Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Bubs Australia Limited - BUBau CFD

  0.118
  4.42%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.009
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.113
  Άνοιγμα* 0.113
  Μεταβολή 1 έτους* -54.44%
  Εύρος ημέρας* 0.113 - 0.118
  Εύρος 52 εβδ. 0.33-0.85
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.30M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 50.58M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 264.74M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 622.99M
  Έσοδα 89.30M
  EPS -0.02
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.03
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 0.118 0.000 0.00% 0.118 0.118 0.113
  Feb 29, 2024 0.118 0.005 4.42% 0.113 0.118 0.113
  Feb 28, 2024 0.113 0.000 0.00% 0.113 0.118 0.113
  Feb 27, 2024 0.118 0.005 4.42% 0.113 0.118 0.113
  Feb 26, 2024 0.118 0.000 0.00% 0.118 0.118 0.118
  Feb 25, 2024 0.118 -0.005 -4.07% 0.123 0.133 0.118
  Feb 23, 2024 0.123 0.000 0.00% 0.123 0.123 0.118
  Feb 22, 2024 0.123 0.000 0.00% 0.123 0.123 0.118
  Feb 21, 2024 0.118 0.005 4.42% 0.113 0.118 0.113
  Feb 20, 2024 0.113 0.000 0.00% 0.113 0.113 0.113
  Feb 19, 2024 0.113 0.000 0.00% 0.113 0.113 0.113
  Feb 16, 2024 0.113 0.005 4.63% 0.108 0.113 0.108
  Feb 15, 2024 0.113 0.000 0.00% 0.113 0.113 0.113
  Feb 14, 2024 0.113 0.000 0.00% 0.113 0.113 0.113
  Feb 13, 2024 0.113 0.005 4.63% 0.108 0.113 0.108
  Feb 12, 2024 0.113 0.005 4.63% 0.108 0.113 0.108
  Feb 11, 2024 0.113 0.000 0.00% 0.113 0.113 0.108
  Feb 9, 2024 0.113 0.000 0.00% 0.113 0.113 0.108
  Feb 8, 2024 0.108 -0.005 -4.42% 0.113 0.113 0.108
  Feb 7, 2024 0.113 0.005 4.63% 0.108 0.113 0.108

  Bubs Australia Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 60.1106 89.2973 39.3127 54.645 43.9148
  Έσοδα 60.1106 89.2973 39.3127 54.645 43.9148
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 69.4662 60.392 46.5879 43.1872 35.2649
  Ακαθάριστο Εισόδημα -9.35555 28.9053 -7.27519 11.4578 8.64992
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 167.862 100.173 116.352 69.7881 79.3605
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 59.8932 36.9152 20.9455 21.4316 42.9195
  Depreciation / Amortization 2.32027 2.6932 3.40502 3.73085 1.17895
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 36.1651 0.25929 44.7265 0.45516 -0.00287
  Λειτουργικά Έσοδα -107.751 -10.8752 -77.0395 -15.1432 -35.4457
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.06651 -0.36618 -0.23639 -0.29855 0.46884
  Άλλο, Καθαρό 0.2 -0.05972 -0.60266 -0.659 -0.6205
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -107.485 -11.3011 -77.8785 -16.1007 -35.582
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -108.353 -11.3775 -74.7379 -7.77114 -35.5092
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -108.353 -11.3775 -74.7379 -7.77114 -35.5092
  Καθαρά Κέρδη -108.353 -11.3775 -74.7379 -7.77114 -35.5092
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -108.353 -11.3775 -74.7379 -7.77114 -35.5092
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -108.353 -11.3775 -74.7379 -7.77114 -35.5092
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -108.353 -11.3775 -74.7379 -7.77114 -35.5092
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 739.265 622.993 613.692 547.086 463.215
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.14657 -0.01826 -0.12178 -0.0142 -0.07666
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.09778 -0.018 -0.04945 -0.01369 -0.07516
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0.0153
  Other Operating Expenses, Total 0.98329
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.01691 -0.08719 0.68732
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 28.627 31.4836 55.6701 33.6272 21.0267
  Έσοδα 28.627 31.4836 55.6701 33.6272 21.0267
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 40.5296 28.9366 39.4914 20.9007 26.7863
  Ακαθάριστο Εισόδημα -11.9026 2.54701 16.1788 12.7265 -5.75956
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 92.8898 74.9718 66.0599 34.1127 81.7105
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 35.7313 24.1619 24.9556 11.9596 12.4794
  Depreciation / Amortization 0.89081 1.42946 1.38344 1.30976 1.54284
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.016 0.00091 0.00049 -0.08768 0.62975
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 15.7221 20.4429 0.22899 0.0303 44.672
  Λειτουργικά Έσοδα -64.2628 -43.4882 -10.3897 -0.48549 -60.6837
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.13296 -0.06645 -0.25429 -0.11189 -0.09353
  Άλλο, Καθαρό 0.1349 0.0651 -0.08451 0.02479 -0.02908
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -63.995 -43.4896 -10.7285 -0.57259 -60.8063
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -63.9544 -44.3985 -10.7756 -0.60193 -61.8414
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -63.9544 -44.3985 -10.7756 -0.60193 -61.8414
  Καθαρά Κέρδη -63.9544 -44.3985 -10.7756 -0.60193 -61.8414
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -63.9544 -44.3985 -10.7756 -0.60193 -61.8414
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -63.9544 -44.3985 -10.7756 -0.60193 -61.8414
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -63.9544 -44.3985 -10.7756 -0.60193 -61.8414
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 751.406 727.124 622.993 622.993 622.891
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.08511 -0.06106 -0.0173 -0.00097 -0.09928
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.07151 -0.04279 -0.01706 -0.00093 -0.05267
  Other Operating Expenses, Total -4.39985
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 57.3591 79.4524 58.1766 65.8569 56.979
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 26.0525 16.311 27.8832 26.0256 23.2911
  Μετρητά 26.0525 16.311 27.8832 26.0256 23.2911
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7.91459 24.8509 9.06031 7.57512 17.499
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 7.59721 23.959 7.6925 4.44077 8.30805
  Συνολικό Απόθεμα 20.7675 28.4602 20.5466 30.6022 14.5524
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.49066 0.40234 0.38577 0.96927 0.97063
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 65.5986 125.941 105.918 161.51 154.6
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6.36868 6.76759 5.76934 6.14877 4.21378
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.63071 38.4703 40.6932 47.0289 50.3073
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.11691 0.13677 0.04588 0.74354 1.03047
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 21.9163 35.1927 16.7196 19.5611 28.0996
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 11.6953 15.8824 5.39803 7.62013 5.18309
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.9518 0.80417 0.53696 0.36565 6.99187
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 2 2 2 2 2
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 6.58997 15.8903 8.35794 9.15253 13.9246
  Σύνολο Οφειλών 23.9184 37.7314 18.8985 29.6111 48.9481
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.72665 2.30298 1.73808 2.16613 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 3.60564 12.354
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.27545 0.23573 0.44087 4.27818 8.49449
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 41.6802 88.2095 87.0198 131.899 105.652
  Κοινή Μετοχή 340.569 274.851 274.851 236.965 189.059
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -298.594 -186.596 -187.809 -105.054 -83.4095
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 65.5986 125.941 105.918 161.51 154.6
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 751.357 622.993 622.991 569.635 518.085
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.13382 9.42795 0.30066 0.68484 0.66594
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 10.1945 9.61877 7.80874 7.0157 4.36665
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3.82578 -2.85118 -2.0394 -0.86693 -0.15287
  Υπεραξία, Καθαρό 0.57407 0.57407 0.57407 41.4757 41.4757
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0.26769 0.25577 0.59348
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.29477 -0.04521 -0.02241 -0.01221 0.00197
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.67924 0.61588 0.42667 0.42281
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.72665 2.30298 1.73808 2.16613
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.54915 0.53985 0.39155
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 57.3591 106.576 79.4524 62.7253 58.1766
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 26.0525 51.4157 16.311 30.6302 27.8832
  Μετρητά 26.0525 51.4157 16.311 30.6302 27.8832
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7.91459 6.77964 24.8509 9.45483 9.06031
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 7.59721 6.46482 23.959 8.53679 7.6925
  Συνολικό Απόθεμα 20.7675 43.3805 28.4602 20.1527 20.5466
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.62448 4.99999 9.8303 2.4876 0.68644
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 65.5986 131.681 125.941 108.89 105.918
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6.36868 6.49942 6.76759 5.48919 5.76934
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1.20478 17.9283 39.0444 40.1475 41.2673
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.11691 0.13291 0.13677 0.13337 0.04588
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0 0.26769
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.54915 0.5445 0.53985 0.39421 0.39155
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 21.9163 22.048 35.1927 20.8386 16.7196
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 16.6738 18.1695 27.4903 12.2613 8.0105
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 2 2 2 2 2
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.67924 0.65095 0.61588 0.40788 0.42667
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2.56328 1.22756 5.08653 6.16948 6.28243
  Σύνολο Οφειλών 23.9184 24.3467 37.7314 22.572 18.8985
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.72665 2.03888 2.30298 1.53217 1.73808
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.72665 2.03888 2.30298 1.53217 1.73808
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.27545 0.25983 0.23573 0.20116 0.44087
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 41.6802 107.334 88.2095 86.3176 87.0198
  Κοινή Μετοχή 340.569 336.323 274.851 274.851 274.851
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -298.594 -229.016 -186.596 -188.411 -187.809
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.29477 0.0278 -0.04521 -0.12272 -0.02241
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 65.5986 131.681 125.941 108.89 105.918
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 751.357 751.357 622.993 622.991 622.991
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3.90699 3.79078 2.52104
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1.97674 -1.39004 -0.89846
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -9.37384 -22.6303 -21.9171 -17.1584 -12.7746
  Cash Receipts 90.549 43.5606 65.4875 40.0614 17.5282
  Cash Payments -99.7125 -66.099 -87.4448 -57.4155 -30.2718
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -0.27722 -0.24758 -0.34345 -0.17418 -0.09091
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.06691 0.15572 0.38367 0.36991 0.05996
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1.55515 -5.60229 -8.69919 -22.8881 -25.6286
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.55409 -0.60215 -0.16686 -0.08273 -0.02903
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1.00105 -5.00015 -8.53232 -22.8054 -25.5996
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.64321 30.0902 33.3508 24.6946 71.7393
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -1.4595 -1.3961 -8.83492 -3.04509
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 32.0989 35.1507 33.5296 74.7844
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.64321 -0.54923 -0.40377 0 0
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -11.5722 1.85763 2.73452 -15.3518 33.3362
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities -20.8673 -9.37384 3.15811 -22.6303 -15.7573
  Cash Receipts 45.4598 90.549 38.9558 43.5606 22.5663
  Cash Payments -66.2761 -99.7125 -35.6901 -66.099 -38.2779
  Cash Interest Paid -0.14834 -0.27722 -0.17963 -0.24758 -0.11888
  Changes in Working Capital 0.09732 0.06691 0.07202 0.15572 0.07323
  Cash From Investing Activities -4.2548 -1.55515 -0.13101 -5.60229 -0.42506
  Capital Expenditures -0.27742 -0.55409 -0.13101 -0.60215 -0.42855
  Other Investing Cash Flow Items, Total -3.97738 -1.00105 0 -5.00015 0.00349
  Cash From Financing Activities 60.2268 -0.64321 -0.28011 30.0902 30.3667
  Financing Cash Flow Items -2.89434 0 0 -1.4595 -1.4595
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 63.4977 0 0 32.0989 32.0989
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.37656 -0.64321 -0.28011 -0.54923 -0.27274
  Net Change in Cash 35.1047 -11.5722 2.747 1.85763 14.1843
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  C2 Capital Global Export-To-China Fund, L.P. Corporation 10.1296 76288510 0 2023-08-25
  Cw Retail Services Pty. Ltd. Corporation 3.2814 24713254 0 2023-08-25 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1769 16395046 0 2023-09-30 LOW
  Alpha Professional Holdings Ltd. Corporation 1.2669 9541620 0 2023-08-25 LOW
  Carr Family Pty. Ltd. Corporation 0.9465 7128673 -7037779 2023-08-25 HIGH
  Zhou (Jianlin) Individual Investor 0.8841 6658000 6658000 2023-08-25
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8664 6525401 1705140 2022-12-31 LOW
  Landon (Benjamin Paul) Individual Investor 0.6827 5141271 641000 2023-08-25
  Infant Food Business Pty. Ltd. Corporation 0.6639 5000000 0 2023-08-25 LOW
  Stable Charter Ltd. Corporation 0.6128 4615385 0 2023-08-25
  A Z Global Corporation Pty. Ltd. Corporation 0.5441 4097911 0 2023-08-25 LOW
  Intercontinental Pty Ltd Corporation 0.5311 4000000 4000000 2023-08-25 LOW
  Chen (Jun Hua) Individual Investor 0.4515 3400000 660076 2023-08-25
  Hu (Shengyan) Individual Investor 0.4382 3300000 3300000 2023-08-25 LOW
  Ataturk Investments Pty. Ltd. Corporation 0.4264 3211266 3211266 2023-08-25 LOW
  Keong Lim Pty. Ltd. Corporation 0.4187 3153000 3153000 2023-08-25
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1467 1105107 0 2023-08-31 LOW
  Rathie (Katrina) Individual Investor 0.1458 1097970 2000 2023-06-30 LOW
  Soar (Rupert Robin) Individual Investor 0.1025 772039 0 2023-07-27 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.0637 479647 0 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Dairy Products

  23-29 Nina Link,
  Dandenong South
  VICTORIA 3175
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου