Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Citius Pharmaceuticals, Inc. - CTXR CFD

1.2361
7.82%
0.0278
Χαμηλό: 1.1464
Υψηλό: 1.286
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0278
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Citius Pharmaceuticals Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.1464
Άνοιγμα* 1.1464
Μεταβολή 1 έτους* 25.98%
Εύρος ημέρας* 1.1464 - 1.286
Εύρος 52 εβδ. 0.77-1.71
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.57M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 29.46M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 174.74M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 158.86M
Έσοδα N/A
EPS -0.21
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.38
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 31, 2023 1.1364 0.0399 3.64% 1.0965 1.1464 1.0965
May 30, 2023 1.0965 -0.0100 -0.90% 1.1065 1.1364 1.0965
May 26, 2023 1.1065 0.0299 2.78% 1.0766 1.1165 1.0766
May 25, 2023 1.0766 -0.0498 -4.42% 1.1264 1.1264 1.0666
May 24, 2023 1.1065 0.0200 1.84% 1.0865 1.1364 1.0666
May 23, 2023 1.0965 -0.0299 -2.65% 1.1264 1.1464 1.0666
May 22, 2023 1.1264 -0.0399 -3.42% 1.1663 1.1763 1.1264
May 19, 2023 1.1663 0.0199 1.74% 1.1464 1.1763 1.1264
May 18, 2023 1.1165 0.0100 0.90% 1.1065 1.1564 1.0866
May 17, 2023 1.0866 -0.1694 -13.49% 1.2560 1.2561 1.0467
May 16, 2023 1.2461 0.0000 0.00% 1.2461 1.2660 1.2261
May 15, 2023 1.2660 -0.1296 -9.29% 1.3956 1.4056 1.2261
May 12, 2023 1.3956 0.0498 3.70% 1.3458 1.4355 1.2860
May 11, 2023 1.2959 0.0199 1.56% 1.2760 1.4355 1.2760
May 10, 2023 1.2461 0.0100 0.81% 1.2361 1.2860 1.1962
May 9, 2023 1.2261 -0.0399 -3.15% 1.2660 1.2760 1.2261
May 8, 2023 1.2660 -0.0100 -0.78% 1.2760 1.2959 1.2461
May 5, 2023 1.2660 0.0000 0.00% 1.2660 1.2959 1.2361
May 4, 2023 1.2461 -0.0997 -7.41% 1.3458 1.3857 1.1962
May 3, 2023 1.4854 -0.0099 -0.66% 1.4953 1.5053 1.4654

Citius Pharmaceuticals, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, August 9, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Citius Pharmaceuticals Inc Earnings Release
Q3 2023 Citius Pharmaceuticals Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 33.3161 23.3653 17.7107 15.5984 13.3391
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 15.6606 11.2914 8.89788 7.00146 7.22622
Έρευνα & Ανάπτυξη 17.6555 12.2405 8.81281 8.5969 6.56293
Λειτουργικά Έσοδα -33.3161 -23.3653 -17.7107 -15.5984 -13.3391
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.2514 0.25099 0.0524 0.03622 -0.01584
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -33.0647 -23.0544 -17.5481 -15.5621 -12.5366
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -33.6407 -23.0544 -17.5481 -15.5621 -12.5366
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -33.6407 -23.0544 -17.5481 -15.5621 -12.5366
Καθαρά Κέρδη -33.6407 -23.0544 -17.5481 -15.5621 -12.5366
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -33.6407 -24.5053 -17.5481 -15.5621 -12.5366
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -33.6407 -24.5053 -17.5481 -15.5621 -12.5366
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -33.6407 -24.5053 -17.5481 -15.5621 -12.5366
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 146.082 108.599 39.1652 20.1618 10.7319
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.23029 -0.22565 -0.44805 -0.77186 -1.16817
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.23029 -0.22718 -0.44805 -0.77186 -1.2101
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.16656 0 -0.45
Άλλο, Καθαρό 0 0.05992 0.11021 0 0.81834
Total Adjustments to Net Income 0 -1.45088
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10.6853 3.66419 7.54957 8.91665 7.59063
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.95845 3.80437 3.69234 4.02846 4.13842
Έρευνα & Ανάπτυξη 4.72686 3.44552 3.85723 4.88819 3.45221
Λειτουργικά Έσοδα -10.6853 -3.66419 -7.54957 -8.91665 -7.59063
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.30328 0.21455 0.13483 0.05302 0.02957
Άλλο, Καθαρό 0 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -10.382 -3.44965 -7.41474 -8.86363 -7.56105
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -10.526 -3.59365 -7.99074 -8.86363 -7.56105
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -10.526 -3.59365 -7.99074 -8.86363 -7.56105
Καθαρά Κέρδη -10.526 -3.59365 -7.99074 -8.86363 -7.56105
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -10.526 -3.59365 -7.99074 -8.86363 -7.56105
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -10.526 -3.59365 -7.99074 -8.86363 -7.56105
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -10.526 -3.59365 -7.99074 -8.86363 -7.56105
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 146.252 146.211 146.146 146.13 146.042
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.07197 -0.02458 -0.05468 -0.06066 -0.05177
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.07197 -0.04052 -0.05468 -0.06066 -0.05177
Total Adjustments to Net Income 0 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -3.58569 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 44.5643 72.8143 13.982 7.94192 10.0601
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 41.7117 70.073 13.8597 7.8938 9.184
Μετρητά & Ισοδύναμα 41.7117 70.073 13.8597 7.8938 9.184
Prepaid Expenses 2.85258 2.7414 0.12224 0.04811 0.05773
Total Assets 113.999 142.429 43.7737 36.7464 31.0505
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.65017 0.82985 0.98778 0.00059 0.00148
Property/Plant/Equipment, Total - Gross
Accumulated Depreciation, Total
Goodwill, Net 9.3468 9.3468 9.3468 9.3468 1.5868
Intangibles, Net 59.4 59.4 19.4 19.4 19.4
Other Long Term Assets, Total 0.03806 0.03806 0.05709 0.05709 0.00217
Total Current Liabilities 4.53001 3.98229 4.09713 4.60772 3.18484
Accounts Payable 1.16538 1.2771 1.85624 2.71354 1.57344
Accrued Expenses 3.36463 2.7052 2.06793 1.72121 1.43843
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0.17297 0.17297 0.17297
Other Current Liabilities, Total 0
Total Liabilities 11.1734 10.2467 10.103 9.59352 3.18484
Total Long Term Debt 0 0 0.16458 0 0
Total Equity 102.826 132.182 33.6707 27.1529 27.8657
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Common Stock 0.14621 0.14598 0.05558 0.02893 0.0162
Additional Paid-In Capital 232.368 228.084 104.209 80.1697 68.1073
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -129.688 -96.0478 -70.5939 -53.0458 -40.2578
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 113.999 142.429 43.7737 36.7464 31.0505
Total Common Shares Outstanding 146.211 145.979 55.577 28.9305 16.1988
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.81834
Long Term Debt 0 0.16458 0
Deferred Income Tax 5.5618 4.9858 4.9858 4.9858
Other Liabilities, Total 0.48125 0.67823 0.85547
Minority Interest 0.60038 0.60038
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 34.9011 42.3174 44.5643 50.8345 58.2593
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 29.0655 36.8872 41.7117 48.0442 55.7562
Μετρητά & Ισοδύναμα 29.0655 36.8872 41.7117 48.0442 55.7562
Prepaid Expenses 5.8356 5.43013 2.85258 2.79032 2.50311
Total Assets 104.241 111.705 113.999 120.316 127.786
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.55484 0.60299 0.65017 0.69642 0.74177
Goodwill, Net 9.3468 9.3468 9.3468 9.3468 9.3468
Intangibles, Net 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4
Other Long Term Assets, Total 0.03806 0.03806 0.03806 0.03806 0.03806
Total Current Liabilities 6.20968 4.53717 4.53001 4.46112 4.02192
Accounts Payable 2.72559 1.53758 1.16538 1.69052 1.70513
Accrued Expenses 3.48408 2.99959 3.36463 2.7706 2.3168
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 13.0347 11.2719 11.1734 10.5802 10.1904
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Long Term Debt
Deferred Income Tax 5.8498 5.7058 5.5618 4.9858 4.9858
Minority Interest 0.60038 0.60038 0.60038 0.60038 0.60038
Other Liabilities, Total 0.37483 0.42857 0.48125 0.53288 0.5823
Total Equity 91.2061 100.433 102.826 109.736 117.596
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 0.14636 0.14621 0.14621 0.14613 0.14613
Additional Paid-In Capital 234.868 233.569 232.368 231.287 230.284
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -143.808 -133.282 -129.688 -121.698 -112.834
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 104.241 111.705 113.999 120.316 127.786
Total Common Shares Outstanding 146.358 146.211 146.211 146.13 146.13
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -33.6407 -23.0544 -17.5481 -15.5621 -12.5366
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -28.3613 -24.2504 -16.9307 -12.4377 -11.3181
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.00292 0.00149 0.00084 0.00089 0.00175
Μη Χρηματικά Στοιχεία 4.46091 1.5198 1.48355 0.92758 0.7069
Cash Taxes Paid
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0.00019
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.23956 -2.71727 -0.86697 2.19592 0.50985
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 0 -40.0069 -0.00183 0 0
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0 120.471 22.8984 11.1475 17.298
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 18.4504 0 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -0.17297 0.16458 0 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -28.3613 56.2132 5.96594 -1.2902 5.9799
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 0 -40.0069 -0.00183 0 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 102.193 22.7339 11.1475 17.298
Deferred Taxes 0.576
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -14.1197 -3.59365 -33.6407 -25.6499 -16.7863
Cash From Operating Activities -12.6774 -4.82444 -28.3613 -22.0287 -14.3167
Cash From Operating Activities 0.00146 0.00073 0.00292 0.00219 0.00146
Non-Cash Items 2.56255 1.24754 4.46091 3.3344 2.28611
Changes in Working Capital -1.40977 -2.62306 0.23956 0.28456 0.18199
Cash From Financing Activities 0.03127 0 0 0 0
Financing Cash Flow Items 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.03127 0 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0
Net Change in Cash -12.6462 -4.82444 -28.3613 -22.0287 -14.3167
Cash From Investing Activities 0 0 0
Capital Expenditures 0 0
Deferred Taxes 0.288 0.144 0.576
Other Investing Cash Flow Items, Total 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Mazur (Leonard L) Individual Investor 6.4557 10255342 -1 2022-11-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.8112 6054328 40301 2023-03-31 LOW
Armistice Capital LLC Hedge Fund 1.5265 2425000 -3743361 2021-12-31 HIGH
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.4586 2317168 4868 2023-03-31 LOW
Holubiak (Myron Z) Individual Investor 1.2541 1992243 0 2022-11-30
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8428 1338777 6154 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3 476597 34000 2023-03-31 LOW
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.2893 459511 130223 2023-03-31 MED
GSA Capital Partners LLP Hedge Fund 0.2849 452561 -46222 2023-03-31 HIGH
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.2513 399270 -9900 2023-03-31 HIGH
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.1917 304482 -246644 2023-03-31 HIGH
Jane Street Capital, L.L.C. Research Firm 0.1549 246023 224990 2023-03-31 HIGH
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1541 244755 7008 2023-03-31 LOW
Hightower Advisors, LLC Investment Advisor 0.1317 209198 14713 2023-03-31 LOW
Inspire Advisors, LLC Investment Advisor 0.125 198632 2686 2023-03-31 LOW
Wealth Advisory Solutions, L.L.C. Investment Advisor 0.0981 155850 0 2023-03-31
AHL Partners LLP Investment Advisor 0.0836 132826 86615 2023-03-31 HIGH
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.0759 120521 31943 2023-03-31 MED
Qube Research & Technologies Ltd Hedge Fund 0.063 100106 -20474 2023-03-31 HIGH
Kestra Advisory Services, LLC Investment Advisor 0.0579 91917 -1800 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Citius Pharmaceuticals, Inc. Company profile

Σχετικά με την Citius Pharmaceuticals, Inc.

Citius Pharmaceuticals Inc. εξειδικευμένη φαρμακευτική εταιρεία. Η εταιρεία αναπτύσσει και εμπορεύεται προϊόντα κρίσιμης φροντίδας με έμφαση στα αντιμολυσματικά προϊόντα στη συμπληρωματική φροντίδα του καρκίνου, στα συνταγογραφούμενα προϊόντα και στη θεραπεία με μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα. Διαθέτει πέντε προϊόντα: Mino-Lok, Mino-Wrap, Halo-Lido, NoveCite και I/ONTAK. Το Mino-Lok είναι ένα διάλυμα κλειδώματος με αντιβιοτικά που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενών με λοιμώξεις της κυκλοφορίας του αίματος που σχετίζονται με καθετήρα, με τη διάσωση του μολυσμένου καθετήρα. Το Mino-Wrap είναι ένα περιτύλιγμα με βάση υγροποιητική γέλη για τη μείωση των λοιμώξεων από διαστολείς ιστού μετά από επεμβάσεις αποκατάστασης του μαστού. Το Halo-Lido είναι ένα τοπικό σκεύασμα κορτικοστεροειδών-λιδοκαΐνης, το οποίο προορίζεται να παρέχει αντιφλεγμονώδη και αναισθητική ανακούφιση σε άτομα που πάσχουν από αιμορροΐδες. Το NoveCite είναι μια θεραπεία μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων για τη θεραπεία του ARDS. Το I/ONTAK είναι μια τροποποιημένη πρωτεΐνη σύντηξης διφθεριτικής τοξίνης IL-2, για τη θεραπεία ασθενών με επίμονο ή υποτροπιάζον δερματικό Τ-κυτταρικό λέμφωμα.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

11 Commerce Dr Fl 1
CRANFORD
NEW JERSEY 07016-3501
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.52 Price
-0.820% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00404

Gold

1,976.06 Price
+0.690% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0101%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

70.20 Price
+3.700% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0016%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

14,447.50 Price
+1.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου