.989 98.989
Payable/Accrued 38.039
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 110.039 120.375 120.607 120.547 161.441
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 67.165 71.446 76.333 74.997 108.008
Μετρητά & Ισοδύναμα 67.165 71.446 76.333 74.997 108.008
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 42.016 47.487 43.462 44.61 53.108
Accounts Receivable - Trade, Net 40.856 46.327 43.462 44.61 52.971
Total Inventory 0.858 1.442 0.812 0.94 0.325
Other Current Assets, Total 0
Total Assets 948.367 1005.86 1018.76 1025.58 1073.54
Property/Plant/Equipment, Total - Net 672.412 713.988 718.873 732.88 696.205
Intangibles, Net 126.352 124.013 123.584 121.438 119.411
Long Term Investments 39.081 46.98 55.167 50.248 96.044
Note Receivable - Long Term 0.477 0.477 0.529 0.448 0.424
Other Long Term Assets, Total 0.006 0.03 0 0.02 0.01
Total Current Liabilities 84.401 87.191 89.187 88.235 130.125
Payable/Accrued 49.035 52.793 54.307 48.449 53.249
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 32.312 30.641 31.854 36.5 71.955
Other Current Liabilities, Total 3.054 3.757 3.026 3.286 4.921
Total Liabilities 411.999 473.557 483.86 483.736 499.375
Total Long Term Debt 267.465 306.961 311 311.725 286.251
Long Term Debt 267.465 306.961 311 229.095 192.974
Deferred Income Tax 56.845 62.599 63.886 63.434 62.773
Minority Interest 1.911 9.491 10.416 10.707 11.05
Other Liabilities, Total 1.377 7.315 9.371 9.635 9.176
Total Equity 536.368 532.306 534.9 541.845 574.16
Common Stock 270.608 270.608 270.608 270.608 270.608
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 265.76 261.698 264.292 271.237 303.552
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 948.367 1005.86 1018.76 1025.58 1073.54
Total Common Shares Outstanding 2239.25 2239.24 2239.25 2239.25 2239.25
Capital Lease Obligations 82.63 93.277
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -976.084 65.385 13.221 7.708 9.065 30.843
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -438.436 341.885 15.423 51.804 64.84 58.499
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 12.274 4.995 19.334 31.928 31.877 34.113
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1215.49 -63.565 4.746 17.945 11.604 -0.539
Cash Taxes Paid 2.513 9.66 6.39 5.007 0.878 3.54
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 216.73 181.011 8.096 10.502 9.061 7.801
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -690.115 335.07 -27.57 -10.458 7.38 -9.975
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.52 -1253.39 -13.018 -64.852 -53.77 -2.849
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -26.07 -9.231 -30.181 -63.245 -30.415 -26.067
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 25.55 -1244.16 17.163 -1.607 -23.355 23.218
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 421.519 -509.404 9.892 7.903 -1.542 -23.997
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -220.85 -181.168 -8.246 -10.372 -8.283 -7.409
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 642.369 -328.236 18.138 18.275 6.741 -16.588
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -33.169 -38.983 0.804 -0.48 -0.501 0.414
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -50.606 -1459.89 13.101 -5.625 9.027 32.067
Amortization 0 5.692 4.681 4.914 4.057
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line 7.708 1.683 9.065 7.227 30.843
Cash From Operating Activities 51.804 32.248 64.84 24.171 58.499
Cash From Operating Activities 31.928 21.838 31.877 15.723 34.113
Amortization 4.681 2.34 4.914 2.029 4.057
Non-Cash Items 17.945 2.137 11.604 8.757 -0.539
Cash Taxes Paid 5.007 0.83 0.878 2.315 3.54
Cash Interest Paid 10.502 4.842 9.061 3.735 7.801
Changes in Working Capital -10.458 4.25 7.38 -9.565 -9.975
Cash From Investing Activities -64.852 -41.335 -53.77 -14.742 -2.849
Capital Expenditures -63.245 -16.758 -30.415 -16.932 -26.067
Other Investing Cash Flow Items, Total -1.607 -24.577 -23.355 2.19 23.218
Cash From Financing Activities 7.903 11.946 -1.542 -11.302 -23.997
Financing Cash Flow Items -10.372 -4.059 -8.283 -3.737 -7.409
Issuance (Retirement) of Debt, Net 18.275 16.005 6.741 -7.565 -16.588
Foreign Exchange Effects -0.48 1.285 -0.501 0.535 0.414
Net Change in Cash -5.625 4.144 9.027 -1.338 32.067
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
China Ocean Shipping Co., Ltd. Corporation 53.3468 1194565488 0 2022-03-17 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1056 24756642 0 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7416 16605700 0 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.4667 10451639 -18959 2022-12-31 LOW
Chua (Liak Chng Sc) Individual Investor 0.3601 8064000 1000000 2022-03-17
Lee (Fook Choy) Individual Investor 0.329 7366000 0 2022-03-17 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.298 6673900 397600 2023-01-31 LOW
Estate of Hui Shune Ming Other Insider Investor 0.201 4500000 0 2022-03-17 LOW
IFast Financial Pte Ltd. Corporation 0.1787 4001534 4001534 2022-03-17 LOW
Lee (Kee Hong) Individual Investor 0.1232 2758200 -1400000 2022-03-17 LOW
Ang (Tian Su) Individual Investor 0.1139 2550000 2550000 2022-03-17 LOW
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0825 1848000 84300 2022-12-31 MED
Wang (Kai Yuen) Individual Investor 0.0447 1000000 0 2022-01-21 LOW
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.0153 342400 -1944000 2021-06-30 LOW
Ang (Swee Tian) Individual Investor 0.006 135000 0 2022-01-21 LOW
Vanguard Global Advisers LLC Investment Advisor 0.0012 26300 0 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

COSCO SHP SG Company profile

Σχετικά με την COSCO SHP SG

Η COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. είναι ένας ολοκληρωμένος πάροχος υπηρεσιών logistics στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία μέσω στρατηγικών εξαγορών και επενδύσεων. Ασχολείται επίσης με τη ναυτιλία χύδην ξηρού φορτίου, την επισκευή πλοίων και τη ναυτική μηχανική, καθώς και τη διαχείριση ακινήτων μέσω διαφόρων θυγατρικών. Οι τομείς της Εταιρείας είναι: Ναυτιλία, Επισκευή πλοίων και δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ναυτιλία, Logistics και διαχείριση ακινήτων. Οι τομείς της δραστηριοποιούνται σε δύο κύριες γεωγραφικές περιοχές: Σιγκαπούρη και Μαλαισία. Ο τομέας της Σιγκαπούρης ασχολείται κυρίως με τη ναυτιλία, την επισκευή πλοίων και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ναυπηγική, τα logistics, τη διαχείριση ακινήτων. Ο τομέας της εταιρείας στη Μαλαισία επικεντρώνεται σε δραστηριότητες logistics.

Industry: Marine Freight & Logistics (NEC)

30 Cecil Street
#26-01 Prudential Tower
049712
SG

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,545.30 Price
+0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0077%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

78.70 Price
+0.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0163%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0021%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.39 Price
-1.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00314

Natural Gas

2.46 Price
+0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1218%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0861%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου