Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές City Of London Investment Trust - CTY CFD

  3.946
  0.84%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.053
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.025262 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.80)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.025262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003344 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.64)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003344%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα GBP
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  City of London Investment Trust PLC ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.913
  Άνοιγμα* 3.893
  Μεταβολή 1 έτους* -4.42%
  Εύρος ημέρας* 3.893 - 3.951
  Εύρος 52 εβδ. 3.72-4.32
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 607.77K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 13.58M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.98B
  Αναλογία P/E 29.91
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 502.67M
  Έσοδα 74.86M
  EPS 0.13
  Μέρισμα (Απόδοση %) 5.11421
  Beta 0.98
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 3.946 0.048 1.23% 3.898 3.958 3.893
  Nov 30, 2023 3.913 0.060 1.56% 3.853 3.931 3.853
  Nov 29, 2023 3.916 0.073 1.90% 3.843 3.926 3.843
  Nov 28, 2023 3.921 0.013 0.33% 3.908 3.928 3.878
  Nov 27, 2023 3.918 0.015 0.38% 3.903 3.933 3.883
  Nov 24, 2023 3.933 0.020 0.51% 3.913 3.941 3.893
  Nov 23, 2023 3.933 0.060 1.55% 3.873 3.938 3.873
  Nov 22, 2023 3.883 -0.045 -1.15% 3.928 3.938 3.883
  Nov 21, 2023 3.918 0.030 0.77% 3.888 3.943 3.883
  Nov 20, 2023 3.936 0.008 0.20% 3.928 3.951 3.873
  Nov 17, 2023 3.938 0.055 1.42% 3.883 3.938 3.853
  Nov 16, 2023 3.883 0.010 0.26% 3.873 3.933 3.873
  Nov 15, 2023 3.921 0.028 0.72% 3.893 3.963 3.893
  Nov 14, 2023 3.863 0.070 1.85% 3.793 3.908 3.793
  Nov 13, 2023 3.856 0.068 1.80% 3.788 3.858 3.788
  Nov 10, 2023 3.808 0.025 0.66% 3.783 3.831 3.778
  Nov 9, 2023 3.843 0.050 1.32% 3.793 3.848 3.768
  Nov 8, 2023 3.811 0.068 1.82% 3.743 3.828 3.743
  Nov 7, 2023 3.793 -0.010 -0.26% 3.803 3.813 3.743
  Nov 6, 2023 3.768 -0.040 -1.05% 3.808 3.843 3.768

  City Of London Investment Trust Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, February 15, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  08:30

  Χώρα

  GB

  Γεγονός

  Half Year 2024 City of London Investment Trust PLC Earnings Release
  Half Year 2024 City of London Investment Trust PLC Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 74.86 111.612 278.156 -223.433 56.703
  Έσοδα 74.86 111.612 278.156 -223.433 56.703
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11.028 10.368 10.262 11.701 12.287
  Ακαθάριστο Εισόδημα 63.832 101.244 267.894 -235.134 44.416
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 12.045 11.142 10.995 12.404 13.013
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.772 0.709 0.677 0.647 0.67
  Other Operating Expenses, Total 0.088 0.065 0.056 0.056 0.056
  Λειτουργικά Έσοδα 62.815 100.47 267.161 -235.837 43.69
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 62.815 100.47 267.161 -235.837 43.69
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 61.409 99.234 265.996 -237.013 42.509
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 61.409 99.234 265.996 -237.013 42.509
  Καθαρά Κέρδη 61.409 99.234 265.996 -237.013 42.509
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 61.409 99.234 265.996 -237.013 42.509
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 61.409 99.234 265.996 -237.013 42.509
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 61.409 99.234 265.996 -237.013 42.509
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 477.932 448.747 425.922 397.078 364.415
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.12849 0.22114 0.62452 -0.59689 0.11665
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.201 0.196 0.191 0.19 0.186
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.12849 0.22114 0.62452 -0.59689 0.11665
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.157
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 1.45 73.41 -11.751 123.363 176.908
  Έσοδα 1.45 73.41 -11.751 123.363 176.908
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5.861 5.324 5.351 5.017 4.882
  Ακαθάριστο Εισόδημα -4.411 68.086 -17.102 118.346 172.026
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6.262 5.783 5.712 5.43 5.226
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.401 0.459 0.361 0.413 0.344
  Λειτουργικά Έσοδα -4.812 67.627 -17.463 117.933 171.682
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -4.812 67.627 -17.463 117.933 171.682
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.791 67.2 -18.366 117.6 170.858
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.791 67.2 -18.366 117.6 170.858
  Καθαρά Κέρδη -5.791 67.2 -18.366 117.6 170.858
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5.791 67.2 -18.366 117.6 170.858
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5.791 67.2 -18.366 117.6 170.858
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5.791 67.2 -18.366 117.6 170.858
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 487.947 467.917 451.014 446.48 434.83
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.01187 0.14362 -0.04072 0.26339 0.39293
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.101 0.1 0.1 0.096 0.096
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.01187 0.14362 -0.04072 0.26339 0.39293
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10.823 11.451 10.157 5.962 14.932
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0
  Μετρητά 0
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.775 2.76 2.645 2.083 4.72
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0 0.692 0.187 0.903
  Προπληρωθέντα Εξοδα 8.048 8.691 7.512 3.879 10.212
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2045.47 1935.07 1857.18 1577.33 1736.83
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2034.65 1923.62 1847.02 1571.37 1721.9
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 13.956 22.835 14.323 59.327 25.35
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.347 0.826 0.347 2.063 3.506
  Δεδουλευμένα Έξοδα 4.482 5.66 3.913 4.278 3.557
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 9.048 16.27 9.984 22.907 8.208
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079
  Σύνολο Οφειλών 129.578 138.411 129.853 145.074 141.106
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 115.622 115.576 115.53 85.747 115.756
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 115.622 115.576 115.53 85.747 115.756
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1915.89 1796.66 1727.32 1432.26 1595.72
  Κοινή Μετοχή 124.339 114.91 111.406 104.101 94.709
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1053.06 909.143 855.597 752.967 613.711
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 738.492 772.604 760.322 575.191 887.303
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2045.47 1935.07 1857.18 1577.33 1736.83
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 497.355 459.64 445.625 416.405 378.835
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 30 10
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10.823 8.664 11.451 8.29 10.157
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Μετρητά
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.823 8.664 11.451 8.29 10.157
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 10.823 8.664 11.451 8.29 10.157
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2045.47 2027.44 1935.07 1963.18 1857.18
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2034.65 2018.77 1923.62 1954.89 1847.02
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 13.956 29.172 22.835 41.946 14.323
  Payable/Accrued 13.956 29.172 22.835 41.946 14.323
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 129.578 144.755 138.411 157.499 129.853
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 115.622 115.583 115.576 115.553 115.53
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 115.622 115.583 115.576 115.553 115.53
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1915.89 1882.68 1796.66 1805.68 1727.32
  Κοινή Μετοχή 124.339 119.05 114.91 111.637 111.406
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1053.06 970.485 909.143 858.991 855.597
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 738.492 793.147 772.604 835.054 760.322
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2045.47 2027.44 1935.07 1963.18 1857.18
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 497.355 476.2 459.64 446.55 445.625
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Quilter Investors Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.8348 9222741 8921773 2023-08-22 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7894 3967827 -38991 2023-10-02 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6345 3189446 66361 2023-10-02 LOW
  Investec Wealth & Investment Limited Investment Advisor 0.5737 2883919 -62224 2023-10-02 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5192 2609696 158882 2023-08-23 LOW
  J. M. Finn & Co. Investment Advisor 0.4069 2045132 -15495 2023-10-02 LOW
  Sidehurst Ltd Corporation 0.3789 1904698 3515 2023-10-02 LOW
  HSBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3666 1842768 -40173 2023-10-02 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3308 1662595 0 2023-08-23 LOW
  Craigs Investment Partners Limited Investment Advisor 0.2932 1474001 -157560 2023-08-22 LOW
  Close Brothers Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.2825 1420211 17594 2023-10-02 LOW
  Evelyn Partners Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.271 1362384 -94650 2023-10-02 LOW
  Royal London Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2509 1261115 -31210 2023-10-02 MED
  JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.1989 999580 0 2023-08-22 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.1707 857873 -49279 2023-10-02 LOW
  Aberdeen Asset Investments Limited Investment Advisor 0.1692 850682 0 2023-10-02 LOW
  Schroders IS Limited Investment Advisor 0.1622 815530 15010 2023-08-22 LOW
  Coutts & Co. Bank and Trust 0.1447 727233 24642 2023-02-20 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1296 651300 -3073 2023-08-22 LOW
  Whitehorn (I) Individual Investor 0.1252 629454 629454 2023-02-02

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  City Of London Investment Company profile

  Σχετικά με την City Of London Investment Trust

  Η City of London Investment Trust PLC είναι επενδυτική εταιρεία κλειστού τύπου με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Στόχος της Εταιρείας είναι να παρέχει μακροπρόθεσμη αύξηση του εισοδήματος και του κεφαλαίου, κυρίως μέσω επενδύσεων σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Η Εταιρεία επιδιώκει να επενδύει σε μετοχές και σε χρεωστικούς τίτλους, όπως μετατρέψιμα ομόλογα, εταιρικά ομόλογα ή κρατικό χρέος. Η Εταιρεία σκοπεύει να παρέχει μακροπρόθεσμη αύξηση του εισοδήματος και του κεφαλαίου, κυρίως μέσω επενδύσεων σε μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, με προτίμηση σε μεγάλες, πολυεθνικές εταιρείες. Η Janus Henderson Group plc ενεργεί ως διαχειριστής επενδύσεων της εταιρείας.

  Industry: UK Investment Trusts

  201 Bishopsgate
  LONDON
  EC2M 3AE
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0111%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0136%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0083%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου