Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Comstock - CHCI CFD

  4.67
  0.64%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.09
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 4.7
  Άνοιγμα* 4.7
  Μεταβολή 1 έτους* 4.91%
  Εύρος ημέρας* 4.54 - 4.7
  Εύρος 52 εβδ. 3.47-6.94
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 6,020.00
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 122.74K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 44.11M
  Αναλογία P/E 6.41
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 9.65M
  Έσοδα 43.01M
  EPS 0.71
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.85
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 28, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 22, 2024 4.67 -0.03 -0.64% 4.70 4.70 4.54
  Feb 21, 2024 4.70 0.00 0.00% 4.70 4.70 4.70
  Feb 20, 2024 4.70 -0.06 -1.26% 4.76 4.76 4.64
  Feb 16, 2024 4.71 -0.08 -1.67% 4.79 4.81 4.70
  Feb 15, 2024 4.71 0.01 0.21% 4.70 4.71 4.70
  Feb 14, 2024 4.74 0.04 0.85% 4.70 4.74 4.64
  Feb 13, 2024 4.70 -0.02 -0.42% 4.72 4.77 4.70
  Feb 12, 2024 4.72 -0.03 -0.63% 4.75 4.75 4.70
  Feb 9, 2024 4.75 0.05 1.06% 4.70 4.75 4.70
  Feb 8, 2024 4.79 0.04 0.84% 4.75 4.79 4.70
  Feb 7, 2024 4.75 -0.01 -0.21% 4.76 4.76 4.70
  Feb 6, 2024 4.76 -0.03 -0.63% 4.79 4.79 4.75
  Feb 5, 2024 4.75 -0.05 -1.04% 4.80 4.80 4.67
  Feb 2, 2024 4.79 0.14 3.01% 4.65 4.79 4.65
  Feb 1, 2024 4.80 0.03 0.63% 4.77 4.80 4.77
  Jan 31, 2024 4.77 0.01 0.21% 4.76 4.78 4.75
  Jan 30, 2024 4.77 0.01 0.21% 4.76 4.81 4.75
  Jan 29, 2024 4.79 0.04 0.84% 4.75 4.79 4.68
  Jan 26, 2024 4.76 -0.02 -0.42% 4.78 4.78 4.68
  Jan 25, 2024 4.78 0.16 3.46% 4.62 4.78 4.61

  Comstock Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, March 28, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:22

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Comstock Holding Companies Inc Earnings Release
  Q4 2023 Comstock Holding Companies Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, May 10, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Comstock Holding Companies Inc Earnings Release
  Q1 2024 Comstock Holding Companies Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, June 13, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Comstock Holding Companies Inc Annual Shareholders Meeting
  Comstock Holding Companies Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 39.313 31.093 22.487 25.317 16.447
  Έσοδα 39.313 31.093 22.487 25.317 16.447
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 29.371 24.649 18.445 21.172 15.324
  Ακαθάριστο Εισόδημα 9.942 6.444 4.042 4.145 1.123
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 31.361 26.028 19.833 23.042 16.154
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.784 1.285 1.314 1.653 0.645
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
  Λειτουργικά Έσοδα 7.952 5.065 2.654 2.275 0.293
  Άλλο, Καθαρό 0.002 0.006 0.016 0.225 0.142
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 7.853 4.822 2.166 1.466 0.345
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7.728 16.039 2.141 1.464 1.407
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 7.728 16.039 2.141 1.464 1.407
  Καθαρά Κέρδη 7.347 13.609 2.082 0.893 -4.385
  Total Adjustments to Net Income 2.046
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 9.774 16.039 2.141 1.464 1.407
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 9.393 13.609 2.082 0.893 -4.385
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 9.393 13.609 2.082 0.893 -4.385
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9.575 9.095 8.539 6.799 3.705
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.02078 1.7635 0.25073 0.21533 0.37976
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.02078 1.7635 0.25073 0.21533 0.37976
  Depreciation / Amortization 0.206 0.094 0.074 0.217 0.185
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.381 -2.43 -0.059 -0.571 -5.792
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.101 -0.249 -0.504 -1.034 -0.09
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 8.967 10.275 9.302 12.813 8.467
  Έσοδα 8.967 10.275 9.302 12.813 8.467
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7.681 8.323 7.259 8.346 6.831
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1.286 1.952 2.043 4.467 1.636
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8.324 8.954 7.707 8.938 7.35
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.572 0.564 0.391 0.537 0.469
  Depreciation / Amortization 0.071 0.067 0.057 0.055 0.05
  Λειτουργικά Έσοδα 0.643 1.321 1.595 3.875 1.117
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.068 -0.411 -0.117 -0.125 -0.052
  Άλλο, Καθαρό 0.047 0 0.001 0.001
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.622 0.91 1.478 3.751 1.066
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.475 0.754 1.311 3.689 0.714
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.475 0.754 1.311 3.689 0.714
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -0.005 -0.099 -0.01
  Καθαρά Κέρδη 0.475 0.754 1.306 3.59 0.704
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.475 0.754 1.311 3.689 2.76
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.475 0.754 1.306 3.59 2.75
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.475 0.754 1.306 3.59 2.75
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 10.052 10.069 10.211 10.007 8.599
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.04725 0.07488 0.12839 0.36864 0.32097
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.04725 0.07488 0.12839 0.36864 0.32097
  Total Adjustments to Net Income 0 0 0 2.046
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11.722 15.823 7.032 3.511 0.854
  Μετρητά & Ισοδύναμα 11.722 15.823 7.032 3.511 0.854
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5.08 5.53 3.923
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5.08 5.53 3.923
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 42.473 43.602 28.579 19.933 35.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 8.165 7.509 8.18 0.392 0.221
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 15.15 15.356 0 27.868
  Other Assets, Total 0.015 0.015
  Payable/Accrued 0.742 0.783
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0.005 5.783 5.716
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0
  Σύνολο Οφειλών 13.619 18.306 17.364 11.576 44.989
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 5.5 5.5 1.212 1.517
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 15.706
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 28.854 25.296 11.215 8.357 -9.889
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 6.765 6.765 6.765 7.193
  Κοινή Μετοχή 0.095 0.083 0.081 0.08 0.039
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 201.535 200.617 200.147 199.372 181.632
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -170.114 -179.507 -193.116 -195.198 -196.091
  Treasury Stock - Common -2.662 -2.662 -2.662 -2.662 -2.662
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 42.473 43.602 28.579 19.933 35.1
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 9.471 8.236 8.08841 7.98444 3.83819
  Συνολικό Απόθεμα
  Υπεραξία, Καθαρό 1.702 1.702 1.702
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.144 0.036 0.103 0.17
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.194 0 19.274
  Total Preferred Shares Outstanding 0 3.441 3.44069 3.44069 2.79985
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.264 0.197 0.242 0.274 0.362
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 7.013 4.702 6.307 8.421 0
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.523 1.438 1.198
  Δεδουλευμένα Έξοδα 12.877 10.829 11.336 3.143 1.578
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 5.5 5.5 1.212 1.517
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10.935 9.031 9.059 11.722 5.357
  Μετρητά & Ισοδύναμα 10.935 9.031 9.059 11.722 5.357
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.307 0.532 0.456 0.264 0.339
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 46.688 40.306 39.238 42.473 39.553
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 7.611 7.787 7.997 8.165 7.337
  Υπεραξία, Καθαρό
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 5.984 6.234 6.313 7.013 7.207
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί
  Δεδουλευμένα Έξοδα 10.557 9.268 8.718 12.877 11.392
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 11.532 10.108 9.685 13.619 12.21
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 35.156 30.198 29.553 28.854 27.343
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.096 0.096 0.096 0.095 0.095
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 201.922 201.649 201.479 201.535 201.33
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -164.2 -168.885 -169.36 -170.114 -171.42
  Treasury Stock - Common -2.662 -2.662 -2.662 -2.662 -2.662
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 46.688 40.306 39.238 42.473 39.553
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 9.651 9.645 9.612 9.471 9.469
  Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 21.672 16.535 15.266 15.15 19.147
  Payable/Accrued 0.975 0.84 0.967 0.742 0.818
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο
  Other Assets, Total 0.035 0.043 0.003 0.015 0.022
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 7.728 16.039 2.141 0.893 -4.385
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 8.092 7.807 3.434 8.394 12.85
  Deferred Taxes -0.055 -11.3 0 0 -1.062
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.57 -0.234 0.819 9.116 17.176
  Cash Taxes Paid 0.092 0 0.008
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.222 0.234 0.397 0.42 0.19
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.357 3.208 0.374 -1.682 1.054
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2.099 1.24 1.67 0.145 -0.041
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.626 -0.188 -0.115 -0.207 0
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1.473 1.428 1.785 0.352 -0.041
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -10.094 -0.256 -1.583 -5.882 -12.147
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.594 -0.251 -1.355 -6.014 -9.249
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -5.5 -0.005 -0.228 -0.228 -2.898
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -4.101 8.791 3.521 2.657 0.662
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.206 0.094 0.1
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -4 0.36 0
  Amortization 0.067 0.067
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 0.754 7.728 6.417 2.728 2.014
  Cash From Operating Activities -2.566 8.092 1.547 -0.814 -2.154
  Cash From Operating Activities 0.067 0.206 0.149 0.094 0.044
  Deferred Taxes 0.156 -0.055 -0.149 -0.104 -0.456
  Non-Cash Items 0.649 0.57 0.07 -0.076 -0.257
  Cash Interest Paid 0 0.222 0.222 0.128 0.059
  Changes in Working Capital -4.192 -0.357 -4.94 -3.456 -3.499
  Cash From Investing Activities 0.197 -2.099 -1.919 -2.067 -1.785
  Capital Expenditures -0.104 -0.626 -0.559 -0.487 -0.163
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.301 -1.473 -1.36 -1.58 -1.622
  Cash From Financing Activities -0.294 -10.094 -10.094 -4.515 -0.324
  Financing Cash Flow Items -0.294 -0.594 -0.594 -0.515 -0.324
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -5.5 -5.5 0 0
  Net Change in Cash -2.663 -4.101 -10.466 -7.396 -4.263
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -4 -4 -4
  Cash Taxes Paid 0 0.092
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Schar (Dwight C) Individual Investor 31.4398 2963360 0 2023-04-17 LOW
  Clemente (Christopher) Individual Investor 27.7536 2615914 -188435 2023-04-17
  Thompson (Jubal R) Individual Investor 2.3215 218814 20274 2023-04-17
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2957 216381 0 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.6918 159464 5800 2023-06-30 HIGH
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5896 149823 1330 2023-06-30 LOW
  MacCuthcheon (James A) Individual Investor 1.5605 147085 0 2023-04-17
  Steffan (Timothy J.) Individual Investor 1.4768 139192 44520 2023-04-17
  Guernsey (David M) Individual Investor 0.9773 92112 26448 2023-04-17
  Guthrie (Christopher Michael) Individual Investor 0.8071 76075 18248 2023-04-17
  Pincus (Robert P) Individual Investor 0.7251 68342 -6840 2023-04-17
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3575 33694 2253 2023-06-30 LOW
  RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3406 32100 11500 2023-06-30 LOW
  Verses (Socrates) Individual Investor 0.2745 25872 14797 2023-04-17
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1668 15721 0 2023-06-30 LOW
  Zelman (Ivy) Individual Investor 0.1061 10000 5000 2023-04-17
  Holly (Thomas Joseph) Individual Investor 0.0701 6609 2559 2023-09-13 HIGH
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.0553 5209 -210 2023-06-30 LOW
  Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.0282 2662 500 2023-06-30 HIGH
  Paul (David Peter) Individual Investor 0.0088 833 833 2023-09-13 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Comstock Company profile

  Σχετικά με την Comstock

  Η Comstock Holding Companies, Inc. αναπτύσσει, διαχειρίζεται και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ακινήτων μικτής χρήσης και ανάπτυξης με προσανατολισμό στη διέλευση. Η εταιρεία επικεντρώνεται κυρίως σε επιλεγμένες αστικές και μεταβατικές προαστιακές αγορές. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης κατασκευών, υπηρεσιών μίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων, χρηματοδότησης χρέους και μετοχών και άλλων συναφών υπηρεσιών. Εξυπηρετεί ιδιώτες και θεσμικούς ιδιοκτήτες και επενδυτές των ακινήτων και διάφορους κυβερνητικούς φορείς που έχουν έννομο συμφέρον σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Εταιρεία ασχολείται με την επένδυση κεφαλαίων για λογαριασμό των πελατών της που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία και των θεσμικών επενδυτών ακινήτων σε ακίνητα γραφείων, λιανικού εμπορίου, κατοικιών και μικτής χρήσης. Παρέχει επίσης πρόσθετες υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων του εταιρικού σχεδιασμού, των κεφαλαιαγορών, της μεσιτείας, της ασφάλισης τίτλων, του σχεδιασμού και των περιβαλλοντικών συμβουλευτικών και μηχανικών υπηρεσιών.

  Industry: Real Estate Rental, Development & Operations (NEC)

  1900 Reston Metro Plaza, 10Th Floor
  RESTON
  VIRGINIA 20190
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0162%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0381%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου