Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Burlington Stores - BURL CFD

  168.91
  1.23%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.70
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Burlington Stores Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 171
  Άνοιγμα* 170.31
  Μεταβολή 1 έτους* -11.51%
  Εύρος ημέρας* 168.48 - 171.47
  Εύρος 52 εβδ. 115.66-239.94
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.49M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 37.59M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 10.70B
  Αναλογία P/E 36.23
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 64.85M
  Έσοδα 9.35B
  EPS 4.56
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.34
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 29, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 30, 2023 168.90 -1.21 -0.71% 170.11 171.91 167.67
  Nov 29, 2023 171.00 -0.96 -0.56% 171.96 175.35 171.00
  Nov 28, 2023 171.26 0.85 0.50% 170.41 171.54 168.66
  Nov 27, 2023 171.23 0.02 0.01% 171.21 173.17 170.29
  Nov 24, 2023 172.38 0.33 0.19% 172.05 173.92 170.46
  Nov 22, 2023 171.14 5.69 3.44% 165.45 173.37 164.41
  Nov 21, 2023 164.50 6.91 4.38% 157.59 166.87 155.08
  Nov 20, 2023 136.63 1.81 1.34% 134.82 137.46 132.43
  Nov 17, 2023 135.29 0.73 0.54% 134.56 137.68 131.43
  Nov 16, 2023 129.81 -4.53 -3.37% 134.34 134.77 128.35
  Nov 15, 2023 135.67 4.41 3.36% 131.26 137.33 131.26
  Nov 14, 2023 131.80 2.86 2.22% 128.94 134.88 128.94
  Nov 13, 2023 125.45 -3.65 -2.83% 129.10 129.34 125.01
  Nov 10, 2023 130.26 0.57 0.44% 129.69 131.11 127.61
  Nov 9, 2023 130.30 0.22 0.17% 130.08 133.65 129.88
  Nov 8, 2023 130.52 0.11 0.08% 130.41 134.05 129.99
  Nov 7, 2023 130.97 0.14 0.11% 130.83 133.02 130.25
  Nov 6, 2023 131.65 -0.37 -0.28% 132.02 132.84 129.96
  Nov 3, 2023 132.35 0.76 0.58% 131.59 133.42 129.88
  Nov 2, 2023 126.17 6.78 5.68% 119.39 126.33 119.39

  Burlington Stores Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, February 29, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Burlington Stores Inc Earnings Release
  Q4 2023 Burlington Stores Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 8702.6 9322.26 5763.98 7286.4 6668.48
  Έσοδα 8702.6 9322.26 5763.98 7286.4 6668.48
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5171.71 5436.15 3555.02 4228.74 3868.12
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3530.89 3886.1 2208.96 3057.66 2800.36
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8355.53 8721.09 6112.19 6671.58 6115.9
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2877.36 2868.53 2326.93 2228.18 2018.74
  Depreciation / Amortization 270.398 249.217 220.39 210.72 217.884
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 36.059 167.187 9.847 3.94 11.163
  Λειτουργικά Έσοδα 347.076 601.17 -348.209 614.82 552.576
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -66.474 -67.502 -97.767 -50.826 -55.99
  Άλλο, Καθαρό 26.907 11.63 8.353 16.531 10.998
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 307.509 545.298 -437.623 580.525 507.584
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 230.123 408.839 -216.499 465.116 414.745
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 230.123 408.839 -216.499 465.116 414.745
  Καθαρά Κέρδη 230.123 408.839 -216.499 465.116 414.745
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 230.123 408.839 -216.499 465.116 414.745
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 230.123 408.839 -216.499 465.116 414.745
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 230.123 408.839 -216.499 465.116 414.745
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 65.901 68.126 65.962 67.293 68.679
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.49195 6.00122 -3.28218 6.9118 6.03889
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.97838 7.84118 -2.94532 6.95871 6.1717
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
  Συνολικά έσοδα 2174.81 2136.96 2744.28 2040.69 1987.94
  Έσοδα 2174.81 2136.96 2744.28 2040.69 1987.94
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1266.21 1231.65 1625.38 1198.13 1211.27
  Ακαθάριστο Εισόδημα 908.597 905.31 1118.91 842.561 776.673
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2119.43 2083.29 2482.31 2003.29 1969.16
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 775.285 755.628 784.6 726.926 685.504
  Depreciation / Amortization 73.133 70.529 68.49 67.634 67.97
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4.806 25.488 3.846 10.599 4.415
  Λειτουργικά Έσοδα 55.373 53.665 261.972 37.402 18.784
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -19.545 -19.345 -19.02 -17.412 -15.435
  Άλλο, Καθαρό 6.165 7.04 8.074 2.828 12.608
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 41.993 43.318 251.026 22.818 15.957
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 30.892 32.748 185.2 16.783 11.966
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 30.892 32.748 185.2 16.783 11.966
  Καθαρά Κέρδη 30.892 32.748 185.2 16.783 11.966
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 30.892 32.748 185.2 16.783 11.966
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 30.892 32.748 185.2 16.783 11.966
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 30.892 32.748 185.2 16.783 11.966
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 65.039 65.291 65.43 65.504 65.962
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.47498 0.50157 2.83051 0.25621 0.18141
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.58431 0.97379 2.44041 0.48134 0.38784
  Gain (Loss) on Sale of Assets 1.958
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2283.79 2547.64 2510.62 1417.37 1271.9
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 872.623 1091.09 1380.28 403.074 112.274
  Μετρητά & Ισοδύναμα 872.623 1091.09 1380.28 403.074 112.274
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 71.091 54.089 62.161 91.508 58.752
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 71.091 54.089 62.161 91.508 58.752
  Συνολικό Απόθεμα 1181.98 1021.01 740.788 777.248 954.183
  Προπληρωθέντα Εξοδα 131.691 370.515 314.154 136.698 122.596
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 26.405 10.94 13.237 8.843 24.095
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 7269.6 7089.51 6781.09 5593.86 3079.17
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4613.94 4190.71 3908.23 3800.28 1253.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 6331.83 5842.16 5406.88 5162.57 2543.91
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1717.89 -1651.45 -1498.66 -1362.28 -1290.2
  Υπεραξία, Καθαρό 47.064 47.064 47.064 47.064 47.064
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 238 238 238 238.731 402.324
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 86.804 66.095 77.183 90.409 104.179
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1911.95 1947.65 1684 1461.9 1247.74
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 955.793 1080.8 862.638 759.107 848.561
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 13.634 14.357 3.899 3.577 2.924
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 541.413 493.695 512.83 397.032 396.257
  Σύνολο Οφειλών 6474.69 6329.1 6316.34 5065.71 2756.46
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1462.07 1541.1 1927.77 1001.72 983.643
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1432.65 1497.16 1884.01 955.17 953.861
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 29.427 43.945 43.765 46.553 29.782
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 205.991 220.023 199.85 182.288 178.779
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2894.68 2620.32 2504.72 2419.8 346.298
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 794.905 760.417 464.754 528.149 322.71
  Κοινή Μετοχή 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2015.62 1927.55 1809.83 1587.15 1509
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 644.415 414.292 -11.702 204.797 -260.919
  Treasury Stock - Common -1893.89 -1576.99 -1310.37 -1244.84 -921.761
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 28.748 -4.441 -23.015 -18.96 -3.613
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 7269.6 7089.51 6781.09 5593.86 3079.17
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 65.0197 66.4916 66.3863 65.93 67.1451
  Δεδουλευμένα Έξοδα 401.111 358.793 304.629 302.185
  Oct 2023 Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2214.83 1917.07 1990.46 2283.79 2099.78
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 615.863 520.974 532.443 872.623 428.583
  Μετρητά & Ισοδύναμα 615.863 520.974 532.443 872.623 428.583
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 91.579 80.742 78.477 71.091 80.641
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 91.579 80.742 78.477 71.091 80.641
  Συνολικό Απόθεμα 1329.13 1161.52 1231.09 1181.98 1445.09
  Προπληρωθέντα Εξοδα 154.962 148.711 136.751 131.691 131.834
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 23.299 5.12 11.702 26.405 13.636
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 7493.7 6915.54 7003.88 7269.6 7101.51
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4898.2 4625.06 4646.71 4613.94 4618.14
  Υπεραξία, Καθαρό 47.064 47.064 47.064 47.064 47.064
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 238 238 238 238 238
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 95.604 88.34 81.642 86.804 98.528
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1954.58 1643.7 1718.51 1911.95 1878.41
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 939.658 773.494 829.212 955.793 953.68
  Δεδουλευμένα Έξοδα 412.303 400.266 402.622 401.111 391.056
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 13.97 13.867 13.753 13.634 13.528
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 588.645 456.075 472.926 541.413 520.145
  Σύνολο Οφειλών 6643.22 6089.68 6202.4 6474.69 6462.78
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1397.62 1347.73 1350.42 1462.07 1464.56
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1371.5 1320.48 1322.07 1432.65 1434.09
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 26.115 27.242 28.346 29.427 30.472
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 237.909 226.421 220.609 205.991 222.549
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3053.12 2871.83 2912.87 2894.68 2897.26
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 850.476 825.859 801.474 794.905 638.728
  Κοινή Μετοχή 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2086.8 2064.05 2043.11 2015.62 1984.82
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 756.606 708.055 677.163 644.415 459.215
  Treasury Stock - Common -2035.32 -1982.41 -1947.68 -1893.89 -1842.34
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 42.386 36.154 28.868 28.748 37.024
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 7493.7 6915.54 7003.88 7269.6 7101.51
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 64.5253 64.85 64.8844 65.0197 65.1913
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 230.123 408.839 -216.499 465.116 414.745
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 596.385 833.159 219.181 891.725 639.653
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 270.398 249.217 220.39 210.72 217.884
  Deferred Taxes -25.431 51.952 -24.959 9.07 2.519
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 130.735 252.283 130.417 119.182 71.777
  Cash Taxes Paid -208.333 130.247 44.993 110.588 75.65
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 51.445 52.671 48.392 47.071 52.173
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -9.44 -129.132 109.832 87.637 -67.272
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -423.142 -344.389 -274.132 -324.598 -298.508
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -447.393 -352.467 -273.282 -328.357 -295.772
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 24.251 8.078 -0.85 3.759 -2.736
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -391.711 -777.955 1032.15 -291.627 -368.075
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -7.553 -16 -42.245 -2.769 -2.714
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -296.304 -226.741 -30.602 -288.858 -212.568
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -87.854 -535.214 1105 0 -152.793
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -218.468 -289.185 977.202 275.5 -26.93
  Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line 32.748 230.123 44.923 28.139 16.174
  Cash From Operating Activities -77.952 596.385 9.577 -152.862 -172.299
  Cash From Operating Activities 70.529 270.398 201.908 134.274 66.304
  Deferred Taxes 14.699 -25.431 -12.339 -1.804 4.496
  Non-Cash Items 46.68 130.735 97.325 66.577 41.971
  Cash Taxes Paid 1.539 -208.333 -228.107 -236.496 -177.205
  Cash Interest Paid 27.066 51.445 36.944 23.082 14.228
  Changes in Working Capital -242.608 -9.44 -322.24 -380.048 -301.244
  Cash From Investing Activities -86.157 -423.142 -319.111 -186.395 -106.974
  Capital Expenditures -95.688 -447.393 -338.979 -208.776 -106.899
  Other Investing Cash Flow Items, Total 9.531 24.251 19.868 22.381 -0.075
  Cash From Financing Activities -176.071 -391.711 -352.974 -296.849 -184.768
  Financing Cash Flow Items 2.618 -7.553 -8.256 -7.037 -4.135
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -42.629 -296.304 -259.271 -206.769 -100.042
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -136.06 -87.854 -85.447 -83.043 -80.591
  Net Change in Cash -340.18 -218.468 -662.508 -636.106 -464.041
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 10.4621 6784669 -15634 2023-06-30 LOW
  Capital International Investors Investment Advisor 10.177 6599768 940463 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.2254 5982661 -12072 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 5.1458 3337063 -1052219 2023-07-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.0284 2612421 69205 2023-06-30 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 2.9547 1916094 -696744 2023-06-30 LOW
  Atlanta Capital Management Company, L.L.C. Investment Advisor 2.4674 1600128 316380 2023-06-30 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 2.0915 1356308 -553119 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.0635 1338181 5819 2023-06-30 LOW
  Nuveen LLC Pension Fund 1.8912 1226444 4146 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.5619 1012900 485200 2023-06-30 HIGH
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4121 915763 -6584 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3831 896966 22222 2023-06-30 LOW
  Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 1.1966 776007 5175 2023-06-30 LOW
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 1.1496 745489 389529 2023-06-30 LOW
  Steadfast Capital Management LP Hedge Fund 1.067 691982 309543 2023-06-30 MED
  Millennium Management LLC Hedge Fund 1.0631 689407 139476 2023-06-30 HIGH
  D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 1.0574 685745 -504435 2023-06-30 MED
  Qube Research & Technologies Ltd Hedge Fund 1.0104 655254 307027 2023-06-30 HIGH
  PRIMECAP Management Company Investment Advisor 0.974 631630 -200 2023-06-30

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Burlington Stores Company profile

  Σχετικά με την Burlington Stores

  Η Burlington Stores, Inc. είναι εταιρεία λιανικής πώλησης επώνυμων ενδυμάτων. Η εταιρεία διαθέτει περίπου 784 καταστήματα λιανικής πώλησης σε περίπου 45 πολιτείες και το Πουέρτο Ρίκο. Προσφέρει μια σειρά από εμπορεύματα, όπως γυναικεία έτοιμα ενδύματα, αξεσουάρ, υποδήματα, ανδρικά ενδύματα, νεανικά ενδύματα, παιδικά ενδύματα, είδη σπιτιού, πανωφόρια, είδη ομορφιάς, παιχνίδια, δώρα και πανωφόρια. Η εταιρεία διαθέτει τέσσερα κέντρα διανομής. Τα δύο κέντρα διανομής της ανατολικής ακτής βρίσκονται στο Edgewater Park του New Jersey και στο Burlington του New Jersey και τα δύο κέντρα διανομής της δυτικής ακτής βρίσκονται στο San Bernardino της Καλιφόρνια και στο Redlands της Καλιφόρνια. Διαθέτει επίσης εγκαταστάσεις αποθήκευσης για την υποστήριξη των κέντρων διανομής της. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί ένα μείγμα στρατηγικών μάρκετινγκ ευρείας βάσης και στοχευμένων στρατηγικών μάρκετινγκ. Οι στρατηγικές ευρείας βάσης περιλαμβάνουν εθνική και τοπική τηλεόραση και ραδιόφωνο. Οι ψηφιακές στρατηγικές της και οι στρατηγικές ροής ήχου περιλαμβάνουν εξατομικευμένα και στοχευμένα μηνύματα.

  Industry: Apparel & Accessories Retailers (NEC)

  1830 Route 130 North
  BURLINGTON
  NEW JERSEY 08016
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0165%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0054%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου