Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Buzzi Unicem Senza Vincoli SPA - BZU CFD

  32.91
  2.02%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

  Mon - Fri: 07:00 - 15:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.14
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022102 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022102%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000121 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.02)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000121%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Italy
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Buzzi SpA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 33.59
  Άνοιγμα* 32.99
  Μεταβολή 1 έτους* 49.14%
  Εύρος ημέρας* 32.77 - 33.39
  Εύρος 52 εβδ. 19.26-30.08
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 249.68K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.10M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.59B
  Αναλογία P/E 6.66
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 185.13M
  Έσοδα 4.27B
  EPS 4.36
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.55172
  Beta 0.91
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 9, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 19, 2024 32.91 -0.34 -1.02% 33.25 33.39 32.67
  Apr 18, 2024 33.59 -0.54 -1.58% 34.13 34.23 33.07
  Apr 17, 2024 34.31 0.22 0.65% 34.09 34.63 34.09
  Apr 16, 2024 34.17 -0.06 -0.18% 34.23 34.43 33.85
  Apr 15, 2024 34.79 0.30 0.87% 34.49 34.99 34.47
  Apr 12, 2024 34.45 0.12 0.35% 34.33 34.63 34.17
  Apr 11, 2024 34.41 0.40 1.18% 34.01 34.51 33.75
  Apr 10, 2024 34.07 0.16 0.47% 33.91 34.21 33.25
  Apr 9, 2024 34.03 -0.52 -1.51% 34.55 34.55 33.87
  Apr 8, 2024 34.67 -0.06 -0.17% 34.73 35.05 34.51
  Apr 5, 2024 34.75 -0.24 -0.69% 34.99 35.09 34.47
  Apr 4, 2024 35.25 0.64 1.85% 34.61 35.37 34.61
  Apr 3, 2024 35.23 0.20 0.57% 35.03 35.23 34.59
  Apr 2, 2024 34.97 -1.57 -4.30% 36.54 36.56 34.87
  Mar 28, 2024 36.07 -1.83 -4.83% 37.90 38.04 35.97
  Mar 27, 2024 37.76 0.22 0.59% 37.54 38.12 37.52
  Mar 26, 2024 37.54 0.20 0.54% 37.34 37.82 37.28
  Mar 25, 2024 37.42 0.42 1.14% 37.00 37.66 36.54
  Mar 22, 2024 37.12 0.40 1.09% 36.72 37.34 36.72
  Mar 21, 2024 36.82 0.79 2.19% 36.03 36.90 35.57

  Buzzi Unicem Senza Vincoli SPA Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, May 9, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  IT

  Γεγονός

  Q1 2024 Buzzi SpA Trading Statement Release
  Q1 2024 Buzzi SpA Trading Statement Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 3995.52 3445.55 3222.41 3221.44 2873.45
  Έσοδα 3995.52 3445.55 3222.41 3221.44 2873.45
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1631.55 1354.49 1171.8 1190.42 1087.93
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2363.97 2091.06 2050.61 2031.02 1785.52
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3500.74 2899.96 2698.52 2753.21 2521.63
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1485.93 1328.48 1275.45 1319.24 1243.88
  Depreciation / Amortization 259.252 243.993 253.241 256.06 228.807
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 122.542 -4.256 3.665 4.355 -21.484
  Other Operating Expenses, Total 1.466 -22.747 -5.629 -16.876 -17.503
  Λειτουργικά Έσοδα 494.776 545.596 523.89 468.238 351.824
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 97.305 104.299 201.379 40.027 129.975
  Άλλο, Καθαρό -2.785 -14.643 -25.01 -26.309 -16.525
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 589.296 635.252 700.259 481.956 465.274
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 458.779 542.3 560.472 385.91 382.76
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.007 -0.397 -0.226 -0.239 -0.627
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 458.786 541.903 560.246 385.671 382.133
  Καθαρά Κέρδη 458.786 541.903 560.246 385.671 382.133
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 458.786 541.903 560.246 385.671 382.133
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 458.786 541.903 560.246 385.671 382.133
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 458.786 541.903 560.246 385.671 382.132
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 185.132 192.132 205.521 204.835 198.982
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.47816 2.82047 2.72598 1.88284 1.92044
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.45 0.4 0.25 0.15 0.125
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.50852 2.80156 2.74289 1.90281 1.83162
  Ρύθμιση Αραίωσης -0.001
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 2149.63 2115.55 1879.97 1836.83 1608.72
  Έσοδα 2149.63 2115.55 1879.97 1836.83 1608.72
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 831.543 841.624 789.927 737.849 617.863
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1318.09 1273.93 1090.04 1098.98 990.856
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1702.52 1738.93 1761.82 1520.95 1379.01
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 752.502 755.323 730.609 679.58 648.899
  Depreciation / Amortization 128.449 134.716 124.536 122.671 121.322
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -5.048 3.146 119.396 -1.714 6.036
  Other Operating Expenses, Total -4.924 4.116 -2.65 -17.436 -15.115
  Λειτουργικά Έσοδα 447.112 376.627 118.149 315.882 229.714
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 119.176 85.104 12.201 65.967 46.797
  Άλλο, Καθαρό -13.423 7.731 -10.516 -8.736 -14.372
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 552.865 469.462 119.834 373.113 262.139
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 431.214 370.103 88.676 332.589 209.711
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.119 0.038 -0.031 -0.309 -0.088
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 431.095 370.141 88.645 332.28 209.623
  Καθαρά Κέρδη 431.095 370.141 88.645 332.28 209.623
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 431.095 370.141 88.645 332.28 209.623
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 431.095 370.141 88.645 332.28 209.623
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 431.095 370.141 88.645 332.28 209.623
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 185.132 182.606 187.658 192.132 192.132
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.32858 2.02699 0.47238 1.72944 1.09104
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.45 0 0.4 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.30732 2.04058 1.42616 1.72149 1.11617
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2703.53 2233.95 2159.06 1811.68 1389.84
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1343.93 1205.04 1219.75 838.904 445.924
  Μετρητά 233.654 511.607 355.396 264.401 111.964
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1107.83 692.004 862.883 573.002 328.535
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.442 1.427 1.473 1.501 5.425
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 620.138 516.16 458.196 470.323 474.973
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 541.675 455.735 399.222 414.468 399.396
  Συνολικό Απόθεμα 721.023 500.01 469.36 489.299 457.592
  Προπληρωθέντα Εξοδα 18.443 12.741 11.757 13.158 11.353
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 7503.09 6921.78 6386.76 6402.56 5674.15
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3317.75 3155.29 2997.13 3249.24 3059.28
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 9295.82 8868.82 8435.53 8710.17 8264.53
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5978.07 -5713.53 -5438.4 -5460.92 -5205.25
  Υπεραξία, Καθαρό 509.484 608.789 603.603 619.002 575.537
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 57.503 59.419 60.718 70.814 38.609
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 566.15 492.323 439.374 550.92 544.981
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 262.268 270.305 31.019 21.932 25.063
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 86.399 101.709 95.851 78.968 40.839
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1168.99 673.469 672.405 494.615 770.861
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 324.293 294.043 229.247 235.365 234.985
  Δεδουλευμένα Έξοδα 73.237 74.003 70.86 73.259 70.85
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0.942 1.07 1.471 1.577
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 614.288 159.085 74.401 48.941 328.033
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 157.169 145.396 296.827 135.579 135.416
  Σύνολο Οφειλών 2597.21 2552.36 2789.25 2717.45 2536.66
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 666.282 1043.77 1230.86 1310.29 922.394
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 608.15 987.951 1166.31 1235.63 920.674
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 58.132 55.815 64.554 74.665 1.72
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 401.478 371.131 334.016 366.442 335.928
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 5.581 5.778 5.499 5.703 6.12
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 354.884 458.213 546.469 540.393 501.359
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4905.88 4369.43 3597.51 3685.12 3137.49
  Κοινή Μετοχή 123.637 123.637 123.637 123.637 123.637
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 458.696 458.696 458.696 458.696 458.696
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 4638.34 4220.67 3702.81 3349.35 3042.98
  Treasury Stock - Common -130.917 -7.699 -7.699 -0.373 -119.465
  Unrealized Gain (Loss) 88.286 88.286 88.286 88.286 88.286
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -272.162 -514.16 -768.221 -334.483 -456.652
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 7503.09 6921.78 6386.76 6402.56 5674.15
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 185.132 192.132 205.521 206.032 198.982
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2415.91 2703.53 2368.62 2233.95 1950.51
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 942.773 1343.93 1059.77 1205.04 949.725
  Μετρητά 283.794 233.654 641.907 511.607 437.965
  Μετρητά & Ισοδύναμα 503.311 1107.83 416.436 692.004 485.37
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 155.668 2.442 1.428 1.427 26.39
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 759.114 620.138 701.397 516.16 550.889
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 670.714 541.675 608.495 455.735 502.689
  Συνολικό Απόθεμα 690.727 721.023 589.215 500.01 436.141
  Προπληρωθέντα Εξοδα 23.294 18.443 18.237 12.741 13.752
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 7293.58 7503.09 7320.18 6921.78 6460.92
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3245.93 3317.75 3434.55 3155.29 3062.02
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 9216.28 9295.82 9453.19 8868.82 8580.33
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5970.35 -5978.07 -6018.64 -5713.53 -5518.31
  Υπεραξία, Καθαρό 509.227 509.484 510.374 608.789 606.711
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 52.324 57.503 70.283 59.419 60.083
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 625.122 566.15 560.67 492.323 471.344
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 259.018 262.268 287.839 270.305 235.409
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 186.056 86.399 87.851 101.709 74.848
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 739.946 1168.99 1173.34 673.469 543.441
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 317.228 324.293 342.188 294.043 253.233
  Δεδουλευμένα Έξοδα 69.352 73.237 71.91 74.003 69.262
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1.43 0 1.226 0.942 0.84
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 163.124 614.288 629.534 159.085 110.268
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 188.812 157.169 128.478 145.396 109.838
  Σύνολο Οφειλών 2126.41 2597.21 2540.34 2552.36 2559
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 619.649 666.282 566.867 1043.77 1149.2
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 555.645 608.15 508.687 987.951 1084.16
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 64.004 58.132 58.18 55.815 65.034
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 404.699 401.478 418.618 371.131 351.149
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 5.53 5.581 5.589 5.778 5.461
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 356.589 354.884 375.929 458.213 509.751
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5167.17 4905.88 4779.85 4369.43 3901.92
  Κοινή Μετοχή 123.637 123.637 123.637 123.637 123.637
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 458.696 458.696 458.696 458.696 458.696
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 4979.18 4638.34 4296.99 4220.67 3888.05
  Treasury Stock - Common -130.917 -130.917 -130.917 -7.699 -7.699
  Unrealized Gain (Loss) 88.286 88.286 88.286 88.286 88.286
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -351.713 -272.162 -56.845 -514.16 -649.047
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 7293.58 7503.09 7320.18 6921.78 6460.92
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 185.132 185.132 185.132 192.132 192.132
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 589.296 635.252 700.259 481.956 465.274
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 394.715 591.657 588.786 575.422 331.618
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 388.9 249.048 256.911 259.866 225.385
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -117.195 -146.259 -193.584 -9.826 -169.816
  Cash Taxes Paid 153.899 134.374 125.868 84.275 76.37
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 26.821 26.345 29.196 31.698 45.384
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -466.286 -146.384 -174.8 -156.574 -189.225
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -141.162 -334.036 -8.639 -219.701 -281.265
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -266.738 -214.447 -228.139 -257.084 -215.271
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 125.576 -119.589 219.5 37.383 -65.994
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -152.404 -331.571 -133.63 34.389 -427.981
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.139 -0.06 -29.412 -1.952 -23.35
  Total Cash Dividends Paid -73.351 -191.88 -31.802 -26.559 -28.135
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 44.304 -139.631 -65.09 62.9 -257.844
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 36.728 59.282 -65.641 6.794 7.497
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 137.877 -14.668 380.876 396.904 -370.131
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -123.218 0 -7.326 0 -118.652
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Net income/Starting Line 589.296 119.834 635.252 262.139
  Cash From Operating Activities 394.715 105.389 591.657 219.139
  Cash From Operating Activities 388.9 246.905 249.048 122.752
  Non-Cash Items -117.195 -53.627 -146.259 -70.433
  Cash Taxes Paid 153.899 46.968 134.374 77.362
  Cash Interest Paid 26.821 15.656 26.345 16.646
  Changes in Working Capital -466.286 -207.723 -146.384 -95.319
  Cash From Investing Activities -141.162 -86.501 -334.036 -281.255
  Capital Expenditures -266.738 -126.269 -214.447 -99.856
  Other Investing Cash Flow Items, Total 125.576 39.768 -119.589 -181.399
  Cash From Financing Activities -152.404 -239.684 -331.571 -255.748
  Financing Cash Flow Items -0.139 -0.237 -0.06 -0.106
  Total Cash Dividends Paid -73.351 -71.693 -191.88 -190.549
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -123.218 -123.218 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 44.304 -44.536 -139.631 -65.093
  Foreign Exchange Effects 36.728 75.528 59.282 22.919
  Net Change in Cash 137.877 -145.268 -14.668 -294.945

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Buzzi Unicem Company profile

  Σχετικά με την Buzzi Unicem Senza Vincoli SPA

  Η Buzzi Unicem SpA, παλαιότερα γνωστή ως Buzzi Unicem SpA - Senza Vincoli di Rappresentazione Grafica, είναι εταιρεία με έδρα την Ιταλία που ασχολείται με την κατασκευή δομικών υλικών. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή, διανομή και πώληση τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος και φυσικών αδρανών υλικών. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας εντοπίζονται κυρίως στην Ιταλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία, την Ουκρανία, τη Ρωσία και το Μεξικό. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011, η Εταιρεία είχε συνολική παραγωγική δυναμικότητα περίπου 44 εκατομμυρίων τόνων τσιμέντου ετησίως και λειτουργούσε 39 εργοστάσια τσιμέντου, 558 εργοστάσια έτοιμου σκυροδέματος, 37 λατομεία αδρανών υλικών και 41 τερματικούς σταθμούς.

  Industry: Cement & Concrete Manufacturing

  Via Luigi Buzzi, 6
  CASALE MONFERRATO
  ALESSANDRIA 15033
  IT

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου