Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές CLS Holdings PLC - CLI CFD

1.357
0.29%
0.034
Χαμηλό: 1.343
Υψηλό: 1.363
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.034
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.023178 %
Charges from borrowed part ($-0.93)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.023178%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.00126 %
Charges from borrowed part ($0.05)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.00126%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

CLS Holdings PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.361
Άνοιγμα* 1.345
Μεταβολή 1 έτους* -41.24%
Εύρος ημέρας* 1.343 - 1.363
Εύρος 52 εβδ. 1.27-2.31
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 426.91K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 8.51M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 546.04M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 397.41M
Έσοδα 139.70M
EPS -0.20
Μέρισμα (Απόδοση %) 5.78603
Beta 1.09
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 30, 2023 1.361 0.000 0.00% 1.361 1.373 1.349
May 26, 2023 1.357 0.020 1.50% 1.337 1.381 1.303
May 25, 2023 1.349 0.010 0.75% 1.339 1.375 1.339
May 24, 2023 1.355 0.078 6.11% 1.277 1.373 1.277
May 23, 2023 1.355 0.078 6.11% 1.277 1.359 1.277
May 22, 2023 1.339 0.044 3.40% 1.295 1.347 1.277
May 19, 2023 1.317 0.008 0.61% 1.309 1.323 1.295
May 18, 2023 1.313 0.010 0.77% 1.303 1.339 1.303
May 17, 2023 1.327 0.042 3.27% 1.285 1.345 1.285
May 16, 2023 1.337 0.010 0.75% 1.327 1.343 1.285
May 15, 2023 1.331 0.048 3.74% 1.283 1.333 1.283
May 12, 2023 1.277 -0.012 -0.93% 1.289 1.307 1.277
May 11, 2023 1.289 0.044 3.53% 1.245 1.319 1.245
May 10, 2023 1.291 0.046 3.69% 1.245 1.297 1.245
May 9, 2023 1.295 0.050 4.02% 1.245 1.305 1.245
May 5, 2023 1.327 0.058 4.57% 1.269 1.327 1.255
May 4, 2023 1.305 0.060 4.82% 1.245 1.313 1.245
May 3, 2023 1.307 -0.014 -1.06% 1.321 1.337 1.295
May 2, 2023 1.323 -0.034 -2.51% 1.357 1.361 1.321
Apr 28, 2023 1.341 0.096 7.71% 1.245 1.345 1.245

CLS Holdings PLC Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, August 8, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

06:00

Χώρα

GB

Γεγονός

Half Year 2023 CLS Holdings PLC Earnings Release
Half Year 2023 CLS Holdings PLC Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 139.7 139.8 139.4 138.3 133
Έσοδα 139.7 139.8 139.4 138.3 133
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 204.7 33 20.1 -45.1 -28.6
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 15.7 15 18.5 19.9 17.8
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 139.8 -29.4 -43.1 -106.4 -89
Other Operating Expenses, Total 16.2 14.4 15.1 13.7 13.2
Λειτουργικά Έσοδα -65 106.8 119.3 183.4 161.6
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -17 -15.3 -22.9 -26.6 -18.4
Άλλο, Καθαρό 0.1 2.2 1.7
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -82 91.5 96.5 159 144.9
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -81.9 119.5 77.4 135.2 132.8
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.8 6.4
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -81.9 119.5 77.4 136 139.2
Καθαρά Κέρδη -81.9 119.5 77.4 135.5 124.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -81.9 119.5 77.4 136 139.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -81.9 119.5 77.4 135.5 124.3
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -81.9 119.5 77.4 135.5 124.3
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 404.41 407.396 407.396 407.396 407.396
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.20252 0.29333 0.18999 0.33383 0.34168
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.07438 0.077 0.0755 0.074 0.069
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.20075 0.29524 0.18999 0.33383 0.35001
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.1 1.2 0 3.7
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -0.5 -14.9
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 31.9 31.8 29.6 27.7 25.7
Ακαθάριστο Εισόδημα 107.8 108 109.8 110.6 107.3
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 71.4 68.3 72.1 67.7 68.3
Έσοδα 71.4 68.3 72.1 67.7 68.3
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 16.4 15.5 16.4 15.4 15
Ακαθάριστο Εισόδημα 55 52.8 55.7 52.3 53.3
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 163.6 41.1 1.6 31.4 -9.1
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.3 8.4 7.4 7.6 8.6
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 130.3 9.5 -32.1 2.7 -40.6
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.1 1.4 -0.2
Other Operating Expenses, Total 8.5 7.7 8.5 5.9 7.9
Λειτουργικά Έσοδα -92.2 27.2 70.5 36.3 77.4
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -10.1 -6.9 -3.7 -11.6 -12.4
Άλλο, Καθαρό 0 0 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -102.3 20.3 66.8 24.7 65
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -99.2 17.3 110.7 8.8 55.8
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -99.2 17.3 110.7 8.8 55.8
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Καθαρά Κέρδη -99.2 17.3 110.7 8.8 55.8
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -99.2 17.3 110.7 8.8 55.8
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -99.2 17.3 110.7 8.8 55.8
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -99.2 17.3 110.7 8.8 55.8
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 401.424 407.396 407.396 407.396 407.396
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.24712 0.04246 0.27173 0.0216 0.13697
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.05078 0.0236 0.0535 0.0235 0.052
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.24534 0.04246 0.27396 0.02128 0.13697
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 150 229.7 279.6 295.4 173
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 98.1 154.2 221.2 246.5 78.5
Cash 98.1 154.2 221.2 246.5 78.5
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 13.1 15.7 13.5 22.8 10.3
Accounts Receivable - Trade, Net 8.2 11.8 9.2 7.3 6.3
Prepaid Expenses 2.7 2.4 8.5 2.5 2
Other Current Assets, Total 36.1 57.4 36.4 23.6 82.2
Total Assets 2501.4 2538.5 2461 2305.6 2207.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 39.6 135.4 130.5 43.1 33.7
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 41 136.5 135.8 47.7 37.4
Accumulated Depreciation, Total -1.4 -1.1 -5.3 -4.6 -3.7
Goodwill, Net 2.8 3.1 2.2 1.4 1.4
Long Term Investments 2297.7 2167.3 2041 1961 1995.9
Other Long Term Assets, Total 11.3 3 7.7 4.7 3.5
Total Current Liabilities 234 231.9 158.2 198.9 170
Accounts Payable 4.6 3 1.7 2.5 6.1
Accrued Expenses 26.5 22.7 22.3 20.7 19.7
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 173.4 169.1 103.6 132.3 66.3
Other Current Liabilities, Total 29.5 37.1 30.6 43.4 77.9
Total Liabilities 1280.6 1207.8 1190.4 1103.2 1085.3
Total Long Term Debt 936.1 865.9 867.1 759.4 770.6
Long Term Debt 932.5 862.5 867.1 759.4 770.6
Deferred Income Tax 110.5 109.9 159.5 140.8 139.3
Minority Interest 0 0.8
Other Liabilities, Total 0 0.1 5.6 4.1 4.6
Total Equity 1220.8 1330.7 1270.6 1202.4 1122.2
Common Stock 11 11 11 11 11
Additional Paid-In Capital 83.1 83.1 83.1 83.1 83.1
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1067 1236.6 1112.5 1068.5 959.5
Other Equity, Total 59.7 64 39.8 68.6
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2501.4 2538.5 2461 2305.6 2207.5
Total Common Shares Outstanding 397.211 407.396 407.396 407.396 407.396
Capital Lease Obligations 3.6 3.4
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 150 200.8 229.7 226.9 279.6
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 113.9 110.4 167.4 168.7 235.7
Μετρητά & Ισοδύναμα 113.9 110.4 167.4 168.7 235.7
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 15.8 30.9 18.1 11.3 22
Accounts Receivable - Trade, Net 15.8 30.9 18.1 11.3 22
Other Current Assets, Total 20.3 59.5 44.2 46.9 21.9
Total Assets 2501.4 2556.8 2538.5 2522.5 2461
Property/Plant/Equipment, Total - Net 39.6 137.4 135.4 131.2 130.5
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 41 138.6 136.5 132.3 135.8
Accumulated Depreciation, Total -1.4 -1.2 -1.1 -1.1 -5.3
Goodwill, Net 2.8 3.5 3.1 2.5 2.2
Long Term Investments 2297.7 2207.4 2167.3 2150.3 2041
Other Long Term Assets, Total 11.3 7.7 3 11.6 7.7
Total Current Liabilities 234 238.3 231.9 206.6 158.2
Payable/Accrued 58.6 52.9 57.6 59.2 54.3
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 173.4 184.6 169.1 147.4 103.6
Other Current Liabilities, Total 2 0.8 5.2 0 0.3
Total Liabilities 1280.6 1214.9 1207.8 1287.9 1190.4
Total Long Term Debt 936.1 862.1 865.9 904.9 867.1
Long Term Debt 932.5 858.6 862.5 903.4 867.1
Deferred Income Tax 110.5 114.5 109.9 173.4 159.5
Minority Interest
Other Liabilities, Total 0 0 0.1 3 5.6
Total Equity 1220.8 1341.9 1330.7 1234.6 1270.6
Common Stock 11 11 11 11 11
Additional Paid-In Capital 83.1 83.1 83.1 83.1 83.1
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1126.7 1247.8 1236.6 1140.5 1112.5
Other Equity, Total 64
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2501.4 2556.8 2538.5 2522.5 2461
Total Common Shares Outstanding 397.211 407.396 407.396 407.396 407.396
Capital Lease Obligations 3.6 3.5 3.4 1.5
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -63.9 106.8 119.3 183.4 165.3
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 43 44.2 44.3 48.9 48
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.6 1.1 0.7 1 1
Μη Χρηματικά Στοιχεία 132.2 -32.4 -45.2 -109.1 -93.2
Cash Taxes Paid 7.8 6.4 20.5 13 13
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 24.2 24.3 22.1 22.8 24.2
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -25.9 -31.3 -30.5 -26.4 -25.1
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -81.3 -165.5 -92.4 63.7 -16.1
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.2 -1.5 -1.1 -0.5 -2.1
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -80.1 -164 -91.3 64.2 -14
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -14.6 57.3 21.6 50.6 -72.3
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.1 -1.4 -2.5 -3.6 -1.8
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -25.8
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 44.7 89.5 54.2 82.9 -44
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.6 -4.3 2.8 -4.1 0.2
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -53.5 -68.3 -23.7 159.1 -40.2
Total Cash Dividends Paid -32.4 -30.8 -30.1 -28.7 -26.5
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line -63.9 27.2 106.8 36.3 119.3
Cash From Operating Activities 43 19.3 44.2 21.9 44.3
Cash From Operating Activities 0.6 0.4 1.1 0.4 0.7
Non-Cash Items 132.2 1.9 -32.4 0.3 -45.2
Cash Taxes Paid 7.8 4.8 6.4 6.1 20.5
Cash Interest Paid 24.2 11.3 24.3 12.3 22.1
Changes in Working Capital -25.9 -10.2 -31.3 -15.1 -30.5
Cash From Investing Activities -81.3 -52.5 -165.5 -165.6 -92.4
Capital Expenditures -1.2 -0.5 -1.5 -0.5 -1.1
Other Investing Cash Flow Items, Total -80.1 -52 -164 -165.1 -91.3
Cash From Financing Activities -14.6 -23.4 57.3 77.6 21.6
Financing Cash Flow Items -1.1 -0.2 -1.4 -1.1 -2.5
Total Cash Dividends Paid -32.4 -21.8 -30.8 -21.2 -30.1
Issuance (Retirement) of Debt, Net 44.7 -1.4 89.5 99.9 54.2
Foreign Exchange Effects -0.6 -0.4 -4.3 -0.9 2.8
Net Change in Cash -53.5 -57 -68.3 -67 -23.7
Issuance (Retirement) of Stock, Net -25.8
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Sten Mortstedt Family and Charity Trust Corporation 52.0388 206807524 2400000 2023-05-16 LOW
Mortstedt (Bengt Filip) Individual Investor 6.5582 26063140 -38000 2023-04-13 LOW
Columbia Threadneedle Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 3.8645 15357812 -834194 2023-03-10 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3912 13476792 -2900913 2023-03-10 LOW
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 3.1134 12373115 0 2023-03-10 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 2.6176 10402755 -3017313 2023-03-10 LOW
Amati Global Investors Limited Investment Advisor 2.2622 8990406 2953974 2023-03-10 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 2.2251 8842738 2125310 2023-03-10 LOW
Aberdeen Standard Investments, Inc. Other Insider Investor 1.9398 7708932 7708932 2021-12-31
INVESCO Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.9349 7689510 -85102 2023-03-10 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7018 6763049 810631 2023-02-17 LOW
AXA Investment Managers UK Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6041 6374951 -1258805 2023-03-10 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.5806 6281411 497511 2023-05-02 LOW
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3372 5314025 -39661 2023-02-23 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.789 3135736 349274 2023-02-13 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6703 2662700 178196 2023-04-03 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6602 2623886 0 2023-05-02 LOW
Aberdeen Standard Investments (Edinburgh) Investment Advisor 0.6383 2536695 0 2023-05-02 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6167 2450743 -1384 2023-05-02 LOW
Seeley (Anna L K) Individual Investor 0.6156 2446273 1000000 2023-05-16

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

CLS Company profile

Σχετικά με την CLS Holdings PLC

Η CLS Holdings plc είναι εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία ασχολείται κυρίως με την επένδυση, τη διαχείριση και την ανάπτυξη εμπορικών ακινήτων. Η Εταιρεία είναι επίσης ειδικός σε γραφειακούς χώρους με χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: επενδυτικά ακίνητα και λοιπές επενδύσεις. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον τομέα των επενδυτικών ακινήτων σε γεωγραφική βάση λόγω του μεγέθους και της γεωγραφικής ποικιλομορφίας του. Ο τομέας επενδυτικών ακινήτων περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Ο τομέας Άλλες επενδύσεις της περιλαμβάνει το ξενοδοχείο Spring Mews, φοιτητικές κατοικίες και άλλες μικρές εταιρικές επενδύσεις. Η εταιρεία έχει περίπου 780 ενοικιαστές, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών blue-chip και κυβερνητικών υπηρεσιών.

Industry: Real Estate Rental, Development & Operations (NEC)

16 Tinworth Street
LONDON
SE11 5AL
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,962.84 Price
+0.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0089%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0006%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

67.67 Price
-2.770% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0209%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0010%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

14,249.70 Price
-0.820% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

27,111.50 Price
-2.440% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου