Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Burberry Group PLC - BRBY CFD

  18.24
  2.98%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 07:00

  Mon - Fri: 07:00 - 11:00 11:03 - 15:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.04
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.025255 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.80)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.025255%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003337 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.63)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003337%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα GBP
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Burberry Group PLC ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 18.8
  Άνοιγμα* 18.18
  Μεταβολή 1 έτους* 0.78%
  Εύρος ημέρας* 18.18 - 18.45
  Εύρος 52 εβδ. 16.29-26.56
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 915.03K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 25.75M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 7.77B
  Αναλογία P/E 17.24
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 370.90M
  Έσοδα 3.09B
  EPS 1.22
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.91169
  Beta 1.73
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 16, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Oct 3, 2023 18.24 0.31 1.73% 17.93 18.48 17.93
  Oct 2, 2023 18.80 -0.40 -2.08% 19.20 19.43 18.66
  Sep 29, 2023 18.98 -0.27 -1.40% 19.25 19.49 18.98
  Sep 28, 2023 18.99 0.26 1.39% 18.73 19.17 18.73
  Sep 27, 2023 18.76 -0.22 -1.16% 18.98 19.24 18.76
  Sep 26, 2023 18.85 0.19 1.02% 18.66 19.07 18.63
  Sep 25, 2023 19.07 -0.80 -4.03% 19.87 19.92 19.02
  Sep 22, 2023 19.88 0.08 0.40% 19.80 20.15 19.72
  Sep 21, 2023 19.94 -0.30 -1.48% 20.24 20.44 19.94
  Sep 20, 2023 20.42 -0.04 -0.20% 20.46 20.64 20.29
  Sep 19, 2023 20.47 -0.70 -3.31% 21.17 21.40 20.43
  Sep 18, 2023 21.45 0.20 0.94% 21.25 21.47 21.12
  Sep 15, 2023 21.61 0.43 2.03% 21.18 21.81 21.18
  Sep 14, 2023 21.17 0.25 1.20% 20.92 21.17 20.68
  Sep 13, 2023 21.13 0.03 0.14% 21.10 21.39 20.96
  Sep 12, 2023 21.17 -0.10 -0.47% 21.27 21.35 21.06
  Sep 11, 2023 21.21 0.05 0.24% 21.16 21.56 21.15
  Sep 8, 2023 21.25 0.17 0.81% 21.08 21.25 20.74
  Sep 7, 2023 20.98 0.35 1.70% 20.63 21.23 20.59
  Sep 6, 2023 20.89 -0.61 -2.84% 21.50 21.60 20.82

  Burberry Group PLC Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, November 15, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  07:00

  Χώρα

  GB

  Γεγονός

  Half Year 2024 Burberry Group PLC Earnings Release
  Half Year 2024 Burberry Group PLC Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 3094 2826 2343.9 2633.1 2720.2
  Έσοδα 3094 2826 2343.9 2633.1 2720.2
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 912 831 703.7 859.3 859.4
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2182 1995 1640.2 1773.8 1860.8
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2437 2283 1822.8 2444.4 2283
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1221 1179 985.7 1011.5 1308
  Depreciation / Amortization 339 311 274.2 329.2 114.7
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -23 -20 -125.2 244.4 0.9
  Λειτουργικά Έσοδα 657 543 521.1 188.7 437.2
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -19 -29 -27.2 -18.5 7.3
  Άλλο, Καθαρό -4 -3 -3.7 -1.7 -3.9
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 634 511 490.2 168.5 440.6
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 492 397 375.9 121.6 339.1
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -2 -1 -0.2 0.1 0.2
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 490 396 375.7 121.7 339.3
  Καθαρά Κέρδη 490 396 375.7 121.7 339.3
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 490 396 375.7 121.7 339.3
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 490 396 375.7 121.7 339.3
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 490 396 375.7 121.7 339.3
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 388 404.8 405.1 409 415.1
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.26289 0.97826 0.92743 0.29756 0.81739
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.61 0.47 0.425 0.113 0.425
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.20103 0.9165 0.58702 1.03301 0.85208
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Other Operating Expenses, Total -12 -18 -15.6
  Apr 2023 Oct 2022 Apr 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 1749 1345 1613.4 1212.6 1466.2
  Έσοδα 1749 1345 1613.4 1212.6 1466.2
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 509 403 459.1 371.9 423.8
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1240 942 1154.3 840.7 1042.4
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1375 1082 1277.9 1005.1 1033.2
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2 -6 -8.5 -11.5 -88
  Other Operating Expenses, Total 864 704 728.9 555.1 608.9
  Λειτουργικά Έσοδα 374 263 335.5 207.5 433
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -8 -11 -14.9 -14.1 -14.1
  Άλλο, Καθαρό -3 -1 -0.8 -2.2 -1.5
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 363 251 319.8 191.2 417.4
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 278 194 251.8 145.2 327.6
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 -1 -0.7 -0.3 -1.2
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 277 193 251.1 144.9 326.4
  Καθαρά Κέρδη 277 193 251.1 144.9 326.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 277 193 251.1 144.9 326.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 277 193 251.1 144.9 326.4
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 277 193 251.1 144.9 326.4
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 381.6 394.4 403.3 406.3 405.5
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.72589 0.48935 0.62261 0.35663 0.80493
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.445 0.165 0.354 0.116 0.425
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.74423 0.45892 0.59509 0.32242 0.61603
  Depreciation / Amortization 98.4 89.6 88.5
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -19
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1863 2035 1982.2 1688.6 1608.6
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1026 1222 1261.3 928.9 874.5
  Μετρητά 152 124 189.8 138.7 151.3
  Μετρητά & Ισοδύναμα 874 1098 1071.5 790.2 723.2
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 351 337 277 267.5 215.3
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 191 152 155.7 117.8 129.9
  Συνολικό Απόθεμα 447 426 402.1 450.5 465.1
  Προπληρωθέντα Εξοδα 32 32 39.6 35 50.7
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7 18 2.2 6.7 3
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3686 3697 3502.2 3292.2 2332.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1326 1202 1098.5 1128.9 306.9
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2098 1941 1786.3 1874 971.5
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -772 -739 -687.8 -745.1 -664.6
  Υπεραξία, Καθαρό 109 109 105.2 109.3 108.6
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 139 131 131.8 137.7 112.4
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 2.4 2.5 2.5
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 47 43 42.3 51 44
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 202 177 139.8 174.2 149.2
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 829 804 702.8 730.5 640.1
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 186 181 129.3 197.3 221.6
  Δεδουλευμένα Έξοδα 249 264 221.3 223.3 262.7
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 65 45 45.4 41.6 37.2
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 108 105 96.8 52.8 118.6
  Σύνολο Οφειλών 2153 2084 1945.6 2078 877.2
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1200 1147 1106.7 1210 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1 1 0.8 0.1 3.4
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 6 4 3.1 4.6 5
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 117 128 132.2 132.8 228.7
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1533 1613 1556.6 1214.2 1455
  Κοινή Μετοχή 0 0.2 0.2 0.2
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 230 227 223 220.8 216.9
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1067 1164 1132.3 743.3 1006.7
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 236 222 201.1 249.9 231.2
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3686 3697 3502.2 3292.2 2332.2
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 378.168 396.707 404.864 404.706 411.456
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 221 209 210 215.5
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 298 298 297.1 300
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 902 849 809.6 910
  Apr 2023 Oct 2022 Apr 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1863 1940 2035 1988.9 1982.2
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1026 1017 1222 1197.2 1261.3
  Μετρητά 152 186 124 188.8 189.8
  Μετρητά & Ισοδύναμα 874 831 1098 1008.4 1071.5
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 351 377 337 296.8 277
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 191 204 152 154.5 155.7
  Συνολικό Απόθεμα 447 484 426 434.2 402.1
  Προπληρωθέντα Εξοδα 32 48 32 59.5 39.6
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7 14 18 1.2 2.2
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3686 3734 3697 3579.5 3502.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1326 1292 1202 1151.6 1098.5
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 139 132 240 233.5 237
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 2.4
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 47 49 43 43.5 42.3
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 202 208 177 162 139.8
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 829 857 804 764.3 702.8
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 186 177 181 143.7 129.3
  Δεδουλευμένα Έξοδα 249 258 264 247.4 221.3
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 65 76 45 54.2 45.4
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 221 217 209 217.6 210
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 108 129 105 101.4 96.8
  Σύνολο Οφειλών 2153 2209 2084 2046.7 1945.6
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1200 1220 1147 1150.1 1106.7
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 298 298 298 297.4 297.1
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 902 922 849 852.7 809.6
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1 1 1 0.8 0.8
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 6 6 4 3.4 3.1
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 117 125 128 128.1 132.2
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1533 1525 1613 1532.8 1556.6
  Κοινή Μετοχή 0 0 0.2 0.2
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 230 228 227 223.9 223
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1067 1023 1164 1103.9 1132.3
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 236 274 222 204.8 201.1
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3686 3734 3697 3579.5 3502.2
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 378.168 389.276 396.707 404.929 404.864
  Υπεραξία, Καθαρό 109 113
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 634 543 521.1 188.7 437.2
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 750 699 591.4 455.8 411.4
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 307 274 243.8 304.4 87.2
  Amortization 37 39 32.9 26.4 28.6
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 10 -1 -95.9 171.8 21.9
  Cash Taxes Paid 140 180 58 150.3 110.8
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 40 32 30.1 26 1.8
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -238 -156 -110.5 -235.5 -163.5
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -147 -164 -90.5 -151.4 -124.5
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -179 -161 -114.8 -148.8 -110.6
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 32 -3 24.3 -2.6 -13.9
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -821 -581 -159.1 -262.9 -343.4
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -6 -3 -4.3 -2.7 -11.1
  Total Cash Dividends Paid -203 -219 0 -175.2 -171.1
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -402 -157 2.1 -146.9 -161.2
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 2 7 -13.2 8.5 1.7
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -216 -39 328.6 50 -54.8
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -210 -202 -156.9 61.9
  Apr 2023 Oct 2022 Apr 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line 634 263 543 207.5 521.1
  Cash From Operating Activities 750 212 699 223.9 591.4
  Cash From Operating Activities 307 145 274 127.6 243.8
  Amortization 37 18 39 17.7 32.9
  Non-Cash Items 10 -12 -1 -2.9 -95.9
  Cash Taxes Paid 140 65 180 84.3 58
  Cash Interest Paid 40 17 32 15.3 30.1
  Changes in Working Capital -238 -202 -156 -126 -110.5
  Cash From Investing Activities -147 -31 -164 -35.7 -90.5
  Capital Expenditures -179 -53 -161 -39.4 -114.8
  Other Investing Cash Flow Items, Total 32 22 -3 3.7 24.3
  Cash From Financing Activities -821 -420 -581 -263 -159.1
  Financing Cash Flow Items -6 -6 -3 0 -4.3
  Total Cash Dividends Paid -203 -140 -219 -171.9 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -402 -181 -157 -6.4 2.1
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -210 -93 -202 -84.7 -156.9
  Foreign Exchange Effects 2 3 7 1.9 -13.2
  Net Change in Cash -216 -236 -39 -72.9 328.6
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.4487 27729908 0 2023-04-01 LOW
  Lindsell Train Limited Investment Advisor/Hedge Fund 5.8903 21928267 0 2023-04-01 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 5.5518 20668065 0 2023-04-01 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 5.2008 19361546 136588 2023-04-01 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.23 12024730 -268184 2023-04-11 LOW
  Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 2.5023 9315438 -6161 2023-08-01 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.7227 6413412 -29512 2023-08-01 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.6539 6157206 -5827716 2023-08-01 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.5726 5854427 3076427 2023-04-11 LOW
  Aviva Investors Global Services Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.3873 5164513 16727 2023-08-01 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.375 5118788 0 2023-08-01 LOW
  Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 1.354 5040498 -210861 2023-04-11 LOW
  Artemis Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.3258 4935568 782325 2023-04-11 MED
  AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2086 4499288 -250216 2023-04-11 LOW
  State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1917 4436364 0 2023-08-01 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0122 3768191 -177871 2023-08-01 LOW
  Fidelity International Investment Advisor 0.9568 3562023 -94122 2023-08-01 LOW
  Schroder Investment Management North America Inc. Investment Advisor 0.7996 2976745 172050 2023-04-11 MED
  Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7724 2875310 -205534 2023-04-30 LOW
  M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.6938 2583002 -68128 2023-08-01 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Burberry Company profile

  Σχετικά με την Burberry Group PLC

  Η Burberry Group plc (Burberry) είναι παγκόσμιος κατασκευαστής, λιανοπωλητής και χονδρέμπορος ειδών πολυτελείας. Η εταιρεία παραχωρεί επίσης άδειες σε τρίτους να κατασκευάζουν και να διανέμουν προϊόντα χρησιμοποιώντας τα εμπορικά σήματα Burberry. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τη λιανική/χονδρική πώληση και την αδειοδότηση. Ο τομέας λιανικής/χονδρικής πώλησης ασχολείται με την πώληση ειδών πολυτελείας μέσω των κεντρικών καταστημάτων της Burberry, των παραχωρήσεων, των σημείων πώλησης και του ψηφιακού εμπορίου, καθώς και των franchisees της Burberry, των πολυκαταστημάτων παγκοσμίως και των ειδικών λογαριασμών πολλαπλών εμπορικών σημάτων. Η ροή των παγκόσμιων προϊόντων μεταξύ των καναλιών λιανικής και χονδρικής και μεταξύ των περιφερειών της παρακολουθείται και βελτιστοποιείται σε εταιρικό επίπεδο και υλοποιείται μέσω των κόμβων αποθεμάτων της Εταιρείας που βρίσκονται στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τομέας Licensing παράγει έσοδα μέσω της είσπραξης δικαιωμάτων από παγκόσμιους αδειούχους προϊόντων ομορφιάς, γυαλιών και από άδειες που αφορούν τη χρήση μη εμπορικών σημάτων της Burberry στην Ιαπωνία.

  Industry: Apparel & Accessories Retailers (NEC)

  Horseferry House
  Horseferry Road
  LONDON
  SW1P 2AW
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0112%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου