Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Chevron - CVX CFD

  144.22
  1.29%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.15
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Chevron Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 142.38
  Άνοιγμα* 143.98
  Μεταβολή 1 έτους* -16.51%
  Εύρος ημέρας* 143.42 - 144.55
  Εύρος 52 εβδ. 140.74-187.81
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 10.50M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 194.33M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 271.09B
  Αναλογία P/E 10.71
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.88B
  Έσοδα 202.50B
  EPS 13.45
  Μέρισμα (Απόδοση %) 4.19328
  Beta 1.11
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 25, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 8, 2023 144.22 0.90 0.63% 143.32 144.62 142.97
  Dec 7, 2023 142.38 -0.58 -0.41% 142.96 143.95 140.93
  Dec 6, 2023 142.49 0.63 0.44% 141.86 143.96 141.23
  Dec 5, 2023 142.79 -1.31 -0.91% 144.10 144.98 142.56
  Dec 4, 2023 144.79 1.01 0.70% 143.78 145.63 143.13
  Dec 1, 2023 144.75 1.59 1.11% 143.16 146.45 142.50
  Nov 30, 2023 143.49 -1.47 -1.01% 144.96 145.94 141.97
  Nov 29, 2023 143.86 -2.32 -1.59% 146.18 146.40 142.99
  Nov 28, 2023 145.42 1.50 1.04% 143.92 146.47 143.77
  Nov 27, 2023 144.31 -0.10 -0.07% 144.41 144.72 142.80
  Nov 24, 2023 144.92 0.90 0.62% 144.02 145.88 144.01
  Nov 22, 2023 144.21 2.87 2.03% 141.34 144.33 140.61
  Nov 21, 2023 143.99 0.37 0.26% 143.62 144.24 142.62
  Nov 20, 2023 144.30 -0.18 -0.12% 144.48 145.62 144.29
  Nov 17, 2023 144.36 1.82 1.28% 142.54 145.12 142.33
  Nov 16, 2023 141.70 -1.20 -0.84% 142.90 143.34 140.66
  Nov 15, 2023 145.52 0.88 0.61% 144.64 146.58 144.59
  Nov 14, 2023 145.00 0.82 0.57% 144.18 145.43 143.78
  Nov 13, 2023 143.90 0.98 0.69% 142.92 144.23 142.37
  Nov 10, 2023 142.90 -0.06 -0.04% 142.96 143.33 141.66

  Chevron Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, January 25, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Chevron Corp Earnings Release
  Q4 2023 Chevron Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 235717 155606 94471 140156 158767
  Έσοδα 235717 155606 94471 140156 158767
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 145416 89372 50488 80096 94545
  Ακαθάριστο Εισόδημα 90301 66234 43983 60060 64222
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 193817 138224 99875 137063 143316
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8344 10854 8543 8279 8705
  Έρευνα & Ανάπτυξη 974 549 1537 770 1210
  Depreciation / Amortization 16319 17925 19508 29218 19419
  Other Operating Expenses, Total 22764 19524 18940 19700 19437
  Λειτουργικά Έσοδα 41900 17382 -5404 3093 15451
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 8069 4945 -1169 2860 5684
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 49674 21639 -7453 5536 20575
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 35608 15689 -5561 2848 14834
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -143 -64 18 79 -36
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 35465 15625 -5543 2927 14798
  Καθαρά Κέρδη 35465 15625 -5543 2924 14824
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 35465 15625 -5543 2927 14798
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 35465 15625 -5543 2924 14824
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 35465 15625 -5543 2924 14824
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1940 1920 1870 1895 1914
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 18.2809 8.13802 -2.96417 1.54459 7.73145
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 5.68 5.31 5.16 4.76 4.48
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 18.4587 8.22261 -1.25088 1.27311 7.73145
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -3 26
  Άλλο, Καθαρό -295 -688 -880 -417 -560
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 859 -1000
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 51922 47216 48842 54523 63508
  Έσοδα 51922 47216 48842 54523 63508
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 32328 28984 29407 34674 38090
  Ακαθάριστο Εισόδημα 19594 18232 19435 19849 25418
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 44383 40460 40758 46179 50773
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8574 2169 1977 214 2735
  Έρευνα & Ανάπτυξη 301 169 190 453 116
  Depreciation / Amortization 4025 3521 3526 4764 4201
  Other Operating Expenses, Total -845 5617 5658 6074 5631
  Λειτουργικά Έσοδα 7539 6756 8084 8344 12735
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1199 1120 1473 1500 2282
  Άλλο, Καθαρό -39 -38 -36 -208
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 8738 7837 9519 9808 14809
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 6555 6008 6605 6378 11238
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -29 2 -31 -25 -7
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 6526 6010 6574 6353 11231
  Καθαρά Κέρδη 6526 6010 6574 6353 11231
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 6526 6010 6574 6353 11231
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6526 6010 6574 6353 11231
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6526 6010 6574 6353 11231
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1877.1 1875.51 1900.79 1918.4 1940
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.47663 3.20447 3.45857 3.31162 5.78917
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.51 1.51 1.51 1.42 1.42
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.47663 3.20447 3.45857 3.31162 5.78917
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 50343 33738 26078 28329 34021
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17901 5675 5627 5749 10345
  Μετρητά & Ισοδύναμα 17678 5640 5596 5686 9342
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 223 35 31 63 1003
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 20456 18419 11471 13314 14771
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 20456 18419 11471 13314 14771
  Συνολικό Απόθεμα 8247 6305 5676 5848 5704
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3109 3006 2939 3407 2922
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 630 333 365 11 279
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 257709 239535 239790 237428 253863
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 147853 150629 160567 154568 169207
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 327785 336045 345232 326722 340244
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -184194 -189084 -188614 -176228 -171037
  Υπεραξία, Καθαρό 4722 4385 4402 4463 4518
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 45238 40696 39052 38688 35546
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1069 603 589 1511 1938
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8484 9484 9102 9869 8633
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 34208 26791 22183 26530 27171
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 18955 16454 10950 14029 13941
  Δεδουλευμένα Έξοδα 7486 6972 7812 6589 4927
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 328 62 15 228 28
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1636 194 1533 3054 5698
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 5803 3109 1873 2630 2577
  Σύνολο Οφειλών 98427 100468 108102 93215 99309
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 21375 31113 42767 23691 28733
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 20972 30664 42320 23409 28733
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 403 449 447 282
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 17131 14665 12569 13688 15921
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 960 873 1038 995 1088
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 24753 27026 29545 28311 26396
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 159282 139067 131688 144213 154554
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 1832 1832 1832 1832 1832
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 18660 17282 16829 17265 17112
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 190024 165546 160377 174945 180987
  Treasury Stock - Common -48196 -41464 -41498 -44599 -41593
  ESOP Debt Guarantee -240 -240 -240 -240 -240
  Unrealized Gain (Loss) -12 -11 -10 -8 -10
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2786 -3878 -5602 -4982 -3534
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 257709 239535 239790 237428 253863
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1915.22 1929.81 1925.19 1882.17 1902.84
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 41732 42790 48351 50343 51503
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5938 9610 15798 17901 15431
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5797 9292 15668 17678 15164
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 141 318 130 223 267
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 21993 19285 19021 20456 22466
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 21993 19285 19021 20456 22466
  Συνολικό Απόθεμα 9428 9198 9232 8247 9002
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4067 4463 3943 3109 3862
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 306 234 357 630 742
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 263927 251779 255886 257709 259735
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 153972 142768 142951 143591 144144
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 342522 327084 330409 327785 325102
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -188550 -184316 -187458 -184194 -180958
  Υπεραξία, Καθαρό 4722 4722 4722 4722 4663
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 48123 46769 46248 45238 45154
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1055 940 1036 1069 1099
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 14323 13790 12578 12746 13172
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 33263 29847 33735 34208 36883
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 21649 18656 17942 18955 21699
  Δεδουλευμένα Έξοδα 7618 7262 6658 7486 7181
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 328 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 440 1269 2931 1636 2221
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3556 2660 6204 5803 5782
  Σύνολο Οφειλών 98662 93454 96437 98427 101055
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 20119 20245 20275 21375 21420
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 20119 20245 20275 20972 21420
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 19637 18451 17736 17131 16616
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 983 973 985 960 947
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 24660 23938 23706 24753 25189
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 165265 158325 159449 159282 158680
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 1832 1832 1832 1832 1832
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 21317 18758 18714 18660 18587
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 200593 196926 193738 190024 186394
  Treasury Stock - Common -55640 -56240 -51854 -48196 -44720
  ESOP Debt Guarantee -240 -240 -240 -240 -240
  Unrealized Gain (Loss) -16 -15 -16 -12 -14
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2581 -2696 -2725 -2786 -3159
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 263927 251779 255886 257709 259735
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1887.75 1867.25 1894.22 1915.22 1933.64
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 403
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 35608 15689 -5561 2845 14860
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 49602 29187 10577 27314 30618
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 16319 17925 19508 29218 19419
  Deferred Taxes 2124 700 -3604 -1966 1050
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -5053 -2887 3206 -2494 -2971
  Cash Taxes Paid 9148 4355 2987 4817 4748
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 525 699 720 810 736
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 604 -2240 -2972 -289 -1740
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -12108 -5865 -6965 -11458 -12290
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -11974 -8056 -8922 -14116 -13792
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -134 2191 1957 2658 1502
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -24978 -23113 -3736 -19758 -13699
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -114 -36 -24 -18 -91
  Total Cash Dividends Paid -10968 -10179 -9651 -8959 -8502
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -5417 38 -1531 -2935 -604
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -8479 -12936 7470 -7846 -4502
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -190 -151 -50 332 -91
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 12326 58 -174 -3570 4538
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 6605 35608 29230 17992 6277
  Cash From Operating Activities 7205 49602 37104 21837 8055
  Cash From Operating Activities 3526 16319 11555 7354 3654
  Deferred Taxes 790 2124 1710 1341 626
  Non-Cash Items -703 -5053 -5508 -3571 -1071
  Cash Taxes Paid 1830 9148 6750 4414 1071
  Cash Interest Paid 53 525 320 262 47
  Changes in Working Capital -3013 604 117 -1279 -1431
  Cash From Investing Activities -2807 -12108 -8396 -5629 -665
  Capital Expenditures -3038 -11974 -8139 -5144 -1960
  Other Investing Cash Flow Items, Total 231 -134 -257 -485 1295
  Cash From Financing Activities -6573 -24978 -18529 -9504 -1366
  Financing Cash Flow Items -9 -114 -103 -36 -5
  Total Cash Dividends Paid -2857 -10968 -8255 -5512 -2746
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -3607 -5417 -2000 1697 3386
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -100 -8479 -8171 -5653 -2001
  Foreign Exchange Effects -47 -190 -277 -143 -13
  Net Change in Cash -2222 12326 9902 6561 6011
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.5395 160718326 836533 2023-06-30 LOW
  Berkshire Hathaway Inc. Insurance Company 6.5418 123120120 -9287475 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 6.418 120790528 -5030191 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.6045 86658435 -5997286 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7299 32557893 -74448 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.2682 23867243 199759 2023-06-30 LOW
  Capital International Investors Investment Advisor 0.9588 18044965 -1006135 2023-06-30 LOW
  Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.9546 17965754 134387 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9053 17038470 1496712 2022-12-31 LOW
  BofA Global Research (US) Research Firm 0.886 16674632 -1964231 2023-06-30 LOW
  Wells Fargo Advisors Research Firm 0.827 15564938 639393 2023-06-30 LOW
  Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7736 14559864 198501 2023-06-30 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.7549 14206981 240584 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7527 14165501 -797907 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7309 13755981 1283965 2023-06-30 LOW
  State Farm Insurance Companies Insurance Company 0.7085 13334215 0 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.6867 12924056 603736 2023-06-30 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.6707 12623086 -924160 2023-06-30 LOW
  Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6171 11614685 191046 2023-06-30 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.605 11387298 -584308 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Chevron Company profile

  Σχετικά με την Chevron

  Η Chevron Corporation διαχειρίζεται τις επενδύσεις της σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες και παρέχει διοικητική, οικονομική, διαχειριστική και τεχνολογική υποστήριξη στις αμερικανικές και διεθνείς θυγατρικές που δραστηριοποιούνται σε ολοκληρωμένες δραστηριότητες ενέργειας και χημικών προϊόντων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών τομέων: Upstream και Downstream. Ο τομέας Upstream αποτελείται κυρίως από την έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, την επεξεργασία, υγροποίηση, μεταφορά και επαναεριοποίηση που σχετίζονται με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, τη μεταφορά αργού πετρελαίου μέσω διεθνών αγωγών εξαγωγής πετρελαίου, τη μεταφορά, αποθήκευση και εμπορία φυσικού αερίου και μια μονάδα μετατροπής φυσικού αερίου σε υγρά. Ο τομέας Downstream αποτελείται κυρίως από τη διύλιση αργού πετρελαίου σε προϊόντα πετρελαίου, την εμπορία αργού πετρελαίου, διυλισμένων προϊόντων και λιπαντικών, την παραγωγή και εμπορία ανανεώσιμων καυσίμων, τη μεταφορά αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων και την παραγωγή και εμπορία βασικών πετροχημικών προϊόντων.

  Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

  6001 Bollinger Canyon Rd
  SAN RAMON
  CALIFORNIA 94583
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0199%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0117%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου