Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Buru Energy - BRUau CFD

  0.0927
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0036
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022082 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022082%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000164 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000164%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.0927
  Άνοιγμα* 0.0927
  Μεταβολή 1 έτους* -11.38%
  Εύρος ημέρας* 0.0917 - 0.0957
  Εύρος 52 εβδ. 0.08-0.29
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 358.47K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 7.04M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 68.55M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 596.04M
  Έσοδα 14.25M
  EPS -0.03
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.60
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 25, 2022

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 29, 2023 0.0927 0.0000 0.00% 0.0927 0.0957 0.0917
  Sep 28, 2023 0.0927 0.0010 1.09% 0.0917 0.0937 0.0917
  Sep 27, 2023 0.0917 0.0000 0.00% 0.0917 0.0917 0.0917
  Sep 26, 2023 0.0917 0.0010 1.10% 0.0907 0.0917 0.0907
  Sep 25, 2023 0.0897 -0.0010 -1.10% 0.0907 0.0907 0.0897
  Sep 22, 2023 0.0917 0.0000 0.00% 0.0917 0.0927 0.0907
  Sep 21, 2023 0.0916 -0.0001 -0.11% 0.0917 0.0927 0.0907
  Sep 20, 2023 0.0917 0.0000 0.00% 0.0917 0.0917 0.0917
  Sep 19, 2023 0.0917 0.0000 0.00% 0.0917 0.0917 0.0917
  Sep 18, 2023 0.0917 0.0000 0.00% 0.0917 0.0917 0.0917
  Sep 15, 2023 0.0917 -0.0030 -3.17% 0.0947 0.0947 0.0917
  Sep 14, 2023 0.0927 0.0010 1.09% 0.0917 0.0927 0.0917
  Sep 13, 2023 0.0917 0.0000 0.00% 0.0917 0.0917 0.0917
  Sep 12, 2023 0.0917 -0.0010 -1.08% 0.0927 0.0927 0.0917
  Sep 11, 2023 0.0927 0.0010 1.09% 0.0917 0.0927 0.0917
  Sep 8, 2023 0.0917 -0.0020 -2.13% 0.0937 0.0937 0.0917
  Sep 7, 2023 0.0927 0.0010 1.09% 0.0917 0.0927 0.0917
  Sep 6, 2023 0.0917 0.0010 1.10% 0.0907 0.0927 0.0907
  Sep 5, 2023 0.0907 -0.0040 -4.22% 0.0947 0.0947 0.0907
  Sep 4, 2023 0.0927 -0.0010 -1.07% 0.0937 0.0937 0.0917

  Buru Energy Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 13.893 9.608 11.304 13.776 19.877
  Έσοδα 13.893 9.608 11.304 13.776 19.877
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10.685 7.969 13.543 14.923 18.752
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3.208 1.639 -2.239 -1.147 1.125
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 46.856 20.55 40.352 42.019 -9.234
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.905 3.308 1.676 3.287 3.29
  Έρευνα & Ανάπτυξη 7.032 9.241 3.453 16.879 4.904
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 25.234 0 20.72 6.943 -36.18
  Other Operating Expenses, Total 0 0.032 0.907 0
  Λειτουργικά Έσοδα -32.963 -10.942 -29.048 -28.243 29.111
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.186 0.191 0.225 0.709 0.626
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -32.777 -10.751 -28.823 -27.534 29.737
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -32.777 -10.751 -28.823 -27.534 29.737
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -32.777 -10.751 -28.823 -27.534 29.737
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη -32.777 -10.751 -28.823 -27.534 29.737
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -32.777 -10.751 -28.823 -27.534 29.737
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -32.777 -10.751 -28.823 -27.534 29.737
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -32.777 -10.751 -28.823 -27.534 29.737
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 571.028 501.113 432.074 432.074 432.052
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.0574 -0.02145 -0.06671 -0.06373 0.06883
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.01321 -0.02169 -0.01889 -0.04766 -0.01491
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 0.053 -0.013 0
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Συνολικά έσοδα 6.708 7.185 7.069 2.539 5.042
  Έσοδα 6.708 7.185 7.069 2.539 5.042
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5.579 5.106 4.807 3.162 6.484
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1.129 2.079 2.262 -0.623 -1.442
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 30.323 16.533 11.715 8.835 11.261
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.633 2.272 1.037 2.271 0.488
  Έρευνα & Ανάπτυξη 5.267 1.765 5.839 3.402 0.491
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 0.053
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 17.844 7.39 0 0 3.75
  Other Operating Expenses, Total 0.032 0 -0.005
  Λειτουργικά Έσοδα -23.615 -9.348 -4.646 -6.296 -6.219
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.293 -0.107 0.193 -0.002 0.04
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -23.322 -9.455 -4.453 -6.298 -6.179
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -23.322 -9.455 -4.453 -6.298 -6.179
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -23.322 -9.455 -4.453 -6.298 -6.179
  Καθαρά Κέρδη -23.322 -9.455 -4.453 -6.298 -6.179
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -23.322 -9.455 -4.453 -6.298 -6.179
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -23.322 -9.455 -4.453 -6.298 -6.179
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -23.322 -9.455 -4.453 -6.298 -6.179
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 601.77 540.286 542.518 459.708 433.654
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.03876 -0.0175 -0.00821 -0.0137 -0.01425
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.0091 -0.00382 -0.00821 -0.0137 -0.00526
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 20.158 26.677 29.097 36.991 69.064
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17.922 23.723 21.428 32.417 64.011
  Μετρητά 5.209 9.509 3.715 2.472 1.655
  Μετρητά & Ισοδύναμα 12.713 14.214 17.713 29.945 62.356
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.566 0.712 5.521 0.743 2.556
  Συνολικό Απόθεμα 1.323 2.035 1.743 3.61 2.376
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.347 0.207 0.405 0.221 0.121
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 34.132 61.555 51.957 83.282 109.045
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 13.974 34.878 22.86 46.238 39.941
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 9.202 7.987 6.819 5.551 6.039
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5.425 -4.638 -3.287 -1.999 -3.532
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0.053 0.04
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 5.533 11.978 7.8 10.255 8.63
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.504 0.75 0.337 1.443 0.818
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.601 6.681 2.269 3.968 3.469
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.291 1.249 1.244 3.21 3
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.137 3.298 3.95 1.634 1.343
  Σύνολο Οφειλών 14.376 18.102 13.352 15.854 14.721
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2.472 0.79 0.878 0.964 2
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 2
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 6.371 5.334 4.674 4.635 4.091
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 19.756 43.453 38.605 67.428 94.324
  Κοινή Μετοχή 295.971 286.891 271.857 271.857 271.857
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -276.215 -243.438 -233.252 -204.429 -177.533
  Unrealized Gain (Loss)
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 34.132 61.555 51.957 83.282 109.045
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 538.443 538.443 432.074 432.074 432.074
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0 0 0.082 0 1.609
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 2.472 0.79 0.878 0.964
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 20.158 24.276 26.677 38.577 29.097
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17.922 19.001 23.723 35.241 21.428
  Μετρητά & Ισοδύναμα 17.922 19.001 23.723 35.241 21.428
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.913 3.481 0.919 1.101 5.926
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.913 3.481 0.919 1.101 5.926
  Συνολικό Απόθεμα 1.323 1.794 2.035 2.235 1.743
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 34.132 53.442 61.555 61.414 51.957
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 13.974 29.166 34.878 22.837 22.86
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 5.533 5.205 11.978 8.529 7.8
  Payable/Accrued 2.048 1.968 8.953 5.535 4.744
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.108 1.379 1.283 1.257 1.319
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.291 1.353 1.249 1.244 1.244
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.086 0.505 0.493 0.493 0.493
  Σύνολο Οφειλών 14.376 10.317 18.102 13.492 13.352
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2.472 0.162 0.79 0.263 0.878
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 2.472 0.162 0.79 0.263 0.878
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 6.371 4.95 5.334 4.7 4.674
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 19.756 43.125 43.453 47.922 38.605
  Κοινή Μετοχή 295.971 296.018 286.891 286.907 271.857
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -276.215 -252.893 -243.438 -238.985 -233.252
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 34.132 53.442 61.555 61.414 51.957
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 538.443 596.043 538.443 538.443 432.074
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -4.721 -5.953 -2.197 -13.265 -1.869
  Cash Receipts 13.893 9.608 11.304 15.384 18.269
  Cash Payments -10.152 -8.69 -9.164 -10.534 -14.393
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -8.462 -6.871 -4.337 -18.115 -5.745
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -8.794 -5.672 -5.371 -13.865 51.911
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -9.019 -5.764 -5.694 -15.404 -12.81
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.225 0.092 0.323 1.539 64.721
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 7.755 13.793 -3.412 -4.315 -2.86
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 9.079 15.034 0 0.015
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.324 -1.241 -3.412 -4.315 -2.875
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.041 0.127 -0.009 -0.149 -0.03
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -5.801 2.295 -10.989 -31.594 47.152
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities -4.721 -5.257 -5.953 2.133 -2.197
  Cash Receipts 13.893 4.41 9.608 2.539 11.304
  Cash Payments -10.152 -4.825 -8.69 -3.871 -9.164
  Changes in Working Capital -8.462 -4.842 -6.871 3.465 -4.337
  Cash From Investing Activities -8.794 -7.866 -5.672 -2.74 -5.371
  Capital Expenditures -9.019 -7.898 -5.764 -2.796 -5.694
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.225 0.032 0.092 0.056 0.323
  Cash From Financing Activities 7.755 8.478 13.793 14.428 -3.412
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.324 -0.648 -1.241 -0.622 -3.412
  Foreign Exchange Effects -0.041 -0.077 0.127 -0.008 -0.009
  Net Change in Cash -5.801 -4.722 2.295 13.813 -10.989
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 9.079 9.126 15.034 15.05

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

  L 2 16 Ord Street
  West Perth
  PERTH
  WESTERN AUSTRALIA 6005
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0505%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0724%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.19
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου