Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Cellnex Telecom, S.A. - CLNXe CFD

35.605
0.68%
0.150
Χαμηλό: 35.535
Υψηλό: 35.775
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.150
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.019277 %
Charges from borrowed part ($-0.77)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.019277%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.002946 %
Charges from borrowed part ($-0.12)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.002946%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Spain
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Cellnex Telecom SA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 35.365
Άνοιγμα* 35.535
Μεταβολή 1 έτους* -19.02%
Εύρος ημέρας* 35.535 - 35.775
Εύρος 52 εβδ. 28.02-46.55
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.33M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 28.25M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 24.99B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 705.36M
Έσοδα 3.50B
EPS -0.45
Μέρισμα (Απόδοση %) 0.14925
Beta 0.29
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 25, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 35.365 0.610 1.76% 34.755 35.465 34.685
Mar 28, 2023 34.865 0.180 0.52% 34.685 35.405 34.605
Mar 27, 2023 34.355 0.605 1.79% 33.750 34.625 33.570
Mar 24, 2023 33.770 0.080 0.24% 33.690 34.495 33.580
Mar 23, 2023 33.450 0.420 1.27% 33.030 33.800 32.940
Mar 22, 2023 33.130 -0.270 -0.81% 33.400 33.500 32.880
Mar 21, 2023 33.700 0.070 0.21% 33.630 33.850 33.230
Mar 20, 2023 33.750 -0.330 -0.97% 34.080 34.180 33.570
Mar 17, 2023 34.110 -0.995 -2.83% 35.105 35.335 33.770
Mar 16, 2023 35.205 -0.320 -0.90% 35.525 35.735 34.675
Mar 15, 2023 35.215 -0.720 -2.00% 35.935 35.945 34.915
Mar 14, 2023 35.845 0.580 1.64% 35.265 35.965 35.235
Mar 13, 2023 35.165 0.220 0.63% 34.945 35.315 34.345
Mar 10, 2023 34.875 0.120 0.35% 34.755 35.015 34.465
Mar 9, 2023 35.245 0.120 0.34% 35.125 35.275 34.725
Mar 8, 2023 35.365 0.800 2.31% 34.565 35.375 34.505
Mar 7, 2023 34.815 0.180 0.52% 34.635 35.255 34.495
Mar 6, 2023 34.765 -0.400 -1.14% 35.165 35.165 34.475
Mar 3, 2023 35.115 0.500 1.44% 34.615 35.205 34.415
Mar 2, 2023 34.335 -0.070 -0.20% 34.405 34.675 34.020

Cellnex Telecom, S.A. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 3495.18 2532.8 1562.26 1000.02 867.449
Έσοδα 3495.18 2532.8 1562.26 1000.02 867.449
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3264.86 2464.62 1403.88 858.558 754.919
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 358.331 293.652 207.909 190.869 215.766
Depreciation / Amortization 2358.35 1676.32 973.971 501.841 402.846
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4.021 86.413 8.94 0.135 1.021
Other Operating Expenses, Total 544.165 408.233 213.058 165.713 135.286
Λειτουργικά Έσοδα 230.316 68.177 158.384 141.465 112.53
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -711.424 -582.978 -346.293 -185.727 -123.511
Άλλο, Καθαρό -21.774 -25.507 -13.869 -10.13 -25.2
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -502.882 -540.308 -201.778 -54.392 -36.181
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -312.936 -386.184 -153.061 -18.692 -17.742
Δικαίωμα Μειοψηφίας 15.878 23.645 17.636 9.515 2.759
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -297.058 -362.539 -135.425 -9.177 -14.983
Καθαρά Κέρδη -297.058 -362.539 -135.425 -9.177 -14.983
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -297.058 -362.539 -135.425 -9.177 -14.983
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -297.058 -362.539 -135.425 -9.177 -14.983
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -297.058 -362.539 -135.425 -9.177 -14.983
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 672.773 610.543 415.861 354.219 304.038
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.44154 -0.5938 -0.32565 -0.02591 -0.04928
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.38399 -0.41704 -0.36174 -0.02566 -0.0471
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 923.18 883.542 860.458 828 772.799
Έσοδα 923.18 883.542 860.458 828 772.799
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 829.864 845.15 810.85 779 821.622
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 111.352 73.435 96.565 81 185.065
Depreciation / Amortization 580.694 608.062 567.938 564 531.324
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.059 59 -21.144 21 -72
Other Operating Expenses, Total 137.877 104.653 167.491 113 177.233
Λειτουργικά Έσοδα 93.316 38.392 49.608 49 -48.823
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -213.198 -165.708 -177.292 -177 -201.485
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -119.882 -127.316 -127.684 -128 -250.308
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -44.936 -87.039 -80.961 -100 -222.184
Δικαίωμα Μειοψηφίας 3.878 1.367 3.633 7 4.645
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -41.058 -85.672 -77.328 -93 -217.539
Καθαρά Κέρδη -41.058 -85.672 -77.328 -93 -217.539
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -42.058 -84.672 -77.328 -93 -217.539
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -42.058 -84.672 -77.328 -93 -217.539
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -42.058 -84.672 -77.328 -93 -217.539
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 677.359 669.016 734.173 610.543 404.901
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.06209 -0.12656 -0.10533 -0.15232 -0.53726
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.06215 -0.06924 -0.12405 -0.12997 -0.65285
Total Adjustments to Net Income -1 1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5085.03 5161.7 2720.88 653.886 489.901
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3929.73 4654.09 2353.57 459.673 310.041
Cash 2726.71 2271.55 405.87 240.157
Μετρητά & Ισοδύναμα 1199.86 4652.03 80 50 55.016
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.151 2.067 2.015 3.803 14.868
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1152.46 505.447 365.163 190.349 178.583
Accounts Receivable - Trade, Net 806.892 504.615 253.964 118.062 105.439
Total Inventory 2.765 2.158 2.149 3.864 1.277
Total Assets 41797.3 24103.7 13042.6 5133.19 4445.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10914.9 6449.96 4139.25 2477.31 1961.99
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 12603.6 5058.46 3184.05 2485.9
Accumulated Depreciation, Total -1688.61 -919.205 -706.743 -523.902
Goodwill, Net 5980.07 1291 582.454 566.557
Intangibles, Net 19033.7 11958 4595.62 1321.88 1353.96
Long Term Investments 59.787 37.589 143.741 22.396 21.138
Note Receivable - Long Term 50.83 35.673 18.427 19.95 10.985
Other Long Term Assets, Total 673.024 460.817 133.723 55.322 40.869
Total Current Liabilities 2723.47 1068.7 659.915 509.809 407.456
Accounts Payable 512.54 691.232 219.626 152.429 148.7
Accrued Expenses 70.634 26.86 22.975 35.465 23.593
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1249.12 349.2 253.602 205.103 108.307
Other Current Liabilities, Total 891.175 1.413 163.712 116.812 126.856
Total Liabilities 27589.2 16087.8 8881.66 4655.3 3977.95
Total Long Term Debt 17217 10796.3 6024.16 3416.97 2849.48
Long Term Debt 14910.8 9313.64 5090.83 2993.02 2500
Deferred Income Tax 3805.05 1782.55 881.764 333.306 349.929
Minority Interest 1633.59 914.504 889.644 137.476 142.158
Other Liabilities, Total 2210.14 1525.77 426.18 257.741 228.928
Total Equity 14208.1 8015.92 4160.98 477.89 467.449
Common Stock 169.832 121.677 96.332 57.921 57.921
Additional Paid-In Capital 14580.8 7769.94 3886.19 314.522 338.733
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -552.629 132.38 183.744 114.11 72.107
Treasury Stock - Common -60.802 -8.078 -4.222 -5.572 -1.859
Other Equity, Total 70.934 -1.062 -3.091 0.547
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 41797.3 24103.7 13042.6 5133.19 4445.4
Total Common Shares Outstanding 678.125 486.508 445.96 304.038 304.27
Capital Lease Obligations 2306.19 1482.65 933.335 423.955 349.48
Other Current Assets, Total 0.077
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3404 5085.03 10348 9749.86 5794
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2187 3929.73 9561 9066.07 5198
Μετρητά & Ισοδύναμα 2187 1199.86 9561 2649.73 5198
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1213 1152.46 780 678.436 593
Accounts Receivable - Trade, Net 1213 806.892 780 421.406 593
Total Inventory 4 2.765 7 5.347 4
Other Current Assets, Total 0.077 -1
Total Assets 39988 41797.3 39915 37299.9 27824
Property/Plant/Equipment, Total - Net 29821 10914.9 24413 8702.12 18280
Goodwill, Net 5956 5980.07 4482 4213.07 3206
Long Term Investments 808 59.787 672 31.706 544
Other Long Term Assets, Total -1 673.024 570.006 0
Total Current Liabilities 2620 2723.47 2085 1521.48 1142
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1239 1249.12 1158 589.796 461
Other Current Liabilities, Total 1381 0.841 927 619.74 681
Total Liabilities 25665 27589.2 23849 22738.7 18504
Total Long Term Debt 17108 17217 17016 15038.9 13543
Long Term Debt 14874 14910.8 14833 12988.9 12028
Capital Lease Obligations 2234 2306.19 2183 2049.97 1515
Other Liabilities, Total 5937 2210.14 4748 2114.76 3819
Total Equity 14323 14208.1 16066 14561.2 9320
Other Equity, Total 14323 16066 55.343 9320
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 39988 41797.3 39915 37299.9 27824
Total Common Shares Outstanding 678.125 678.125 679.09 679.09 525.245
Cash 2726.71 6413.32
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.151 3.031
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 12603.6 10123.1
Accumulated Depreciation, Total -1688.61 -1421.01
Intangibles, Net 19033.7 13984
Note Receivable - Long Term 50.83 49.108
Accounts Payable 1402.87 287.611
Accrued Expenses 70.634 24.338
Deferred Income Tax 3805.05 2427.9
Minority Interest 1633.59 1635.74
Common Stock 169.832 169.832
Additional Paid-In Capital 14580.8 14601.3
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -481.695 -254.668
Treasury Stock - Common -60.802 -10.684
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -534.104 -201.778 -54.01 -36.181 19.581
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1141.17 790.28 419.557 396.278 374.813
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 958.005 608.975 500.814 402.846 351.682
Μη Χρηματικά Στοιχεία 596.847 367.828 198.773 150.236 108.69
Cash Taxes Paid 165.57 38.577 25.262 20.219 13.349
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 441.974 259.977 147.932 119.797 82.311
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -609.139 -349.741 -226.02 -120.623 -105.14
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -13903.5 -5895.31 -3957.04 -625.033 -946.299
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1521.43 -759.648 -894.224 -575.912 -462.552
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -12382.1 -5135.66 -3062.82 -49.121 -483.747
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 12076.3 7434.18 5423.11 395.5 668.802
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.699 -6.274 -0.631
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 6765.67 3982.65 3683.38 57.445 1.587
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 5310.59 3451.53 1767.05 368.54 687.846
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -39.37 -28.68 10.063 -6.048 5.006
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -725.449 2300.47 1895.69 160.697 102.322
Total Cash Dividends Paid -26.62 -24.211 -20
Amortization 729.559 364.996
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -534.104 -176.928
Cash From Operating Activities 1141.17 463.219
Cash From Operating Activities 958.005 391.922
Amortization 729.559 285.674
Non-Cash Items 596.847 252.533
Cash Taxes Paid 165.57 88.038
Cash Interest Paid 441.974 201.829
Changes in Working Capital -609.139 -289.982
Cash From Investing Activities -13903.5 -6076.45
Capital Expenditures -1521.43 -721.153
Other Investing Cash Flow Items, Total -12382.1 -5355.3
Cash From Financing Activities 12076.3 10037.1
Issuance (Retirement) of Stock, Net 6765.67 6836.46
Issuance (Retirement) of Debt, Net 5310.59 3200.64
Foreign Exchange Effects -39.37 -12.855
Net Change in Cash -725.449 4411.02
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Edizione, S.r.l. Investment Advisor 8.2045 57962857 16202 2023-01-01 LOW
GIC Private Limited Sovereign Wealth Fund 6.7118 47417075 0 2022-12-30 LOW
CPP Investment Board Pension Fund 5.1902 36667592 1572583 2023-02-13 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.0458 35647408 199060 2023-01-05 LOW
Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa) Corporation 4.5867 32403932 0 2022-12-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 3.5768 25269193 10652816 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.8567 20182211 -8893016 2022-01-04 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.855 20169758 -1704595 2022-06-28 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 2.8169 19900737 -3468137 2022-01-28 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.224 15711871 21537 2023-02-28 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.0436 14437309 -518835 2023-02-28 LOW
JPMorgan Chase & Co Corporation 1.8155 12826330 0 2022-12-30 HIGH
Anthony Hohn (Christopher) Individual Investor 1.5015 10607945 0 2022-12-30 LOW
Deutsche Asset & Wealth Management Investment Advisor 1.1165 7888036 300695 2023-01-31 LOW
HSBC Holdings PLC Holding Company 0.8464 5979821 4015142 2023-02-17 LOW
CK Hutchison Holdings Ltd. Corporation 0.746 5270273 0 2022-12-30 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 0.5875 4150868 -152441 2023-01-31 LOW
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.5689 4019057 2101837 2022-06-30 LOW
BlackRock Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.566 3998666 33136 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5032 3555268 -4624 2023-01-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Cellnex Telecom Company profile

Σχετικά με την Cellnex Telecom, S.A.

Η Cellnex Telecom SA είναι μια ισπανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ασύρματων τηλεπικοινωνιών (τηλεπικοινωνιών). Οι δραστηριότητές της χωρίζονται σε τρεις τομείς: Τηλεπικοινωνιακές τοποθεσίες, καθώς και υπηρεσίες δικτύου και άλλα. Ο τομέας των ραδιοτηλεοπτικών υποδομών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διανομή και μετάδοση τηλεοπτικών (TV) και ραδιοφωνικών σημάτων διαμόρφωσης συχνότητας (FM), τη λειτουργία και συντήρηση (O&M) του δικτύου ραδιοφωνικών εκπομπών, καθώς και τις ραδιοφωνικές υπηρεσίες over-the-top (OTT). Ο τομέας ενοικίασης χώρων τηλεπικοινωνιών παρέχει πρόσβαση σε ασύρματες υποδομές, κυρίως μέσω φιλοξενίας υποδομών και συνεγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, κυρίως για φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας και άλλους φορείς εκμετάλλευσης ασύρματων και ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Ο τομέας υπηρεσιών δικτύου και άλλων προσφέρει υπηρεσίες συνδεσιμότητας για διάφορους φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών και ραδιοεπικοινωνίας, μεταξύ άλλων. Η εταιρεία αναπτύσσει επίσης δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς (5G) μέσω της Alticom BV.

Industry: Wireless Telecoms Service Providers

Av. Parc Logístic, 12-20
08040

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.53 Price
-2.950% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00406

Oil - Crude

74.25 Price
+2.000% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

28,277.15 Price
-0.430% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,930.60 Price
+0.790% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου