Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Cambium Networks - CMBM CFD

  4.24
  0.47%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Cambium Networks Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 4.22
  Άνοιγμα* 4.23
  Μεταβολή 1 έτους* -79.01%
  Εύρος ημέρας* 4.22 - 4.31
  Εύρος 52 εβδ. 3.53-22.87
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 125.94K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.96M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 133.90M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 27.67M
  Έσοδα 264.50M
  EPS -0.54
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.98
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 4.24 0.03 0.71% 4.21 4.31 4.18
  Feb 29, 2024 4.22 0.10 2.43% 4.12 4.37 4.12
  Feb 28, 2024 4.21 0.03 0.72% 4.18 4.23 4.08
  Feb 27, 2024 4.22 0.14 3.43% 4.08 4.25 4.08
  Feb 26, 2024 4.09 0.14 3.54% 3.95 4.09 3.95
  Feb 23, 2024 4.04 -0.04 -0.98% 4.08 4.14 3.98
  Feb 22, 2024 4.08 0.05 1.24% 4.03 4.12 3.92
  Feb 21, 2024 4.03 -0.16 -3.82% 4.19 4.19 3.88
  Feb 20, 2024 4.18 -0.23 -5.22% 4.41 4.51 4.16
  Feb 16, 2024 4.58 0.04 0.88% 4.54 4.66 4.39
  Feb 15, 2024 4.56 0.30 7.04% 4.26 4.66 4.26
  Feb 14, 2024 4.34 0.11 2.60% 4.23 4.35 4.19
  Feb 13, 2024 4.25 -0.33 -7.21% 4.58 4.58 4.05
  Feb 12, 2024 4.68 0.20 4.46% 4.48 4.70 4.44
  Feb 9, 2024 4.43 0.07 1.61% 4.36 4.50 4.29
  Feb 8, 2024 4.37 0.11 2.58% 4.26 4.42 4.26
  Feb 7, 2024 4.38 0.05 1.15% 4.33 4.40 4.23
  Feb 6, 2024 4.30 0.02 0.47% 4.28 4.36 4.24
  Feb 5, 2024 4.28 0.06 1.42% 4.22 4.32 4.22
  Feb 2, 2024 4.26 0.03 0.71% 4.23 4.30 4.16

  Cambium Networks Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, May 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Cambium Networks Corp Earnings Release
  Q1 2024 Cambium Networks Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, June 5, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  17:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Cambium Networks Corp Annual Shareholders Meeting
  Cambium Networks Corp Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 296.899 335.854 278.459 267.028 241.762
  Έσοδα 296.899 335.854 278.459 267.028 241.762
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 151.759 175.058 139.049 135.799 126.267
  Ακαθάριστο Εισόδημα 145.14 160.796 139.41 131.229 115.495
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 277.019 299.435 254.511 265.727 235.411
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 69.434 70.277 64.035 76.378 61.462
  Έρευνα & Ανάπτυξη 49.865 47.929 43.188 47.692 38.917
  Depreciation / Amortization 5.961 6.171 6.639 6.4 9
  Other Operating Expenses, Total -0.542 -0.235
  Λειτουργικά Έσοδα 19.88 36.419 23.948 1.301 6.351
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.863 -4.513 -5.326 -8.622 -8.113
  Άλλο, Καθαρό -0.491 -0.55
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 18.017 31.906 18.131 -7.321 -2.312
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 20.2 37.421 17.65 -16.939 -1.691
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 20.2 37.421 17.65 -16.939 -1.691
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0.925 -0.662 0.178
  Καθαρά Κέρδη 20.2 37.421 18.575 -17.601 -1.513
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 20.2 37.421 17.65 -16.939 -1.691
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 20.2 37.421 18.575 -17.601 -1.513
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 20.2 37.421 18.575 -17.601 -1.513
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 28.0253 28.6281 26.4031 19.7418 25.6078
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.72078 1.30714 0.66848 -0.85803 -0.06603
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.72078 1.30714 0.74591 -0.85803 -0.06603
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.6
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 59.542 77.401 84.507 81.2 69.296
  Έσοδα 59.542 77.401 84.507 81.2 69.296
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 30.3 37.741 43.138 40.034 35.857
  Ακαθάριστο Εισόδημα 29.242 39.66 41.369 41.166 33.439
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 62.245 71.836 75.057 71.24 66.631
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 17.364 18.337 15.004 17.953 18.664
  Έρευνα & Ανάπτυξη 13.008 14.262 15.44 11.747 10.576
  Depreciation / Amortization 1.573 1.496 1.475 1.506 1.534
  Λειτουργικά Έσοδα -2.703 5.565 9.45 9.96 2.665
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.579 -0.597 -0.574 -0.679 -0.036
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.346 4.814 8.876 9.281 2.629
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.642 4.276 10.011 9.435 2.322
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.642 4.276 10.011 9.435 2.322
  Καθαρά Κέρδη -2.642 4.276 10.011 9.435 2.322
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.642 4.276 10.011 9.435 2.322
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.642 4.276 10.011 9.435 2.322
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.642 4.276 10.011 9.435 2.322
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 27.4327 28.4529 28.2819 27.9796 27.5888
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.09631 0.15028 0.35397 0.33721 0.08416
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.09631 0.15028 0.35397 0.33721 0.08416
  Άλλο, Καθαρό -0.064 -0.154
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 212.989 180.589 165.135 129.317 105.573
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 48.162 59.291 62.472 19.346 4.441
  Μετρητά 48.162 59.291 62.472 19.346 4.441
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 89.438 70.633 59.534 58.628 61.068
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 89.181 68.788 56.738 58.194 59.732
  Συνολικό Απόθεμα 57.068 33.777 33.962 41.67 30.71
  Προπληρωθέντα Εξοδα 11.857 12.17 4.143 5.323 3.465
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6.464 4.718 5.024 4.35 5.889
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 269.462 232.268 205.753 172.479 142.057
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 15.282 16.389 12.618 15.186 7.965
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 42.89 40.656 33.614 32.659 21.862
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -27.608 -24.267 -20.996 -17.473 -13.897
  Υπεραξία, Καθαρό 9.842 9.842 9.842 8.552 8.06
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 17.612 16.644 16.333 18.495 12.437
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 13.737 8.804 1.825 0.929 8.022
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 87.22 82.14 107.611 67.868 66.299
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 31.284 28.241 30.859 25.214 23.71
  Δεδουλευμένα Έξοδα 37.366 40.665 37.238 21.811 22.64
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3.158 2.489 29.201 9.454 8.836
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 15.412 10.745 10.313 11.389 11.113
  Σύνολο Οφειλών 124.089 120.131 142.366 132.55 162.628
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 24.463 26.965 24.957 54.158 94.183
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 24.463 26.965 24.957 54.158 94.183
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 12.406 11.026 9.789 10.187 2.146
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 145.373 112.137 63.387 39.929 -20.571
  Κοινή Μετοχή 0.003 0.003 0.003 0.003 0.772
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 138.997 124.117 109.837 104.773 24.651
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 12.822 -7.378 -44.799 -63.374 -45.773
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.527 -0.699 -0.564 -0.379 -0.221
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 269.462 232.268 205.753 172.479 142.057
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 27.3133 26.7352 26.0346 25.673 25.6078
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.009 0.337
  Treasury Stock - Common -4.922 -3.906 -1.09 -1.094
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 187.172 218.305 223.707 212.989 194.055
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 27.529 31.978 38.696 48.162 44.859
  Μετρητά 27.529 31.978 38.696 48.162 44.859
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 61.426 86.917 98.329 89.438 84.651
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 60.444 86.819 98.207 89.181 84.352
  Συνολικό Απόθεμα 79.764 82.348 68.333 57.068 50.641
  Προπληρωθέντα Εξοδα 8.81 8.042 10.792 11.857 8.088
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 9.643 9.02 7.557 6.464 5.816
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 245.864 280.288 283.064 269.462 247.447
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 15.622 16.198 16.23 15.282 15.602
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 46.412 45.964 44.926 42.89 42.381
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -30.79 -29.766 -28.696 -27.608 -26.779
  Υπεραξία, Καθαρό 9.842 9.842 9.842 9.842 9.842
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 19.854 18.908 18.108 17.612 17.32
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 13.374 17.035 15.177 13.737 10.628
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 78.824 89.079 93.773 87.22 80.188
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 24.849 30.067 29.537 31.284 28.167
  Δεδουλευμένα Έξοδα 27.605 34.156 40.712 37.366 35.788
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3.173 3.166 3.16 3.158 3.155
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 23.197 21.69 20.364 15.412 13.078
  Σύνολο Οφειλών 115.641 126.237 130.528 124.089 117.626
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 22.588 23.212 23.837 24.463 25.09
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 22.588 23.212 23.837 24.463 25.09
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 14.229 13.946 12.918 12.406 12.348
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 130.223 154.051 152.536 145.373 129.821
  Κοινή Μετοχή 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 149.165 146.528 142.009 138.997 133.158
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -11.744 14.456 17.098 12.822 2.811
  Treasury Stock - Common -5.6 -5.509 -5.133 -4.922 -4.723
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.601 -1.427 -1.441 -1.527 -1.428
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 245.864 280.288 283.064 269.462 247.447
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 27.0577 27.603 27.3973 27.3133 26.5352
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 20.2 37.421 18.575 -17.601 -1.513
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -3.054 29.96 56.901 3.553 -10.395
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.913 3.356 3.685 3.583 2.836
  Amortization 3.683 3.621 3.583 2.784 6.182
  Deferred Taxes -5.189 -6.065 -1.072 7.402 -1.863
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 14.602 8.651 6.418 19.148 1.528
  Cash Taxes Paid 1.349 0.779 2.232 1.702 1.074
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.807 2.062 3.998 6.455 7.614
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -40.263 -17.024 25.712 -11.763 -17.565
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -9.245 -10.166 -5.4 -8.612 -7.5
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -9.245 -10.166 -5.4 -8.612 -7.5
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1.245 -22.953 -8.368 20.022 15.066
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.986 -4.036 0.004 -5.754 -0.396
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 4.2 6.563 1.628 65.988 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.969 -25.48 -10 -40.212 15.462
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.075 -0.022 -0.007 -0.058 -0.107
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -11.129 -3.181 43.126 14.905 -2.936
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 4.276 20.2 10.189 0.754 -1.568
  Cash From Operating Activities -5.959 -3.054 -7.08 -9.239 -19.225
  Cash From Operating Activities 1.058 3.913 2.874 1.853 0.87
  Amortization 1.037 3.683 2.75 1.841 0.92
  Deferred Taxes -1.519 -5.189 -1.987 -1.293 -1.373
  Non-Cash Items 4.055 14.602 9.639 5.216 2.63
  Cash Taxes Paid 0.204 1.349 0.908 0.422 0.116
  Cash Interest Paid 0.412 0.807 0.497 0.284 0.095
  Changes in Working Capital -14.866 -40.263 -30.545 -17.61 -20.704
  Cash From Investing Activities -3.106 -9.245 -6.683 -4.269 -1.782
  Capital Expenditures -3.106 -9.245 -6.683 -4.269 -1.782
  Cash From Financing Activities -0.417 1.245 -0.583 0.191 0.104
  Financing Cash Flow Items -0.148 -0.986 -0.76 -0.529 -0.042
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.387 4.2 1.489 1.376 0.146
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.656 -1.969 -1.312 -0.656 0
  Foreign Exchange Effects 0.016 -0.075 -0.086 -0.045 0.009
  Net Change in Cash -9.466 -11.129 -14.432 -13.362 -20.894
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Vector Capital Management, L.P. Private Equity 51.8943 14325696 0 2023-06-30 LOW
  Rice Hall James & Associates, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.3121 914310 35937 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.9311 809151 76268 2023-06-30 LOW
  Bhatnagar (Atul) Individual Investor 2.5039 691208 975 2023-04-14 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4178 667436 -1075 2023-06-30 LOW
  Needham Investment Management L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3416 646400 65000 2023-06-30 LOW
  Royce Investment Partners Investment Advisor/Hedge Fund 1.5619 431181 -17500 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5584 430209 20593 2023-06-30 LOW
  Essex Investment Management Company, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.3355 368683 -19330 2023-06-30 LOW
  Skylands Capital, LLC Hedge Fund 0.8888 245350 137000 2023-09-30 LOW
  Kornitzer Capital Management Inc. Investment Advisor 0.8813 243290 -69370 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.875 241550 11719 2023-06-30 LOW
  AIGH Capital Management, LLC. Private Equity 0.8072 222827 -177806 2023-06-30 MED
  Kennedy Capital Management, Inc. Investment Advisor 0.7861 216995 -389 2023-06-30 MED
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7526 207770 15787 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.6843 188900 2600 2023-06-30 HIGH
  Connors Investor Services, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6706 185132 34148 2023-06-30
  Millennium Management LLC Hedge Fund 0.6518 179922 -160460 2023-06-30 HIGH
  Penserra Capital Management LLC Investment Advisor 0.6496 179329 23018 2023-06-30 MED
  Jacobs Levy Equity Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6381 176149 1854 2023-06-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Cambium Networks Company profile

  Σχετικά με την Cambium Networks

  Η Cambium Networks Corporation είναι πάροχος ασύρματης υποδομής για ευρυζωνικές συνδέσεις σε επιχειρήσεις και κατοικίες και για ασύρματη πιστότητα (Wi-Fi). Προσφέρει λύσεις υποδομής σταθερής ασύρματης ευρυζωνικής και Wi-Fi δικτύωσης για εμπορικούς και κυβερνητικούς φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, καθώς και για παρόχους ευρυζωνικών υπηρεσιών και άλλους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών οργανισμών, παρόχων ευρυζωνικών υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών δικτύων. Το ασύρματο δίκτυό της περιλαμβάνει έξυπνα ραδιόφωνα, έξυπνες κεραίες, ραδιοσυχνότητες, αλγόριθμους, ασύρματους μεταγωγείς και το λογισμικό διαχείρισης δικτύου της που βασίζεται σε τοπικό επίπεδο ή σε νέφος. Παρέχει λύσεις, όπως backhaul κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), εταιρική δικτύωση, υβριδικά δίκτυα, ασύρματο δίκτυο εξωτερικού χώρου για ιδιωτικά δίκτυα και backhaul μικρών κυψελών. Το χαρτοφυλάκιο Wi-Fi της περιλαμβάνει τις λύσεις cnPilot cloud-managed Wi-Fi, τις λύσεις cnMatrix cloud-managed wireless-aware switching, τις λύσεις Xirrus Wi-Fi και τη διαχείριση Xirrus XMS.

  Industry: Communications & Networking (NEC)

  c/o Cambium Networks, Inc.
  3800 Golf Road, Suite 360
  ROLLING MEADOWS
  ILLINOIS 60008
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου