Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Buzzi Unicem Senza Vincoli SPA - BZU CFD

21.58
2.38%
0.09
Χαμηλό: 20.67
Υψηλό: 21.54
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Monday at 16:30

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.09
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.017913 %
Charges from borrowed part ($-0.72)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.017913%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.004309 %
Charges from borrowed part ($-0.17)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.004309%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Italy
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Buzzi Unicem SpA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 21.04
Άνοιγμα* 20.97
Μεταβολή 1 έτους* 16.11%
Εύρος ημέρας* 20.67 - 21.54
Εύρος 52 εβδ. 14.08-22.18
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 929.31K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 9.08M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.04B
Αναλογία P/E 9.52
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 225.71M
Έσοδα 3.72B
EPS 2.20
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.90749
Beta 0.89
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 29, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 17, 2023 21.04 -0.06 -0.28% 21.10 21.38 20.77
Mar 16, 2023 21.08 0.04 0.19% 21.04 21.24 20.82
Mar 15, 2023 20.84 -0.60 -2.80% 21.44 21.53 20.76
Mar 14, 2023 21.47 0.54 2.58% 20.93 21.49 20.87
Mar 13, 2023 21.01 -0.45 -2.10% 21.46 21.46 20.79
Mar 10, 2023 21.57 0.81 3.90% 20.76 21.65 20.69
Mar 9, 2023 20.95 -1.01 -4.60% 21.96 22.09 20.45
Mar 8, 2023 22.00 0.18 0.82% 21.82 22.03 21.81
Mar 7, 2023 21.98 -0.02 -0.09% 22.00 22.04 21.84
Mar 6, 2023 22.00 -0.03 -0.14% 22.03 22.07 21.91
Mar 3, 2023 22.05 0.04 0.18% 22.01 22.08 21.93
Mar 2, 2023 21.99 0.19 0.87% 21.80 22.13 21.74
Mar 1, 2023 21.77 -0.04 -0.18% 21.81 21.97 21.62
Feb 28, 2023 21.71 -0.09 -0.41% 21.80 22.00 21.63
Feb 27, 2023 22.00 0.20 0.92% 21.80 22.05 21.78
Feb 24, 2023 21.77 -0.07 -0.32% 21.84 22.05 21.69
Feb 23, 2023 21.88 0.15 0.69% 21.73 22.09 21.54
Feb 22, 2023 21.67 0.03 0.14% 21.64 21.69 21.37
Feb 21, 2023 21.74 0.04 0.18% 21.70 21.76 21.46
Feb 20, 2023 21.63 0.00 0.00% 21.63 21.84 21.61

Buzzi Unicem Senza Vincoli SPA Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 2669.32 2806.21 2873.45 3221.44 3222.41 3445.55
Έσοδα 2669.32 2806.21 2873.45 3221.44 3222.41 3445.55
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1007.89 1058.44 1087.93 1190.42 1171.8 1354.49
Ακαθάριστο Εισόδημα 1661.43 1747.78 1785.52 2031.02 2050.61 2091.06
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2321.33 2520.18 2521.63 2753.21 2698.52 2899.96
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1142.74 1192.89 1243.88 1319.24 1275.45 1328.48
Depreciation / Amortization 197.084 212.547 228.807 256.06 253.241 243.993
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -5.516 7.711 -21.484 4.355 3.665 -4.256
Other Operating Expenses, Total -20.868 48.595 -17.503 -16.876 -5.629 -22.747
Λειτουργικά Έσοδα 347.989 286.034 351.824 468.238 523.89 545.596
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -50.319 50.173 129.975 40.027 201.379 104.299
Άλλο, Καθαρό -16.79 12.478 -16.525 -26.309 -25.01 -14.643
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 280.88 348.685 465.274 481.956 700.259 635.252
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 148.694 394.573 382.76 385.91 560.472 542.3
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2.828 -2.951 -0.627 -0.239 -0.226 -0.397
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 145.866 391.622 382.133 385.671 560.246 541.903
Καθαρά Κέρδη 145.866 391.622 382.133 385.671 560.246 541.903
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 145.866 391.622 382.133 385.671 560.246 541.903
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 145.866 391.622 382.133 385.671 560.246 541.903
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 145.866 389.545 382.132 385.671 560.246 541.903
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 205.532 219.569 204.757 204.835 205.698 192.132
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.7097 1.77414 1.86627 1.88284 2.72363 2.82047
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1 0.12 0.125 0.15 0.25 0.4
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.69549 1.81146 1.77996 1.90281 2.74052 2.80156
Ρύθμιση Αραίωσης -2.077 -0.001
Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 1608.72 1836.83
Έσοδα 1608.72 1836.83
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 617.863 736.623
Ακαθάριστο Εισόδημα 990.856 1100.21
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1379.01 1520.95
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 648.899 679.58
Depreciation / Amortization 121.322 122.671
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6.036 -10.292
Other Operating Expenses, Total -15.115 -7.632
Λειτουργικά Έσοδα 229.714 315.882
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 46.797 82.29
Άλλο, Καθαρό -14.372 -25.059
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 262.139 373.113
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 209.711 332.589
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.088 -0.309
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 209.623 332.28
Καθαρά Κέρδη 209.623 332.28
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 209.623 332.28
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 209.623 332.28
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 209.623 332.28
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 192.132 192.132
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.09104 1.72944
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.4
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.11617 1.68169
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1522.15 1739.58 1389.84 1811.68 2159.06 2233.95
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 606.846 815.33 445.924 838.904 1219.75 1205.04
Cash 101.934 309.839 111.964 264.401 355.396 511.607
Μετρητά & Ισοδύναμα 501.399 500.791 328.535 573.002 862.883 692.004
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.513 4.7 5.425 1.501 1.473 1.427
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 505.818 510.372 474.973 470.323 458.196 516.16
Accounts Receivable - Trade, Net 391.937 410.58 399.396 414.468 399.222 455.735
Total Inventory 397.378 403.549 457.592 489.299 469.36 500.01
Prepaid Expenses 12.103 10.33 11.353 13.158 11.757 12.741
Total Assets 5808.88 5783.19 5674.15 6402.56 6386.76 6921.78
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3208.03 3000.31 3059.28 3249.24 2997.13 3155.29
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 8147.3 8170.58 8264.53 8710.17 8435.53 8868.82
Accumulated Depreciation, Total -4939.27 -5170.27 -5205.25 -5460.92 -5438.4 -5713.53
Goodwill, Net 561.234 548.327 575.537 619.002 603.603 608.789
Intangibles, Net 46.906 44.039 38.609 70.814 60.718 59.419
Long Term Investments 390.67 376.362 544.981 550.92 439.374 492.323
Note Receivable - Long Term 36.429 23.499 25.063 21.932 31.019 270.305
Other Long Term Assets, Total 43.468 51.072 40.839 78.968 95.851 101.709
Total Current Liabilities 463.837 822.533 770.861 494.615 672.405 673.469
Accounts Payable 237.875 247.486 234.985 235.365 229.247 294.043
Accrued Expenses 86.785 89.831 70.85 73.259 70.86 74.003
Notes Payable/Short Term Debt 0.691 1.132 1.577 1.471 1.07 0.942
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 56.379 369.906 328.033 48.941 74.401 159.085
Other Current Liabilities, Total 82.107 114.178 135.416 135.579 296.827 145.396
Total Liabilities 3034.51 2937.56 2536.66 2717.45 2789.25 2552.36
Total Long Term Debt 1381.41 1119.99 922.394 1310.29 1230.86 1043.77
Long Term Debt 1380.51 1118.02 920.674 1235.63 1166.31 987.951
Capital Lease Obligations 0.9 1.963 1.72 74.665 64.554 55.815
Deferred Income Tax 507.761 331.128 335.928 366.442 334.016 371.131
Minority Interest 32.497 6.49 6.12 5.703 5.499 5.778
Other Liabilities, Total 649.005 657.421 501.359 540.393 546.469 458.213
Total Equity 2774.38 2845.64 3137.49 3685.12 3597.51 4369.43
Common Stock 123.637 123.637 123.637 123.637 123.637 123.637
Additional Paid-In Capital 458.696 458.696 458.696 458.696 458.696 458.696
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2303.36 2689.79 3042.98 3349.35 3702.81 4220.67
Treasury Stock - Common -4.768 -0.813 -119.465 -0.373 -7.699 -7.699
Unrealized Gain (Loss) 88.286 88.286 88.286 88.286 88.286 88.286
Other Equity, Total -194.835 -513.964 -456.652 -334.483 -768.221 -514.16
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5808.88 5783.19 5674.15 6402.56 6386.76 6921.78
Total Common Shares Outstanding 205.532 205.982 198.982 206.032 205.521 192.132
Jun 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1950.51 2233.95
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 949.725 1205.04
Cash 437.965 511.607
Μετρητά & Ισοδύναμα 485.37 692.004
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 26.39 1.427
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 550.889 516.16
Accounts Receivable - Trade, Net 502.689 455.735
Total Inventory 436.141 500.01
Prepaid Expenses 13.752 12.741
Total Assets 6460.92 6921.78
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3062.02 3155.29
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 8580.33 8868.82
Accumulated Depreciation, Total -5518.31 -5713.53
Goodwill, Net 606.711 608.789
Intangibles, Net 60.083 59.419
Long Term Investments 471.344 492.323
Note Receivable - Long Term 235.409 270.305
Other Long Term Assets, Total 74.848 101.709
Total Current Liabilities 543.441 673.469
Accounts Payable 253.233 294.043
Accrued Expenses 69.262 74.003
Notes Payable/Short Term Debt 0.84 0.942
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 110.268 159.085
Other Current Liabilities, Total 109.838 145.396
Total Liabilities 2559 2552.36
Total Long Term Debt 1149.2 1043.77
Long Term Debt 1084.16 987.951
Capital Lease Obligations 65.034 55.815
Deferred Income Tax 351.149 371.131
Minority Interest 5.461 5.778
Other Liabilities, Total 509.751 458.213
Total Equity 3901.92 4369.43
Common Stock 123.637 123.637
Additional Paid-In Capital 458.696 458.696
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 3888.05 4220.67
Treasury Stock - Common -7.699 -7.699
Unrealized Gain (Loss) 88.286 88.286
Other Equity, Total -649.047 -514.16
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 6460.92 6921.78
Total Common Shares Outstanding 192.132 192.132
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 280.88 348.667 465.274 481.956 700.259 635.252
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 303.662 370.846 331.618 575.422 588.786 591.657
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 202.611 222.141 225.385 259.866 256.911 249.048
Μη Χρηματικά Στοιχεία 30.84 -21.387 -169.816 -9.826 -193.584 -146.259
Cash Taxes Paid 101.793 91.855 76.37 84.275 125.868 134.374
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 61.531 43.928 45.384 31.698 29.196 26.345
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -210.669 -178.575 -189.225 -156.574 -174.8 -146.384
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -132.984 -108.082 -281.265 -219.701 -8.639 -334.036
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -235.971 -183.674 -215.271 -257.084 -228.139 -214.447
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 102.987 75.592 -65.994 37.383 219.5 -119.589
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -73.031 -15.351 -427.981 34.389 -133.63 -331.571
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.075 -3.774 -23.35 -1.952 -29.412 -0.06
Total Cash Dividends Paid -15.415 -20.553 -28.135 -26.559 -31.802 -191.88
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -56.541 8.976 -257.844 62.9 -65.09 -139.631
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 2.232 -40.116 7.497 6.794 -65.641 59.282
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 99.879 207.297 -370.131 396.904 380.876 -14.668
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -118.652 0 -7.326 0
Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line 262.139 635.252
Cash From Operating Activities 219.139 591.657
Cash From Operating Activities 122.752 249.048
Non-Cash Items -70.433 -146.259
Cash Taxes Paid 77.362 134.374
Cash Interest Paid 16.646 26.345
Changes in Working Capital -95.319 -146.384
Cash From Investing Activities -281.255 -334.036
Capital Expenditures -99.856 -214.447
Other Investing Cash Flow Items, Total -181.399 -119.589
Cash From Financing Activities -255.748 -331.571
Financing Cash Flow Items -0.106 -0.06
Total Cash Dividends Paid -190.549 -191.88
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -65.093 -139.631
Foreign Exchange Effects 22.919 59.282
Net Change in Cash -294.945 -14.668
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Fimedi, S.p.A. Corporation 51.494 99190912 0 2022-11-16 LOW
Buzzi Unicem SpA Corporation 3.136 6040756 0 2022-11-16 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4942 2878214 12924 2023-01-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2583 2423844 2636 2023-02-28 LOW
Anima SGR S.p.A. Investment Advisor 0.9777 1883400 -576339 2022-09-30 LOW
Brandes Investment Partners, L.P. Investment Advisor 0.6845 1318569 0 2023-02-28 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.6236 1201124 11670 2023-02-28 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.6162 1186985 0 2022-11-30 LOW
Tweedy, Browne Company LLC Investment Advisor 0.5826 1122266 72790 2022-09-30 LOW
BWM AG Investment Advisor 0.5798 1116884 0 2022-12-31 LOW
Third Avenue Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.5514 1062153 0 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5439 1047662 37620 2023-01-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.3877 746875 -112573 2022-12-31 LOW
Evli Fund Management Company Ltd. Investment Advisor 0.3507 675456 72839 2022-12-31 LOW
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3428 660303 -8718 2022-12-31 LOW
Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. Investment Advisor 0.3173 611152 232733 2023-01-31 MED
Florida State Board of Administration Pension Fund 0.2502 481927 481927 2022-09-30 LOW
Degroof Petercam Asset Management Investment Advisor 0.2397 461750 0 2022-09-30 LOW
Argenta Asset Management SA Investment Advisor 0.1967 378864 11280 2023-01-31 MED
Eurizon Capital SGR S.p.A. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1815 349531 39500 2023-01-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
500000+

Έμποροι

92000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Buzzi Unicem Company profile

Σχετικά με την Buzzi Unicem Senza Vincoli SPA

Η Buzzi Unicem SpA, παλαιότερα γνωστή ως Buzzi Unicem SpA - Senza Vincoli di Rappresentazione Grafica, είναι εταιρεία με έδρα την Ιταλία που ασχολείται με την κατασκευή δομικών υλικών. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή, διανομή και πώληση τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος και φυσικών αδρανών υλικών. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας εντοπίζονται κυρίως στην Ιταλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία, την Ουκρανία, τη Ρωσία και το Μεξικό. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011, η Εταιρεία είχε συνολική παραγωγική δυναμικότητα περίπου 44 εκατομμυρίων τόνων τσιμέντου ετησίως και λειτουργούσε 39 εργοστάσια τσιμέντου, 558 εργοστάσια έτοιμου σκυροδέματος, 37 λατομεία αδρανών υλικών και 41 τερματικούς σταθμούς.

Industry: Tile & Paving Material Manufacturing

Via Luigi Buzzi, 6
15033

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,118.90 Price
+0.120% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,457.40 Price
-0.320% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,971.75 Price
-0.850% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0167%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0084%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.38 Price
-1.920% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00317

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου