Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές China Southern Airlines Company Limited - 1055 CFD

  2.58
  1.97%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Tuesday at 04:00

  Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022705 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.31)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022705%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000787 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000787%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα HKD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Hong Kong
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  China Southern Airlines Co Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.54
  Άνοιγμα* 2.58
  Μεταβολή 1 έτους* -53.26%
  Εύρος ημέρας* 2.58 - 2.63
  Εύρος 52 εβδ. 2.97-6.00
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 13.48M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 184.86M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 101.11B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 18.12B
  Έσοδα 128.33B
  EPS -1.49
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.91
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 28, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 22, 2024 2.60 0.07 2.77% 2.53 2.64 2.53
  Apr 19, 2024 2.54 -0.09 -3.42% 2.63 2.65 2.52
  Apr 18, 2024 2.66 0.08 3.10% 2.58 2.69 2.56
  Apr 17, 2024 2.56 -0.02 -0.78% 2.58 2.62 2.54
  Apr 16, 2024 2.55 -0.09 -3.41% 2.64 2.64 2.55
  Apr 15, 2024 2.64 0.01 0.38% 2.63 2.67 2.62
  Apr 12, 2024 2.68 -0.07 -2.55% 2.75 2.77 2.68
  Apr 11, 2024 2.75 0.04 1.48% 2.71 2.76 2.70
  Apr 10, 2024 2.75 0.01 0.36% 2.74 2.78 2.73
  Apr 9, 2024 2.74 0.03 1.11% 2.71 2.76 2.71
  Apr 8, 2024 2.71 0.03 1.12% 2.68 2.78 2.65
  Apr 5, 2024 2.67 -0.07 -2.55% 2.74 2.74 2.60
  Apr 3, 2024 2.74 0.01 0.37% 2.73 2.76 2.71
  Apr 2, 2024 2.73 -0.07 -2.50% 2.80 2.82 2.73
  Mar 28, 2024 2.78 0.00 0.00% 2.78 2.81 2.76
  Mar 27, 2024 2.75 -0.05 -1.79% 2.80 2.80 2.75
  Mar 26, 2024 2.81 0.00 0.00% 2.81 2.86 2.79
  Mar 25, 2024 2.84 -0.02 -0.70% 2.86 2.88 2.82
  Mar 22, 2024 2.88 -0.05 -1.71% 2.93 2.93 2.84
  Mar 21, 2024 2.94 0.04 1.38% 2.90 2.98 2.90

  China Southern Airlines Company Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 87059 101644 92561 154322 143623
  Έσοδα 87059 101644 92561 154322 143623
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 74685 73686 63624 101747 100263
  Ακαθάριστο Εισόδημα 12374 27958 28937 52575 43360
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 109386 111573 104433 143471 134792
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13152 13560 15134 20295 23842
  Depreciation / Amortization 24266 24241 24590 24620 14376
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -66 2234 3912 -135 -614
  Other Operating Expenses, Total -2651 -2148 -2827 -3056 -3075
  Λειτουργικά Έσοδα -22327 -9929 -11872 10851 8831
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -9265 -3960 -3338 -6814 -4480
  Άλλο, Καθαρό 0 -21 15 18 13
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -31550 -13910 -15195 4055 4364
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -33716 -11016 -11827 3084 3364
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1017 -1090 980 -444 -469
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -32699 -12106 -10847 2640 2895
  Καθαρά Κέρδη -32699 -12106 -10847 2640 2895
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -32699 -12106 -10847 2640 2895
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -32699 -12106 -10847 2640 2895
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -32699 -12106 -10847 2640 2895
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 17205.2 16201.1 14056.9 12267.2 10718.9
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.90053 -0.74723 -0.77165 0.21521 0.27008
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.05004
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.90461 -0.6576 -0.59076 0.20684 0.22593
  Gain (Loss) on Sale of Assets 42
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 71830 46242 40817 50068 51576
  Έσοδα 71830 46242 40817 50068 51576
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 52895 43156 36815 39690 39188
  Ακαθάριστο Εισόδημα 18935 3086 4002 10378 12388
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 70397 58005 51381 56940 54633
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4794 4469 3397 4294 4074
  Depreciation / Amortization 12997 12409 11857 12137 12104
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -163 27 -93 2351 -117
  Other Operating Expenses, Total -126 -2056 -595 -1532 -616
  Λειτουργικά Έσοδα 1433 -11763 -10564 -6872 -3057
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3197 -4657 -4608 -1928 -2032
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1764 -16420 -15130 -8809 -5101
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2481 -21730 -11986 -7049 -3967
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -396 521 496 -367 -723
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2877 -21209 -11490 -7416 -4690
  Καθαρά Κέρδη -2877 -21209 -11490 -7416 -4690
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2877 -21209 -11490 -7416 -4690
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2877 -21209 -11490 -7416 -4690
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2877 -21209 -11490 -7416 -4690
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 18120.9 17462 16948.4 16965 15437.2
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.15877 -1.21458 -0.67794 -0.43713 -0.30381
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.16461 -1.21357 -0.68312 -0.34706 -0.30874
  Άλλο, Καθαρό 0 0 -9 -12
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0 42
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 33454 37866 38985 16738 24072
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 19889 21456 25419 1849 7368
  Μετρητά & Ισοδύναμα 18716 21455 25414 1848 6909
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1173 1 5 1 459
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10674 12572 10957 11085 11006
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2619 2858 2525 3152 2901
  Συνολικό Απόθεμα 1387 1652 1760 1893 1699
  Προπληρωθέντα Εξοδα 619 736 732 1591 3659
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 885 1450 117 320 340
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 312246 323211 326383 306928 246949
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 255595 261392 269590 277168 208226
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 437248 432752 354288 354393 300005
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -181818 -171585 -84982 -77476 -92021
  Υπεραξία, Καθαρό 237 237 237 237 237
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1066 835 608 482 372
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 7996 7756 7239 8362 8269
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 357 151
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 13541 14974 9724 3941 5773
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 141458 110990 95681 95490 83687
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1537 1328 1782 2317 2309
  Δεδουλευμένα Έξοδα 18054 16570 15494 14861 14859
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 66210 49826 36285 34747 24739
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 40925 28892 24744 22794 23557
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 14732 14374 17376 20771 18223
  Σύνολο Οφειλών 270971 255360 256799 242822 181692
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 107407 120298 138417 127713 15676
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 34444 38354 38134 13637 15676
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 24 26 80 239 676
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 14084 16657 15547 13223 13212
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 7998 7389 7074 6157 68441
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 41275 67851 69584 64106 65257
  Κοινή Μετοχή 18121 16948 15329 12267 12267
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 52251 47378 38541 25652 25652
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -29354 3369 15475 25776 26845
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 257 156 239 411 493
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 312246 323211 326383 306928 246949
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 18120.9 16948.4 15329.3 12267.2 12267.2
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 72963 81944 100283 114076
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 28435 33454 38029 37866 40029
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13076 19889 22507 21456 24966
  Μετρητά & Ισοδύναμα 13076 19889 22507 21456 24966
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 13068 10674 11965 12572 12741
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4162 2619 4289 2858 3883
  Συνολικό Απόθεμα 1552 1387 1906 1652 1801
  Προπληρωθέντα Εξοδα 574 619 592 736 419
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 165 885 1059 1450 102
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 305197 312246 321412 323211 327084
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 254131 255771 255576 261472 266973
  Υπεραξία, Καθαρό 237 237 237 237 237
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 7650 7655 7491 7451 7093
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 14436 14772 19944 16034 12752
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 138659 141458 127408 110990 103155
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2485 1537 1765 1328 1534
  Δεδουλευμένα Έξοδα 21433 17636 17357 15479 16856
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 60283 66210 57688 49826 40074
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 36015 40925 33307 28892 29757
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 18443 15150 17291 15465 14934
  Σύνολο Οφειλών 266844 270971 265036 255360 251797
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 105979 107407 114204 120298 124184
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 36267 34444 39392 38354 31917
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 69712 72963 74812 81944 92267
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 23 24 24 26 52
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 14533 14084 15272 16657 17000
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 7650 7998 8128 7389 7406
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 38353 41275 56376 67851 75287
  Κοινή Μετοχή 18121 18121 16948 16948 16948
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 52251 52251 47378 47378 47378
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -32230 -29354 -8105 3369 10785
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 211 257 155 156 176
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 305197 312246 321412 323211 327084
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 18120.9 18120.9 16948.5 16948.4 16948.4
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 308 357 135 151
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -31550 -13910 -15195 4055 4364
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -2450 7688 2698 31175 15388
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 23726 23723 24212 24292 13969
  Amortization 540 518 378 328 407
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 9024 6261 7691 6429 4732
  Cash Taxes Paid 2342 1906 1678 1606 1662
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 6359 6354 6646 7014 4255
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -4190 -8904 -14388 -3929 -8084
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -5851 -15820 -8049 -14427 -20517
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -11696 -17137 -11061 -15622 -24033
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 5845 1317 3012 1195 3516
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 6658 4186 28945 -21833 5220
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -798 475 3579 -82 -26
  Total Cash Dividends Paid 0 -613 -1009
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1410 3711 9415 -21138 -4653
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 76 -17 -24 6 11
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1567 -3963 23570 -5079 102
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 6046 0 15951 10908
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities -2450 1654 7688 4940 2698
  Cash Taxes Paid 2342 1438 1906 899 1678
  Cash Interest Paid 6359 3124 6354 3342 6646
  Changes in Working Capital -2450 1654 7688 4940 2698
  Cash From Investing Activities -5851 -2010 -15820 -6436 -8049
  Capital Expenditures -11696 -5313 -17137 -7264 -11061
  Other Investing Cash Flow Items, Total 5845 3303 1317 828 3012
  Cash From Financing Activities 6658 1371 4186 1049 28945
  Financing Cash Flow Items -798 74 475 1124 3579
  Total Cash Dividends Paid 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 1410 1297 3711 -75 9415
  Foreign Exchange Effects 76 36 -17 -6 -24
  Net Change in Cash -1567 1051 -3963 -453 23570
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 6046 0 0 15951

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  China Southern Airlines Company profile

  Σχετικά με την China Southern Airlines Company Limited

  Η China Southern Airlines Company Limited ασχολείται κυρίως με τη λειτουργία της πολιτικής αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, εμπορευμάτων, ταχυδρομείου και άλλων εκτεταμένων μεταφορών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών τομέων, συμπεριλαμβανομένου του τομέα αεροπορικών μεταφορών και του τομέα λοιπών δραστηριοτήτων. Ο τομέας αεροπορικών μεταφορών αποτελείται από επιβατικές και εμπορευματικές και ταχυδρομικές δραστηριότητες. Ο τομέας Άλλα περιλαμβάνει την εκμετάλλευση ξενοδοχείων και περιηγήσεων, τις επίγειες υπηρεσίες, τη διαχείριση φορτίου και άλλες διάφορες υπηρεσίες. . Η Εταιρεία παρέχει επίσης υπηρεσίες γενικής αεροπορίας και συντήρησης αεροσκαφών. Η Εταιρεία ενεργεί ως πρακτορείο εγχώριων και ξένων αεροπορικών εταιρειών, καθώς και άλλες αεροπορικές και συναφείς επιχειρήσεις, όπως ασφαλίσεις προσωπικών ατυχημάτων και επιχειρήσεις πρακτόρευσης.

  Industry: Airlines (NEC)

  白云区齐心路68号中国南方航空大厦
  GUANGZHOU
  GUANGDONG 510403
  CN

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0197%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου