Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Collins Foods Limited - CKFau CFD

  10.10
  7.59%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:02 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:02 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 10.93
  Άνοιγμα* 10.97
  Μεταβολή 1 έτους* 32.81%
  Εύρος ημέρας* 9.95 - 10.99
  Εύρος 52 εβδ. 8.04-14.30
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 289.34K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 5.58M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.18B
  Αναλογία P/E 21.46
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 116.70M
  Έσοδα 1.18B
  EPS 0.47
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.69192
  Beta 1.08
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 29, 2022

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 10.10 -0.12 -1.17% 10.22 10.42 9.94
  Feb 29, 2024 10.24 -0.64 -5.88% 10.88 10.99 10.13
  Feb 28, 2024 10.88 0.04 0.37% 10.84 11.02 10.83
  Feb 27, 2024 10.85 -0.22 -1.99% 11.07 11.14 10.84
  Feb 26, 2024 11.07 0.30 2.79% 10.77 11.10 10.74
  Feb 25, 2024 10.76 -0.18 -1.65% 10.94 10.96 10.75
  Feb 23, 2024 10.80 0.00 0.00% 10.80 10.85 10.74
  Feb 22, 2024 10.79 0.29 2.76% 10.50 10.84 10.50
  Feb 21, 2024 10.50 0.03 0.29% 10.47 10.58 10.42
  Feb 20, 2024 10.46 -0.15 -1.41% 10.61 10.61 10.38
  Feb 19, 2024 10.62 -0.04 -0.38% 10.66 10.75 10.51
  Feb 18, 2024 10.66 -0.11 -1.02% 10.77 10.78 10.60
  Feb 16, 2024 10.77 -0.16 -1.46% 10.93 10.94 10.73
  Feb 15, 2024 10.92 -0.26 -2.33% 11.18 11.18 10.92
  Feb 14, 2024 11.18 0.00 0.00% 11.18 11.28 10.98
  Feb 13, 2024 11.17 0.02 0.18% 11.15 11.22 10.98
  Feb 12, 2024 11.16 0.21 1.92% 10.95 11.16 10.88
  Feb 11, 2024 10.95 -0.03 -0.27% 10.98 11.09 10.94
  Feb 9, 2024 11.18 -0.21 -1.84% 11.39 11.45 11.18
  Feb 8, 2024 11.39 -0.07 -0.61% 11.46 11.51 11.37

  Collins Foods Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 1348.61 1181.7 1065.91 948.088 901.215
  Έσοδα 1348.61 1181.7 1065.91 948.088 901.215
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 672.345 562.358 505.996 447.896 426.444
  Ακαθάριστο Εισόδημα 676.269 619.341 559.909 500.192 474.771
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1301.53 1071.88 975.66 861.443 831.423
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 615.133 499.388 459.085 409.826 397.239
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.126 0.332 -0.041 -0.77
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.924 -3.705 0.362 1.74
  Other Operating Expenses, Total 13.006 13.511 10.258 4.491 6
  Λειτουργικά Έσοδα 47.08 109.815 90.245 86.645 69.792
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -32.412 -30.212 -29.341 -31.738 -10.459
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 14.668 79.603 60.904 54.907 59.333
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 11.278 54.077 37.271 32.191 39.111
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 11.278 54.077 37.271 32.191 39.111
  Καθαρά Κέρδη 12.746 54.799 32.608 31.263 39.111
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 11.278 54.077 37.271 32.191 39.111
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 12.746 54.799 32.608 31.263 39.111
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 12.746 54.799 32.608 31.263 39.111
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 117.904 117.224 117.142 117.407 117.191
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.09565 0.46131 0.31817 0.27418 0.33374
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.27 0.27 0.23 0.2 0.195
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.48274 0.47182 0.37997 0.33297 0.37645
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 1.468 0.722 -4.663 -0.928
  Apr 2023 Oct 2022 May 2022 Oct 2021 May 2021
  Συνολικά έσοδα 734.319 614.295 647.453 534.246 573.634
  Έσοδα 734.319 614.295 647.453 534.246 573.634
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 377.8 294.545 309.661 252.697 276.328
  Ακαθάριστο Εισόδημα 356.519 319.75 337.792 281.549 297.306
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 719.174 582.36 589.465 482.419 530.766
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 334.831 280.302 276.527 222.861 248.132
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.961 0.089 -4.61 1.237 0.338
  Other Operating Expenses, Total 5.582 7.424 7.887 5.624 5.968
  Λειτουργικά Έσοδα 15.145 31.935 57.988 51.827 42.868
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -17.502 -14.91 -16.536 -13.676 -15.426
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.357 17.025 41.452 38.151 27.442
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.256 11.022 27.685 26.392 16.348
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.256 11.022 27.685 26.392 16.348
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 1.468 0.722 0 -0.217
  Καθαρά Κέρδη 1.724 11.022 28.407 26.392 16.131
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.256 11.022 27.685 26.392 16.348
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1.724 11.022 28.407 26.392 16.131
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1.724 11.022 28.407 26.392 16.131
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 118.203 117.605 117.345 117.102 117.24
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00217 0.09372 0.23593 0.22538 0.13944
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.27 0 0.15 0.12 0.125
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.22596 0.19714 0.23303 0.24106 0.16839
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 130.305 113.854 111.091 129.2 91.65
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 80.236 95.217 93.717 114.297 78.091
  Μετρητά 80.236 95.217 93.717 114.297 78.091
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 23.661 4.2 3.041 3.071 3.183
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 20.099 3.07 3.142
  Συνολικό Απόθεμα 8.32 7.93 7.171 6.846 6.322
  Προπληρωθέντα Εξοδα
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1370.37 1282.97 1157.1 1182.73 752.42
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 690.338 648.567 550.576 556.873 176.704
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1057.62 946.246 813.592 789.825 378.232
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -367.287 -297.679 -263.016 -232.952 -201.528
  Υπεραξία, Καθαρό 471.062 450.023 427.393 431.161 424.385
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 21.23 25.269 24.156 26.228 25.13
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 2.397 2.402 2.353 2.153
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 57.437 42.861 41.485 36.913 32.398
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 179.158 166.489 147.039 133.073 102.24
  Payable/Accrued 99.575 97.944 79.014 70.069 71.839
  Δεδουλευμένα Έξοδα 9.123 5.907 5.838 6.009 5.731
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 25.821 24.872 27.976 28.105 24.67
  Σύνολο Οφειλών 985.874 889.444 794.505 824.924 401.789
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 798.729 710.617 635.091 678.222 291.257
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 291.857 270.994 271.49 317.252 291.257
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 7.864 7.19 7.795 8.003 4.908
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 384.498 393.527 362.598 357.804 350.631
  Κοινή Μετοχή 297.372 291.394 290.788 290.788 290.495
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 87.126 89.349 62.547 53.22 50.374
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 12.784 9.263 13.796 9.762
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1370.37 1282.97 1157.1 1182.73 752.42
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 117.323 116.696 116.581 116.581 116.512
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 18.088 6.507 7.162 4.986 4.054
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.123 5.148 4.58 5.626 3.384
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 44.639 37.766 34.211 28.89 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 506.872 439.623 363.601 360.97 0
  Apr 2023 Oct 2022 May 2022 Oct 2021 May 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 130.305 115.929 113.854 106.912 111.091
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 80.236 93.446 97.217 90.045 95.717
  Μετρητά 80.236 93.446 97.217 90.045 95.717
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 23.661 6.852 4.2 3.434 3.041
  Συνολικό Απόθεμα 8.32 8.585 7.93 7.201 7.171
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 18.088 7.046 4.507 6.232 5.162
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1370.37 1304.26 1282.97 1202.8 1157.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 690.338 647.47 648.567 586.318 550.576
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1057.62 975.504 946.246 864.449 813.592
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -367.287 -328.034 -297.679 -278.131 -263.016
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 21.23 24.736 25.269 23.447 451.549
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 2.397 2.397 2.388 2.402
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 57.437 50.081 42.861 44.945 41.485
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 179.158 156.074 166.489 140.783 147.039
  Payable/Accrued 116.515 102.645 116.473 93.143 96.654
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 44.639 39.519 37.766 31.246 34.211
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 18.004 13.91 12.25 16.394 16.174
  Σύνολο Οφειλών 985.874 908.551 889.444 826.652 794.505
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 798.729 742.512 710.617 674.601 635.091
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 291.857 283.727 270.994 286.305 271.49
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 506.872 458.785 439.623 388.296 363.601
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.123 5.456 5.148 4.589 4.58
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 7.864 4.509 7.19 6.679 7.795
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 384.498 395.705 393.527 376.15 362.598
  Κοινή Μετοχή 297.372 296.535 291.394 291.39 290.788
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 87.126 99.17 102.133 84.76 71.81
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1370.37 1304.26 1282.97 1202.8 1157.1
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 117.323 117.194 116.696 116.696 116.581
  Υπεραξία, Καθαρό 471.062 463.643 450.023 438.792
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 20.099 6.852
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 156.334 128.248 149.319 97.485 74.523
  Cash Receipts 1313.86 1174.77 1078.14 991.238 843.26
  Cash Payments -1042.2 -933.5 -846 -819.891 -702.787
  Cash Taxes Paid -86.008 -85.24 -72.721 -63.686 -57.769
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -29.326 -27.786 -10.414 -10.613 -8.528
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0 0.001 0.312 0.437 0.347
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -97.309 -50.577 -57.335 -62.99 -243.311
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -73.216 -46.901 -57.814 -55.471 -49.499
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -24.093 -3.676 0.479 -7.519 -193.812
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -61.947 -93.031 -56.104 -15.438 121.002
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.472 0 -21.976 0 -3.668
  Total Cash Dividends Paid -28.591 -24.482 -23.316 -20.972 -18.913
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 46.065
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -31.884 -68.549 -10.812 5.534 97.518
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 4.422 -5.22 0.626 0.284 3.485
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1.5 -20.58 36.506 19.341 -44.301
  Oct 2022 May 2022 Oct 2021 May 2021 Oct 2020
  Cash From Operating Activities 69.115 156.334 72.301 128.248 78.246
  Cash Receipts 676.771 1313.86 584.694 1174.77 546.533
  Cash Payments -561.366 -1042.2 -470.279 -933.5 -420.959
  Cash Taxes Paid -43.965 -86.008 -39.093 -85.24 -42.558
  Cash Interest Paid -2.532 -29.326 -3.021 -27.786 -4.77
  Changes in Working Capital 0.207 0 0.001 0
  Cash From Investing Activities -36.659 -97.309 -52.225 -50.577 -14.312
  Capital Expenditures -32.058 -73.216 -39.151 -46.901 -14.312
  Other Investing Cash Flow Items, Total -4.601 -24.093 -13.074 -3.676 0
  Cash From Financing Activities -37.208 -61.947 -26.534 -93.031 -33.136
  Financing Cash Flow Items -12.017 -1.472 -11.097 0 -9.097
  Total Cash Dividends Paid -16.27 -28.591 -14.587 -24.482 -12.241
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -8.921 -31.884 -0.85 -68.549 -11.798
  Foreign Exchange Effects 0.981 4.422 0.786 -5.22 -1.262
  Net Change in Cash -3.771 1.5 -5.672 -20.58 29.536
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Yarra Funds Management Limited Investment Advisor 7.1779 8433299 1202399 2023-09-20 LOW
  Challenger Managed Investments Ltd. Investment Advisor 6.58 7730844 0 2023-06-19 LOW
  Perkins (Kevin William Joseph) Individual Investor 6.1635 7241484 0 2023-06-19
  Milford Asset Management Ltd. Investment Advisor 4.9645 5832753 -55438 2022-11-21 LOW
  Lazard Asset Management Pacific Company Investment Advisor 4.8664 5717567 -374079 2023-02-23 MED
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6969 3168589 -5282 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7645 2073117 -2024 2023-09-30 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.5947 1873572 11860 2023-09-30 LOW
  Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 1.457 1711889 595423 2023-06-19 LOW
  FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Investment Advisor 1.4555 1710030 8882 2023-08-31 HIGH
  Nuveen LLC Pension Fund 1.2545 1473887 0 2023-09-30 LOW
  FIL Investment Management (Australia) Limited Investment Advisor 1.1464 1346955 0 2023-09-30 HIGH
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.043 1225473 -1932 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0092 1185685 -1573452 2022-12-31 LOW
  Chrikim Pty. Ltd. Corporation 0.9924 1166006 -27125 2023-06-19 LOW
  HUB24 Ltd. Corporation 0.7563 888636 888636 2023-06-19 LOW
  Grace (Heather Lynnette) Individual Investor 0.3658 429801 0 2023-06-19
  Anacacia Pty. Ltd. Corporation 0.3303 388093 388093 2023-06-19 LOW
  MLC Asset Management Investment Advisor 0.3264 383469 -125 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.2983 350462 -13391 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Restaurants & Bars (NEC)

  PO Box 286
  Lutwyche
  BRISBANE
  QUEENSLAND 4030
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου