Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Charter Hall Retail REIT - CQRau CFD

  3.552
  0%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:02 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:02 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.026
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.552
  Άνοιγμα* 3.552
  Μεταβολή 1 έτους* -11.22%
  Εύρος ημέρας* 3.502 - 3.552
  Εύρος 52 εβδ. 3.54-4.51
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.14M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 27.18M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.35B
  Αναλογία P/E 3.52
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 581.23M
  Έσοδα 200.80M
  EPS 1.15
  Μέρισμα (Απόδοση %) 6.06436
  Beta 0.97
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 20, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 3.552 0.050 1.43% 3.502 3.552 3.502
  Feb 29, 2024 3.512 -0.020 -0.57% 3.532 3.552 3.512
  Feb 28, 2024 3.522 -0.020 -0.56% 3.542 3.582 3.502
  Feb 27, 2024 3.552 -0.030 -0.84% 3.582 3.592 3.552
  Feb 26, 2024 3.592 0.010 0.28% 3.582 3.612 3.562
  Feb 25, 2024 3.592 -0.040 -1.10% 3.632 3.632 3.592
  Feb 23, 2024 3.592 -0.070 -1.91% 3.662 3.662 3.592
  Feb 22, 2024 3.652 0.000 0.00% 3.652 3.671 3.642
  Feb 21, 2024 3.662 -0.009 -0.25% 3.671 3.691 3.642
  Feb 20, 2024 3.681 0.010 0.27% 3.671 3.701 3.662
  Feb 19, 2024 3.671 0.029 0.80% 3.642 3.681 3.632
  Feb 16, 2024 3.811 0.020 0.53% 3.791 3.831 3.781
  Feb 15, 2024 3.801 0.110 2.98% 3.691 3.821 3.681
  Feb 14, 2024 3.691 0.049 1.35% 3.642 3.701 3.612
  Feb 13, 2024 3.632 -0.079 -2.13% 3.711 3.731 3.622
  Feb 12, 2024 3.721 -0.030 -0.80% 3.751 3.751 3.701
  Feb 11, 2024 3.741 -0.010 -0.27% 3.751 3.761 3.741
  Feb 9, 2024 3.751 0.040 1.08% 3.711 3.761 3.711
  Feb 8, 2024 3.721 0.000 0.00% 3.721 3.751 3.681
  Feb 7, 2024 3.731 0.040 1.08% 3.691 3.761 3.681

  Charter Hall Retail REIT Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 213.4 200.8 191.6 206.1 202
  Έσοδα 213.4 200.8 191.6 206.1 202
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 69.3 67.7 66.2 67.8 63.4
  Ακαθάριστο Εισόδημα 144.1 133.1 125.4 138.3 138.6
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 97 92.1 82.8 93.8 78
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 16.1 15.3 13 10.8 9.4
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 2.1 0 0.4 5.3 1.9
  Other Operating Expenses, Total 3.9 3.5 2.9 5.6 3.3
  Λειτουργικά Έσοδα 116.4 108.7 108.8 112.3 124
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -78.6 554.9 182.4 -68.1 -70.9
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 37.8 663.6 291.2 44.2 53.1
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 37.8 663.6 291.2 44.2 53.1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 37.8 663.6 291.2 44.2 53.1
  Καθαρά Κέρδη 37.8 663.6 291.2 44.2 53.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 37.8 663.6 291.2 44.2 53.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 37.8 663.6 291.2 44.2 53.1
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 37.8 663.6 291.2 44.2 53.1
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 581.2 578.7 572.1 467.1 411.4
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.06504 1.14671 0.509 0.09463 0.12907
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.258 0.245 0.2019 0.20164 0.24476
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.07467 1.15639 0.50953 0.10383 0.1298
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5.6 5.6 0.3 4.3
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 106.4 107 100.8 100 95.3
  Έσοδα 106.4 107 100.8 100 95.3
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 34.4 34.9 34.1 33.6 32.3
  Ακαθάριστο Εισόδημα 72 72.1 66.7 66.4 63
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 49.9 47.1 45 47.1 39.4
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.8 8.3 7.8 7.5 6.7
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 1.6 0.5 0 0 -0.1
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4.2 1.4 1.4 4.2 -0.6
  Other Operating Expenses, Total 1.9 2 1.7 1.8 1.1
  Λειτουργικά Έσοδα 56.5 59.9 55.8 52.9 55.9
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -143.5 64.9 239.2 315.7 152.5
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -87 124.8 295 368.6 208.4
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -87 124.8 295 368.6 208.4
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -87 124.8 295 368.6 208.4
  Καθαρά Κέρδη -87 124.8 295 368.6 208.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -87 124.8 295 368.6 208.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -87 124.8 295 368.6 208.4
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -87 124.8 295 368.6 208.4
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 581.2 581.2 580.4 577 573.3
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.14969 0.21473 0.50827 0.63882 0.36351
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.128 0.13 0.128 0.117 0.127
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.14246 0.21714 0.51068 0.6461 0.36246
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 68 60.5 46.9 104.7 86.8
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 22.4 21.8 19.3 80.5 4.8
  Μετρητά & Ισοδύναμα 22.4 21.8 19.3 80.5 4.8
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 24 22.4 18.8 18 14.9
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4.2 5.4 3.5 6.1 6.9
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2 1.9 1.4 1 1.5
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 19.6 14.4 7.4 5.2 65.6
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4099.5 4045 3341 3110.1 2908.3
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3975.9 3920 3254.6 2906.2 2771.4
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 55.6 64.5 39.5 99.2 50.1
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 120.3 121.3 113.8 98.4 95.6
  Δεδουλευμένα Έξοδα 30.3 33.7 28.6 19.5 24.2
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 90 87.6 85.2 78.9 71.4
  Σύνολο Οφειλών 1351 1190.5 1035.8 968 1107.6
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1199.8 1044.5 883.5 830.4 974.2
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1199.8 1044.5 883.5 830.4 974.2
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 30.9 24.7 38.5 39.2 37.8
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2748.5 2854.5 2305.2 2142.1 1800.7
  Κοινή Μετοχή 2884.7 2884.7 2858 2846.2 2428.8
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -139.1 -26.9 -548.4 -705.6 -628.4
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 2.9 -3.3 -4.4 1.5 0.3
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4099.5 4045 3341 3110.1 2908.3
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 581.23 581.23 574.297 570.945 440.902
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 68 119.7 60.5 51.4 46.9
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 22.4 24.5 21.8 16.7 19.3
  Μετρητά & Ισοδύναμα 22.4 24.5 21.8 16.7 19.3
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 24 21.9 22.4 22.8 18.8
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 10.6 10.4 9.9 10.8 7.8
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2 4.1 1.9 3.8 1.4
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 19.6 69.2 14.4 8.1 7.4
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4099.5 4228.9 4045 3718.9 3341
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3975.9 4054.9 3920 3620.5 3254.6
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 55.6 54.3 64.5 47 39.5
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 120.3 124 121.3 109.9 113.8
  Payable/Accrued 45.6 47.9 45.9 42.2 40.9
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 74.7 76.1 75.4 67.7 72.9
  Σύνολο Οφειλών 1351 1314.6 1190.5 1092.4 1035.8
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1199.8 1155.7 1044.5 957.4 883.5
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1199.8 1155.7 1044.5 957.4 883.5
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 30.9 34.9 24.7 25.1 38.5
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2748.5 2914.3 2854.5 2626.5 2305.2
  Κοινή Μετοχή 2884.7 2884.7 2884.7 2873 2858
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -136.2 29.6 -30.2 -246.5 -552.8
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4099.5 4228.9 4045 3718.9 3341
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 581.23 581.23 581.23 578.379 574.297
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 158.2 154.5 132.9 113.8 117.8
  Cash Receipts 232.9 227.5 233.5 222.9 242.8
  Cash Payments -73.8 -69.5 -76.7 -72.1 -75.5
  Cash Taxes Paid -13.4 -13.2 -12.6 -12.1 -14.2
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -23.7 -22.5 -24.4 -30.5 -35.4
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 36.2 32.2 13.1 5.6 0.1
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -212.8 -213.7 -150.1 -192.1 -11.8
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -212.8 -213.7 -150.1 -192.1 -11.8
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 57.1 -2 92.9 21.7 -103.3
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -11.9 0 -19.9
  Total Cash Dividends Paid -113.8 -106.3 -108.6 -106.1 -113.3
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 398 162.4 -12.9
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 170.9 116.2 -196.5 -14.7 22.9
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 2.5 -61.2 75.7 -56.6 2.7
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 80.7 158.2 75.9 154.5 75.7
  Cash Receipts 126.3 232.9 117.3 227.5 113.2
  Cash Payments -42.4 -73.8 -40.9 -69.5 -34.8
  Cash Taxes Paid -6.3 -13.4 -6.2 -13.2 -6.5
  Cash Interest Paid -16.9 -23.7 -11.4 -22.5 -10.6
  Changes in Working Capital 20 36.2 17.1 32.2 14.4
  Cash From Investing Activities -123.6 -212.8 -87.2 -213.7 -188.2
  Other Investing Cash Flow Items, Total -123.6 -212.8 -87.2 -213.7 -188.2
  Cash From Financing Activities 45.6 57.1 8.7 -2 42.6
  Financing Cash Flow Items 0 0 -11.9 -11.9
  Total Cash Dividends Paid -74.3 -113.8 -57.9 -106.3 -57
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 119.9 170.9 66.6 116.2 111.5
  Net Change in Cash 2.7 2.5 -2.6 -61.2 -69.9
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Charter Hall Limited Investment Advisor 10.6846 62101875 0 2023-07-25 LOW
  Milford Asset Management Ltd. Investment Advisor 6.4547 37516609 0 2023-07-25 LOW
  Perpetual Investment Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 6.0561 35199607 0 2023-07-25 MED
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 5.2532 30533111 -80458 2023-09-30 LOW
  Martin Currie Australia Investment Advisor 4.9974 29046597 -5614405 2022-07-21 LOW
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 3.3784 19636286 1965688 2023-07-25 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.124 18157539 0 2023-07-25 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8401 16507564 20872 2023-09-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.8096 16330289 1156924 2023-07-25 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.8682 10858512 8487318 2023-07-25 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.5605 9069861 0 2023-07-25 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0732 6237838 0 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0244 5953930 1078365 2022-12-31 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7715 4484391 294124 2023-07-25 LOW
  Asset Management One Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6303 3663734 14907 2022-12-31 LOW
  Nuveen LLC Pension Fund 0.613 3562759 0 2023-09-30 LOW
  First Sentier Investors Investment Advisor 0.579 3365565 3365565 2022-12-31 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.5747 3340535 1700 2023-08-31 LOW
  Charter Hall Wholesale Management Ltd. Corporation 0.5703 3315000 1815000 2023-07-25 MED
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.4811 2796314 -2130651 2023-07-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Retail REITs

  Level 20, No.1 Martin Place
  SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου