Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Comet Holding AG - COTN CFD

148.90
2.24%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 1.40
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.023611 %
Charges from borrowed part ($-0.94)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.023611%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020833 %
Charges from borrowed part ($-0.83)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020833%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα CHF
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Switzerland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 152.1
Άνοιγμα* 151
Μεταβολή 1 έτους* -39.72%
Εύρος ημέρας* 148.3 - 151
Εύρος 52 εβδ. 136.40-302.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 16.64K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 401.58K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.75B
Αναλογία P/E 27.91
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 7.77M
Έσοδα 532.92M
EPS 8.08
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.55211
Beta 1.79
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 30, 2022 148.90 -2.10 -1.39% 151.00 151.00 147.20
Jun 29, 2022 152.10 -5.05 -3.21% 157.15 157.15 149.70
Jun 28, 2022 159.05 0.10 0.06% 158.95 161.65 157.35
Jun 27, 2022 158.85 5.00 3.25% 153.85 161.25 153.85
Jun 24, 2022 155.45 2.55 1.67% 152.90 158.25 152.60
Jun 23, 2022 153.10 -1.55 -1.00% 154.65 154.85 148.40
Jun 22, 2022 154.50 0.80 0.52% 153.70 155.70 147.70
Jun 21, 2022 153.20 4.30 2.89% 148.90 155.50 148.90
Jun 20, 2022 148.40 -3.60 -2.37% 152.00 152.50 147.50
Jun 17, 2022 150.00 0.80 0.54% 149.20 153.70 147.90
Jun 16, 2022 149.70 -4.00 -2.60% 153.70 155.85 146.90
Jun 15, 2022 155.45 2.85 1.87% 152.60 156.25 149.80
Jun 14, 2022 150.10 -2.60 -1.70% 152.70 152.90 148.60
Jun 13, 2022 152.30 -10.35 -6.36% 162.65 164.65 152.30
Jun 10, 2022 168.65 -7.00 -3.99% 175.65 176.25 167.85
Jun 9, 2022 177.75 0.10 0.06% 177.65 181.85 176.85
Jun 8, 2022 178.75 -3.90 -2.14% 182.65 182.85 177.25
Jun 7, 2022 179.85 -0.40 -0.22% 180.25 184.65 179.05
Jun 3, 2022 179.55 -5.20 -2.81% 184.75 185.25 179.25
Jun 2, 2022 182.45 -1.70 -0.92% 184.15 185.85 181.75

Comet Holding AG Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 332.437 443.37 436.356 371.606 395.816 513.721
Έσοδα 332.437 443.37 436.356 371.606 395.816 513.721
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 197.428 262.495 265.274 228.763 238.249 290.921
Ακαθάριστο Εισόδημα 135.009 180.875 171.082 142.843 157.567 222.8
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 295.964 392.633 417.585 351.667 356.487 429.636
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 66.886 87.129 96.036 79.262 74.132 87.053
Έρευνα & Ανάπτυξη 37.47 47.102 53.881 48.693 53.22 55.344
Other Operating Expenses, Total -5.82 -4.093 -4.201 -5.051 -5.428 -3.682
Λειτουργικά Έσοδα 36.473 50.737 18.771 19.939 39.329 84.085
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.383 -0.885 -3.519 -4.576 -5.841 -1.878
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 36.09 49.852 15.251 15.363 33.487 82.208
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 27.336 35.336 12.347 12.027 27.66 67.437
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 27.336 35.336 12.347 12.027 27.66 67.437
Καθαρά Κέρδη 27.336 35.336 12.347 12.027 27.66 67.437
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 27.336 35.336 12.347 12.027 27.661 67.437
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 27.336 35.336 12.347 12.027 27.661 67.437
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 27.336 35.336 12.347 12.027 27.661 67.437
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7.74219 7.75023 7.7579 7.76285 7.76611 7.76881
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.53078 4.55935 1.59154 1.5493 3.56176 8.68048
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.2 1.5 1.2 1 1.3 3.5
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.53078 4.55935 1.81705 1.596 3.16972 8.68048
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 6.595 0 -3.686 0
Άλλο, Καθαρό -0.001 -0.001 0.001
Total Adjustments to Net Income 0.001
Q4 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 194.647 182.309 213.507 248.302 265.419
Έσοδα 194.647 182.309 213.507 248.302 265.419
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 116.174 113.61 124.639 142.112 148.809
Ακαθάριστο Εισόδημα 78.473 68.699 88.868 106.19 116.61
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 173.476 173.187 183.3 213.396 216.24
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 36.831 36.193 38.239 44.405 42.648
Έρευνα & Ανάπτυξη 23.205 26.327 26.893 28.643 26.701
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -3.986 0
Other Operating Expenses, Total -2.734 -2.943 -2.485 -1.764 -1.918
Λειτουργικά Έσοδα 21.171 9.122 30.207 34.906 49.179
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.326 -2.112 -3.729 0.227 -2.104
Άλλο, Καθαρό 0.001 -0.001
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 18.846 7.01 26.477 35.133 47.075
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 15.135 6.523 21.137 27.803 39.634
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 15.135 6.523 21.137 27.803 39.634
Καθαρά Κέρδη 15.135 6.523 21.137 27.803 39.634
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 15.135 6.523 21.138 27.803 39.634
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 15.135 6.523 21.138 27.803 39.634
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 15.135 6.523 21.138 27.803 39.634
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7.75569 7.76548 7.76674 7.7662 7.77142
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.95147 0.84 2.72161 3.58 5.09997
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1 0 1.3 0 3.5
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.95147 0.84 2.3119 3.58 5.09997
Total Adjustments to Net Income 0.001
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 220.001 235.311 206.068 217.243 238.308 304.373
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 74.832 60.42 43.007 60.255 76.1 117.325
Μετρητά & Ισοδύναμα 74.832 60.42 43.007 60.255 74.681 115.533
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 59.698 63.859 61.284 61.139 61.746 81.904
Accounts Receivable - Trade, Net 57.83 55.917 54.269 54.323 55.86 74.85
Total Inventory 81.473 102.825 91.09 85.184 94.188 99.268
Prepaid Expenses 3.846 7.93 10.661 10.393 5.88 5.744
Other Current Assets, Total 0.152 0.277 0.026 0.272 0.394 0.132
Total Assets 344.908 389.789 380.266 391.71 429.271 490.415
Property/Plant/Equipment, Total - Net 66.902 95.056 125.646 127.384 133.239 130.494
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 152.763 188.675 222.377 230.952 238.444 242.236
Accumulated Depreciation, Total -85.86 -93.619 -96.731 -103.567 -105.204 -111.742
Goodwill, Net 27.374 29.229 28.412 27.615 32.385 31.545
Intangibles, Net 22.329 22.418 12.415 10.703 11.477 9.482
Long Term Investments 0.234 0.239 0.209 0.367 3.209 3.122
Other Long Term Assets, Total 8.068 7.536 7.516 8.398 10.653 11.399
Total Current Liabilities 92.301 112.879 98.115 111.853 180.649 126.033
Accounts Payable 5.066 32.089 23.971 26.306 26.733 26.095
Accrued Expenses 39.231 31.281 26.949 24.885 27 40.63
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.666 2.132 9.469 16.635 64.174 3.949
Other Current Liabilities, Total 45.338 47.377 37.726 44.027 62.742 55.359
Total Liabilities 168.563 188.241 181.974 195.762 214.315 215.434
Total Long Term Debt 67.76 65.733 72.506 68.647 17.644 75.462
Long Term Debt 67.636 65.733 62.812 59.893 0 59.571
Capital Lease Obligations 0.124 9.694 8.754 17.644 15.891
Deferred Income Tax 2.899 1.137 0 0 1.145 0.676
Other Liabilities, Total 5.603 8.492 11.353 15.262 14.877 13.263
Total Equity 176.345 201.548 198.292 195.948 214.956 274.981
Common Stock 7.745 7.754 7.76 7.764 7.768 7.77
Additional Paid-In Capital 37.576 29.304 18.496 11.184 11.631 1.918
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 156.033 186.749 196.027 203.277 224.452 294.43
Other Equity, Total -25.009 -22.259 -23.991 -26.277 -28.895 -29.137
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 344.908 389.789 380.266 391.71 429.271 490.415
Total Common Shares Outstanding 7.74543 7.75366 7.75988 7.76421 7.76789 7.76953
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.419 1.792
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 217.243 225.868 238.308 257.284 304.373
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 60.526 48.917 76.494 78.235 117.458
Μετρητά & Ισοδύναμα 60.255 48.71 74.681 76.352 115.533
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.271 0.207 1.813 1.883 1.925
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 63.236 69.539 62.952 77.179 83.379
Accounts Receivable - Trade, Net 62.627 69.202 61.784 76.189 80.767
Total Inventory 85.184 96.929 94.188 97.159 99.268
Prepaid Expenses 8.296 10.483 4.674 4.711 4.269
Other Current Assets, Total 0.001 -0.001
Total Assets 391.71 394.671 429.271 450.193 490.415
Property/Plant/Equipment, Total - Net 127.384 122.478 133.239 134.884 130.494
Intangibles, Net 38.318 36.013 43.862 43.732 41.027
Long Term Investments 0.367 0.266 3.209 3.021 3.122
Other Long Term Assets, Total 8.398 10.046 10.653 11.272 11.399
Total Current Liabilities 111.853 178.753 180.649 120.046 126.033
Accounts Payable 36.609 33.844 37.289 34.845 36.437
Accrued Expenses 18.47 22.269 21.429 30.375 35.716
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 16.635 72.332 64.174 4.55 3.949
Other Current Liabilities, Total 40.139 50.308 57.757 50.276 49.931
Total Liabilities 195.762 200.484 214.315 213.26 215.434
Total Long Term Debt 68.647 6.723 17.644 77.892 75.462
Long Term Debt 59.893 0 0 59.521 59.571
Capital Lease Obligations 8.754 6.723 17.644 18.371 15.891
Deferred Income Tax 0 1.145 1.029 0.676
Other Liabilities, Total 15.262 15.008 14.877 14.293 13.263
Total Equity 195.948 194.187 214.956 236.933 274.981
Common Stock 7.764 7.768 7.768 7.77 7.77
Additional Paid-In Capital 11.184 11.631 11.631 12.036 1.918
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 203.277 202.481 224.452 242.752 294.43
Other Equity, Total -26.277 -27.693 -28.895 -25.625 -29.137
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 391.71 394.671 429.271 450.193 490.415
Total Common Shares Outstanding 7.76421 7.76789 7.76789 7.76953 7.76953
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 27.336 35.336 12.347 12.027 27.661 67.437
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 33.178 38.353 27.727 48.688 57.045 70.489
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 11.226 12.465 12.874 14.97 14.761 15.084
Μη Χρηματικά Στοιχεία 12.53 21.549 23.031 4.565 6.211 15.732
Cash Taxes Paid 6.45 18.823 5.845 0.05 6.903 14.903
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.635 1.247 1.505 1.901 1.847 1.697
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -17.914 -30.997 -25.78 12.524 3.886 -31.343
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -21.579 -40.221 -26.93 -18.577 -15.396 -12.722
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -19.663 -41.507 -27.953 -18.621 -13.566 -11.467
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1.916 1.286 1.023 0.044 -1.83 -1.255
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 39.216 -13.197 -17.805 -12.08 -26.326 -17.219
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.635 -1.246 -1.476 -1.901 -1.847 -1.697
Total Cash Dividends Paid -8.512 -9.295 -11.63 -9.312 -7.764 -10.098
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 48.363 -2.656 -4.699 -0.867 -16.715 -5.424
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.279 0.652 -0.404 -0.784 -0.897 0.304
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 50.536 -14.413 -17.412 17.247 14.426 40.852
Amortization 5.255 4.602 4.526 3.579
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Cash From Operating Activities 48.688 7.839 57.045 21.802 70.489
Changes in Working Capital 48.688 -10.55 3.886 -21.955 -31.343
Cash From Investing Activities -18.577 -3.309 -15.396 -6.538 -12.722
Other Investing Cash Flow Items, Total -18.577 0.238 -1.83 -0.291 -1.255
Cash From Financing Activities -12.08 -15.575 -26.326 -14.529 -17.219
Financing Cash Flow Items -12.08 -1.558 -1.847 -1.449 -1.697
Foreign Exchange Effects -0.784 -0.5 -0.897 0.936 0.304
Net Change in Cash 17.247 -11.545 14.426 1.671 40.852
Net income/Starting Line 6.523 27.661 27.803 67.437
Cash From Operating Activities 9.631 19.287 9.346 18.663
Non-Cash Items 2.235 6.211 6.608 15.732
Cash Taxes Paid 1.107 6.903 6.94 14.903
Cash Interest Paid 1.557 1.847 1.449 1.697
Capital Expenditures -3.547 -13.566 -6.247 -11.467
Total Cash Dividends Paid -7.764 -7.764 -10.098 -10.098
Issuance (Retirement) of Debt, Net -6.253 -16.715 -2.982 -5.424
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 5.2635 409183 0 2022-08-03 LOW
UBS Asset Management (Switzerland) Investment Advisor 5.2229 406028 0 2022-08-03 LOW
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 3.2167 250063 0 2022-08-03 LOW
7-Industries Holding B.V. Corporation 3.1299 243315 243315 2022-09-09
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6823 208518 -686 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.6375 205039 -17159 2022-11-02 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.6172 203457 -14153 2022-05-12 LOW
GAM Investment Management (Switzerland) AG Investment Advisor/Hedge Fund 1.6922 131552 873 2022-12-31 LOW
UBS Asset Management Switzerland AG Investment Advisor 1.406 109299 -163 2022-10-31 LOW
Union Bancaire Privée Investment Advisor/Hedge Fund 1.3288 103304 0 2022-10-31 LOW
BCGE Asset Management Bank and Trust 1.3118 101980 -800 2022-11-30 LOW
Mirabaud Asset Management AG Investment Advisor 1.1783 91600 0 2022-09-30 LOW
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 1.0485 81513 -1239 2022-11-30 LOW
Berenberg Bank (Asset Management) Bank and Trust 0.9346 72653 -21121 2022-10-31 LOW
Zürcher Kantonalbank (Asset Management) Bank and Trust 0.9316 72420 1328 2022-12-31 LOW
Schroder Investment Management (Switzerland) AG Investment Advisor 0.7303 56772 1000 2022-10-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7096 55165 2690 2022-12-31 LOW
Banque Lombard Odier & Cie SA Investment Advisor/Hedge Fund 0.6382 49617 -1891 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.6171 47972 0 2022-12-31 LOW
Privatbank Von Graffenried AG Bank and Trust 0.4824 37503 12699 2022-12-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Comet Company profile

Σχετικά με την Comet Holding AG

Η Comet Holding AG, με έδρα την Ελβετία, κατασκευάζει συστήματα και εξαρτήματα για μη καταστροφικούς ελέγχους, εφαρμογές ασφαλείας και διέγερση πλάσματος στην κατασκευή τσιπ μνήμης, επίπεδων οθονών και ηλιακών συλλεκτών. Η εταιρεία είναι οργανωμένη, μαζί με τις θυγατρικές της, σε δύο τομείς: ο τομέας Modules & Components αναπτύσσει, κατασκευάζει και εμπορεύεται εξαρτήματα και μονάδες για βιομηχανικές εφαρμογές ακτίνων Χ, καθώς και εξαρτήματα και μονάδες ραδιοσυχνοτήτων (RF) για μια σειρά εφαρμογών σε πυκνωτές κενού και για εργοστάσια κατασκευής ημιαγωγών, και ο τομέας Systems είναι πωλητής συστημάτων και υπηρεσιών για μη καταστροφικό έλεγχο, χρησιμοποιώντας τεχνολογία ακτίνων Χ και υπολογιστική τομογραφία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της στην Ελβετία, τη Γερμανία, τη Δανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και την Ιαπωνία.

Industry: Electronic Equipment & Parts (NEC)

Herrengasse 10
WUENNEWIL-FLAMATT
FRIBOURG 3175
CH

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.53 Price
+2.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1001%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0692%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.006

Oil - Crude

76.22 Price
+0.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0219%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.41 Price
+0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00329

US100

12,687.60 Price
+0.350% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0070%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου