Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Cintas Corporation - CTAS CFD

484.27
0.06%
0.97
Χαμηλό: 480.08
Υψηλό: 485.59
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.97
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Cintas Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 483.97
Άνοιγμα* 482.26
Μεταβολή 1 έτους* 21.88%
Εύρος ημέρας* 480.08 - 485.59
Εύρος 52 εβδ. 343.86-482.06
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 363.13K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 7.25M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 48.98B
Αναλογία P/E 38.66
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 101.70M
Έσοδα 8.61B
EPS 12.46
Μέρισμα (Απόδοση %) 0.95523
Beta 1.33
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 12, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 5, 2023 483.97 6.07 1.27% 477.90 485.32 477.56
Jun 2, 2023 481.13 4.77 1.00% 476.36 481.66 471.86
Jun 1, 2023 475.58 3.97 0.84% 471.61 477.39 468.75
May 31, 2023 471.75 3.96 0.85% 467.79 472.26 464.61
May 30, 2023 471.29 4.80 1.03% 466.49 473.61 466.23
May 26, 2023 468.58 5.62 1.21% 462.96 470.42 459.90
May 25, 2023 463.96 3.86 0.84% 460.10 464.91 455.63
May 24, 2023 461.89 2.88 0.63% 459.01 464.19 455.69
May 23, 2023 460.45 -5.84 -1.25% 466.29 468.78 459.73
May 22, 2023 471.20 0.06 0.01% 471.14 474.94 468.25
May 19, 2023 470.08 -1.16 -0.25% 471.24 476.54 468.24
May 18, 2023 471.74 17.16 3.77% 454.58 472.10 454.58
May 17, 2023 465.00 -1.41 -0.30% 466.41 468.07 461.77
May 16, 2023 465.63 -1.11 -0.24% 466.74 466.98 459.49
May 15, 2023 468.58 -4.85 -1.02% 473.43 473.43 466.55
May 12, 2023 473.99 3.11 0.66% 470.88 477.74 470.88
May 11, 2023 473.72 2.46 0.52% 471.26 474.77 468.74
May 10, 2023 472.70 11.80 2.56% 460.90 473.11 460.69
May 9, 2023 461.20 5.15 1.13% 456.05 463.33 454.64
May 8, 2023 459.80 -0.62 -0.13% 460.42 466.41 459.30

Cintas Corporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, July 12, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q4 2023 Cintas Corp Earnings Release
Q4 2023 Cintas Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, September 26, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q1 2024 Cintas Corp Earnings Release
Q1 2024 Cintas Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, October 25, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

15:30

Χώρα

US

Γεγονός

Cintas Corp Annual Shareholders Meeting
Cintas Corp Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 7854.46 7116.34 7085.12 6892.3 6476.63
Έσοδα 7854.46 7116.34 7085.12 6892.3 6476.63
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4222.21 3801.69 3851.37 3763.72 3568.11
Ακαθάριστο Εισόδημα 3632.25 3314.65 3233.75 3128.59 2908.52
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6267.09 5730.85 5922.42 5758.77 5526.8
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1933.98 1818.66 1938.05 1980.64 1916.79
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5.1 33.7 14.41 41.897
Λειτουργικά Έσοδα 1587.37 1385.49 1162.7 1133.53 949.834
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -88.602 -97.743 -104.405 -31.135 -108.833
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1498.77 1287.75 1058.29 1102.4 841.001
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1235.76 1110.97 876.36 883.904 622.484
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1235.76 1110.97 876.36 883.904 622.484
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -0.323 1.077 220.102
Καθαρά Κέρδη 1235.76 1110.97 876.037 884.981 842.586
Total Adjustments to Net Income -6.132 -7.623 -8.158 -9.568 -11.794
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1229.62 1103.34 868.202 874.336 610.69
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1229.62 1103.34 867.879 875.413 830.792
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1229.62 1103.34 867.879 875.413 830.792
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 105.523 107.707 107.012 109.495 109.81
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 11.6527 10.2439 8.11313 7.98517 5.56133
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3.6 4.26 2.55 2.05 1.62
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 11.6527 10.2848 8.37391 8.09069 5.84374
Depreciation / Amortization 23.5 22.3 21.5
Other Operating Expenses, Total 87.4 83.1 77.8
Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
Συνολικά έσοδα 2189.99 4341.31 2166.45 2074.69 1960.54
Έσοδα 2189.99 4341.31 2166.45 2074.69 1960.54
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1155.95 2290.75 1138.34 1128.49 1062.39
Ακαθάριστο Εισόδημα 1034.03 2050.56 1028.11 946.195 898.154
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1743.17 3456.26 1726.33 1670.25 1552.94
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 525.419 1046.01 529.192 519.459 468.549
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
Other Operating Expenses, Total 24 45.8 22.4 22.3 22
Λειτουργικά Έσοδα 446.812 885.054 440.12 404.436 407.605
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -28.446 -56.141 -27.565 -22.984 -21.974
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 418.366 828.913 412.555 381.452 385.631
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 325.827 675.982 351.689 294.461 315.448
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 325.827 675.982 351.689 294.461 315.448
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Καθαρά Κέρδη 325.827 675.982 351.689 294.461 315.448
Total Adjustments to Net Income -1.351 -2.804 -1.487 -1.426 -1.581
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 324.476 673.178 350.202 293.035 313.867
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 324.476 673.178 350.202 293.035 313.867
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 324.476 673.178 350.202 293.035 313.867
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 103.418 103.391 103.35 104.404 105.641
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.13752 6.51102 3.38852 2.80674 2.97107
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.15 2.1 0.95 0.95 0.95
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.13752 6.51102 3.38852 2.80674 2.97107
Depreciation / Amortization 37.8 73.7 36.4
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2631.98 2843.31 2309.7 2236.28 1977.93
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 90.471 493.64 145.402 96.645 138.724
Μετρητά & Ισοδύναμα 90.471 493.64 145.402 96.645 138.724
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1027.93 923.992 870.369 917.595 824.217
Accounts Receivable - Trade, Net 1006.22 901.71 870.369 910.12 804.583
Total Inventory 472.15 481.797 408.898 334.589 280.347
Prepaid Expenses 41.028 54.376 38.419 103.318 32.383
Other Current Assets, Total 1000.41 889.504 846.611 784.133 702.261
Total Assets 8147.26 8236.82 7669.88 7436.66 6958.21
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1493.68 1486.97 1563.03 1430.69 1382.73
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3705.59 3542.19 3473.83 3192.36 3046.44
Accumulated Depreciation, Total -2211.92 -2055.22 -1910.8 -1761.68 -1663.71
Goodwill, Net 3042.98 2913.07 2870.02 2842.44 2846.89
Intangibles, Net 503.524 491.72 485.228 528.956 575.083
Long Term Investments 242.873 274.616 214.847 192.346 175.581
Other Long Term Assets, Total 232.224 227.139 227.059 205.954
Total Current Liabilities 1432.89 1934.08 885.195 1127.73 775.857
Accounts Payable 251.504 230.786 230.995 226.02 215.074
Accrued Expenses 772.287 725.094 627.101 581.733 552.635
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 311.574 899.07 312.264 0
Other Current Liabilities, Total 97.525 79.135 27.099 7.716 8.148
Total Liabilities 4839.06 4548.98 4434.68 4433.94 3941.69
Total Long Term Debt 2483.93 1642.83 2539.71 2537.51 2535.31
Long Term Debt 2483.93 1642.83 2539.71 2537.51 2535.31
Deferred Income Tax 473.777 386.647 388.579 438.179 352.581
Other Liabilities, Total 448.461 585.411 621.204 330.522 277.941
Total Equity 3308.2 3687.85 3235.2 3002.72 3016.53
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 1771.92 1417.34 1102.69 840.328 618.464
Additional Paid-In Capital 98.859 171.521 227.928 245.211
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 8719.16 7877.02 7296.51 6691.24 5837.83
Treasury Stock - Common -7290.8 -5736.26 -5182.14 -4717.62 -3701.32
Other Equity, Total 107.917 30.888 -153.38 -39.152 16.343
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 8147.26 8236.82 7669.88 7436.66 6958.21
Total Common Shares Outstanding 101.711 104.061 103.415 103.284 106.326
Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2910.16 2893.17 2747.79 2631.98 2686.74
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 88.563 89.799 74.558 90.471 84.136
Μετρητά & Ισοδύναμα 88.563 89.799 74.558 90.471 84.136
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1136.09 1149.49 1082.78 1027.93 1070.68
Accounts Receivable - Trade, Net 1133.1 1135.83 1082.78 1006.22 1004.63
Total Inventory 531.27 514.839 473.888 472.15 486.75
Prepaid Expenses 64.808 64.337 76.744 41.028 80.642
Other Current Assets, Total 1089.43 1074.7 1039.82 1000.41 964.534
Total Assets 8466 8427.01 8261.03 8147.26 8168.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1536.7 1516.93 1503.83 1493.68 1480.17
Goodwill, Net 3043.58 3037.51 3037.28 3042.98 3032.74
Intangibles, Net 485.015 491.743 493.599 503.524 476.349
Long Term Investments 241.796 243.574 239.335 242.873 259.93
Other Long Term Assets, Total 248.751 244.08 239.196 232.224 232.671
Total Current Liabilities 1388.26 1553.74 1599.54 1432.89 2623.49
Accounts Payable 281.649 310.986 292.321 251.504 235.051
Accrued Expenses 857.559 807.345 763.97 869.812 879.383
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 249.053 435.406 507.467 311.574 1509.06
Other Current Liabilities, Total 35.783
Total Liabilities 4832.75 4996.47 5031.4 4839.06 4874.7
Total Long Term Debt 2485.95 2485.28 2484.6 2483.93 1343.51
Long Term Debt 2485.95 2485.28 2484.6 2483.93 1343.51
Deferred Income Tax 496.778 493.379 487.755 473.777 430.695
Other Liabilities, Total 461.754 464.076 459.502 448.461 477.002
Total Equity 3633.26 3430.54 3229.63 3308.2 3293.9
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 1981.61 1933.15 1878.84 1771.92 1729.53
Additional Paid-In Capital
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 9368.68 9160.35 8953.39 8719.16 8522.33
Treasury Stock - Common -7793.14 -7747.05 -7690.73 -7290.8 -6970.1
Other Equity, Total 76.104 84.096 88.124 107.917 12.147
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 8466 8427.01 8261.03 8147.26 8168.6
Total Common Shares Outstanding 101.672 101.601 101.533 101.711 102.416
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1235.76 1110.97 876.037 884.981 842.586
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1537.62 1360.74 1291.48 1067.86 964.16
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 249.376 243.836 235.905 223.631 215.476
Amortization 150.325 144.115 143.148 136.462 63.94
Deferred Taxes 52.11 -42.242 -16.252 31.708 -119.295
Μη Χρηματικά Στοιχεία 67.028 95.119 124.655 66.637 16.435
Cash Taxes Paid 208.5 245.5 160.3 173.2 175.3
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 97.8 98.3 105.5 101.8 122.1
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -216.971 -191.056 -72.01 -275.557 -54.982
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -402.635 -137.215 -285.398 -235.638 -135.698
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -240.672 -143.47 -230.289 -276.719 -271.699
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -161.963 6.255 -55.109 41.081 136.001
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1537.94 -879.868 -955.207 -873.305 -864.14
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -6.394 -4.377 -0.752 -14.112 -2.58
Total Cash Dividends Paid -375.119 -451.327 -267.956 -220.764 -175.589
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1408.14 -424.164 -373.999 -950.929 -85.471
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 251.706 0 -312.5 312.5 -600.5
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.216 4.581 -2.121 -0.998 5.136
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -403.169 348.238 48.757 -42.079 -30.542
Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
Net income/Starting Line 1001.81 675.982 351.689 1235.76 941.296
Cash From Operating Activities 1044.19 619.149 298.156 1537.62 987.055
Cash From Operating Activities 190.801 126.561 63.057 249.376 184.464
Amortization 113.281 74.693 36.989 150.325 112.859
Deferred Taxes 22.001 18.565 14.829 52.11 42.652
Non-Cash Items 75.334 51.537 26.282 67.028 41.407
Changes in Working Capital -359.035 -328.189 -194.69 -216.971 -335.623
Cash From Investing Activities -268.611 -171.424 -86.595 -402.635 -316.311
Capital Expenditures -224.116 -146.404 -70.016 -240.672 -165.851
Other Investing Cash Flow Items, Total -44.495 -25.02 -16.579 -161.963 -150.46
Cash From Financing Activities -774.593 -446.368 -226.199 -1537.94 -1078.57
Financing Cash Flow Items -11.996 -8.84 -5.257 -6.394 -6.657
Total Cash Dividends Paid -332.421 -215.017 -97.655 -375.119 -276.922
Issuance (Retirement) of Stock, Net -367.976 -346.557 -319.287 -1408.14 -1104.2
Issuance (Retirement) of Debt, Net -62.2 124.046 196 251.706 309.21
Foreign Exchange Effects -2.895 -2.029 -1.275 -0.216 -1.674
Net Change in Cash -1.908 -0.672 -15.913 -403.169 -409.504
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Summer Hill Partners, L.L.L.P. Corporation 13.0668 13289187 0 2022-08-29
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.9658 10135413 5814 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.6685 4747928 140052 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.7046 3767639 -40062 2023-03-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.0563 2091321 -163000 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8398 1871093 41237 2023-03-31 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.3188 1341289 5208 2023-04-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.2816 1303438 112289 2023-03-31 LOW
Impax Asset Management Ltd. Investment Advisor 1.227 1247840 220333 2023-03-31 LOW
Farmer (Scott D) Individual Investor 1.1131 1132045 0 2022-08-29
Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0629 1081003 -72840 2023-03-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0595 1077541 -32871 2023-03-31 LOW
Fort Washington Investment Advisors, Inc. Investment Advisor 1.0444 1062205 0 2023-03-31 LOW
Brown Advisory Investment Advisor/Hedge Fund 1.0443 1062030 -8394 2023-03-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.941 956978 -25839 2023-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8258 839845 94370 2022-12-31 LOW
City National Rochdale, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8179 831831 -46404 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.63 640759 2908 2023-03-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6178 628331 13362 2023-03-31 LOW
Select Equity Group, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.563 572613 99165 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Cintas Company profile

Σχετικά με την Cintas Corporation

Η Cintas Corporation είναι πάροχος εταιρικών στολών μέσω προγραμμάτων ενοικίασης και πωλήσεων, καθώς και πάροχος συναφών επιχειρηματικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων χαλιών εισόδου, υπηρεσιών και προμηθειών καθαρισμού τουαλέτας, υπηρεσιών καθαρισμού χαλιών και πλακιδίων, υπηρεσιών πρώτων βοηθειών και ασφάλειας και προϊόντων και υπηρεσιών πυροπροστασίας. Οι τομείς της περιλαμβάνουν την ενοικίαση στολών και τις υπηρεσίες εγκαταστάσεων, καθώς και τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και ασφάλειας. Ο τομέας ενοικίασης στολών και υπηρεσιών εγκαταστάσεων προσφέρει υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την ενοικίαση και την εξυπηρέτηση στολών και άλλων ενδυμάτων, συμπεριλαμβανομένου ανθεκτικού στη φλόγα ρουχισμού, χαλιών, σφουγγαρίστρων και πετσετών καταστημάτων, καθώς και άλλων βοηθητικών ειδών. Ο τομέας υπηρεσιών πρώτων βοηθειών και ασφάλειας προσφέρει υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν προϊόντα και υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και ασφάλειας. Τα εργοστάσια επεξεργασίας ενοικιάσεων, τα υποκαταστήματα ενοικιάσεων, οι εγκαταστάσεις πρώτων βοηθειών και ασφάλειας, οι εγκαταστάσεις πυροπροστασίας, τα γραφεία άμεσων πωλήσεων, τα κέντρα διανομής και οι εγκαταστάσεις παραγωγής χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον τομέα Όλα τα άλλα.

Industry: Business Support Services (NEC)

PO Box 625737
6800 Cintas Blvd
CINCINNATI
OHIO 45262
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.53 Price
+4.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00439

BTC/USD

27,025.60 Price
+5.470% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

71.78 Price
-0.470% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0040%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

14,549.30 Price
-0.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου