Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Carrols - TAST CFD

  9.46
  0.11%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.09
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Carrols Restaurant Group Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 9.45
  Άνοιγμα* 9.47
  Μεταβολή 1 έτους* 241.88%
  Εύρος ημέρας* 9.46 - 9.47
  Εύρος 52 εβδ. 1.85-9.54
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.45M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 20.69M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 485.06M
  Αναλογία P/E 118.88
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 51.60M
  Έσοδα 1.85B
  EPS 0.08
  Μέρισμα (Απόδοση %) 0.85106
  Beta 2.53
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 26, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 17, 2024 9.46 0.00 0.00% 9.46 9.47 9.46
  Apr 16, 2024 9.45 0.00 0.00% 9.45 9.46 9.45
  Apr 15, 2024 9.46 0.02 0.21% 9.44 9.46 9.44
  Apr 12, 2024 9.44 0.00 0.00% 9.44 9.45 9.44
  Apr 11, 2024 9.45 0.00 0.00% 9.45 9.45 9.45
  Apr 10, 2024 9.44 0.00 0.00% 9.44 9.45 9.43
  Apr 9, 2024 9.44 0.00 0.00% 9.44 9.45 9.44
  Apr 8, 2024 9.45 0.01 0.11% 9.44 9.45 9.43
  Apr 5, 2024 9.44 -0.01 -0.11% 9.45 9.46 9.44
  Apr 4, 2024 9.45 -0.02 -0.21% 9.47 9.47 9.45
  Apr 3, 2024 9.46 0.00 0.00% 9.46 9.46 9.46
  Apr 2, 2024 9.46 0.00 0.00% 9.46 9.46 9.46
  Apr 1, 2024 9.47 0.00 0.00% 9.47 9.47 9.47
  Mar 28, 2024 9.47 0.01 0.11% 9.46 9.47 9.46
  Mar 27, 2024 9.46 0.00 0.00% 9.46 9.46 9.46
  Mar 26, 2024 9.46 0.01 0.11% 9.45 9.46 9.45
  Mar 25, 2024 9.46 0.00 0.00% 9.46 9.46 9.45
  Mar 22, 2024 9.46 0.00 0.00% 9.46 9.46 9.46
  Mar 21, 2024 9.46 0.00 0.00% 9.46 9.46 9.46
  Mar 19, 2024 9.45 0.00 0.00% 9.45 9.46 9.45

  Carrols Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, May 9, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Carrols Restaurant Group Inc Earnings Release
  Q1 2024 Carrols Restaurant Group Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, June 14, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Carrols Restaurant Group Inc Annual Shareholders Meeting
  Carrols Restaurant Group Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1730.44 1652.37 1547.5 1462.77 1179.31
  Έσοδα 1730.44 1652.37 1547.5 1462.77 1179.31
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1119.44 1049.62 950.865 917.247 709.137
  Ακαθάριστο Εισόδημα 610.998 602.752 596.637 545.518 470.17
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1775.96 1671.77 1543.39 1478.95 1145.72
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 283.52 271.942 263.478 239.743 194.891
  Depreciation / Amortization 78.068 80.798 81.727 74.674 58.468
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 20.977 14.506 13.051 19.923 4.476
  Other Operating Expenses, Total 273.953 254.903 234.267 227.364 178.75
  Λειτουργικά Έσοδα -45.52 -19.397 4.114 -16.186 33.585
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -30.841 -28.791 -27.283 -27.856 -23.638
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -76.361 -48.188 -23.169 -44.042 9.947
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -75.572 -43.029 -29.463 -31.919 10.104
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -75.572 -43.029 -29.463 -31.919 10.104
  Καθαρά Κέρδη -75.572 -43.029 -29.463 -31.919 10.104
  Total Adjustments to Net Income 0 -2.249
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -75.572 -43.029 -29.463 -31.919 7.855
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -75.572 -43.029 -29.463 -31.919 7.855
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -75.572 -43.029 -29.463 -31.919 7.855
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 50.7184 49.8993 50.7512 43.4217 45.32
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.49003 -0.86232 -0.58054 -0.73509 0.17332
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.16905 -0.65052 -0.41339 -0.43686 0.23752
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
  Συνολικά έσοδα 485.223 445.162 445.058 443.961 441.945
  Έσοδα 485.223 445.162 445.058 443.961 441.945
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 291.952 271.767 278.425 286.85 289.49
  Ακαθάριστο Εισόδημα 193.271 173.395 166.633 157.111 152.455
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 461.998 434.923 442.262 447.474 466.906
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 76.346 75.472 72.593 71.657 69.698
  Depreciation / Amortization 18.559 18.718 19.171 19.284 20.071
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.449 -0.16 2.009 -0.604 18.576
  Other Operating Expenses, Total 73.692 69.126 70.064 70.287 69.071
  Λειτουργικά Έσοδα 23.225 10.239 2.796 -3.513 -24.961
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -7.667 -8.233 -7.873 -7.896 -7.636
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 15.558 2.006 -5.077 -11.409 -32.597
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 14.954 0.864 -19.13 -8.697 -26.476
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 14.954 0.864 -19.13 -8.697 -26.476
  Καθαρά Κέρδη 14.954 0.864 -19.13 -8.697 -26.476
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 14.954 0.864 -19.13 -8.697 -26.476
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 14.954 0.864 -19.13 -8.697 -26.476
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 14.954 0.864 -19.13 -8.697 -26.476
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 62.1239 61.42 50.8044 50.8055 50.7953
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.24071 0.01407 -0.37654 -0.17118 -0.52123
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.2648 0.01854 -0.34685 -0.16054 -0.27837
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 68.276 68.348 111.945 39.785 34.678
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18.364 29.151 64.964 2.974 4.014
  Μετρητά 18.364 29.151 64.964 2.974 4.014
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 19.933 16.791 20.031 13.729 11.693
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 19.933 16.644 19.862 13.445 11.693
  Συνολικό Απόθεμα 14.417 14.023 11.595 13.334 10.396
  Προπληρωθέντα Εξοδα 15.562 8.383 15.355 9.748 8.575
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1607.72 1687.06 1757.08 1751.46 600.251
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1076.28 1129.46 1149.52 1196.59 289.817
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1611.64 1619.05 1583.84 1574.4 618.69
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -535.359 -489.588 -434.328 -377.81 -328.873
  Υπεραξία, Καθαρό 107.751 124.451 122.619 122.619 38.469
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 341.06 357.557 366.181 381.631 206.203
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 14.35 7.243 6.823 10.831 31.084
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 179.4 168.623 156.341 149.325 82.139
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 30.491 31.164 27.596 45.78 29.143
  Δεδουλευμένα Έξοδα 115.881 113.232 99.662 81.159 38.447
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 7.341 5.794 5.525 5.866 1.948
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 25.687 18.433 23.558 16.52 12.601
  Σύνολο Οφειλών 1456.88 1472.84 1485.55 1442 414.711
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 480.935 471.097 476.886 456.759 278.019
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 470.021 460.555 475.312 454.657 274.83
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 10.914 10.542 1.574 2.102 3.189
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 788.876 814.695 830.156 828.931 54.553
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 150.842 214.224 271.532 309.462 185.54
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
  Κοινή Μετοχή 0.53 0.52 0.515 0.51 0.357
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 292.708 287.816 306.469 301.251 150.459
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -136.968 -61.396 -18.367 11.096 35.511
  Treasury Stock - Common -14.13 -14.127 -14.07 -4.017 -0.141
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 8.702 1.411 -3.015 0.622 -0.646
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1607.72 1687.06 1757.08 1751.46 600.251
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 50.9031 49.9326 49.3894 51.8402 35.7424
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 7.665 18.425 22.17 6.983
  Oct 2023 Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 95.168 60.513 68.276 56.434
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 40.932 4.881 18.364 3.237
  Μετρητά 40.932 4.881 18.364
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 23.343 24.515 19.933 20.823
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 23.343 24.515 19.933 20.823
  Συνολικό Απόθεμα 13.015 12.938 14.417 13.567
  Προπληρωθέντα Εξοδα 17.878 18.179 15.562 18.807
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1604.62 1584.18 1607.72 1624.46
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1056.32 1066.98 1076.28 1093.89
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 854.056 851.532 847.705 844.482
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -555.413 -546.308 -535.359 -524.095
  Υπεραξία, Καθαρό 107.751 107.751 107.751 107.751
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 332.629 336.694 341.06 345.388
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 12.748 12.245 14.35 20.991
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 180.906 173.517 179.4 177.749
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 32.831 31.533 30.491 30.082
  Δεδουλευμένα Έξοδα 111.738 96.977 115.881 107.946
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 7.311 7.368 7.341 7.293
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 29.026 37.639 25.687 32.428
  Σύνολο Οφειλών 1436.58 1432.81 1456.88 1455.07
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 464.264 465.735 480.935 479.988
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 464.264 465.735 470.021 478.807
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 10.914 1.181
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 8.957 8.546 7.665 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 782.458 785.012 788.876 797.338
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 168.032 151.371 150.842 169.381
  Κοινή Μετοχή 0.538 0.538 0.53 0.529
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 294.799 293.797 292.708 291.624
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -121.15 -136.104 -136.968 -117.838
  Treasury Stock - Common -14.425 -14.425 -14.13 -14.127
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 8.27 7.565 8.702 9.193
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1604.62 1584.18 1607.72 1624.46
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 51.5574 51.526 50.9031 50.8055
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3.237
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -75.572 -43.029 -29.463 -31.919 10.104
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 20.804 70.871 103.945 48.708 80.769
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 78.068 80.798 81.727 74.674 58.468
  Deferred Taxes -0.752 -5.123 6.026 -11.982 -0.483
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 30.644 22.183 19.716 10.986 8.284
  Cash Taxes Paid 0.103 0.104 0.153 0.144 -0.27
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 27.952 16.976 24.714 29.055 23.098
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -11.584 16.042 25.939 6.949 4.396
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -37.245 -58.579 -47.857 -218.045 -106.894
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -38.219 -51.763 -56.89 -145.601 -75.735
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.974 -6.816 9.033 -72.444 -31.159
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 5.654 -48.105 5.902 168.297 0.727
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.041 -5.404 -3.303 -11.516 -0.154
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.003 -0.057 -10.053 -4.017
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 5.698 -17.762 19.258 183.83 0.881
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -10.787 -35.813 61.99 -1.04 -25.398
  Total Cash Dividends Paid 0 -24.882
  Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line 0.864 -75.572 -56.442 -47.745 -21.269
  Cash From Operating Activities 7.993 20.804 -2.142 -23.033 -26.569
  Cash From Operating Activities 18.718 78.068 58.897 39.613 19.542
  Deferred Taxes 1.142 -0.752 -14.842 -12.13 -6.009
  Non-Cash Items 1.491 30.644 26.78 23.319 3.23
  Cash Interest Paid 12.137 27.952 25.21 22.438 11.26
  Changes in Working Capital -14.222 -11.584 -16.535 -26.09 -22.063
  Cash From Investing Activities -6.863 -37.245 -28.766 -21.837 -12.554
  Capital Expenditures -7.989 -38.219 -29.744 -22.756 -13.189
  Other Investing Cash Flow Items, Total 1.126 0.974 0.978 0.919 0.635
  Cash From Financing Activities -14.613 5.654 4.994 23.787 18.453
  Financing Cash Flow Items -0.041 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.295 -0.003 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -14.318 5.698 4.994 23.787 18.453
  Net Change in Cash -13.483 -10.787 -25.914 -21.083 -20.67
  Cash Taxes Paid 0 0.103 0.077 0.052 0.026
  Total Cash Dividends Paid 0

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Carrols Company profile

  Σχετικά με την Carrols

  Η Carrols Restaurant Group, Inc. είναι εταιρεία εστιατορίων. Η εταιρεία ασχολείται με τη λειτουργία εστιατορίων Burger King. Η Εταιρεία λειτουργεί περίπου 1.029 εστιατόρια Burger King σε 23 βορειοανατολικές, μεσοδυτικές, νοτιοκεντρικές και νοτιοανατολικές πολιτείες και 65 εστιατόρια Popeyes σε επτά νοτιοανατολικές πολιτείες. Τα εστιατόρια Burger King διαθέτουν σάντουιτς Whopper, καθώς και ποικιλία από χάμπουργκερ, κοτόπουλο και άλλα ειδικά σάντουιτς, πατάτες τηγανιτές, σαλάτες, είδη πρωινού, σνακ, αναψυκτικά και άλλες προσφορές. Τα εστιατόρια Popeyes είναι εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης που προσφέρουν ένα περιορισμένο μενού προϊόντων για μεσημεριανό γεύμα και δείπνο και σε ορισμένα εστιατόρια προϊόντα πρωινού. Το μενού της περιλαμβάνει σάντουιτς με τηγανητό κοτόπουλο, πικάντικο κοτόπουλο, chicken tenders, μπισκότα, τηγανητές γαρίδες και άλλα θαλασσινά, κόκκινα φασόλια και ρύζι και άλλα προϊόντα μενού γρήγορης εξυπηρέτησης.

  Industry: Quick Service Restaurants

  968 James St
  SYRACUSE
  NEW YORK 13203
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου