Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Carnival PLC - GBP - CCLl CFD

7.90
3.27%
0.15
Χαμηλό: 7.7
Υψηλό: 7.95
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 11:00 11:03 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.15
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.023178 %
Charges from borrowed part ($-0.93)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.023178%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.00126 %
Charges from borrowed part ($0.05)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.00126%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Carnival PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 7.65
Άνοιγμα* 7.8
Μεταβολή 1 έτους* -11.36%
Εύρος ημέρας* 7.7 - 7.95
Εύρος 52 εβδ. 4.83-10.39
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 740.98K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 17.73M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 11.36B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.26B
Έσοδα 12.13B
EPS -3.37
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.90533
Beta 3.00
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 7.90 0.15 1.94% 7.75 8.00 7.70
May 25, 2023 7.65 0.20 2.68% 7.45 7.85 7.20
May 24, 2023 7.35 -0.40 -5.16% 7.75 7.75 7.25
May 23, 2023 7.95 0.10 1.27% 7.85 8.05 7.70
May 22, 2023 7.75 0.10 1.31% 7.65 7.85 7.55
May 19, 2023 7.65 -0.20 -2.55% 7.85 7.90 7.65
May 18, 2023 7.80 0.20 2.63% 7.60 7.85 7.55
May 17, 2023 7.55 0.35 4.86% 7.20 7.60 7.15
May 16, 2023 7.25 0.15 2.11% 7.10 7.30 7.00
May 15, 2023 7.10 0.20 2.90% 6.90 7.10 6.85
May 12, 2023 6.90 -0.25 -3.50% 7.15 7.20 6.90
May 11, 2023 7.15 -0.15 -2.05% 7.30 7.30 7.10
May 10, 2023 7.30 -0.10 -1.35% 7.40 7.50 7.25
May 9, 2023 7.40 0.10 1.37% 7.30 7.40 7.20
May 5, 2023 6.95 0.30 4.51% 6.65 6.95 6.55
May 4, 2023 6.60 -0.20 -2.94% 6.80 6.95 6.50
May 3, 2023 6.80 0.15 2.26% 6.65 6.80 6.65
May 2, 2023 6.60 -0.20 -2.94% 6.80 6.80 6.55
Apr 28, 2023 6.45 0.20 3.20% 6.25 6.55 6.25
Apr 27, 2023 6.25 0.00 0.00% 6.25 6.35 6.20

Carnival PLC - GBP Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 12168 1908 5594 20825 18881
Έσοδα 12168 1908 5594 20825 18881
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11317 4063 6278 12908 11090
Ακαθάριστο Εισόδημα 851 -2155 -684 7917 7791
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 16578 9684 14459 17549 15556
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2515 1885 1878 2480 2450
Depreciation / Amortization 2275 2233 2241 2160 2017
Λειτουργικά Έσοδα -4410 -7776 -8865 3276 3325
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1535 -1589 -877 -183 -121
Άλλο, Καθαρό -135 -157 -511 -33 3
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -6080 -9522 -10253 3060 3207
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -6094 -9501 -10236 2989 3153
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -6094 -9501 -10236 2989 3153
Καθαρά Κέρδη -6094 -9501 -10236 2989 3153
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -6093 -9501 -10236 2990 3152
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -6093 -9501 -10236 2990 3152
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -6093 -9501 -10236 2990 3152
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1180 1123 775 692 710
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -5.16356 -8.46037 -13.2077 4.32081 4.43944
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 2.03841 1.89423
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -4.90411 -7.06834 -6.07368 4.3928 4.39928
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 471 1504 4063 0 0
Other Operating Expenses, Total -1 -1 1 -1
Total Adjustments to Net Income 1 1 -1
Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
Συνολικά έσοδα 4432 3839 4305 2401 1623
Έσοδα 4432 3839 4305 2401 1623
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3310 3234 3379 2682 2024
Ακαθάριστο Εισόδημα 1122 605 926 -281 -401
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4604 5006 4585 3874 3114
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 712 741 625 619 530
Depreciation / Amortization 582 568 581 572 554
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 463 0 0 8
Other Operating Expenses, Total 1 -2
Λειτουργικά Έσοδα -172 -1167 -280 -1473 -1491
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -483 -408 -398 -364 -365
Άλλο, Καθαρό -31 -27 -81 6 -32
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -686 -1602 -759 -1831 -1888
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -693 -1599 -770 -1834 -1891
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -693 -1599 -770 -1834 -1891
Καθαρά Κέρδη -693 -1599 -770 -1834 -1891
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -693 -1598 -770 -1834 -1891
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -693 -1598 -770 -1834 -1891
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -693 -1598 -770 -1834 -1891
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1260 1180 1185 1140 1137
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.55 -1.35424 -0.64979 -1.60877 -1.66315
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.55 -1.09919 -0.64979 -1.60877 -1.65457
Total Adjustments to Net Income 1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7492 10133 10563 2059 2225
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4029 9139 9513 518 982
Μετρητά & Ισοδύναμα 4029 8939 9513 518 982
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 395 246 427 598 358
Accounts Receivable - Trade, Net 395 246 427 598 358
Total Inventory 428 356 335 427 450
Prepaid Expenses 652 353 110 472 436
Total Assets 51703 53344 53593 45058 42401
Property/Plant/Equipment, Total - Net 39961 39440 39443 38131 35336
Goodwill, Net 579 579 807 2912 2925
Intangibles, Net 1156 1181 1186 1174 1176
Other Long Term Assets, Total 2515 2011 1594 782 739
Total Current Liabilities 10605 10408 8686 9127 9204
Accounts Payable 1050 797 624 756 730
Accrued Expenses 2088 1780 1290 1801 1635
Notes Payable/Short Term Debt 200 2790 3084 231 848
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2393 1927 1742 1596 1578
Other Current Liabilities, Total 4874 3114 1946 4743 4413
Total Liabilities 44639 41199 33038 19693 17958
Total Long Term Debt 31953 28509 22130 9675 7897
Long Term Debt 31953 28509 22130 9675 7897
Other Liabilities, Total 2081 2282 2222 891 857
Total Equity 7064 12145 20555 25365 24443
Common Stock 373 372 372 365 365
Additional Paid-In Capital 16872 15292 13948 8807 8756
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 269 6448 16075 26653 25066
Treasury Stock - Common -8468 -8466 -8404 -8394 -7795
Other Equity, Total -1982 -1501 -1436 -2066 -1949
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 51703 53344 53593 45058 42401
Total Common Shares Outstanding 1259 1136 1087 684 696
Other Current Assets, Total 1988 39 178 44 -1
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 58937 57298 56518 56781 52622
Accumulated Depreciation, Total -18976 -17858 -17075 -18650 -17286
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 200
Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7144 7492 8432 8554 8057
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5455 4029 7071 7054 6929
Μετρητά & Ισοδύναμα 5455 4029 7071 7054 6414
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 515
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 514 395 360 359 267
Accounts Receivable - Trade, Net 514 395 360 359 267
Total Inventory 448 428 420 425 392
Prepaid Expenses 710 652 546 682 431
Other Current Assets, Total 17 1988 35 34 38
Total Assets 51985 51703 51917 52988 53281
Property/Plant/Equipment, Total - Net 40605 39961 39300 40467 41461
Goodwill, Net 579 579 579 579 579
Intangibles, Net 1158 1156 1151 1167 1181
Other Long Term Assets, Total 2499 2515 2455 2221 2003
Total Current Liabilities 11088 10605 12954 13380 10920
Accounts Payable 1022 1050 920 912 772
Accrued Expenses 2107 2088 2012 1830 1766
Notes Payable/Short Term Debt 200 200 2675 2675 2741
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2264 2393 2877 3196 2272
Other Current Liabilities, Total 5495 4874 4470 4767 3369
Total Liabilities 45816 44639 43538 44728 42970
Total Long Term Debt 32672 31953 28518 29263 29887
Long Term Debt 32672 31953 28518 29263 29887
Other Liabilities, Total 2056 2081 2066 2085 2163
Total Equity 6169 7064 8379 8260 10311
Common Stock 373 373 373 372 372
Additional Paid-In Capital 16635 16872 16626 15457 15360
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -434 269 1868 2649 4493
Treasury Stock - Common -8433 -8468 -8464 -8476 -8428
Other Equity, Total -1972 -1982 -2024 -1742 -1486
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 51985 51703 51917 52988 53281
Total Common Shares Outstanding 1262 1259 1259 1141 1139
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -6093 -9501 -10236 2990 3152
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -1671 -4108 -6302 5476 5550
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2275 2233 2241 2160 2017
Μη Χρηματικά Στοιχεία 986 2201 4880 115 16
Cash Taxes Paid 0 46 58
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1400 1300 610 171 182
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1161 959 -3187 211 365
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -4767 -3543 -3240 -5277 -3502
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -4940 -3607 -3620 -5429 -3749
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 173 64 380 152 247
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 3577 6949 18650 -655 -1460
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -154 -326 -149 -83 -40
Total Cash Dividends Paid 0 0 -689 -1387 -1355
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1188 1027 3237 -603 -1468
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 2543 6248 16251 1418 1403
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -79 -13 53 -9 -1
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2940 -715 9161 -465 587
Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
Net income/Starting Line -6093 -4495 -3726 -1891
Cash From Operating Activities -1671 -1553 -1209 -1212
Cash From Operating Activities 2275 1707 1126 554
Non-Cash Items 986 351 223 130
Changes in Working Capital 1161 884 1168 -5
Cash From Investing Activities -4767 -3467 -3107 -3032
Capital Expenditures -4940 -3759 -3221 -2730
Other Investing Cash Flow Items, Total 173 292 114 -302
Cash From Financing Activities 3577 3217 2463 1728
Financing Cash Flow Items -154 -117 -110 -87
Total Cash Dividends Paid 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1188 1187 37 19
Issuance (Retirement) of Debt, Net 2543 2147 2536 1796
Foreign Exchange Effects -79 -67 -35 -8
Net Change in Cash -2940 -1870 -1888 -2524
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 8.1706 11949621 2618214 2022-12-31 LOW
UBS Asset Management (Switzerland) Investment Advisor 6.71 9813464 0 2022-01-13 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2817 4799520 -110539 2023-03-04 LOW
Commerzbank AG Bank and Trust 1.5397 2251785 -19676 2023-02-20 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.4271 2087131 383943 2023-05-01 LOW
DZ PRIVATBANK S.A. Investment Advisor 1.3423 1963062 151407 2023-02-20 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1236 1643342 1133 2023-05-01 LOW
140 Summer Partners LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.0076 1473633 -590853 2021-11-22
Goldman Sachs Advisors B.V. Investment Advisor 0.9702 1418885 70074 2023-02-20 LOW
Marathon-London Investment Advisor 0.928 1357239 81862 2023-05-01 LOW
FinTech Group AG Investment Advisor 0.6755 987934 -27485 2023-02-20 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.4326 632706 -267027 2023-05-01 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3937 575849 -5634 2023-01-31 LOW
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.3362 491679 9292 2023-04-30 LOW
Thamm (Michael Olaf) Individual Investor 0.3224 471461 247606 2023-02-21
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.2913 426052 210208 2023-05-01 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2881 421355 -74077 2023-05-01 LOW
Schweizerische Nationalbank Bank and Trust 0.2415 353228 6948 2023-02-22 LOW
Wesleyan Assurance Society Insurance Company 0.2193 320729 0 2023-05-01 LOW
Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.2028 296531 0 2023-05-01 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Carnival plc - GBP Company profile

Σχετικά με την Carnival PLC - GBP

Η Carnival PLC είναι ταξιδιωτική εταιρεία αναψυχής. Η εταιρεία παρέχει διακοπές σε διάφορους προορισμούς κρουαζιέρας σε όλο τον κόσμο. Δραστηριοποιείται στη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία, την Ευρώπη και την Ασία. Οι τομείς της περιλαμβάνουν τον τομέα Βόρειας Αμερικής και Αυστραλίας (NAA), τον τομέα Ευρώπης και Ασίας (EA) και τον τομέα υποστήριξης κρουαζιέρας. Ο τομέας NAA περιλαμβάνει διάφορες μάρκες, όπως η Carnival Cruise Line, η Princess Cruises, η Holland America Line, η P&O Cruises (Αυστραλία) και η Seabourn. Ο τομέας EA περιλαμβάνει τις μάρκες Costa Cruises (Costa), AIDA Cruises (AIDA), P&O Cruises (UK) και Cunard. Ο τομέας υποστήριξης κρουαζιέρας περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο λιμενικών προορισμών και άλλων υπηρεσιών, τα οποία λειτουργούν προς όφελος των εμπορικών σημάτων κρουαζιέρας της. Η εταιρεία κατέχει επίσης την Holland America Princess Alaska Tours, μια εταιρεία ξενάγησης στην Αλάσκα και το καναδικό Γιούκον, η οποία συμπληρώνει τις δραστηριότητες κρουαζιέρας στην Αλάσκα. Αυτή η εταιρεία ξενάγησης και τα κρουαζιερόπλοια, τα οποία ναυλώνει με μακροχρόνιες μισθώσεις, αποτελούν τον τομέα Tour and Other.

Industry: Cruise Lines

Carnival House
100 Harbour Parade
SO15 1ST

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

72.94 Price
+1.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0154%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

XRP/USD

0.47 Price
+0.810% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00367

Gold

1,946.90 Price
+0.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.60

BTC/USD

26,832.85 Price
+0.160% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου