Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές CorMedix - CRMD CFD

  5.2490
  2.96%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0420
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  CorMedix Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 5.409
  Άνοιγμα* 5.449
  Μεταβολή 1 έτους* 14.6%
  Εύρος ημέρας* 5.139 - 6.139
  Εύρος 52 εβδ. 2.57-6.09
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 397.82K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 17.85M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 179.78M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 54.81M
  Έσοδα 29.70K
  EPS -0.86
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.81
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 28, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 19, 2024 5.2490 -0.1900 -3.49% 5.4390 6.1690 5.1090
  Apr 18, 2024 5.4090 0.0700 1.31% 5.3390 5.7490 5.3090
  Apr 17, 2024 5.4290 0.0300 0.56% 5.3990 5.5490 5.2790
  Apr 16, 2024 5.3890 -0.0100 -0.19% 5.3990 5.4890 5.0890
  Apr 15, 2024 5.3590 -0.5300 -9.00% 5.8890 6.0890 5.1390
  Apr 12, 2024 5.8190 -0.5900 -9.21% 6.4090 6.7890 5.7190
  Apr 11, 2024 6.3690 1.0200 19.07% 5.3490 6.3790 5.2390
  Apr 10, 2024 5.2690 0.6400 13.83% 4.6290 5.3290 4.5790
  Apr 9, 2024 4.7390 -0.0700 -1.46% 4.8090 4.8590 4.6590
  Apr 8, 2024 4.7490 0.0300 0.64% 4.7190 4.8590 4.6090
  Apr 5, 2024 4.6990 0.2900 6.58% 4.4090 4.8190 4.3390
  Apr 4, 2024 4.4490 0.3100 7.49% 4.1390 4.4690 4.1390
  Apr 3, 2024 4.1090 0.0600 1.48% 4.0490 4.1290 4.0190
  Apr 2, 2024 4.0690 -0.0400 -0.97% 4.1090 4.2290 4.0490
  Apr 1, 2024 4.1590 -0.0400 -0.95% 4.1990 4.2290 4.1390
  Mar 28, 2024 4.2190 0.0700 1.69% 4.1490 4.2390 4.0890
  Mar 27, 2024 4.1490 0.0200 0.48% 4.1290 4.2090 4.0390
  Mar 26, 2024 4.0990 -0.0100 -0.24% 4.1090 4.2390 4.0990
  Mar 25, 2024 4.0590 0.1700 4.37% 3.8890 4.1390 3.8890
  Mar 22, 2024 3.9090 0.0100 0.26% 3.8990 4.0290 3.7890

  CorMedix Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, May 13, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 CorMedix Inc Earnings Release
  Q1 2024 CorMedix Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, August 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 CorMedix Inc Earnings Release
  Q2 2024 CorMedix Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 0.06541 0.19094 0.23923 0.28327 0.4298
  Έσοδα 0.06541 0.19094 0.23923 0.28327 0.4298
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.00373 0.14894 0.20485 0.37323 0.39679
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0.06168 0.042 0.03438 -0.08996 0.03301
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 30.6894 29.6285 27.46 21.2911 27.294
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 20.0061 16.3466 13.8779 9.86501 8.07472
  Έρευνα & Ανάπτυξη 10.6796 13.133 13.3772 11.0529 18.8225
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
  Λειτουργικά Έσοδα -30.624 -29.4376 -27.2208 -21.0079 -26.8642
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.33664 -0.02282 0.02367 -0.48598 0.03457
  Άλλο, Καθαρό
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -30.2873 -29.4604 -27.1971 -21.4939 -26.8296
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -29.7017 -28.2102 -22.0277 -16.4331 -26.8296
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -29.7017 -28.2102 -22.0277 -16.4331 -26.8296
  Καθαρά Κέρδη -29.7017 -28.2102 -22.0277 -16.4331 -26.8296
  Total Adjustments to Net Income -27.1026
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -29.7017 -28.2102 -22.0277 -43.5357 -26.8296
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -29.7017 -28.2102 -22.0277 -43.5357 -26.8296
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -29.7017 -28.2102 -22.0277 -43.5357 -26.8296
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 40.2743 37.6661 28.562 24.1521 17.8166
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.73749 -0.74896 -0.77122 -1.80256 -1.50588
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.73749 -0.74896 -0.77122 -1.80256 -1.50588
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0 0.0297 0.00682 0.02125
  Έσοδα 0 0 0.0297 0.00682 0.02125
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0 0 0.00041 0.00147 0.00033
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0 0 0.02929 0.00535 0.02092
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11.8046 11.0172 8.41893 6.96875 8.2617
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.00982 7.60968 5.5753 4.62801 5.0519
  Έρευνα & Ανάπτυξη 4.79476 3.4075 2.84322 2.33927 3.20947
  Λειτουργικά Έσοδα -11.8046 -11.0172 -8.38923 -6.96193 -8.24045
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.53097 0.44995 0.18027 0.10821 0.04998
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -11.2736 -10.5672 -8.20895 -6.85372 -8.19046
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -11.2736 -10.5672 -8.20895 -6.85372 -7.60484
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -11.2736 -10.5672 -8.20895 -6.85372 -7.60484
  Καθαρά Κέρδη -11.2736 -10.5672 -8.20895 -6.85372 -7.60484
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -11.2736 -10.5672 -8.20895 -6.85372 -7.60484
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -11.2736 -10.5672 -8.20895 -6.85372 -7.60484
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -11.2736 -10.5672 -8.20895 -6.85372 -7.60484
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 45.3656 44.091 41.8724 41.1836 39.7617
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.24851 -0.23967 -0.19605 -0.16642 -0.19126
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.24851 -0.23967 -0.19605 -0.16642 -0.19126
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 59.5512 66.4688 48.1822 29.3491 18.6651
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 58.7924 65.4664 46.3495 28.3344 17.6238
  Μετρητά & Ισοδύναμα 43.1483 53.3174 41.9055 16.3502 17.6238
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 15.6441 12.149 4.44407 11.9842 0
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 0.04537 0.00336 0.00004 0.0109
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0 0.04537 0.00336 0.00004 0.0109
  Συνολικό Απόθεμα 0 0.00301 0.14356 0.33847 0.42852
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.63469 0.82248 1.47439 0.48125 0.43031
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.1241 0.13157 0.21131 0.19495 0.17155
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 62.0383 68.9456 49.3083 29.4759 18.8259
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2.38476 2.37444 1.12613 0.12682 0.16086
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2.05947 1.84011 0.41478 0.36615
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.44979 -0.36517 -0.30328 -0.24433
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.10232 0.10231
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 6.31089 5.34508 4.16158 5.82697 7.76623
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.20215 2.20955 1.1281 1.02428 2.58898
  Δεδουλευμένα Έξοδα 4.10874 3.13552 3.03348 4.80049 5.16622
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0.00221 0.01103
  Σύνολο Οφειλών 6.97852 6.14751 5.08529 5.82965 13.8917
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 6.12543
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.66763 0.80243 0.92371 0.00268
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 55.0597 62.7981 44.223 23.6463 4.93426
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.00018 0.00018 0.00024 0.00024 0.00042
  Κοινή Μετοχή 0.04282 0.03809 0.03356 0.02567 0.10888
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 330.295 308.332 261.536 218.944 183.717
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -275.361 -245.659 -217.449 -195.421 -178.988
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.08274 0.08713 0.10201 0.09726 0.09652
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 62.0383 68.9456 49.3083 29.4759 18.8259
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 42.8152 38.0864 33.5581 25.6653 21.7752
  Total Preferred Shares Outstanding 0.18162 0.18162 0.24162 0.24162 0.41959
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 6.12543
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 89.0624 54.6247 56.7812 59.5512 59.6642
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 86.5871 52.4008 55.6007 58.7924 59.0003
  Μετρητά & Ισοδύναμα 53.3138 19.6996 25.2682 43.1483 43.2541
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 33.2733 32.7012 30.3325 15.6441 15.7462
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 0
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0 0
  Συνολικό Απόθεμα 0 0.00027
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.39076 2.1369 1.05434 0.63469 0.54998
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.08455 0.08704 0.12617 0.1241 0.11365
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 91.4291 57.0328 59.2337 62.0383 62.0769
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2.26408 2.3057 2.35009 2.38476 2.31039
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.10266 0.10237 0.10235 0.10232 0.10231
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 7.67088 7.38735 4.67452 6.31089 5.0619
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.38611 2.90055 1.44659 2.20215 1.76741
  Δεδουλευμένα Έξοδα 5.28477 4.4868 3.22793 4.10874 3.29449
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 8.2273 7.98167 5.30591 6.97852 5.76485
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.55642 0.59432 0.63139 0.66763 0.70295
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 83.2018 49.0511 53.9277 55.0597 56.3121
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.00018 0.00018 0.00018 0.00018 0.00018
  Κοινή Μετοχή 0.05481 0.04581 0.0445 0.04282 0.04121
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 390.008 346.116 339.71 330.295 323.377
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -306.946 -297.202 -285.928 -275.361 -267.152
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.0844 0.0907 0.10123 0.08274 0.04577
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 91.4291 57.0328 59.2337 62.0383 62.0769
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 54.812 45.8053 44.4998 42.8152 41.2082
  Total Preferred Shares Outstanding 0.18162 0.18162 0.18162 0.18162 0.18162
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -29.7017 -28.2102 -22.0277 -16.4331 -26.8296
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -24.3567 -21.1552 -21.9676 -15.052 -23.7006
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.08462 0.06189 0.12796 0.07329 0.07422
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 4.19394 5.15774 2.55935 3.24172 1.11063
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.02652 0.01594 0.03323 0.01255 0.00187
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1.06642 1.83538 -2.62727 -1.93395 1.94422
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3.70936 -9.13492 7.42618 -12.0205 1.55541
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.21936 -1.42533 -0.11264 -0.03657 -0.04889
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -3.49 -7.70959 7.53881 -11.9839 1.60431
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 17.8982 41.7575 40.0999 25.8044 29.3971
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.22686 -0.10879
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 17.8982 41.7575 40.0999 26.0312 22.0059
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 7.5
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.00868 -0.01292 0.01319 -0.00202 -0.00788
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -10.1765 11.4545 25.5716 -1.27014 7.24404
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -10.5672 -29.7017 -21.4928 -14.639 -7.03419
  Cash From Operating Activities -10.3939 -24.3567 -18.2019 -12.2065 -6.74434
  Cash From Operating Activities 0.01686 0.08462 0.0621 0.04082 0.02025
  Non-Cash Items 2.24893 4.19394 3.28803 2.27333 1.16866
  Cash Interest Paid 0.00878 0.02652 0.01774 0.00896 0.00538
  Changes in Working Capital -2.09245 1.06642 -0.05927 0.11843 -0.89906
  Cash From Investing Activities -14.6868 -3.70936 -3.7075 -3.59322 -4.18766
  Capital Expenditures -0.01477 -0.21936 -0.09061 -0.01419 -0.00432
  Other Investing Cash Flow Items, Total -14.672 -3.49 -3.6169 -3.57903 -4.18334
  Cash From Financing Activities 7.20041 17.8982 11.8527 11.4154 3.00422
  Financing Cash Flow Items
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 7.20041 17.8982 11.8527 11.4154 3.00422
  Foreign Exchange Effects 0.00228 -0.00868 -0.02446 -0.01356 -0.00318
  Net Change in Cash -17.878 -10.1765 -10.0812 -4.39786 -7.93097

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  CorMedix Company profile

  Σχετικά με την CorMedix

  Η CorMedix Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εμπορία θεραπευτικών προϊόντων για την πρόληψη και τη θεραπεία μολυσματικών και φλεγμονωδών ασθενειών. Η Εταιρεία εστιάζει κυρίως στην ανάπτυξη του κύριου υποψήφιου προϊόντος της, DefenCath, για εμπορική διάθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το DefenCath/Neutrolin είναι ένα αντιμολυσματικό διάλυμα, ένα σκεύασμα ταυρολιδίνης 13,5 mg/ml και ηπαρίνης 1000 USP Units/ml που προορίζεται για τη μείωση των λοιμώξεων και της θρόμβωσης που σχετίζονται με τον καθετήρα σε ασθενείς που χρειάζονται κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες σε κλινικά περιβάλλοντα όπως η αιμοκάθαρση και η ολική παρεντερική διατροφή. Το προϊόν DefenCath διατίθεται στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές με την εμπορική ονομασία Neutrolin.

  Industry: Proprietary & Advanced Pharmaceuticals

  300 Connell Drive
  Suite 4200
  BERKELEY HEIGHTS
  NEW JERSEY 07922
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0192%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου