Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Coca-Cola - USD - KO CFD

59.76
0.85%
0.08
Χαμηλό: 59.34
Υψηλό: 60.46
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 09:10

Mon: 09:10 - 00:00

Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.08
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Coca-Cola Co ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 60.27
Άνοιγμα* 60.28
Μεταβολή 1 έτους* -0.41%
Εύρος ημέρας* 59.34 - 60.46
Εύρος 52 εβδ. 54.02-67.20
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 13.48M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 259.16M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 258.74B
Αναλογία P/E 26.23
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 4.32B
Έσοδα 42.34B
EPS 2.28
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.94167
Beta 0.53
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 14, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 59.76 -0.47 -0.78% 60.23 60.49 58.97
Feb 2, 2023 60.23 -1.06 -1.73% 61.29 61.41 59.87
Feb 1, 2023 61.17 -0.05 -0.08% 61.22 61.54 60.57
Jan 31, 2023 61.22 0.59 0.97% 60.63 61.36 60.47
Jan 30, 2023 60.65 0.27 0.45% 60.38 61.13 60.06
Jan 27, 2023 60.46 -0.03 -0.05% 60.49 60.91 60.34
Jan 26, 2023 60.49 -0.34 -0.56% 60.83 61.06 60.47
Jan 25, 2023 60.83 0.31 0.51% 60.52 60.90 59.82
Jan 24, 2023 60.47 0.27 0.45% 60.20 60.74 59.87
Jan 23, 2023 60.20 0.15 0.25% 60.05 60.53 59.67
Jan 20, 2023 60.08 0.36 0.60% 59.72 60.12 59.37
Jan 19, 2023 59.72 0.01 0.02% 59.71 60.61 59.18
Jan 18, 2023 59.71 -1.90 -3.08% 61.61 61.97 59.62
Jan 17, 2023 61.58 0.10 0.16% 61.48 62.34 60.58
Jan 13, 2023 61.40 0.25 0.41% 61.15 61.42 60.54
Jan 12, 2023 61.18 -0.69 -1.12% 61.87 62.18 60.07
Jan 11, 2023 61.77 -0.34 -0.55% 62.11 62.52 61.38
Jan 10, 2023 62.11 -0.47 -0.75% 62.58 62.72 61.89
Jan 9, 2023 62.58 -0.79 -1.25% 63.37 63.68 62.41
Jan 6, 2023 63.30 1.08 1.74% 62.22 63.64 62.13

Coca-Cola - USD Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 41863 36212 34300 37266 33014 38655
Έσοδα 41863 36212 34300 37266 33014 38655
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 16465 13721 13067 14619 13433 15357
Ακαθάριστο Εισόδημα 25398 22491 21233 22647 19581 23298
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 34463 28795 26817 28062 23435 27737
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 15392 12881 10984 12150 9731 12144
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -22 -47 18 -47
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2319 2466 2750 1329 245 236
Other Operating Expenses, Total 309 -226 -2 11 26
Λειτουργικά Έσοδα 7400 7417 7483 9204 9579 10918
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 464 1273 9 840 4 1246
Άλλο, Καθαρό 272 -1800 733 3 166 261
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 8136 6890 8225 10786 9749 12425
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 6550 4893 6484 8985 7768 9804
Δικαίωμα Μειοψηφίας -23 -35 -42 -65 -21 -33
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 6527 4858 6442 8920 7747 9771
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -3610 -8
Καθαρά Κέρδη 6527 1248 6434 8920 7747 9771
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 6527 4858 6442 8920 7747 9771
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6527 1248 6434 8920 7747 9771
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6527 1248 6434 8920 7747 9771
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4367 4324 4299 4314 4323 4340
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.49462 1.1235 1.49849 2.06769 1.79204 2.25138
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.38 1.46 1.54 1.59 1.63 1.67
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.92213 1.5285 2.00277 2.18161 1.8372 2.29429
Gain (Loss) on Sale of Assets 739
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 9020 10129 10042 9464 10491
Έσοδα 9020 10129 10042 9464 10491
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3505 3787 3977 4088 4091
Ακαθάριστο Εισόδημα 5515 6342 6065 5376 6400
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6410 7039 7102 7186 7073
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2669 3017 3122 3336 2967
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 236 235 3 -238 15
Λειτουργικά Έσοδα 2610 3090 2940 2278 3418
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 95 480 331 289 -31
Άλλο, Καθαρό 58 48 -187 393 71
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2763 3618 3084 2960 3458
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2255 2624 2475 2450 2793
Δικαίωμα Μειοψηφίας -10 17 -4 -36 -12
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2245 2641 2471 2414 2781
Καθαρά Κέρδη 2245 2641 2471 2414 2781
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2245 2641 2471 2414 2781
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2245 2641 2471 2414 2781
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2245 2641 2471 2414 2781
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4330 4338 4344 4349 4357
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.51848 0.60881 0.56883 0.55507 0.63828
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.41 0.42 0.42 0.42 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.56296 0.6481 0.56938 0.50977 0.64106
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 34010 36545 24930 20411 19240 22545
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 22201 20675 16115 11175 10914 12625
Μετρητά & Ισοδύναμα 8555 6006 9077 6480 6795 9684
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13646 14669 7038 4695 4119 2941
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3856 3667 3685 3971 3144 3512
Accounts Receivable - Trade, Net 3856 3667 3685 3971 3144 3512
Total Inventory 2675 2655 3071 3379 3266 3414
Prepaid Expenses 1766 1902 1946 1829 1916 2994
Other Current Assets, Total 3512 7646 113 57
Total Assets 87270 87896 83216 86381 87296 94354
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10635 8203 9598 12210 12325 11338
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 21256 16449 17611 20293 21248 20280
Accumulated Depreciation, Total -10621 -8246 -8013 -8083 -8923 -8942
Goodwill, Net 10629 9401 14109 16764 17506 19363
Intangibles, Net 10499 7235 7478 10002 11044 15250
Long Term Investments 17249 21952 20279 19879 20085 18416
Other Long Term Assets, Total 4248 4560 6822 7115 7096 7442
Total Current Liabilities 26532 27194 28782 26973 14601 19950
Accounts Payable 2682 2288 2719 3804 3517 4602
Payable/Accrued -163
Accrued Expenses 6116 6284 6642 7416 6491 8899
Notes Payable/Short Term Debt 12498 13205 13835 10994 2183 3307
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3527 3298 5003 4253 485 1338
Other Current Liabilities, Total 1872 2119 583 506 1925 1804
Total Liabilities 64208 70824 66235 67400 67997 71355
Total Long Term Debt 29684 31182 25376 27516 40125 38116
Long Term Debt 29684 31182 25376 27516 40125 38116
Deferred Income Tax 3753 2522 2354 2284 1833 2821
Minority Interest 158 1905 2077 2117 1985 1861
Other Liabilities, Total 4081 8021 7646 8510 9453 8607
Total Equity 23062 17072 16981 18981 19299 22999
Common Stock 1760 1760 1760 1760 1760 1760
Additional Paid-In Capital 14993 15864 16520 17154 17601 18116
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 65502 60430 63234 65855 66555 69094
Treasury Stock - Common -47988 -50677 -51719 -52244 -52016 -51641
Unrealized Gain (Loss) 305 493 50 75 28 -62
Other Equity, Total -11510 -10798 -12864 -13619 -14629 -14268
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 87270 87896 83216 86381 87296 94354
Total Common Shares Outstanding 4288 4259 4268 4280 4302 4325
Apr 2021 Jul 2021 Oct 2021 Dec 2021 Apr 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 21932 22481 24240 22545 22156
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12589 13042 14869 12625 10356
Μετρητά & Ισοδύναμα 8484 9188 11301 9684 7681
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4105 3854 3568 2941 2675
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3762 4036 3889 3512 4641
Accounts Receivable - Trade, Net 3762 4036 3889 3512 4641
Total Inventory 3356 3281 3182 3414 3741
Prepaid Expenses 2225 2122 2300 2994 2726
Total Assets 89993 90194 90606 94354 94064
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10673 10547 10058 9920 9784
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 19859 19909 19211 18862 18888
Accumulated Depreciation, Total -9186 -9362 -9153 -8942 -9104
Goodwill, Net 17618 17693 17455 19363 19598
Intangibles, Net 11172 11213 10945 15250 15142
Long Term Investments 19772 19416 19181 18416 18986
Other Long Term Assets, Total 8826 8844 8727 8860 8398
Total Current Liabilities 16486 15299 15990 19950 18787
Payable/Accrued 10929 12124 12830 14619 13116
Notes Payable/Short Term Debt 1933 1867 1866 3307 3610
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2880 337 448 1338 1039
Other Current Liabilities, Total 744 971 846 686 1022
Total Liabilities 69638 67945 68427 71355 69219
Total Long Term Debt 40170 39804 39394 38116 37052
Long Term Debt 40170 39804 39394 38116 37052
Deferred Income Tax 2447 2486 2688 2821 3132
Minority Interest 1977 2006 1954 1861 1996
Other Liabilities, Total 8558 8350 8401 8607 8252
Total Equity 20355 22249 22179 22999 24845
Common Stock 1760 1760 1760 1760 1760
Additional Paid-In Capital 17630 17781 17929 18116 18388
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 67009 67838 68494 69094 69969
Treasury Stock - Common -51911 -51831 -51754 -51641 -51932
Unrealized Gain (Loss) -32 -33 -55 -62 -97
Other Equity, Total -14101 -13266 -14195 -14268 -13243
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 89993 90194 90606 94354 94064
Total Common Shares Outstanding 4311 4315 4319 4325 4331
Other Current Assets, Total 692
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 6550 1283 6476 8985 7768 9804
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 8792 7041 7627 10471 9844 12625
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1787 1260 1086 1365 1536 1452
Deferred Taxes -856 -1252 -413 -280 -18 894
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1536 2308 1718 35 -132 -850
Cash Taxes Paid 1554 1950 2120 2126 1268 2168
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 663 803 903 921 935 738
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -225 3442 -1240 366 690 1325
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1004 -2312 5927 -3976 -1477 -2765
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2262 -1750 -1548 -2054 -1177 -1367
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 1258 -562 7475 -1922 -300 -1398
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -6545 -7447 -10347 -9004 -8070 -6786
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 79 -95 -272 -227 310 -353
Total Cash Dividends Paid -6043 -6320 -6644 -6845 -7047 -7252
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2247 -2087 -436 -91 529 591
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1666 1055 -2995 -1841 -1862 228
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -5 241 -262 -72 76 -159
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1238 -2477 2945 -2581 373 2915
Apr 2021 Jul 2021 Oct 2021 Dec 2021 Apr 2022
Net income/Starting Line 2255 4879 7354 9804 2793
Cash From Operating Activities 1636 5525 9231 12625 623
Cash From Operating Activities 366 749 1111 1452 324
Deferred Taxes 377 500 726 894 41
Non-Cash Items 15 -165 -128 -850 -67
Changes in Working Capital -1377 -438 168 1325 -2468
Cash From Investing Activities -281 1753 1919 -2765 146
Capital Expenditures -216 -450 -728 -1367 -217
Other Investing Cash Flow Items, Total -65 2203 2647 -1398 363
Cash From Financing Activities 364 -4962 -6591 -6786 -2975
Financing Cash Flow Items -449 -372 -354 -353 -979
Total Cash Dividends Paid -1810 -3623 -5437 -7252 -1906
Issuance (Retirement) of Stock, Net 79 238 389 591 -97
Issuance (Retirement) of Debt, Net 2544 -1205 -1189 228 7
Foreign Exchange Effects -18 82 -56 -159 173
Net Change in Cash 1701 2398 4503 2915 -2033
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Berkshire Hathaway Inc. Insurance Company 9.2496 400000000 0 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.3573 361411249 3842937 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.6286 200164258 640533 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.9674 171570198 885816 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.056 88911230 -3849986 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7446 75446211 2050939 2022-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.5147 65503020 -3346078 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.4728 63690641 1131886 2022-09-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.2474 53942255 1429265 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8678 37527894 -2069377 2021-12-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.8142 35210488 1122787 2022-09-30 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.7169 31003703 771633 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7093 30675430 -1529181 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6611 28589386 -533224 2022-09-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.6169 26677373 -845108 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.5919 25596581 -7423227 2022-09-30 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.5313 22978173 399508 2022-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5016 21690492 -656825 2022-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.4919 21270139 1035322 2022-09-30 LOW
Fayez Sarofim & Co. Investment Advisor 0.4842 20941446 -35505 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Coca Cola - USD Company profile

Σχετικά με την Coca-Cola - USD

Η Coca-Cola Company είναι μια εταιρεία ποτών. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, τη Λατινική Αμερική, τη Βόρεια Αμερική, την Ασία και τον Ειρηνικό, τις παγκόσμιες επιχειρήσεις και τις επενδύσεις εμφιάλωσης. Διαθέτει ή αδειοδοτεί και εμπορεύεται διάφορα εμπορικά σήματα ποτών, τα οποία ομαδοποιούνται σε κατηγορίες, όπως η Coca-Cola- αφρώδεις γεύσεις- ενυδάτωση, σπορ, καφές και τσάι- διατροφή, χυμοί, γαλακτοκομικά και ποτά φυτικής προέλευσης- και αναδυόμενα ποτά. Διαθέτει και εμπορεύεται πέντε μάρκες μη αλκοολούχων ανθρακούχων αναψυκτικών, όπως η Coca-Cola, η Sprite, η Fanta, η Diet Coke και η Coca-Cola Zero Sugar. Τα εμπορικά σήματα ενυδάτωσης, αθλητικών προϊόντων, καφέ και τσαγιού της περιλαμβάνουν τα quarius, Ayataka, BODYARMOR, Ciel, Costa, dogadan, Dasani, FUZE TEA, Georgia, glaceau smartwater, glaceau vitaminwater, Gold Peak, Powerade και άλλα. Τα εμπορικά σήματα διατροφής, χυμών, γαλακτοκομικών και ροφημάτων φυτικής προέλευσης περιλαμβάνουν τα AdeS, Del Valle, fairlife, innocent, Minute Maid, Minute Maid Pulpy και Simply. Τα προϊόντα της είναι διαθέσιμα στους καταναλωτές σε περισσότερες από 200 χώρες.

Industry: Non-Alcoholic Beverages (NEC)

1 Coca Cola Plz NW
ATLANTA
GEORGIA 30313-2420
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

23,200.00 Price
-0.980% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

XRP/USD

0.41 Price
-2.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00364

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου