Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Bravura Solutions - BVSau CFD

0.353
7.62%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.009
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020658 %
Charges from borrowed part ($-0.83)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020658%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.00126 %
Charges from borrowed part ($-0.05)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.00126%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα AUD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Australia
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.328
Άνοιγμα* 0.333
Μεταβολή 1 έτους* -79.78%
Εύρος ημέρας* 0.333 - 0.363
Εύρος 52 εβδ. 0.54-2.69
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.26M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 48.82M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 189.99M
Αναλογία P/E 6.38
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 248.35M
Έσοδα 265.49M
EPS 0.12
Μέρισμα (Απόδοση %) 7.76471
Beta 0.98
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 23, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 0.348 -0.009 -2.52% 0.357 0.358 0.348
Mar 28, 2023 0.358 0.030 9.15% 0.328 0.363 0.328
Mar 27, 2023 0.333 0.010 3.10% 0.323 0.337 0.318
Mar 26, 2023 0.323 -0.005 -1.52% 0.328 0.328 0.323
Mar 24, 2023 0.328 0.005 1.55% 0.323 0.333 0.323
Mar 23, 2023 0.323 -0.009 -2.71% 0.332 0.332 0.323
Mar 22, 2023 0.333 0.006 1.83% 0.327 0.333 0.318
Mar 21, 2023 0.323 0.010 3.19% 0.313 0.328 0.308
Mar 20, 2023 0.308 0.010 3.36% 0.298 0.313 0.288
Mar 19, 2023 0.303 0.010 3.41% 0.293 0.312 0.293
Mar 17, 2023 0.293 -0.005 -1.68% 0.298 0.303 0.293
Mar 16, 2023 0.303 -0.005 -1.62% 0.308 0.313 0.293
Mar 15, 2023 0.313 -0.020 -6.01% 0.333 0.333 0.308
Mar 14, 2023 0.338 0.001 0.30% 0.337 0.343 0.333
Mar 13, 2023 0.333 -0.005 -1.48% 0.338 0.343 0.333
Mar 12, 2023 0.343 -0.005 -1.44% 0.348 0.348 0.343
Mar 10, 2023 0.348 -0.009 -2.52% 0.357 0.358 0.348
Mar 9, 2023 0.353 -0.015 -4.08% 0.368 0.373 0.353
Mar 8, 2023 0.363 -0.004 -1.09% 0.367 0.368 0.348
Mar 7, 2023 0.368 -0.024 -6.12% 0.392 0.403 0.368

Bravura Solutions Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 265.491 242.52 273.465 258.205 221.501
Έσοδα 265.491 242.52 273.465 258.205 221.501
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 23.879 20.382 21.359 19.097 17.285
Ακαθάριστο Εισόδημα 241.612 222.138 252.106 239.108 204.216
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 228.984 201.907 223.914 215.611 189.992
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 178.632 153.217 174.723 178.641 157.039
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.683 0.894 2.24 2.41
Depreciation / Amortization 22.663 21.266 19.448 8.974 8.724
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.849 0.5 1.085 0
Other Operating Expenses, Total 1.961 5.859 6.405 6.659 4.534
Λειτουργικά Έσοδα 36.507 40.613 49.551 42.594 31.509
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.674 -0.517 -3.411 -0.933 -0.622
Άλλο, Καθαρό 0.158 -1.038 0.984 -0.155 -0.127
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 33.991 39.058 47.124 41.506 30.76
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 29.926 34.562 40.11 32.808 27.03
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 29.926 34.562 40.11 32.808 27.03
Καθαρά Κέρδη 29.926 34.562 40.11 32.808 27.03
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 29.926 34.562 40.11 32.808 27.03
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 29.926 34.562 40.11 32.808 27.03
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 29.926 34.562 40.11 32.808 27.03
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 309.64 308.96 306.436 274.352 266.892
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.09665 0.11187 0.13089 0.11958 0.10128
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.04788 0.05482 0.08867 0.08142 0.07255
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.1019 0.1133 0.13391 0.11958 0.10128
Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 133.807 131.684 127.89 114.63
Έσοδα 133.807 131.684 127.89 114.63
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 12.441 11.438 10.741 9.641
Ακαθάριστο Εισόδημα 121.366 120.246 117.149 104.989
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 115.308 113.676 97.028 104.879
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 93.483 85.149 73.42 79.797
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.245 0.438
Depreciation / Amortization 11.321 11.342 10.913 10.353
Other Operating Expenses, Total -2.947 4.908 1.709 4.65
Λειτουργικά Έσοδα 18.499 18.008 30.862 9.751
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.829 -0.845 -0.536 0.019
Άλλο, Καθαρό 0.215 -0.057 -1.816 0.778
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 16.885 17.106 28.51 10.548
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 14.657 15.269 25.542 9.02
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 14.657 15.269 25.542 9.02
Καθαρά Κέρδη 14.657 15.269 25.542 9.02
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 14.657 15.269 25.542 9.02
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 14.657 15.269 25.542 9.02
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 14.657 15.269 25.542 9.02
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 309.623 309.658 310.608 307.313
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.04734 0.04931 0.08223 0.02935
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.01806 0.02983 0.03386 0.02096
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.05017 0.05173 0.08223 0.02935
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.01 0.839
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
L6 Holdings, Inc Corporation 16.8515 69581023 42908272 2023-03-14 MED
Spheria Asset Management Pty Limited Investment Advisor 13.7405 56735203 35773833 2023-03-15 LOW
Australian Ethical Investment Ltd. Investment Advisor 9.6651 39907902 19347073 2023-03-15 LOW
Rorema Beheer B.V. Corporation 8.1841 33792562 15782842 2023-03-21 HIGH
Pinnacle Investment Management Group Ltd Investment Advisor 7.5173 31039237 18699215 2023-03-15 LOW
Firetrail Investments Pty Limited Investment Advisor 4.6058 19017651 16617351 2023-03-17 LOW
Mawer Investment Management Ltd. Investment Advisor 2.6768 11052767 -14432086 2022-11-03 LOW
Royce Investment Partners Investment Advisor/Hedge Fund 2.5434 10501707 -5475535 2022-08-25 LOW
Pinetree Capital Ltd. Venture Capital 2.1797 9000000 0 2023-03-14 MED
Regal Partners Limited Investment Advisor 2.066 8530712 -6845523 2022-12-01 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4848 6130811 -32840 2023-02-28 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3136 5424067 0 2023-02-28 LOW
Washington H Soul Pattinson and Company Ltd Investment Advisor 1.1954 4935830 4935830 2022-08-22 LOW
First Sentier Investors Realindex Pty Ltd. Investment Advisor 0.7824 3230675 -208587 2023-03-09 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 0.7679 3170748 0 2023-02-28 LOW
First Sentier Investors Investment Advisor 0.719 2968886 -5571685 2023-03-09 LOW
Florida State Board of Administration Pension Fund 0.6876 2839271 946696 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6098 2517776 20910 2022-12-31 LOW
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Holding Company 0.4838 1997474 1433468 2023-03-09 LOW
Franklin Templeton Australia Limited Investment Advisor 0.339 1399885 -208681 2022-08-25 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: IT Services & Consulting (NEC)

L 6 345 George St
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AU

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,287.60 Price
+3.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

US100

12,784.10 Price
+1.210% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,967.97 Price
-0.320% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.55 Price
+4.970% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00509

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου