Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές CleanSpark, Inc. - CLSK CFD

  14.66
  1.08%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  CleanSpark Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 14.82
  Άνοιγμα* 15.24
  Μεταβολή 1 έτους* 271.71%
  Εύρος ημέρας* 14.66 - 15.75
  Εύρος 52 εβδ. 2.04-13.56
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 24.93M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 504.06M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.27B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 184.75M
  Έσοδα 168.41M
  EPS -1.27
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 3.87
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 7, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 14.82 -0.68 -4.39% 15.50 15.82 14.59
  Apr 11, 2024 15.85 0.96 6.45% 14.89 15.94 14.64
  Apr 10, 2024 15.03 0.37 2.52% 14.66 15.69 14.57
  Apr 9, 2024 15.32 0.21 1.39% 15.11 15.73 14.83
  Apr 8, 2024 15.34 -1.51 -8.96% 16.85 17.31 15.19
  Apr 5, 2024 15.57 -0.15 -0.95% 15.72 16.50 15.56
  Apr 4, 2024 15.86 -0.87 -5.20% 16.73 17.72 15.84
  Apr 3, 2024 16.16 -0.64 -3.81% 16.80 17.05 16.16
  Apr 2, 2024 16.79 -0.99 -5.57% 17.78 17.78 16.50
  Apr 1, 2024 18.55 -0.81 -4.18% 19.36 20.47 18.52
  Mar 28, 2024 21.18 -2.06 -8.86% 23.24 24.07 21.09
  Mar 27, 2024 23.09 -0.98 -4.07% 24.07 24.68 22.44
  Mar 26, 2024 23.16 0.08 0.35% 23.08 24.12 22.33
  Mar 25, 2024 23.37 3.18 15.75% 20.19 24.06 20.10
  Mar 22, 2024 19.49 -0.27 -1.37% 19.76 19.88 18.61
  Mar 21, 2024 20.73 1.29 6.64% 19.44 21.00 19.28
  Mar 20, 2024 20.21 3.63 21.89% 16.58 20.22 16.11
  Mar 19, 2024 16.46 -0.01 -0.06% 16.47 17.04 15.04
  Mar 18, 2024 17.44 0.57 3.38% 16.87 18.20 16.23
  Mar 15, 2024 17.36 1.99 12.95% 15.37 17.71 15.30

  CleanSpark, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, May 8, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 CleanSpark Inc Earnings Release
  Q2 2024 CleanSpark Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, August 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2024 CleanSpark Inc Earnings Release
  Q3 2024 CleanSpark Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 131.524 39.2871 10.0287 4.53278 0.57864
  Έσοδα 131.524 39.2871 10.0287 4.53278 0.57864
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 41.2337 5.26303 7.90785 3.86109 0.39077
  Ακαθάριστο Εισόδημα 90.2908 34.0241 2.12085 0.67169 0.18787
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 169.389 51.1853 25.1718 21.166 7.69566
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 57.8119 33.4364 14.4277 7.01374 3.12988
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0 0 0.00719
  Depreciation / Amortization 49.0449 8.98212 2.83625 3.35662 2.23446
  Λειτουργικά Έσοδα -37.8649 -11.8982 -15.1431 -16.6333 -7.11702
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.83824 3.04004 -8.21781 -9.48366 -39.8891
  Gain (Loss) on Sale of Assets -0.00522 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -40.0894 -8.22916 -23.3461 -26.1169 -47.0062
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -40.0894 -8.22916 -23.3461 -26.1169 -47.0062
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -40.0894 -8.22916 -23.3461 -26.1169 -47.0062
  Καθαρά Κέρδη -57.3264 -21.812 -23.3461 -26.1169 -47.0062
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -40.4248 -8.40666 -23.3461 -26.1169 -47.0062
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -57.6618 -21.9895 -23.3461 -26.1169 -47.0062
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -57.6618 -21.9895 -23.3461 -26.1169 -47.0062
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 42.6142 29.4414 9.55063 4.1774 3.4518
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.94862 -0.28554 -2.44446 -6.25196 -13.6179
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.38858 -0.06109 -2.44392 -4.59193 -13.0567
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 23.866 6.60808 0 6.93461 1.93718
  Other Operating Expenses, Total -2.5671 -3.10438 -0.00383
  Άλλο, Καθαρό 0.61377 0.62898 0.02
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -17.237 -13.5829
  Total Adjustments to Net Income -0.33544 -0.1775
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 45.523 42.546 27.819 26.1729 31.029
  Έσοδα 45.523 42.546 27.819 26.1729 31.029
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 20.681 22.082 20.416 16.6257 10.288
  Ακαθάριστο Εισόδημα 24.842 20.464 7.403 9.54718 20.741
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 61.108 60.032 56.702 66.8312 46.345
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 17.694 17.829 16.357 21.4416 11.623
  Depreciation / Amortization 21.85 21.346 19.329 16.3851 14.781
  Λειτουργικά Έσοδα -15.585 -17.486 -28.883 -40.6583 -15.316
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.532 -0.691 -2.09 -0.45583 -1.295
  Gain (Loss) on Sale of Assets
  Άλλο, Καθαρό 2 0.011 0.485 -0.04006 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -14.117 -18.166 -30.488 -41.1542 -16.611
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -14.117 -18.166 -30.488 -41.1542 -16.611
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -14.117 -18.166 -30.488 -41.1542 -16.611
  Καθαρά Κέρδη -14.219 -18.46 -29.031 -42.3012 -29.34
  Total Adjustments to Net Income 0 0 0 0 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -14.117 -18.166 -30.488 -41.1542 -16.611
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -14.219 -18.46 -29.031 -42.3012 -29.34
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -14.219 -18.46 -29.031 -42.3012 -29.34
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 114.844 80.4695 66.3952 47.4243 41.2771
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.12292 -0.22575 -0.45919 -0.86779 -0.40243
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.10672 -0.18473 -0.43226 -0.59248 -0.28488
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.74 0.197 0.083 13.0563 4.418
  Other Operating Expenses, Total 0.143 -1.422 0.517 -0.67752 5.235
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.102 -0.294 1.457 -1.14697 -12.729
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 50.776 57.7263 8.25186 9.88405 0.54838
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 21.0727 18.5349 3.6262 7.83886 0.41278
  Μετρητά 20.4626 18.0403 3.1262 7.83886 0.41278
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.02703 2.61996 1.05146 0.83479 0.08658
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.02703 2.61996 1.05146 0.83479 0.08658
  Προπληρωθέντα Εξοδα 7.93061 5.12905 0.99893 1.2104 0.04902
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 452.625 317.473 22.3401 23.4342 17.5557
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 377.332 139.081 0.15871 0.14507 0.08673
  Υπεραξία, Καθαρό 0 19.0492 5.90364 4.91986 4.91986
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 6.48505 12.781 8.02586 8.48528 12.0007
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 18.0314 88.8354 0
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 34.0408 10.063 5.38253 1.50259 1.34959
  Payable/Accrued 24.6619 7.97526 4.52704 0.84876 0.13172
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0.38279
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.21952 1.41777 0.8142 0.58637 0.30837
  Σύνολο Οφειλών 48.613 11.7567 5.9137 4.54891 1.49959
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 13.6131 0.45831 0.53117 3.04632 0.15
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 404.012 305.716 16.4264 18.8853 16.0561
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.00175 0.00175 0.00175 0.001 0.001
  Κοινή Μετοχή 0.05566 0.03739 0.01739 0.00468 0.03612
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 599.898 444.075 132.81 111.936 82.9585
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -196.054 -138.392 -116.403 -93.0565 -66.9395
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 452.625 317.473 22.3401 23.4342 17.5557
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 55.6613 37.396 17.391 4.67902 3.61164
  Total Preferred Shares Outstanding 1.75 1.75 1.75 1 1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 430.431 146.739 0.33427 0.2872
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -53.0988 -7.65798 -0.17556 -0.14213
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 8.04644 0.4138 0 0.06747 0.5267
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 13.4331 0 0.53117 3.04632 0.15
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.61011 0.49461 0.5
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 21.5292 28.7696 2.57527
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.11296 0.2562 0.04129
  Συνολικό Απόθεμα 0.2164 2.67274
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.18 0.45831
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.95912 1.23533
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.11011 -0.00539
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 52.699 32.906 21.186 50.776 29.4487
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 22.529 11.013 2.7 21.0727 3.23168
  Μετρητά 21.833 10.345 2.061 20.4626 2.66168
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.696 0.668 0.639 0.61011 0.57
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.1 0.047 0.03 0.02703 0.10278
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.1 0.047 0.03 0.02703 0.10278
  Συνολικό Απόθεμα 1.037 0.746 0.392 0.2164 0
  Προπληρωθέντα Εξοδα 8.343 8.702 6.069 7.93061 3.73459
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 20.69 12.398 11.995 21.5292 22.3796
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 652.803 531.553 486.789 452.625 411.059
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 483.159 445.655 440.259 377.332 323.471
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 597.181 538.407 512.184 430.431 360.744
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -114.022 -92.752 -71.925 -53.0988 -37.2727
  Υπεραξία, Καθαρό 8.043 8.043 8.043 0 12.0484
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 5.116 5.696 6.213 6.48505 6.80713
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 103.786 39.253 11.088 18.0314 39.2835
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 37.42 41.282 41.6 34.0408 19.9863
  Payable/Accrued 29.634 31.334 27.927 24.6619 12.9956
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.194 0.119 0.26 0.11296 0.32395
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 7.244 7.464 7.722 8.04644 5.63413
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.348 2.365 5.691 1.21952 1.03264
  Σύνολο Οφειλών 49.155 57.672 59.754 48.613 34.192
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 10.795 10.442 12.228 13.6131 13.2282
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 10.772 10.371 12.099 13.4331 12.9785
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.023 0.071 0.129 0.18 0.24971
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.94 5.948 5.926 0.95912 0.97752
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 603.648 473.881 427.035 404.012 376.867
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.002 0.002 0.002 0.00175 0.00175
  Κοινή Μετοχή 0.132 0.097 0.072 0.05566 0.0413
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 861.082 717.159 651.907 599.898 530.507
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -257.764 -243.545 -225.085 -196.054 -153.753
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 652.803 531.553 486.789 452.625 411.059
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 131.776 96.9506 71.7439 55.6613 41.3002
  Total Preferred Shares Outstanding 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.196 0.168 0.139 0.11011 0.07
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -57.3264 -21.812 -23.3461 -26.1169 -47.0062
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 71.4441 -23.9862 -6.64273 -5.69799 -1.26052
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 49.0449 9.33694 2.67233 1.90298 0.85498
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 66.8243 13.4067 10.9589 18.1497 43.2609
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 12.9012 -24.9179 2.90828 -1.08741 0.25025
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -210.982 -229.158 -2.38362 -0.67395 -0.41923
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -19.5109 -139.235 -0.0349 -0.10491 -0.02314
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -191.471 -89.9231 -2.34873 -0.56904 -0.39609
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 141.96 268.058 4.3137 13.798 2.0354
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 125.865 274.407 4 0.36616 0.31684
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -3.21129 -6.17116 0.3137 13.4319 1.71856
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 2.42224 14.9141 -4.71266 7.42608 0.35565
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.02636 0.1562 0.01416 0.05549 0.10697
  Amortization 0.16392 1.45364 1.37948
  Cash Taxes Paid 0 0 0 0
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 19.6204 0
  Total Cash Dividends Paid -0.31461 -0.1775
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -47.491 -29.031 -57.3264 -15.0252 14.315
  Cash From Operating Activities 11.876 5.115 71.4441 52.4793 46.882
  Cash From Operating Activities 40.675 19.329 49.0449 34.9422 17.879
  Non-Cash Items 11.906 6.503 66.8243 39.2565 13.285
  Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
  Cash Interest Paid 1.669 0.808 1.02636 0.3531 0.062
  Changes in Working Capital 6.786 8.314 12.9012 -6.69425 1.403
  Cash From Investing Activities -111.063 -56.488 -210.982 -153.495 -131.11
  Capital Expenditures -21.769 -4.953 -19.5109 -32.1048 -28.915
  Other Investing Cash Flow Items, Total -89.294 -51.535 -191.471 -121.39 -102.195
  Cash From Financing Activities 89.069 32.971 141.96 85.6371 68.101
  Financing Cash Flow Items 0.15 0.15 19.6204 17.7298 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 99.506 41.344 125.865 68.6702 68.469
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -10.587 -8.523 -3.21129 -0.44829 -0.368
  Net Change in Cash -10.118 -18.402 2.42224 -15.3786 -16.127
  Total Cash Dividends Paid -0.31461 -0.31461

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  CleanSpark, Inc. Company profile

  Σχετικά με την CleanSpark, Inc.

  Η CleanSpark, Inc. είναι μια εταιρεία τεχνολογίας εξόρυξης bitcoin και ενέργειας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Εξόρυξη ψηφιακών νομισμάτων και Ενέργεια. Ο τομέας Ενέργειας αποτελείται από λύσεις μηχανικής, σχεδιασμού και λογισμικού, προσαρμοσμένες λύσεις υλικού, Open Automated Demand Response (OpenADR), ηλιακή ενέργεια, αποθήκευση ενέργειας για μικροδίκτυα και κατανεμημένα ενεργειακά συστήματα σε στρατιωτικούς, εμπορικούς και οικιακούς πελάτες στη Νότια Καλιφόρνια και σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία παρέχει τον τομέα ενέργειας μέσω των εξ ολοκλήρου θυγατρικών της, οι οποίες περιλαμβάνουν τις CleanSpark, LLC, CleanSpark Critical Power Systems, Inc., GridFabric, LLC και Solar Watt Solutions, Inc. Ο τομέας εξόρυξης ψηφιακών νομισμάτων, μέσω των πλήρως ελεγχόμενων θυγατρικών της, ATL Data Centers LLC (ATL) και CleanBlok, Inc. (CleanBlok), εξορύσσει bitcoin. Η κατά 100% θυγατρική της εταιρείας είναι η p2kLabs, Inc. η οποία παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης λογισμικού και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες βασισμένες στην τεχνολογία.

  Industry: Cryptocurrency Mining

  2370 Corporate Circle
  Suite 160
  HENDERSON
  NEVADA 89074
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου