Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές CleanSpark, Inc. - CLSK CFD

4.21
0.24%
0.05
Χαμηλό: 4.2
Υψηλό: 4.44
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

CleanSpark Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 4.22
Άνοιγμα* 4.28
Μεταβολή 1 έτους* -18.48%
Εύρος ημέρας* 4.2 - 4.44
Εύρος 52 εβδ. 1.74-6.84
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 7.09M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 146.08M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 476.67M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 112.69M
Έσοδα 127.57M
EPS -1.95
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 3.33
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 7, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 4.21 -0.03 -0.71% 4.24 4.45 4.20
May 25, 2023 4.22 -0.29 -6.43% 4.51 4.55 4.14
May 24, 2023 4.45 0.17 3.97% 4.28 4.55 4.23
May 23, 2023 4.48 -0.02 -0.44% 4.50 5.06 4.43
May 22, 2023 4.40 0.20 4.76% 4.20 4.53 4.13
May 19, 2023 4.20 -0.04 -0.94% 4.24 4.37 4.11
May 18, 2023 4.18 -0.17 -3.91% 4.35 4.55 4.08
May 17, 2023 4.45 0.29 6.97% 4.16 4.48 4.11
May 16, 2023 4.26 -0.14 -3.18% 4.40 4.60 4.20
May 15, 2023 4.56 0.20 4.59% 4.36 4.63 4.31
May 12, 2023 4.25 0.14 3.41% 4.11 4.38 4.08
May 11, 2023 4.18 -0.41 -8.93% 4.59 4.64 4.16
May 10, 2023 4.88 0.49 11.16% 4.39 5.09 4.39
May 9, 2023 4.24 0.01 0.24% 4.23 4.42 4.19
May 8, 2023 4.22 0.22 5.50% 4.00 4.35 3.87
May 5, 2023 4.17 0.21 5.30% 3.96 4.26 3.93
May 4, 2023 3.96 0.14 3.66% 3.82 4.17 3.78
May 3, 2023 3.76 0.17 4.74% 3.59 3.98 3.54
May 2, 2023 3.79 0.39 11.47% 3.40 3.87 3.31
May 1, 2023 3.39 -0.37 -9.84% 3.76 3.79 3.37

CleanSpark, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, August 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 CleanSpark Inc Earnings Release
Q3 2023 CleanSpark Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 131.524 39.2871 10.0287 4.53278 0.57864
Έσοδα 131.524 39.2871 10.0287 4.53278 0.57864
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 41.2337 5.26303 7.90785 3.86109 0.39077
Ακαθάριστο Εισόδημα 90.2908 34.0241 2.12085 0.67169 0.18787
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 169.389 51.1853 25.1718 21.166 7.69566
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 57.8119 33.4364 14.4277 7.01374 3.12988
Έρευνα & Ανάπτυξη 0 0 0.00719
Depreciation / Amortization 49.0449 8.98212 2.83625 3.35662 2.23446
Λειτουργικά Έσοδα -37.8649 -11.8982 -15.1431 -16.6333 -7.11702
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.83824 3.04004 -8.21781 -9.48366 -39.8891
Gain (Loss) on Sale of Assets -0.00522 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -40.0894 -8.22916 -23.3461 -26.1169 -47.0062
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -40.0894 -8.22916 -23.3461 -26.1169 -47.0062
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -40.0894 -8.22916 -23.3461 -26.1169 -47.0062
Καθαρά Κέρδη -57.3264 -21.812 -23.3461 -26.1169 -47.0062
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -40.4248 -8.40666 -23.3461 -26.1169 -47.0062
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -57.6618 -21.9895 -23.3461 -26.1169 -47.0062
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -57.6618 -21.9895 -23.3461 -26.1169 -47.0062
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 42.6142 29.4414 9.55063 4.1774 3.4518
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.94862 -0.28554 -2.44446 -6.25196 -13.6179
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.38858 -0.06109 -2.44392 -4.59193 -13.0567
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 23.866 6.60808 0 6.93461 1.93718
Other Operating Expenses, Total -2.5671 -3.10438 -0.00383
Άλλο, Καθαρό 0.61377 0.62898 0.02
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -17.237 -13.5829
Total Adjustments to Net Income -0.33544 -0.1775
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 42.546 27.819 26.1729 31.0278 37.198
Έσοδα 42.546 27.819 26.1729 31.0278 37.198
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 22.082 20.416 16.6257 10.341 8.684
Ακαθάριστο Εισόδημα 20.464 7.403 9.54718 20.6868 28.514
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 60.032 56.702 66.8312 45.9692 34.399
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 17.829 16.357 21.4416 11.1637 12.638
Depreciation / Amortization 21.346 19.329 16.3851 14.8113 10.452
Λειτουργικά Έσοδα -17.486 -28.883 -40.6583 -14.9415 2.799
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.691 -2.09 -0.45583 -1.2946 -1.366
Gain (Loss) on Sale of Assets
Άλλο, Καθαρό 0.011 0.485 -0.04006 0 0.599
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -18.166 -30.488 -41.1542 -16.2361 2.032
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -18.166 -30.488 -41.1542 -16.2361 2.032
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -18.166 -30.488 -41.1542 -16.2361 2.032
Καθαρά Κέρδη -18.46 -29.031 -42.3012 -29.3402 -0.171
Total Adjustments to Net Income 0 0 0 0 -0.02
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -18.166 -30.488 -41.1542 -16.2361 2.012
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -18.46 -29.031 -42.3012 -29.3402 -0.191
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -18.46 -29.031 -42.3012 -29.3402 -0.191
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 80.4695 66.3952 47.4243 41.2771 41.3363
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.22575 -0.45919 -0.86779 -0.39334 0.04867
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.2233 -0.45794 -0.59248 -0.28629 0.04604
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.197 0.083 13.0563 4.41871 -0.109
Other Operating Expenses, Total -1.422 0.517 -0.67752 5.23448 2.734
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.294 1.457 -1.14697 -13.1041 -2.203
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 50.776 57.7263 8.25186 9.88405 0.54838
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 21.0727 18.5349 3.6262 7.83886 0.41278
Cash 20.4626 18.0403 3.1262 7.83886 0.41278
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.02703 2.61996 1.05146 0.83479 0.08658
Accounts Receivable - Trade, Net 0.02703 2.61996 1.05146 0.83479 0.08658
Prepaid Expenses 7.93061 5.12905 0.99893 1.2104 0.04902
Total Assets 452.625 317.473 22.3401 23.4342 17.5557
Property/Plant/Equipment, Total - Net 377.332 139.081 0.15871 0.14507 0.08673
Goodwill, Net 0 19.0492 5.90364 4.91986 4.91986
Intangibles, Net 6.48505 12.781 8.02586 8.48528 12.0007
Other Long Term Assets, Total 18.0314 88.8354 0
Total Current Liabilities 34.0408 10.063 5.38253 1.50259 1.34959
Payable/Accrued 24.6619 7.97526 4.52704 0.84876 0.13172
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0.38279
Other Current Liabilities, Total 1.21952 1.41777 0.8142 0.58637 0.30837
Total Liabilities 48.613 11.7567 5.9137 4.54891 1.49959
Total Long Term Debt 13.6131 0.45831 0.53117 3.04632 0.15
Total Equity 404.012 305.716 16.4264 18.8853 16.0561
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.00175 0.00175 0.00175 0.001 0.001
Common Stock 0.05566 0.03739 0.01739 0.00468 0.03612
Additional Paid-In Capital 599.898 444.075 132.81 111.936 82.9585
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -196.054 -138.392 -116.403 -93.0565 -66.9395
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 452.625 317.473 22.3401 23.4342 17.5557
Total Common Shares Outstanding 55.6613 37.396 17.391 4.67902 3.61164
Total Preferred Shares Outstanding 1.75 1.75 1.75 1 1
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 430.431 146.739 0.33427 0.2872
Accumulated Depreciation, Total -53.0988 -7.65798 -0.17556 -0.14213
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 8.04644 0.4138 0 0.06747 0.5267
Long Term Debt 13.4331 0 0.53117 3.04632 0.15
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.61011 0.49461 0.5
Other Current Assets, Total 21.5292 28.7696 2.57527
Accrued Expenses 0.11296 0.2562 0.04129
Total Inventory 0.2164 2.67274
Capital Lease Obligations 0.18 0.45831
Other Liabilities, Total 0.95912 1.23533
Other Equity, Total 0.11011 -0.00539
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 32.906 21.186 50.776 29.4487 41.9561
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11.013 2.7 21.0727 3.23168 2.45415
Cash 10.345 2.061 20.4626 2.66168 1.91295
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.668 0.639 0.61011 0.57 0.5412
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.047 0.03 0.02703 0.10278 6.83625
Accounts Receivable - Trade, Net 0.047 0.03 0.02703 0.10278 6.83625
Total Inventory 0.746 0.392 0.2164 0 1.25942
Prepaid Expenses 8.702 6.069 7.93061 3.73459 10.3162
Other Current Assets, Total 12.398 11.995 21.5292 22.3796 21.09
Total Assets 531.553 486.789 452.625 411.059 424.797
Property/Plant/Equipment, Total - Net 445.655 440.259 377.332 323.471 277.684
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 538.407 512.184 430.431 360.744 300.706
Accumulated Depreciation, Total -92.752 -71.925 -53.0988 -37.2727 -23.0222
Goodwill, Net 8.043 8.043 0 12.0484 19.0492
Intangibles, Net 5.696 6.213 6.48505 6.80713 10.2628
Other Long Term Assets, Total 39.253 11.088 18.0314 39.2835 75.8456
Total Current Liabilities 41.282 41.6 34.0408 19.9863 22.5775
Payable/Accrued 31.334 27.927 24.6619 12.9956 21.3857
Accrued Expenses 0.119 0.26 0.11296 0.32395 0.3216
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7.464 7.722 8.04644 5.63413 0.34582
Other Current Liabilities, Total 2.365 5.691 1.21952 1.03264 0.52437
Total Liabilities 57.672 59.754 48.613 34.192 23.8794
Total Long Term Debt 10.442 12.228 13.6131 13.2282 0.25795
Long Term Debt 10.371 12.099 13.4331 12.9785
Capital Lease Obligations 0.071 0.129 0.18 0.24971 0.25795
Other Liabilities, Total 5.948 5.926 0.95912 0.97752 1.04393
Total Equity 473.881 427.035 404.012 376.867 400.918
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.002 0.002 0.00175 0.00175 0.00175
Common Stock 0.097 0.072 0.05566 0.0413 0.04129
Additional Paid-In Capital 717.159 651.907 599.898 530.507 525.246
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -243.545 -225.085 -196.054 -153.753 -124.413
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 531.553 486.789 452.625 411.059 424.797
Total Common Shares Outstanding 96.9506 71.7439 55.6613 41.3002 41.2906
Total Preferred Shares Outstanding 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Other Equity, Total 0.168 0.139 0.11011 0.07 0.0412
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -57.3264 -21.812 -23.3461 -26.1169 -47.0062
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 71.4441 -23.9862 -6.64273 -5.69799 -1.26052
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 49.0449 9.33694 2.67233 1.90298 0.85498
Μη Χρηματικά Στοιχεία 66.8243 13.4067 10.9589 18.1497 43.2609
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 12.9012 -24.9179 2.90828 -1.08741 0.25025
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -210.982 -229.158 -2.38362 -0.67395 -0.41923
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -19.5109 -139.235 -0.0349 -0.10491 -0.02314
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -191.471 -89.9231 -2.34873 -0.56904 -0.39609
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 141.96 268.058 4.3137 13.798 2.0354
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 125.865 274.407 4 0.36616 0.31684
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -3.21129 -6.17116 0.3137 13.4319 1.71856
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 2.42224 14.9141 -4.71266 7.42608 0.35565
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.02636 0.1562 0.01416 0.05549 0.10697
Amortization 0.16392 1.45364 1.37948
Cash Taxes Paid 0 0 0 0
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 19.6204 0
Total Cash Dividends Paid -0.31461 -0.1775
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -47.491 -29.031 -57.3264 -15.0252 14.315
Cash From Operating Activities 11.876 5.115 71.4441 52.4793 46.882
Cash From Operating Activities 40.675 19.329 49.0449 34.9422 17.879
Non-Cash Items 11.906 6.503 66.8243 39.2565 13.285
Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
Cash Interest Paid 1.669 0.808 1.02636 0.3531 0.062
Changes in Working Capital 6.786 8.314 12.9012 -6.69425 1.403
Cash From Investing Activities -111.063 -56.488 -210.982 -153.495 -131.11
Capital Expenditures -21.769 -4.953 -19.5109 -32.1048 -28.915
Other Investing Cash Flow Items, Total -89.294 -51.535 -191.471 -121.39 -102.195
Cash From Financing Activities 89.069 32.971 141.96 85.6371 68.101
Financing Cash Flow Items 0.15 0.15 19.6204 17.7298 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 99.506 41.344 125.865 68.6702 68.469
Issuance (Retirement) of Debt, Net -10.587 -8.523 -3.21129 -0.44829 -0.368
Net Change in Cash -10.118 -18.402 2.42224 -15.3786 -16.127
Total Cash Dividends Paid -0.31461 -0.31461
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.0714 4587990 1104310 2023-03-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 3.7323 4205778 2063351 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.6992 4168569 1308182 2023-03-31 LOW
Toroso Asset Management Investment Advisor 2.8424 3203004 3192904 2023-03-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.1984 2477339 831732 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.622 1827747 564962 2023-03-31 LOW
Bradford (Zachary) Individual Investor 1.3576 1529810 422912 2023-03-08 HIGH
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.3416 1511837 1002839 2023-03-31 HIGH
Schultz (S Matthew) Individual Investor 1.1994 1351564 333697 2023-03-08 HIGH
INVESCO Asset Management (Japan) Ltd. Investment Advisor 0.9217 1038667 469279 2023-03-31 LOW
Exchange Traded Concepts, LLC Investment Advisor 0.8248 929494 273036 2023-03-31 HIGH
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.8197 923662 674676 2023-03-31 HIGH
Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.7676 865026 13543 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4955 558375 188500 2023-03-31 LOW
AQR Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.4816 542748 -828492 2023-03-31 LOW
Vident Investment Advisory, LLC Investment Advisor 0.4316 486366 97719 2023-03-31 MED
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.4147 467355 -51649 2023-03-31 MED
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.3639 410115 17393 2023-03-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.3531 397937 397937 2023-03-31 HIGH
Nuveen LLC Pension Fund 0.3506 395029 212794 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

CleanSpark, Inc. Company profile

Σχετικά με την CleanSpark, Inc.

Η CleanSpark, Inc. είναι μια εταιρεία τεχνολογίας εξόρυξης bitcoin και ενέργειας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Εξόρυξη ψηφιακών νομισμάτων και Ενέργεια. Ο τομέας Ενέργειας αποτελείται από λύσεις μηχανικής, σχεδιασμού και λογισμικού, προσαρμοσμένες λύσεις υλικού, Open Automated Demand Response (OpenADR), ηλιακή ενέργεια, αποθήκευση ενέργειας για μικροδίκτυα και κατανεμημένα ενεργειακά συστήματα σε στρατιωτικούς, εμπορικούς και οικιακούς πελάτες στη Νότια Καλιφόρνια και σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία παρέχει τον τομέα ενέργειας μέσω των εξ ολοκλήρου θυγατρικών της, οι οποίες περιλαμβάνουν τις CleanSpark, LLC, CleanSpark Critical Power Systems, Inc., GridFabric, LLC και Solar Watt Solutions, Inc. Ο τομέας εξόρυξης ψηφιακών νομισμάτων, μέσω των πλήρως ελεγχόμενων θυγατρικών της, ATL Data Centers LLC (ATL) και CleanBlok, Inc. (CleanBlok), εξορύσσει bitcoin. Η κατά 100% θυγατρική της εταιρείας είναι η p2kLabs, Inc. η οποία παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης λογισμικού και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες βασισμένες στην τεχνολογία.

Industry: Cryptocurrency Mining

2370 Corporate Circle
Suite 160
HENDERSON
NEVADA 89074
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,785.45 Price
+0.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,944.17 Price
-0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

73.14 Price
+0.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0146%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0073%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.49 Price
+3.260% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00412

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου