Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Centuria Industrial REIT - CIPau CFD

  2.97
  1%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 23:05

  Mon - Wed: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

  Thu: 00:00 - 05:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022082 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022082%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000164 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000164%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3
  Άνοιγμα* 2.99
  Μεταβολή 1 έτους* 17.25%
  Εύρος ημέρας* 2.97 - 3
  Εύρος 52 εβδ. 2.53-4.19
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.03M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 28.09M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.99B
  Αναλογία P/E 5.10
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 634.93M
  Έσοδα 203.55M
  EPS 0.61
  Μέρισμα (Απόδοση %) 5.42332
  Beta 1.10
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 30, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Oct 2, 2023 2.97 -0.02 -0.67% 2.99 3.00 2.97
  Oct 1, 2023 3.00 0.01 0.33% 2.99 3.00 2.98
  Sep 29, 2023 3.00 -0.02 -0.66% 3.02 3.03 3.00
  Sep 28, 2023 3.04 0.02 0.66% 3.02 3.04 3.02
  Sep 27, 2023 3.07 0.04 1.32% 3.03 3.07 3.02
  Sep 26, 2023 3.05 0.00 0.00% 3.05 3.06 3.02
  Sep 25, 2023 3.07 0.06 1.99% 3.01 3.07 3.00
  Sep 22, 2023 3.03 0.03 1.00% 3.00 3.04 3.00
  Sep 21, 2023 3.04 -0.01 -0.33% 3.05 3.08 3.03
  Sep 20, 2023 3.06 0.02 0.66% 3.04 3.07 3.04
  Sep 19, 2023 3.05 0.01 0.33% 3.04 3.05 3.02
  Sep 18, 2023 3.06 0.00 0.00% 3.06 3.08 3.05
  Sep 15, 2023 3.06 0.01 0.33% 3.05 3.08 3.05
  Sep 14, 2023 3.03 -0.01 -0.33% 3.04 3.04 3.02
  Sep 13, 2023 3.03 0.00 0.00% 3.03 3.04 3.01
  Sep 12, 2023 3.04 0.01 0.33% 3.03 3.04 3.01
  Sep 11, 2023 3.03 0.00 0.00% 3.03 3.03 3.00
  Sep 8, 2023 3.03 0.01 0.33% 3.02 3.05 3.02
  Sep 7, 2023 3.04 0.01 0.33% 3.03 3.04 3.02
  Sep 6, 2023 3.04 0.01 0.33% 3.03 3.04 3.03

  Centuria Industrial REIT Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 203.551 160.362 118.233 94.058 83.692
  Έσοδα 203.551 160.362 118.233 94.058 83.692
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 80.809 48.558 39.927 31.456 26.467
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 66.568 45.65 36.394 29.105 25.201
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 10.501 0.938
  Other Operating Expenses, Total 3.74 2.908 2.595 2.351 1.266
  Λειτουργικά Έσοδα 122.742 111.804 78.306 62.602 57.225
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 242.929 504.515 -1.335 25.624 38.272
  Άλλο, Καθαρό 1.809 -5.08 -1.634 0.602 3.398
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 367.48 611.239 75.337 88.828 98.895
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 367.48 611.239 75.337 88.828 98.895
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 367.48 611.239 75.337 88.828 98.895
  Καθαρά Κέρδη 367.48 611.239 75.337 88.828 98.895
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 367.48 611.239 75.337 88.828 98.895
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 367.48 611.239 75.337 88.828 98.895
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 367.48 611.239 75.337 88.828 98.895
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 613.264 519.427 339.067 261.362 246.853
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.59922 1.17676 0.22219 0.33987 0.40062
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.17 0.18507 0.18201 0.19158
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.61634 1.17676 0.22496 0.33987 0.40062
  Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Συνολικά έσοδα 104.867 98.684 82.633 77.729
  Έσοδα 104.867 98.684 82.633 77.729
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 45.826 34.983 25.898 22.66
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 33.457 33.111 24.23 21.42
  Other Operating Expenses, Total 1.868 1.872 1.668 1.24
  Λειτουργικά Έσοδα 59.041 63.701 56.735 55.069
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.451 244.38 460.026 44.489
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 59.399 308.081 511.681 99.558
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 59.399 308.081 511.681 99.558
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 59.399 308.081 511.681 99.558
  Καθαρά Κέρδη 59.399 308.081 511.681 99.558
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 59.399 308.081 511.681 99.558
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 59.399 308.081 511.681 99.558
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 59.399 308.081 511.681 99.558
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 633.837 592.691 551.064 487.79
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.09371 0.5198 0.92853 0.2041
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.0865 0.085 0.085
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.11028 0.5198 0.92853 0.2041
  Άλλο, Καθαρό 1.809 -5.08
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 10.501
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 81.606 123.842 34.183 29.892 38.024
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 26.604 105.543 17.078 9.348 21.177
  Μετρητά
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 14.83 6.835 5.805 7.029 3.606
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4.105 3.655 2.199 3.069 0.473
  Συνολικό Απόθεμα 34.5 9 11.3 11.4 10
  Προπληρωθέντα Εξοδα
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.672 2.464 0 2.115 3.241
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4148.03 3105.86 1635.78 1250.24 1096.9
  Υπεραξία, Καθαρό 0 10.501 10.501 10.501 10.501
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 4066.43 2936.06 1591.1 1209.85 1048.34
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 74.49 50.283 38.321 28.724 156.411
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 14.684 7.804 3.7 3.906 2.279
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0 135
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 59.806 42.479 34.621 24.818 19.132
  Σύνολο Οφειλών 1458.69 983.559 496.741 500.696 449.409
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1373.03 933.276 452.401 468.431 292.987
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1373.03 933.276 452.401 468.431 292.987
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 11.168 0 6.019 3.541 0.011
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2689.34 2122.3 1139.04 749.547 647.49
  Κοινή Μετοχή 1840.49 1531.36 1067.4 687.971 626.317
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 848.857 590.939 71.645 61.576 21.173
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4148.03 3105.86 1635.78 1250.24 1096.9
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 634.931 551.808 404.441 273.667 251.496
  Μετρητά & Ισοδύναμα 26.604 105.543 17.078 9.348 21.177
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 35.459 0 0.037
  Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 81.606 43.789 123.842 77.172
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 26.604 26.719 105.543 21.009
  Μετρητά & Ισοδύναμα 26.604 26.719 105.543 21.009
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 14.83 11.784 6.835 6.063
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 14.83 11.784 6.835 6.063
  Συνολικό Απόθεμα 34.5 0 9 50.1
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4148.03 3936.62 3105.86 2436.95
  Υπεραξία, Καθαρό 0 10.501 10.501 10.501
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 4066.43 3878.93 2936.06 2349.27
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 74.49 116.668 50.283 46.252
  Payable/Accrued 47.029 39.288 26.832 22.848
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 27.461 27.38 23.451 23.404
  Σύνολο Οφειλών 1458.69 1259.54 983.559 782.663
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1373.03 1142.87 933.276 730.616
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1373.03 1142.87 933.276 730.616
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 11.168 0 5.795
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2689.34 2677.08 2122.3 1654.28
  Κοινή Μετοχή 1840.49 1832.74 1531.36 1528.12
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 848.857 844.339 590.939 126.161
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4148.03 3936.62 3105.86 2436.95
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 634.931 632.914 551.808 550.68
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.672 5.286 2.464
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 3.399 35.459
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 50
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 111.929 83.667 65.335 50.263 44.452
  Cash Receipts 212.652 167.575 122.986 99.898 91.833
  Cash Payments -78.782 -57.121 -36.737 -33.752 -32.441
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -21.967 -26.801 -20.984 -17.8 -16.748
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.026 0.014 0.07 1.917 1.808
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -822.092 -851.572 -361.587 -115.049 -105.13
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -822.092 -851.572 -361.587 -115.049 -105.13
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 631.224 856.37 303.982 52.957 73.666
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -19.673 -12.006 -10.165 -2.465 -1.658
  Total Cash Dividends Paid -92.414 -79.503 -54.064 -44.684 -45.21
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 440.7 482.093 -15.542 40.197 32.5
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -78.939 88.465 7.73 -11.829 12.988
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 302.611 465.786 383.753 59.909 88.034
  Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 111.929 53.783 83.667 48.673
  Cash Receipts 212.652 106.213 167.575 81.872
  Cash Payments -78.782 -41.741 -57.121 -24.537
  Cash Interest Paid -21.967 -10.691 -26.801 -8.668
  Changes in Working Capital 0.026 0.002 0.014 0.006
  Cash From Investing Activities -822.092 -639.002 -851.572 -742.943
  Other Investing Cash Flow Items, Total -822.092 -639.002 -851.572 -742.943
  Cash From Financing Activities 631.224 506.395 856.37 698.201
  Financing Cash Flow Items -19.673 -10.78 -12.006 -10.683
  Total Cash Dividends Paid -92.414 -45.436 -79.503 -35.995
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 302.611 302.611 465.786 465.786
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 440.7 260 482.093 279.093
  Net Change in Cash -78.939 -78.824 88.465 3.931

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Industrial REITs

  Level 41, Chifley Tower
  2 Chifley Square
  SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0197%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0115%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0659%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0878%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου