Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Bumble Inc. - BMBL CFD

18.83
1.52%
0.08
Χαμηλό: 18.56
Υψηλό: 19.16
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.08
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 19.12
Άνοιγμα* 19.16
Μεταβολή 1 έτους* -34.23%
Εύρος ημέρας* 18.56 - 19.16
Εύρος 52 εβδ. 17.62-39.33
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.91M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 50.15M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.08B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 130.17M
Έσοδα 903.50M
EPS -0.62
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 23, 2023 19.12 -1.01 -5.02% 20.13 20.40 18.85
Mar 22, 2023 20.04 0.04 0.20% 20.00 20.96 19.86
Mar 21, 2023 20.13 0.39 1.98% 19.74 20.32 19.60
Mar 20, 2023 19.58 -0.09 -0.46% 19.67 19.96 19.28
Mar 17, 2023 19.88 0.22 1.12% 19.66 20.24 19.53
Mar 16, 2023 19.33 -0.41 -2.08% 19.74 19.78 19.18
Mar 15, 2023 19.78 0.67 3.51% 19.11 19.91 19.11
Mar 14, 2023 19.67 -0.43 -2.14% 20.10 20.51 19.39
Mar 13, 2023 19.59 0.37 1.93% 19.22 20.23 18.87
Mar 10, 2023 19.49 0.42 2.20% 19.07 19.61 18.48
Mar 9, 2023 19.17 -1.36 -6.62% 20.53 20.95 19.10
Mar 8, 2023 20.47 0.09 0.44% 20.38 21.07 20.27
Mar 7, 2023 20.47 -0.85 -3.99% 21.32 21.69 20.13
Mar 6, 2023 21.31 -0.95 -4.27% 22.26 22.59 21.28
Mar 3, 2023 22.28 -0.49 -2.15% 22.77 22.82 21.96
Mar 2, 2023 24.22 0.45 1.89% 23.77 24.57 23.61
Mar 1, 2023 24.22 0.02 0.08% 24.20 24.49 23.83
Feb 28, 2023 23.97 0.71 3.05% 23.26 24.56 23.26
Feb 27, 2023 23.56 -0.01 -0.04% 23.57 24.15 23.19
Feb 24, 2023 23.17 -0.86 -3.58% 24.03 24.57 23.16

Bumble Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 765.66 582.182 488.94 360.105
Έσοδα 765.66 582.182 488.94 360.105
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 209.921 157.419 139.767 110.259
Ακαθάριστο Εισόδημα 555.739 424.763 349.173 249.846
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 900.343 687.942 395.687 376.319
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 431.925 280.671 209.981 146.848
Έρευνα & Ανάπτυξη 105.917 51.081 39.205 37.517
Depreciation / Amortization 107.056 92.175 6.734 5.957
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 45.524 106.596 75.738
Λειτουργικά Έσοδα -134.683 -105.76 93.253 -16.214
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -14.54 -22.084 -1.2 -4.5
Άλλο, Καθαρό 0.097 -6.407 -0.071 0.076
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -149.126 -134.251 91.982 -20.638
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 286.945 -142.742 85.844 -23.669
Δικαίωμα Μειοψηφίας 30.834 -2.725 -19.698 2.15
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 317.779 -145.467 66.146 -21.519
Καθαρά Κέρδη 317.779 -145.467 66.146 -21.519
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 184.995 -145.467 66.146 -21.519
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 184.995 -145.467 66.146 -21.519
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 284.888 -145.467 66.146 -21.519
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 192.675 109.447 109.447 109.447
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.47859 -1.32911 0.60437 -0.19662
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.65559 -0.73172 0.60437 0.25319
Total Adjustments to Net Income -132.784
Ρύθμιση Αραίωσης 99.893
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 211.199 208.221 200.509 356.93 170.713
Έσοδα 211.199 208.221 200.509 356.93 170.713
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 56.781 54.75 56.627 98.544 47.747
Ακαθάριστο Εισόδημα 154.418 153.471 143.882 258.386 122.966
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 192.18 212.808 208.711 478.824 283.109
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 80.167 82.872 98.623 250.43 159.86
Έρευνα & Ανάπτυξη 25.195 21.72 24.231 59.966 35.045
Depreciation / Amortization 26.929 26.174 27.022 53.86 26.955
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.108 27.292 2.208 16.024 13.502
Λειτουργικά Έσοδα 19.019 -4.587 -8.202 -121.894 -112.396
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 7.329 -8.367 -3.905 -2.268 -0.942
Άλλο, Καθαρό 0.018 -1.959 1.716 0.34 0.204
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 26.366 -14.913 -10.391 -123.822 -113.134
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 23.938 -14.679 -10.671 312.295 323.442
Δικαίωμα Μειοψηφίας -7.543 4.636 3.786 22.412 18.348
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 16.395 -10.043 -6.885 334.707 341.79
Καθαρά Κέρδη 16.395 -10.043 -6.885 334.707 341.79
Total Adjustments to Net Income -0.04 4.401 -0.01 -137.175 -138.907
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 16.355 -5.642 -6.895 197.532 202.883
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 16.355 -5.642 -6.895 197.532 202.883
Ρύθμιση Αραίωσης 7.563 110.473 115.912
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 23.918 -5.642 -6.895 308.005 318.795
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 191.33 129.122 121.234 156.916 155.923
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.12501 -0.0437 -0.05687 1.96287 2.04457
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.15312 0.10954 -0.03421 2.0366 2.10183
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 469.464 251.011 169.832 96.887
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 369.175 128.029 57.449 33.289
Μετρητά & Ισοδύναμα 369.175 128.029 57.449 33.289
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 81.117 107.981 104.321 51.141
Accounts Receivable - Trade, Net 47.538 41.595 34.234 28.263
Prepaid Expenses 10.989 6.435 3.336 7.692
Other Current Assets, Total 8.183 8.566 4.726 4.765
Total Assets 3775.82 3637.27 210.298 116.729
Property/Plant/Equipment, Total - Net 41.037 28.544 30.324 11.903
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 56.277 36.313 52.443 48.743
Accumulated Depreciation, Total -15.24 -7.769 -22.119 -36.84
Intangibles, Net 1696.8 1812.41 1.241 0.383
Note Receivable - Long Term 1.069 1.011 0
Other Long Term Assets, Total 28.409 3.319 7.89 7.556
Total Current Liabilities 173.163 241.334 121.464 77.8
Accounts Payable 19.169 23.741 8.066 8.318
Accrued Expenses 43.747 41.117 28.764 16.769
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 107.659 171.138 84.634 52.713
Total Liabilities 2159.97 1553.3 186.63 143.623
Total Long Term Debt 620.351 820.876 0 0
Minority Interest 858.434 0.808 6.014 -8.325
Other Liabilities, Total 508.026 62.19 59.152 74.148
Total Equity 1615.85 2083.97 23.668 -26.894
Common Stock 1.2922 1903.12 0.011 0.011
Additional Paid-In Capital 1586.78 0 3.449 1.185
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -52.856 0 23.352 -24.794
Treasury Stock - Common 0 -3.788 -3.788
Other Equity, Total 80.6288 180.852 0.644 0.492
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3775.82 3637.27 210.298 116.729
Total Common Shares Outstanding 129.213 109.447 109.447 109.447
Goodwill, Net 1540.11 1540.92
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.588 5.338
Long Term Debt 620.351 820.876
Deferred Income Tax 0 428.087
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 413.757 469.464 420.068 404.048 394.512
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 308.788 369.175 291.575 252.021 246.002
Μετρητά & Ισοδύναμα 308.788 369.175 291.575 252.021 246.002
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 81.036 81.117 105.677 129.087 124.533
Accounts Receivable - Trade, Net 46.693 47.538 44.953 66.745 62.168
Prepaid Expenses 15.86 10.989 14.577 15.379 17.412
Other Current Assets, Total 8.073 8.183 8.239 7.561 6.565
Total Assets 3795.4 3775.82 3749.21 3754.63 3770.11
Property/Plant/Equipment, Total - Net 40.932 41.037 25.642 24.442 27.065
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 57.465 56.277 39.541 36.75 36.844
Accumulated Depreciation, Total -16.533 -15.24 -13.899 -12.308 -9.779
Goodwill, Net 1581.83 1540.11 1540.11 1540.11 1540.11
Intangibles, Net 1717.18 1696.8 1743.39 1765.82 1788.25
Note Receivable - Long Term 1.106 1.115 1.099
Other Long Term Assets, Total 41.704 28.409 18.892 19.088 19.076
Total Current Liabilities 166.232 173.163 157.926 170.689 201.065
Accounts Payable 8.836 19.169 11.536 15.689 15.047
Accrued Expenses 46.152 43.747 39.521 39.824 32.382
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.588 2.588 2.588 2.588 9.996
Other Current Liabilities, Total 108.656 107.659 104.281 112.588 143.64
Total Liabilities 2152.2 2159.97 2147.05 2274.58 2377.87
Total Long Term Debt 619.704 620.351 620.998 621.645 619.542
Long Term Debt 619.704 620.351 620.998 621.645 619.542
Deferred Income Tax 11.177 0 381.152 356.755 356.755
Minority Interest 865.938 858.434 861.628 1007.46 1081.96
Other Liabilities, Total 489.144 508.026 125.346 118.033 118.546
Total Equity 1643.21 1615.85 1602.16 1480.05 1392.24
Common Stock 1.2962 1.2922 1.2922 1.1982 1.4012
Additional Paid-In Capital 1598.57 1586.78 1470.45 1339.58 2259.38
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -36.461 -52.856 -42.813 -35.928 -28.845
Treasury Stock - Common -1018.36
Other Equity, Total 79.8048 80.6288 173.229 175.198 178.672
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3795.4 3775.82 3749.21 3754.63 3770.11
Total Common Shares Outstanding 129.52 129.213 129.242 119.799 115.344
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 286.945 -142.742 85.844 -23.669
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 104.837 52.955 101.392 71.766
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 107.056 92.175 6.734 5.957
Deferred Taxes -446.629 -0.763 0.201 -2.004
Μη Χρηματικά Στοιχεία 213.941 69.846 1.539 -0.416
Cash Taxes Paid 33.421 0.042 3.996 2.178
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -56.476 34.439 7.074 91.898
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -12.484 -2851.68 -11.396 -8.394
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -13.653 -11.677 -9.674 -8.047
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 1.169 -2840 -1.722 -0.347
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 151.486 2866.24 -65.196 -37.225
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -9.338 -381.105 -23.335 -37.225
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 367.262 2360.41 0.104 0
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -2.95 3.326 -0.64 -0.351
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 240.889 70.837 24.16 25.796
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -206.438 886.929 -41.965
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 22.339 19.862
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 23.938 286.945 301.624 312.295 323.442
Cash From Operating Activities 19.358 104.837 13.453 -31.439 -45.582
Cash From Operating Activities 26.929 107.056 80.882 53.86 26.955
Deferred Taxes -2.961 -446.629 -441.811 -441.841 -441.682
Non-Cash Items -10.14 213.941 176.232 142.058 115.245
Changes in Working Capital -18.408 -56.476 -103.474 -97.811 -69.542
Cash From Investing Activities -74.716 -12.484 -9.357 -5.549 -2.743
Capital Expenditures -4.996 -13.653 -9.388 -5.552 -2.712
Other Investing Cash Flow Items, Total -69.72 1.169 0.031 0.003 -0.031
Cash From Financing Activities -7.146 151.486 159.728 160.621 166.717
Financing Cash Flow Items -5.708 -9.338 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 367.262 367.262 366.717 366.717
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.438 -206.438 -207.534 -206.096 -200
Foreign Exchange Effects 2.117 -2.95 -0.535 0.102 -0.162
Net Change in Cash -60.387 240.889 163.289 123.735 118.23
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Blackstone Group Investment Advisor/Hedge Fund 19.8842 25883039 0 2022-12-31 LOW
Blackstone Tactical Opportunities Advisors L.L.C. Hedge Fund 10.0621 13097780 0 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 8.015 10432990 -497812 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 6.4519 8398316 -766541 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 6.1935 8062013 1390568 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.1 7940324 137540 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.2144 5485814 426422 2022-12-31 LOW
Accel Growth Fund L.P. Venture Capital 3.8831 5054531 0 2022-12-31 LOW
Accel Partners Venture Capital 3.8831 5054531 -1683959 2022-12-31 LOW
Blackstone Alternative Solutions L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2269 4200373 0 2022-12-31 HIGH
Marshall Wace LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.4756 3222445 1691993 2022-12-31 HIGH
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 2.3017 2996107 2996107 2022-12-31 HIGH
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 2.0303 2642846 -110709 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.5802 2056896 -127911 2022-12-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3733 1787648 -34634 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.242 1616696 49755 2022-12-31 LOW
JPMorgan Private Bank (United States) Bank and Trust 0.9801 1275757 -157054 2022-12-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.9345 1216427 -2751693 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8361 1088317 389936 2022-12-31 LOW
Eagle Asset Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7592 988195 -40259 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Bumble Inc. Company profile

Σχετικά με την Bumble Inc.

Η Bumble Inc. είναι εταιρεία συμμετοχών. Η εταιρεία ασχολείται κυρίως με την επιχείρηση διαδικτυακής πλατφόρμας γνωριμιών. Η πλατφόρμα της επιτρέπει στους ανθρώπους να συνδέονται και να δημιουργούν ισότιμες και υγιείς σχέσεις με τους δικούς τους όρους. Διαχειρίζεται δύο κινητές εφαρμογές γνωριμιών (app), όπως η Bumble και η Badoo. Η εφαρμογή Bumble έχει δημιουργηθεί με επίκεντρο τις γυναίκες. Οι συνδρομητικές προσφορές της περιλαμβάνουν το Bumble Boost και το Bumble Premium, οι οποίες παρέχουν στους χρήστες πρόσθετα χαρακτηριστικά. Προσφέρει στους χρήστες ευέλικτα προγράμματα συνδρομής, όπως 7 ημερών, 30 ημερών και 90 ημερών. Εκτός από τα ραντεβού, παρέχει επίσης προϊόντα, όπως το Bumble BFF για φιλίες και το Bumble Bizz για επαγγελματική δικτύωση και καθοδήγηση. Εξυπηρετεί διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας και του Καναδά. Η εφαρμογή Badoo προσφέρει διαδικτυακά και κινητά δωρεάν προϊόντα γνωριμιών. Επικεντρώνεται στην οικοδόμηση ουσιαστικών συνδέσεων σε όλους. Οι συνδρομητικές προσφορές της στην εφαρμογή Badoo είναι το Badoo Premium και το Badoo Premium Plus.

Industry: Social Media & Networking

1105 West 41St Street
AUSTIN
TEXAS 78756
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,798.80 Price
+0.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Gold

1,978.85 Price
-0.810% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.42 Price
-4.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00275

BTC/USD

27,647.30 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου