Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Centene - CNC CFD

63.15
1.42%
0.14
Χαμηλό: 62.86
Υψηλό: 64.21
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.14
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Centene Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 64.06
Άνοιγμα* 63.92
Μεταβολή 1 έτους* -25.86%
Εύρος ημέρας* 62.86 - 64.21
Εύρος 52 εβδ. 61.71-98.53
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.85M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 82.97M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 34.81B
Αναλογία P/E 31.09
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 550.70M
Έσοδα 144.55B
EPS 2.03
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.56
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 25, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 31, 2023 63.15 -0.71 -1.11% 63.86 64.28 62.74
Mar 30, 2023 64.06 0.47 0.74% 63.59 64.14 62.96
Mar 29, 2023 63.57 0.39 0.62% 63.18 63.73 62.59
Mar 28, 2023 63.02 -1.25 -1.94% 64.27 64.54 62.62
Mar 27, 2023 64.68 0.75 1.17% 63.93 65.21 63.93
Mar 24, 2023 63.97 1.73 2.78% 62.24 64.07 62.07
Mar 23, 2023 62.46 -0.89 -1.40% 63.35 63.92 61.57
Mar 22, 2023 63.46 -1.41 -2.17% 64.87 65.50 63.46
Mar 21, 2023 65.22 1.11 1.73% 64.11 65.35 63.81
Mar 20, 2023 64.07 1.66 2.66% 62.41 64.72 62.41
Mar 17, 2023 62.38 -0.17 -0.27% 62.55 63.07 61.73
Mar 16, 2023 63.08 0.81 1.30% 62.27 63.60 62.27
Mar 15, 2023 63.41 1.12 1.80% 62.29 63.75 62.13
Mar 14, 2023 63.22 -0.95 -1.48% 64.17 65.00 62.77
Mar 13, 2023 64.09 -0.04 -0.06% 64.13 65.77 63.56
Mar 10, 2023 65.00 0.09 0.14% 64.91 66.24 64.71
Mar 9, 2023 65.48 -1.26 -1.89% 66.74 67.14 65.04
Mar 8, 2023 66.79 1.15 1.75% 65.64 67.38 65.64
Mar 7, 2023 67.89 -0.67 -0.98% 68.56 69.03 67.27
Mar 6, 2023 68.87 0.32 0.47% 68.55 69.74 68.52

Centene Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 144547 125982 111115 74639 60116
Other Revenue, Total 8348 5664 3745 2925 2806
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 143199 123952 107990 72888 58658
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 20711 18228 15619 10917 8874
Depreciation / Amortization 1431 770 719 258 211
Other Operating Expenses, Total 111529 98602 86264 58862 46057
Λειτουργικά Έσοδα 1348 2030 3125 1751 1458
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -665 -665 -728 -412 -343
Άλλο, Καθαρό 1279 448 376 443 253
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1962 1813 2773 1782 1368
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1202 1336 1794 1309 894
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 11 14 12 6
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1202 1347 1808 1321 900
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
Καθαρά Κέρδη 1202 1347 1808 1321 900
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1202 1347 1808 1321 900
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1202 1347 1808 1321 900
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1202 1347 1808 1321 900
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 582.04 590.516 579.135 420.409 398.506
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.06515 2.28106 3.1219 3.14218 2.25844
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 7.42389 5.97274 5.66535 4.6098 2.94883
Total Premiums Earned 136199 120318 107370 71714 57310
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 7032 4894 4779 2465 3095
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2496 1458 609 386 421
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 35561 35865 35936 37185 32568
Other Revenue, Total 1669 1878 2458 2343 1610
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 35839 35379 36052 35929 31965
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5216 5028 4817 5650 4971
Depreciation / Amortization 352 361 363 355 189
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 629 308 1461 98 29
Other Operating Expenses, Total 28268 28111 27312 27838 25392
Λειτουργικά Έσοδα -278 486 -116 1256 603
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -174 -169 -162 -160 -162
Άλλο, Καθαρό 493 692 42 52 253
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 41 1009 -236 1148 694
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -219 740 -171 852 593
Δικαίωμα Μειοψηφίας 6 -2 -1 -3 6
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -213 738 -172 849 599
Καθαρά Κέρδη -213 738 -172 849 599
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -213 738 -172 849 599
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -213 738 -172 849 599
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -213 738 -172 849 599
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 559.933 580.607 583.644 590.658 591.602
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.3804 1.27108 -0.2947 1.43738 1.01251
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.92511 1.80501 2.98298 1.71673 1.51284
Total Premiums Earned 33892 33987 33478 34842 30958
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 1374 1571 2099 1988 1384
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Μετρητά & Ισοδύναμα 12074 13118 10800 12123 5342
Total Assets 76870 78375 68719 40994 30901
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4986 6957 4085 2782 1706
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 7052 8857 5562 3884 2506
Accumulated Depreciation, Total -2066 -1900 -1477 -1102 -800
Goodwill, Net 18812 19771 18652 6863 7015
Intangibles, Net 6911 7824 8388 2063 2239
Long Term Investments 17005 15582 14433 8580 7583
Other Long Term Assets, Total 1217 1068 1060 658 555
Other Assets, Total 2593 1817 1605 1678 1311
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 82 267 97 88 38
Other Current Liabilities, Total 1634 2328 1458 824 666
Total Liabilities 52813 51580 42946 28443 19984
Total Long Term Debt 17938 18571 16682 13638 6648
Long Term Debt 17938 18571 16682 13638 6648
Minority Interest 180 227 189 141 106
Other Liabilities, Total 2483 1991 1622 1110 1259
Total Equity 24057 26795 25773 12551 10917
Common Stock 1 1 1 0 0
Additional Paid-In Capital 20060 19672 19459 7647 7449
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 9341 8139 6792 4984 3663
Treasury Stock - Common -4213 -1094 -816 -214 -139
Other Equity, Total -1132 77 337 134 -56
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 76870 78375 68719 40994 30901
Total Common Shares Outstanding 550.754 582.479 581.479 415.048 412.478
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Accrued Expenses 3313 3823 1538 783
Deferred Income Tax 615 1407 1534
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Μετρητά & Ισοδύναμα 12074 14987 13435 11237 13118
Total Assets 76870 81172 81060 82901 78375
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4986 4935 5277 7073 6957
Goodwill, Net 18812 20040 20310 20903 19771
Intangibles, Net 6911 7523 7671 8138 7824
Long Term Investments 17005 16244 15465 15797 15582
Other Long Term Assets, Total 1217 1205 1225 1210 1068
Other Assets, Total 2593 2468 3524 2374 1817
Accrued Expenses 3313 3231 3472 3737 3823
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 82 249 300 292 267
Other Current Liabilities, Total 1634 2205 2379 2628 2328
Total Liabilities 52813 55794 54771 55732 51580
Total Long Term Debt 17938 18084 18456 18640 18571
Long Term Debt 17938 18084 18456 18640 18571
Deferred Income Tax 615 480 746 1292 1407
Minority Interest 180 222 274 261 227
Other Liabilities, Total 2483 2640 2941 2327 1991
Total Equity 24057 25378 26289 27169 26795
Common Stock 1 1 1 1 1
Additional Paid-In Capital 20060 19774 19899 19830 19672
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 9341 9554 8816 8988 8139
Treasury Stock - Common -4213 -2557 -1514 -1165 -1094
Other Equity, Total -1132 -1394 -913 -485 77
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 76870 81172 81060 82901 78375
Total Common Shares Outstanding 550.754 570.091 581.124 584.854 582.479
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 7052 6995 7330
Accumulated Depreciation, Total -2066 -2060 -2053
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1202 1336 1794 1309 894
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 6245 4205 5503 1483 1234
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1553 1476 1259 643 495
Deferred Taxes -631 -132 -51 55 -129
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1943 149 306 478 145
Cash Taxes Paid 1222 678 1191 612 448
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 657 658 725 374 323
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2178 1376 2195 -1002 -171
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2921 -3299 -6955 -1532 -4585
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1004 -910 -869 -730 -675
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1917 -2389 -6086 -802 -3910
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -4197 1362 260 6832 4612
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -41 -174 -154 -11 -90
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -3026 -297 -626 -75 2708
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1130 1833 1040 6918 1994
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -11 -11 18 -2 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -884 2257 -1174 6781 1261
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Net income/Starting Line 1202 1421 681 852 1336
Cash From Operating Activities 6245 7837 4505 1151 4205
Cash From Operating Activities 1553 1178 787 390 1476
Deferred Taxes -631 -682 -417 12 -132
Non-Cash Items 1943 1552 1723 89 149
Cash Taxes Paid 1222 448 411 11 678
Cash Interest Paid 657 462 327 139 658
Changes in Working Capital 2178 4368 1731 -192 1376
Cash From Investing Activities -2921 -3142 -3145 -2401 -3299
Capital Expenditures -1004 -771 -524 -242 -910
Other Investing Cash Flow Items, Total -1917 -2371 -2621 -2159 -2389
Cash From Financing Activities -4197 -2465 -984 -498 1362
Financing Cash Flow Items -41 43 5 -1 -174
Issuance (Retirement) of Stock, Net -3026 -1663 -420 -71 -297
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1130 -845 -569 -426 1833
Foreign Exchange Effects -11 -37 -9 33 -11
Net Change in Cash -884 2193 367 -1715 2257
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.7968 64965138 72954 2022-12-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 9.044 49805304 1139182 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.7182 25983125 476049 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.4939 24748052 649914 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 4.4464 24486080 -5504294 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 4.0816 22477423 -7893099 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 3.6986 20368081 1247352 2022-12-31 LOW
Politan Capital Management, L.P. Investment Advisor 2.3814 13114580 200172 2022-12-31 LOW
Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 1.8607 10247108 -1283376 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8248 10049399 -165930 2022-12-31 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 1.7665 9728396 -2777570 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.691 9312121 -5972754 2022-12-31 LOW
Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 1.6823 9264305 1530000 2023-01-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.5792 8696925 2987504 2022-12-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9313 5128419 384175 2022-12-31 LOW
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 0.8414 4633827 291576 2022-12-31 LOW
Farallon Capital Management, L.L.C. Hedge Fund 0.8338 4591541 339400 2022-12-31 MED
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.8224 4528688 -25706 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.7981 4395011 187242 2022-12-31 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.7872 4334920 18553 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Centene Company profile

Σχετικά με την Centene

Η Centene Corporation, είναι μια πολυεθνική εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες σε κυβερνητικά και εμπορικά προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης, εστιάζοντας σε υποασφαλισμένα και ανασφάλιστα άτομα. Παρέχει επίσης προγράμματα εκπαίδευσης και προβολής για την ενημέρωση και τη βοήθεια των μελών στην πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Διαχειριζόμενη Φροντίδα και Ειδικές Υπηρεσίες. Ο τομέας της Διαχειριζόμενης Φροντίδας παρέχει κάλυψη προγραμμάτων υγείας σε ιδιώτες μέσω κρατικών επιδοτούμενων και εμπορικών προγραμμάτων. Ο τομέας Specialty Services περιλαμβάνει εταιρείες που προσφέρουν διαφοροποιημένες υπηρεσίες και προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης στον τομέα Managed Care και σε άλλους εξωτερικούς πελάτες.

Industry: Managed Healthcare (NEC)

7700 Forsyth Blvd
ST. LOUIS
MISSOURI 63105-1807
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,392.85 Price
-0.280% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου