Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές BYD Company Limited - 1211 CFD

  212.95
  0.37%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 01:30

  Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.025961 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.93)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.025961%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004043 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.77)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004043%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα HKD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Hong Kong
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  BYD Co Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 213.75
  Άνοιγμα* 214.15
  Μεταβολή 1 έτους* 7.26%
  Εύρος ημέρας* 208.55 - 214.15
  Εύρος 52 εβδ. 165.10-280.60
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.70M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 128.35M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 719.15B
  Αναλογία P/E 22.25
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.91B
  Έσοδα 632.22B
  EPS 10.79
  Μέρισμα (Απόδοση %) 0.52508
  Beta 0.84
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 26, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 7, 2023 209.35 -4.60 -2.15% 213.95 214.55 208.55
  Dec 6, 2023 213.75 5.40 2.59% 208.35 214.95 207.95
  Dec 5, 2023 207.55 -0.40 -0.19% 207.95 212.55 205.95
  Dec 4, 2023 206.35 -2.60 -1.24% 208.95 210.55 204.95
  Dec 1, 2023 206.35 -3.60 -1.71% 209.95 210.75 201.95
  Nov 30, 2023 209.35 -2.40 -1.13% 211.75 211.95 205.15
  Nov 29, 2023 210.95 -8.00 -3.65% 218.95 219.75 207.95
  Nov 28, 2023 218.55 -1.60 -0.73% 220.15 221.55 217.55
  Nov 27, 2023 222.15 -4.20 -1.86% 226.35 226.55 215.15
  Nov 24, 2023 228.35 -11.20 -4.68% 239.55 240.35 226.55
  Nov 23, 2023 241.95 1.80 0.75% 240.15 243.35 238.55
  Nov 22, 2023 239.95 -2.20 -0.91% 242.15 242.35 238.15
  Nov 21, 2023 241.95 -4.00 -1.63% 245.95 247.35 241.95
  Nov 20, 2023 243.75 0.60 0.25% 243.15 245.15 241.55
  Nov 17, 2023 244.15 -4.00 -1.61% 248.15 248.55 243.35
  Nov 16, 2023 250.35 0.20 0.08% 250.15 253.35 247.55
  Nov 15, 2023 249.75 1.60 0.64% 248.15 250.35 247.15
  Nov 14, 2023 243.15 0.00 0.00% 243.15 245.15 242.55
  Nov 13, 2023 242.75 1.00 0.41% 241.75 242.95 236.75
  Nov 10, 2023 241.35 -0.60 -0.25% 241.95 243.35 240.95

  BYD Company Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 424061 211300 153469 121778 121791
  Έσοδα 424061 211300 153469 121778 121791
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 356870 187667 126226 103702 103724
  Ακαθάριστο Εισόδημα 67190.1 23632.6 27243.6 18076 18066.8
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 402519 204729 143285 115437 114062
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 26744.7 9530.5 7677.11 7733.13 7306.53
  Έρευνα & Ανάπτυξη 17820.6 7990.97 7464.86 5629.37 4989.36
  Depreciation / Amortization 3331.81 2760.12 2914.8 1321.82 1666.29
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -1033.95 -571.269 293.641 5.865 -126.591
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 68.201 -21.932 227.571 -94.056 -41.505
  Other Operating Expenses, Total -1283.06 -2626.77 -1518.55 -2861.46 -3456.44
  Λειτουργικά Έσοδα 21541.8 6570.94 10184.1 6341.31 7729.12
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1833.07 -2786.77 -3910.18 -3343.48
  Άλλο, Καθαρό 403.197 -219.869 -514.791
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 21079.7 4518 6882.59 2431.13 4385.64
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 17713.1 3967.27 6013.96 2118.86 3556.19
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1090.66 -922.078 -1779.7 -504.407 -775.999
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 16622.4 3045.19 4234.27 1614.45 2780.19
  Καθαρά Κέρδη 16622.4 3045.19 4234.27 1614.45 2780.19
  Total Adjustments to Net Income -19.274 -216.634 -257.865 -238.465
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 16622.4 3025.91 4017.63 1356.58 2541.73
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 16622.4 3025.91 4017.63 1356.58 2541.73
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 16622.4 3025.91 4017.63 1356.58 2541.73
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2907.93 2854.23 2728.14 2728.14 2728.14
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.71625 1.06015 1.47266 0.49726 0.93167
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.10059 0.1514 0.05864 0.20382
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 5.986 1.08811 1.66587 0.49908 0.92484
  Gain (Loss) on Sale of Assets -865.287
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 139951 120174 156373 117081 83782.1
  Έσοδα 139951 120174 156373 117081 83782.1
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 116149 100951 129474 96963.3 72998.3
  Ακαθάριστο Εισόδημα 23801.9 19222.4 26899.1 20117.3 10783.8
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 131518 114875 146916 109617 80221.2
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10023.6 8243.58 9743.47 7692.77 4904.48
  Έρευνα & Ανάπτυξη 7596.74 6237.91 7784.44 5445.76 3063.59
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -1460.38 -320.243 7.91 -447.322 -519.841
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -33.752 -42.022 -10.73 -2.481 20.036
  Other Operating Expenses, Total -757.059 -195.428 -82.455 -34.666 -245.403
  Λειτουργικά Έσοδα 8432.68 5298.6 9456.45 7463.25 3560.9
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά
  Άλλο, Καθαρό -249.998 -81.365 -495.836 14.381 26.126
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 8182.68 5217.24 8960.62 7477.63 3587.03
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7069.72 4370 7724.74 6055.22 3021.63
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -245.642 -239.932 -413.763 -339.036 -234.755
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 6824.08 4130.06 7310.98 5716.19 2786.87
  Καθαρά Κέρδη 6824.08 4130.06 7310.98 5716.19 2786.87
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 6824.08 4130.06 7310.98 5716.19 2786.87
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6824.08 4130.06 7310.98 5716.19 2786.87
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6824.08 4130.06 7310.98 5716.19 2786.87
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2905.63 2905.63 2902.21 2930.66 2887.69
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.34857 1.4214 2.51911 1.95048 0.96509
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.33853 1.40929 2.51592 1.94979 0.97093
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 240804 166110 111605 106967 115359
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 71931 49819.9 13738.5 11674.3 11151.1
  Μετρητά & Ισοδύναμα 121.635 49819.9 13738.5 11674.3 11151.1
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 20626.9
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 79496.5 76888.8 62138.5 64981.9 71518.2
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 52381.5 52829.6 44654 47121.2 50540.5
  Συνολικό Απόθεμα 79107.2 43354.8 31396.4 25571.6 26330.3
  Προπληρωθέντα Εξοδα 8223.57 -6834.1 724.35 362.761 507.741
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2045.25 2880.8 3607.41 4376.05 5852.17
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 493861 295780 201017 195642 194571
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 198074 86778.4 65729.7 62537 49484.6
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 261201 138093 111912 102764 83402.5
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -63127.5 -51315 -46182 -40226.8 -33917.9
  Υπεραξία, Καθαρό 65.914 65.914 65.914 65.914 65.914
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 24906.5 10049.9 10107.8 11887.6 10272.1
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 22136.1 11140.3 7264.78 6125.99 5355.42
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1474.01 1168.47 1804.91 1240.34 2134.41
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6400.67 20466.9 4439.09 6818.09 11899.2
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 333345 171304 106431 108029 116569
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 140437 79043.9 49791.6 35340.7 45222.3
  Δεδουλευμένα Έξοδα 16720.3 5848.87 4835.25 3782.78 3855.65
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 129205 10204.4 16400.7 45333.4 43285.8
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 6464.83 12983.4 11412.5 8947.45 7482.63
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 40517.5 63223.4 23990.7 14624.6 16722.6
  Σύνολο Οφειλών 382831 200710 144143 138879 139373
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 10210.9 12205.2 24469.2 22465.2 13924.4
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 7593.6 10790 23626 21916.5 13924.4
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2018.53 609.566 393.15 102.864 66.308
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 10360.5 9174.54 7579.64 5839.13 5495.69
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 26896.8 7417.18 5270.32 2443.2 3317.44
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 111029 95069.7 56874.3 56762.3 55198.3
  Κοινή Μετοχή 2911.14 2911.14 2728.14 2728.14 2728.14
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 61705.9 56066.8 20018.1 20018.1 20018.1
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 47793.9 36338.3 33718.3 29801 28979.9
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -373.564 -295.705 856.629 4211.02 3698.69
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 493861 295780 201017 195642 194571
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2905.63 2911.14 2728.14 2728.14 2728.14
  Unrealized Gain (Loss) 801.896 49.125 -446.911 4.019 -226.531
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 2617.27 1415.29 843.286 548.68
  Μετρητά 51182.5
  Treasury Stock - Common -1809.92
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 275133 266007 256762 240804 216324
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 66371.6 92677.8 66714.5 71931 47374.1
  Μετρητά & Ισοδύναμα 55759.8 384.967 56283.4 121.635 44932.1
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 91741.4 80563.4 78024.8 79496.5 61321.9
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 57338.6 54140.5 50413.2 52381.5 48778.6
  Συνολικό Απόθεμα 92711.6 86900.5 88278.6 79107.2 73434.5
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3217.36 4279.61 5961.38 8223.57 6064.29
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 21091.1 1585.83 17782.3 2045.25 28129.2
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 623284 591133 547103 493861 426231
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 253111 255229 207278 198074 142823
  Υπεραξία, Καθαρό 65.914 65.914 65.914 65.914 65.914
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 32236.5 32207.1 29386.9 24906.5 25044.1
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 24896.6 24184.7 22892.6 22136.1 18603.4
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 7221.04 5351.07 1424.6 1474.01 1106.19
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 30619.5 8088.38 29293.8 6400.67 22264.2
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 419277 403690 373839 333345 287645
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 181590 165490 152445 140437 119213
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 14173.2 167864 19410.9 129205 12151.3
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5864.46 7225.48 7760.89 6464.83 6723.52
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 203973 44866.9 181609 40517.5 140744
  Σύνολο Οφειλών 493428 471468 431526 382831 323717
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 12499.9 10613.3 11272.6 10210.9 9815.23
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 9260.84 7760.84 8611 7593.6 7755.97
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 3239.03 2852.48 2661.65 2617.27 2059.26
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2733.92 2612.82 2109.62 2018.53 1078.52
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 11211.1 10735.6 10508.2 10360.5 10050.5
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 47706.2 43816.5 33796.5 26896.8 15128
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 129856 119666 115577 111029 102514
  Κοινή Μετοχή 2911.14 2911.14 2911.14 2911.14 2911.14
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 61882.8 62265.7 62049 61705.9 61265.3
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 65843.7 55428.4 51926.2 47793.9 40485.8
  Unrealized Gain (Loss) 1214.38 801.896
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 485.047 -344.182 500.137 -373.564 -338.599
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 623284 591133 547103 493861 426231
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2905.63 2905.63 2905.63 2905.63 2905.63
  Μετρητά 79228.4 51182.5
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10611.8 13064.4 10431.2 20626.9 2442.01
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 280846 216579
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -77206.2 -63127.5
  Δεδουλευμένα Έξοδα 13675.4 18243.7 12613.3 16720.3 8813.12
  Treasury Stock - Common -1266.94 -1809.92 -1809.92 -1809.92 -1809.92
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 140838 42272.6 17234.1 -5525.12 -9446.14
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες
  Amortization
  Μη Χρηματικά Στοιχεία
  Cash Taxes Paid -10909 -254.495 -449.32 -445.183 -806.372
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -2009.92 -3467.56 -3681.72 -3533.02
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -40620 44537 21151 -1398.21 -5106.75
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -120596 -45404 -14444.2 -20881.4 -14230.8
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -97456.9 -13134.8 -6203.82 -10325.3 -11220.1
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -23139.1 -32269.2 -8240.42 -10556.1 -3010.66
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -19488.7 16062.5 -28907.4 6610.35 3916.51
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1522.35 -1508.64 -4099.94 -2537.29 -5198.33
  Total Cash Dividends Paid -1553.39 -423.449 -163.689 -556.541 -384.668
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 36371.8
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -16412.9 -18377.2 -24643.8 9704.18 9499.51
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 609.62 -43.845 23.199 53.334 6.443
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1362.6 36081.4 2064.2 523.24 2215.1
  Cash Receipts 413209
  Cash Payments -220842
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line
  Cash From Operating Activities 14465.7 140838 91036.7 43185.2 13329.2
  Cash From Operating Activities
  Amortization
  Non-Cash Items
  Cash Taxes Paid -4001.07 -10909 -4156.57 -1248.51 0
  Cash Interest Paid
  Changes in Working Capital -16394.3 -40620 -34737.7 -21944.3 13329.2
  Cash From Investing Activities -22697.4 -120596 -83657.4 -42807.6 -12596.3
  Capital Expenditures -32357.7 -97456.9 -64278.2 -36128.3 -13454.4
  Other Investing Cash Flow Items, Total 9660.37 -23139.1 -19379.2 -6679.25 858.071
  Cash From Financing Activities 12050.1 -19488.7 -15998 -9002.33 -7253.36
  Financing Cash Flow Items -274.985 -1522.35 -4283.37 -4281.52 672.458
  Total Cash Dividends Paid -241.502 -1553.39 -1494.46 -736.927 -375.777
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 12566.6 -16412.9 -10220.2 -3983.88 -7550.04
  Foreign Exchange Effects -109.036 609.62 425.001 141.75 25.678
  Net Change in Cash 3709.38 1362.6 -8193.68 -8482.97 -7890.64
  Issuance (Retirement) of Stock, Net
  Cash Receipts 93703.6 413209 278810 152837
  Cash Payments -58842.6 -220842 -148879 -86459.5
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Berkshire Hathaway Energy Company Corporation 8.9802 98603142 -9737500 2023-06-19 LOW
  Morgan Stanley Holding Company 5.1323 56353200 56353200 2023-10-18 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.3091 36333798 -655514 2023-10-19 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8659 31467389 148000 2023-09-30 LOW
  Morgan Stanley Investment Management (Singapore) Investment Advisor/Hedge Fund 1.9077 20946000 19030000 2023-10-18 MED
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.2741 13989477 0 2023-09-30 LOW
  State Street Global Advisors Asia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0659 11703042 968581 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.037 11385945 -1865622 2022-12-31 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.0189 11187600 -107000 2023-09-30 LOW
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 1.0167 11163282 -14318 2023-10-19 LOW
  Hang Seng Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.6992 7677093 963365 2023-09-30 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.6927 7605666 -9086 2023-09-30 LOW
  Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.5 5489604 -89600 2023-09-30 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.4654 5110500 53000 2023-09-30 LOW
  Yinhua Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.4439 4873500 -9245000 2023-06-30 MED
  Robeco Institutional Asset Management B.V. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4423 4856256 10000 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.433 4754141 1687141 2022-11-18 LOW
  Vontobel Asset Management AG Investment Advisor/Hedge Fund 0.4002 4394000 -42500 2023-09-30 MED
  AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3732 4098023 1300300 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3586 3937000 56000 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  BYD Company profile

  Σχετικά με την BYD Company Limited

  Η BYD COMPANY LIMITED είναι μια εταιρεία με έδρα την Κίνα που δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή και πώληση εξοπλισμού μεταφορών. Η Εταιρεία ασχολείται επίσης με την κατασκευή και τις πωλήσεις ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και εξαρτημάτων και ηλεκτρονικών συσκευών καθημερινής χρήσης. Τα προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και φωτοβολταϊκά προϊόντα, εξαρτήματα και συναρμολόγηση κινητών τηλεφώνων, καθώς και αυτοκίνητα και συναφή προϊόντα. Η Εταιρεία διεξάγει τις δραστηριότητές της κυρίως στην Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

  Industry: Automobiles & Multi Utility Vehicles

  坪山区比亚迪路3009号
  SHENZHEN
  GUANGDONG 518118
  CN

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου