Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Cogent Biosciences, Inc. - COGT CFD

  9.98
  2.45%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.08
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Cogent Biosciences Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 10.22
  Άνοιγμα* 10.08
  Μεταβολή 1 έτους* -32.48%
  Εύρος ημέρας* 9.95 - 10.2
  Εύρος 52 εβδ. 9.65-17.54
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 556.01K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 14.14M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.03B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 85.47M
  Έσοδα N/A
  EPS -2.20
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.68
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 13, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 22, 2023 9.97 -0.16 -1.58% 10.13 10.21 9.94
  Sep 21, 2023 10.22 0.46 4.71% 9.76 10.26 9.64
  Sep 20, 2023 9.94 -0.67 -6.31% 10.61 10.61 9.83
  Sep 19, 2023 10.65 0.01 0.09% 10.64 10.77 10.40
  Sep 18, 2023 10.68 -0.89 -7.69% 11.57 11.78 10.51
  Sep 15, 2023 11.70 0.09 0.78% 11.61 11.79 11.47
  Sep 14, 2023 11.67 0.20 1.74% 11.47 11.90 11.47
  Sep 13, 2023 11.47 -0.61 -5.05% 12.08 12.25 11.46
  Sep 12, 2023 12.13 0.21 1.76% 11.92 12.46 11.92
  Sep 11, 2023 12.19 0.00 0.00% 12.19 12.31 12.01
  Sep 8, 2023 12.22 0.25 2.09% 11.97 12.23 11.80
  Sep 7, 2023 12.02 -0.51 -4.07% 12.53 12.59 11.95
  Sep 6, 2023 12.59 -0.10 -0.79% 12.69 12.83 12.39
  Sep 5, 2023 12.76 -0.02 -0.16% 12.78 13.19 12.68
  Sep 1, 2023 12.94 0.95 7.92% 11.99 13.05 11.95
  Aug 31, 2023 12.18 -0.01 -0.08% 12.19 12.37 12.11
  Aug 30, 2023 12.20 0.13 1.08% 12.07 12.21 11.99
  Aug 29, 2023 12.17 0.28 2.35% 11.89 12.29 11.88
  Aug 28, 2023 12.19 0.20 1.67% 11.99 12.34 11.97
  Aug 25, 2023 12.10 0.28 2.37% 11.82 12.20 11.82

  Cogent Biosciences, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, November 13, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Cogent Biosciences Inc Earnings Release
  Q3 2023 Cogent Biosciences Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 0 0 7.871 22.499 9.734
  Έσοδα 0 7.871 22.499 9.734
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 148.239 75.551 90.07 54.677 45.739
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 26.212 19.638 17.422 10.968 7.454
  Έρευνα & Ανάπτυξη 121.627 55.913 72.648 43.709 38.285
  Λειτουργικά Έσοδα -148.239 -75.551 -82.199 -32.178 -36.005
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3.989 0.467 0.144 0.267 1.153
  Άλλο, Καθαρό 4.009 2.811 -0.246 0.078 0.32
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -140.241 -72.273 -74.808 -31.833 -34.532
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -140.241 -72.273 -74.808 -31.833 -34.532
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -140.241 -72.273 -74.808 -31.833 -34.532
  Καθαρά Κέρδη -140.241 -72.273 -74.808 -31.833 -34.532
  Total Adjustments to Net Income 0 -104.4 0 -0.016
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -140.241 -72.273 -179.208 -31.833 -34.548
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -140.241 -72.273 -179.208 -31.833 -34.548
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -140.241 -72.273 -179.208 -31.833 -34.548
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 58.7397 38.7308 11.0813 7.62008 6.22392
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.3875 -1.86603 -16.1722 -4.17751 -5.55084
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.38069 -1.86603 -16.4693 -4.17751 -5.55084
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0 7.493
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.4
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Έσοδα
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 47.085 43.237 43.745 37.221 35.855
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.214 7.199 7.003 6.885 6.376
  Έρευνα & Ανάπτυξη 38.871 36.038 36.742 29.936 29.479
  Λειτουργικά Έσοδα -47.085 -43.237 -43.745 -37.221 -35.855
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.741 2.268 2.11 1.5 0.272
  Άλλο, Καθαρό 0.268 2.382 2.017 0.659 0.656
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -44.076 -38.587 -39.618 -35.062 -34.927
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -44.076 -38.587 -39.618 -35.062 -34.927
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -44.076 -38.587 -39.618 -35.062 -34.927
  Καθαρά Κέρδη -44.076 -38.587 -39.618 -35.062 -34.927
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -44.076 -38.587 -39.618 -35.062 -34.927
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -44.076 -38.587 -39.618 -35.062 -34.927
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -44.076 -38.587 -39.618 -35.062 -34.927
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 74.7533 70.7349 70.6187 69.5764 49.3889
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.58962 -0.54552 -0.56101 -0.50394 -0.70718
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.58962 -0.54552 -0.56101 -0.49819 -0.70718
  Gain (Loss) on Sale of Assets
  Total Adjustments to Net Income
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.4
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 264.966 222.633 244.912 40.591 81.002
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 259.276 219.684 242.19 37.424 78.594
  Μετρητά & Ισοδύναμα 139.886 219.684 242.19 37.424 55.671
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 119.39 0 22.923
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 2 1.668
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0 2 1.668
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.435 2.949 2.722 1.167 0.74
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.255 0
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 300.81 232.092 250.916 49.423 85.927
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 31.099 4.477 4.749 7.15 3.251
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 32.5 5.036 5.161 11.781 6.747
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1.401 -0.559 -0.412 -4.631 -3.496
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.745 4.982 1.255 1.682 1.674
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 26.849 17.077 13.094 13.248 24.945
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 5.842 3.483 0.732 3.183 1.519
  Δεδουλευμένα Έξοδα 18.903 10.299 5.847 7.856 3.798
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2.104 3.295 6.515 2.209 19.628
  Σύνολο Οφειλών 45.075 17.908 16.249 17.661 25.693
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 18.226 0.831 3.155 4.413 0.748
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 255.735 214.184 234.667 31.762 60.234
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  Κοινή Μετοχή 0.07 0.044 0.032 0.03 0.03
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 601.153 399.713 322.454 155.624 152.275
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -411.214 -270.973 -198.7 -123.892 -92.059
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.104 0 -0.012
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 300.81 232.092 250.916 49.423 85.927
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 69.8934 43.8059 32.3479 7.66576 7.51449
  Redeemable Preferred Stock 65.83 85.4 110.881 0 0
  Total Preferred Shares Outstanding 0.08105 0.10329 0.13224
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 226.27 264.966 296.417 330.675 194.733
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 220.264 259.276 289.094 325.562 191.047
  Μετρητά & Ισοδύναμα 160.698 139.886 140.568 325.562 191.047
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.751 4.435 6.068 3.858 3.686
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 263.198 300.81 331.56 366.052 206.869
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 32.153 31.099 30.375 30.482 5.275
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.775 4.745 4.768 4.895 6.861
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 21.12 26.849 23.551 27.658 17.879
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4.172 5.842 4.093 3.492 4.015
  Δεδουλευμένα Έξοδα 15.933 18.903 15.201 19.545 10.552
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.015 2.104 4.257 4.621 3.312
  Σύνολο Οφειλών 39.635 45.075 41.618 46.667 19.006
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 18.515 18.226 18.067 19.009 1.127
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 223.563 255.735 289.942 319.385 187.863
  Redeemable Preferred Stock 62.31 65.83 65.83 71.4 78.4
  Κοινή Μετοχή 0.071 0.07 0.07 0.066 0.046
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 610.967 601.153 595.801 584.453 411.024
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -449.801 -411.214 -371.596 -336.534 -301.607
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 263.198 300.81 331.56 366.052 206.869
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 70.9468 69.8934 69.858 65.7077 45.8193
  Total Preferred Shares Outstanding 0.07705 0.08105 0.08105 0.08738 0.09533
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.255 1.255 1.255 1.255
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 59.566 119.39 148.526
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.016 -0.104 -0.163
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -140.241 -72.273 -74.808 -31.833 -34.532
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -118.638 -58.763 -35.85 -41.514 -32.489
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.842 0.147 0.72 1.293 1.321
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 20.01 11.343 43.554 3.11 2.875
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.751 2.02 -5.316 -14.084 -2.153
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -124.718 -1.719 8.42 23.159 -10.531
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -6.863 -1.719 0 -0.033 -0.549
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -117.855 0 8.42 23.192 -9.982
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 163.558 37.976 232.196 0.108 70.346
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.085 -2.056
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 163.558 38.061 232.196 0.108 72.402
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -79.798 -22.506 204.766 -18.247 27.326
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -38.587 -140.241 -100.623 -65.561 -30.634
  Cash From Operating Activities -39.517 -118.638 -89.23 -54.79 -28.334
  Cash From Operating Activities 0.529 0.842 0.422 0.166 0.069
  Non-Cash Items 3.301 20.01 16.998 9.773 4.666
  Changes in Working Capital -4.76 0.751 -6.027 0.832 -2.435
  Cash From Financing Activities 0.445 163.558 163.243 162.253 0.138
  Financing Cash Flow Items 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.445 163.558 163.243 162.253 0.138
  Net Change in Cash 20.812 -79.798 -79.116 105.878 -28.637
  Cash From Investing Activities 59.884 -124.718 -153.129 -1.585 -0.441
  Capital Expenditures -1.103 -6.863 -4.896 -1.585 -0.441
  Other Investing Cash Flow Items, Total 60.987 -117.855 -148.233

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Cogent Biosciences, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Cogent Biosciences, Inc.

  Η Cogent Biosciences, Inc. είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη θεραπειών ακριβείας για γενετικά καθορισμένες ασθένειες. Το πιο προηγμένο πρόγραμμα της Εταιρείας είναι το CGT9486, ένας επιλεκτικός αναστολέας της κινάσης τυροσίνης που έχει σχεδιαστεί για να αναστέλλει αποτελεσματικά τη μετάλλαξη KIT D816V, καθώς και άλλες μεταλλάξεις στο εξώνιο 17 της KIT, για τη θεραπεία της συστηματικής μαστοκυττάρωσης (SM) και των γαστρεντερικών στρωματικών όγκων (GIST). Το GT9486 έχει επιδείξει αποτελέσματα κλινικής δραστηριότητας και ασφάλειας σε κλινική δοκιμή Φάσης Ι/ΙΙΙ σε ασθενείς με GIST, υποστηρίζοντας ταχύτερα χρονοδιαγράμματα για την απόδειξη της σύλληψης στην SM.

  Industry: Bio Therapeutic Drugs

  275 Wyman Street
  3rd Floor
  WALTHAM
  MASSACHUSETTS 02451
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0415%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0634%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου