Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Cleanaway Waste Management Limited - CWYau CFD

2.3953
0.84%
0.0194
Χαμηλό: 2.3853
Υψηλό: 2.4053
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 23:05

Mon - Wed: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

Thu: 00:00 - 05:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0194
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020658 %
Charges from borrowed part ($-0.83)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020658%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.00126 %
Charges from borrowed part ($-0.05)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.00126%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα AUD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Australia
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2.3753
Άνοιγμα* 2.4053
Μεταβολή 1 έτους* -19.4%
Εύρος ημέρας* 2.3853 - 2.4053
Εύρος 52 εβδ. 2.51-3.31
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.43M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 126.73M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.14B
Αναλογία P/E 72.33
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.06B
Έσοδα 3.01B
EPS 0.04
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.77536
Beta 1.27
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 27, 2023 2.4053 0.0000 0.00% 2.4053 2.4053 2.3953
Mar 26, 2023 2.3953 0.0000 0.00% 2.3953 2.4053 2.3853
Mar 24, 2023 2.3753 0.0200 0.85% 2.3553 2.3853 2.3553
Mar 23, 2023 2.3554 -0.0598 -2.48% 2.4152 2.4252 2.3553
Mar 22, 2023 2.4152 0.0000 0.00% 2.4152 2.4252 2.4053
Mar 21, 2023 2.4152 -0.0200 -0.82% 2.4352 2.4551 2.4053
Mar 20, 2023 2.4452 0.0001 0.00% 2.4451 2.4951 2.4352
Mar 19, 2023 2.4352 0.0200 0.83% 2.4152 2.4452 2.4053
Mar 17, 2023 2.4252 -0.0300 -1.22% 2.4552 2.4651 2.4152
Mar 16, 2023 2.4651 -0.0200 -0.80% 2.4851 2.4851 2.4651
Mar 15, 2023 2.4751 -0.0399 -1.59% 2.5150 2.5151 2.4751
Mar 14, 2023 2.5051 0.0200 0.80% 2.4851 2.5151 2.4851
Mar 13, 2023 2.4851 0.0300 1.22% 2.4551 2.5051 2.4452
Mar 12, 2023 2.4452 -0.0100 -0.41% 2.4552 2.4552 2.4352
Mar 10, 2023 2.4851 0.0000 0.00% 2.4851 2.5051 2.4751
Mar 9, 2023 2.4851 -0.0499 -1.97% 2.5350 2.5450 2.4851
Mar 8, 2023 2.5450 0.0200 0.79% 2.5250 2.5650 2.5250
Mar 7, 2023 2.5250 -0.0200 -0.79% 2.5450 2.5550 2.5051
Mar 6, 2023 2.5550 -0.0399 -1.54% 2.5949 2.5949 2.5550
Mar 5, 2023 2.5849 0.0100 0.39% 2.5749 2.5949 2.5749

Cleanaway Waste Management Limited Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 3006.2 2406.4 2332.1 2283.1 1714.3
Έσοδα 3006.2 2406.4 2332.1 2283.1 1714.3
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 957.8 630.6 649.8 622.8 472.7
Ακαθάριστο Εισόδημα 2048.4 1775.8 1682.3 1660.3 1241.6
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2841.3 2157.1 2127.2 2065.5 1565
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1406.5 1189 1134.8 1151.5 859.5
Depreciation / Amortization 324.5 276.4 262.6 220.8 173.6
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 1.1 2 2.1 1.5 0.1
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 13 0 -15 -3.2 -4.6
Other Operating Expenses, Total 138.4 59.1 92.9 72.1 63.7
Λειτουργικά Έσοδα 164.9 249.3 204.9 217.6 149.3
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -37.4 -33.3 -39.2 -32.6 -16.4
Άλλο, Καθαρό -11.2 -9.2 -10.5 -15.2 -15.1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 116.3 206.8 155.2 169.8 117.8
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 80.6 147.7 112.6 123.2 103.3
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1.7 -2.4 0.3 -0.1 0.2
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 78.9 145.3 112.9 123.1 103.5
Καθαρά Κέρδη 78.9 145.3 112.9 123.1 103.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 78.9 145.3 112.9 123.1 103.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 78.9 145.3 112.9 123.1 103.5
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 78.9 145.3 112.9 123.1 103.5
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2068.08 2064.56 2061.05 2054.22 1857.43
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.03815 0.07038 0.05478 0.05993 0.05572
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.049 0.046 0.041 0.0355 0.025
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.07669 0.07663 0.06642 0.0665 0.06277
Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 1641.6 1364.6 1236.1 1170.3
Έσοδα 1641.6 1364.6 1236.1 1170.3
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 569.8 388 330.2 300.4
Ακαθάριστο Εισόδημα 1071.8 976.6 905.9 869.9
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1573.8 1267.5 1119.6 1037.5
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 740 666.5 611.1 577.9
Depreciation / Amortization 180.7 143.8 144.8 131.6
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 1 0.1 0.7 1.3
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 9.4 10.1 10.6 -7.5
Other Operating Expenses, Total 72.9 59 22.2 33.8
Λειτουργικά Έσοδα 67.8 97.1 116.5 132.8
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -21.1 -16.3 -16.5 -16.8
Άλλο, Καθαρό -5.7 -5.5 -4.6 -4.6
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 41 75.3 95.4 111.4
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 28.1 52.5 68.3 79.4
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.7 -1 -1.3 -1.1
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 27.4 51.5 67 78.3
Καθαρά Κέρδη 27.4 51.5 67 78.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 27.4 51.5 67 78.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 27.4 51.5 67 78.3
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 27.4 51.5 67 78.3
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2069.22 2066.95 2065.44 2063.69
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.01324 0.02492 0.03244 0.03794
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.0245 0.0245 0.0235 0.0225
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.04287 0.03696 0.0428 0.03533
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Challenger Managed Investments Ltd. Investment Advisor 4.9289 109717719 -3976416 2023-01-23 LOW
Tpg Pep Advisors, LLC Hedge Fund 4.9233 109592136 0 2022-08-25 LOW
UniSuper Limited Pension Fund 4.6797 104169282 0 2022-08-25 LOW
United Super Pty. Ltd. Investment Advisor 4.6612 103759246 0 2022-08-25 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 3.9434 87780495 0 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.394 75551042 190241 2022-10-21 LOW
Nordea Investment Management AB (Denmark) Investment Advisor 2.6247 58426660 0 2023-01-31 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6205 58332442 206461 2023-02-28 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.6061 35751438 -40429 2023-02-28 LOW
Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 1.4723 32773067 -8542269 2022-08-25 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.2948 28823042 319885 2023-02-28 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2796 28484632 300581 2022-12-31 LOW
FIL Investment Management (Australia) Limited Investment Advisor 1.135 25264555 -26467577 2021-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0187 22676320 0 2023-02-28 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9764 21733598 7670749 2022-12-31 LOW
BNP Paribas Asset Management UK Limited Investment Advisor 0.9605 21379689 0 2023-01-31 LOW
Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.9215 20512433 796539 2022-08-25 LOW
Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 0.8169 18185006 1170812 2022-08-25 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.7387 16443655 19455 2023-02-28 HIGH
Washington H Soul Pattinson and Company Ltd Investment Advisor 0.6743 15010000 15010000 2022-08-25 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Waste Management, Disposal & Recycling Services

L 4 441 St Kilda Rd
MELBOURNE
VICTORIA 3004
AU

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

70.06 Price
+1.140% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0026%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,950.17 Price
-1.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0098%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.47 Price
+5.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00429

US100

12,807.90 Price
+0.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου