Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές BP PLC - GBP - BP. CFD

4.865
1.61%
0.012
Χαμηλό: 4.788
Υψηλό: 4.915
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 12:00 12:03 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.012
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.028007 %
Charges from borrowed part ($-1.12)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.028007%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.015829 %
Charges from borrowed part ($-0.63)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.015829%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

BP PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 4.788
Άνοιγμα* 4.795
Μεταβολή 1 έτους* 23.2%
Εύρος ημέρας* 4.788 - 4.915
Εύρος 52 εβδ. 3.42-5.04
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 27.72M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 696.66M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 89.16B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 18.08B
Έσοδα 184.79B
EPS -0.47
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.83164
Beta 1.12
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 7, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 2, 2023 4.788 -0.062 -1.28% 4.850 4.919 4.779
Feb 1, 2023 4.913 0.051 1.05% 4.862 4.961 4.862
Jan 31, 2023 4.884 0.048 0.99% 4.836 4.910 4.816
Jan 30, 2023 4.915 0.052 1.07% 4.863 4.958 4.857
Jan 27, 2023 4.890 0.053 1.10% 4.837 4.960 4.837
Jan 26, 2023 4.839 0.087 1.83% 4.752 4.840 4.740
Jan 25, 2023 4.726 -0.019 -0.40% 4.745 4.774 4.680
Jan 24, 2023 4.762 -0.051 -1.06% 4.813 4.829 4.722
Jan 23, 2023 4.811 0.066 1.39% 4.745 4.819 4.745
Jan 20, 2023 4.761 -0.009 -0.19% 4.770 4.823 4.745
Jan 19, 2023 4.744 -0.011 -0.23% 4.755 4.835 4.711
Jan 18, 2023 4.859 0.069 1.44% 4.790 4.889 4.715
Jan 17, 2023 4.836 0.034 0.71% 4.802 4.870 4.774
Jan 16, 2023 4.803 -0.042 -0.87% 4.845 4.872 4.794
Jan 13, 2023 4.835 -0.016 -0.33% 4.851 4.858 4.819
Jan 12, 2023 4.851 0.095 2.00% 4.756 4.861 4.756
Jan 11, 2023 4.779 0.033 0.70% 4.746 4.805 4.737
Jan 10, 2023 4.739 0.059 1.26% 4.680 4.817 4.680
Jan 9, 2023 4.786 0.103 2.20% 4.683 4.849 4.683
Jan 6, 2023 4.773 0.035 0.74% 4.738 4.795 4.732

BP PLC - GBP Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 183008 240208 298756 159307 105944 157739
Έσοδα 183008 240208 298756 159307 105944 157739
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 155339 203033 253705 113625 80616 120004
Ακαθάριστο Εισόδημα 27669 37175 45051 45682 25328 37735
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 185936 233898 283904 151627 127944 144237
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10527 10508 12179 11057 10397 11931
Έρευνα & Ανάπτυξη 1721 2080 1445 964 10280 424
Depreciation / Amortization 14505 15584 15457 17780 14889 14805
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3844 2693 1118 8201 11762 -2927
Λειτουργικά Έσοδα -2928 6310 14852 7680 -22000 13502
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1521 1374 2434 1262 -2321 2404
Άλλο, Καθαρό -888 -504 -563 -788 -567 -679
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2295 7180 16723 8154 -24888 15227
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 172 4327 9457 4190 -20729 8487
Δικαίωμα Μειοψηφίας -57 -79 -195 -164 424 -922
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 115 4248 9262 4026 -20305 7565
Καθαρά Κέρδη 115 3389 9383 4026 -20305 7565
Total Adjustments to Net Income -1 -1 -1 -1 -1 -2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 114 4247 9261 4025 -20306 7563
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 114 3388 9382 4025 -20306 7563
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 114 3388 9382 4025 -20306 7563
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 18855.3 19816.4 20102.5 20399.7 20221.5 20260.4
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00605 0.21432 0.46069 0.19731 -1.00418 0.37329
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.37705 0.4 0.39722 0.41 0.315 0.2142
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.45324 0.44912 0.62221 0.64825 -0.00406 0.71845
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -859 121
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 34544 36467 36174 50554 49258
Έσοδα 34544 36467 36174 50554 49258
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 22756 28080 30300 38868 35269
Ακαθάριστο Εισόδημα 11788 8387 5874 11686 13989
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 28116 31523 37439 47159 67598
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2615 2874 3077 3365 3080
Έρευνα & Ανάπτυξη 99 107 116 102 92
Depreciation / Amortization 3367 3631 3944 3863 3625
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -721 -3169 2 961 25532
Λειτουργικά Έσοδα 6428 4944 -1265 3395 -18340
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 120 199 765 639 780
Άλλο, Καθαρό -6 -5 5 8 20
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 6542 5138 -495 4042 -17540
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4900 3354 -2345 2578 -20070
Δικαίωμα Μειοψηφίας -233 -238 -199 -252 -314
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4667 3116 -2544 2326 -20384
Καθαρά Κέρδη 4667 3116 -2544 2326 -20384
Total Adjustments to Net Income -1 0 -1 0 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4666 3116 -2545 2326 -20384
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4666 3116 -2545 2326 -20384
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4666 3116 -2545 2326 -20384
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 20388.6 20366.7 20150.2 19963.7 19514.5
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.22885 0.15299 -0.1263 0.11651 -1.04456
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.0525 0.0525 0.0546 0.0546 0.0546
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.19452 0.07989 0.18635 0.23863 -0.0057
Ρύθμιση Αραίωσης 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 67813 74968 71310 82059 72982 92590
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 23528 24223 21340 20965 29527 26221
Cash 5592 4592 6148 6462 6235 9101
Μετρητά & Ισοδύναμα 17892 19506 14970 14334 22959 16840
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 44 125 222 169 333 280
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 22128 25800 25823 26063 19078 28036
Accounts Receivable - Trade, Net 14643 19730 20270 20297 13297 22712
Total Inventory 17655 19011 17988 20880 16873 23711
Prepaid Expenses 1486 1414 963 857 1269 2486
Other Current Assets, Total 3016 4520 5196 13294 6235 12136
Total Assets 263316 276515 282176 295194 267654 287272
Property/Plant/Equipment, Total - Net 129757 129471 135261 132642 114836 112902
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 288883 300138 306348 289828 286753 280616
Accumulated Depreciation, Total -159126 -170667 -171087 -157186 -171917 -167714
Goodwill, Net 11194 11551 12204 11868 12480 12373
Intangibles, Net 18183 18355 17284 15539 6093 6451
Long Term Investments 23734 26230 27661 31601 30083 33527
Note Receivable - Long Term 2006 2080 2471 2777 5191 3615
Other Long Term Assets, Total 10629 13860 15985 18708 25989 25814
Total Current Liabilities 58354 64726 68237 73595 59799 80287
Accounts Payable 23695 28840 28621 32404 24521 39492
Accrued Expenses 5136 4960 6898 7447 6753 8346
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 6634 7739 9373 12554 11292 7304
Other Current Liabilities, Total 22889 23187 23345 21190 17233 25145
Total Liabilities 168030 178024 182732 196782 196404 211809
Total Long Term Debt 51666 55491 56426 64892 70634 62483
Long Term Debt 51074 54873 55803 57237 63305 55619
Capital Lease Obligations 592 618 623 7655 7329 6864
Deferred Income Tax 7238 7982 9812 9750 6831 8780
Minority Interest 1557 1913 2104 2296 14318 14976
Other Liabilities, Total 49215 47912 46153 46249 44822 45283
Total Equity 95286 98491 99444 98412 71250 75463
Redeemable Preferred Stock 21 21 21 21 21 21
Common Stock 5263 5322 5381 5383 5362 5194
Additional Paid-In Capital 12219 12147 12305 12417 12584 12745
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 104257 103858 107393 102410 76034 80726
Treasury Stock - Common -18443 -16958 -15767 -14412 -13224 -12624
Other Equity, Total -8031 -5916 -9889 -7407 -9527 -10599
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 263316 276515 282176 295194 267654 287272
Total Common Shares Outstanding 19435.1 19806.1 20099.2 20239 20262.1 19640.6
Total Preferred Shares Outstanding 12.706 12.706 12.706 12.706 12.706 12.706
Unrealized Gain (Loss) 17 0 0 0
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 78117 86753 90476 92590 120131
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 31892 34420 30885 30961 34517
Μετρητά & Ισοδύναμα 31676 34256 30694 30681 34414
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 216 164 191 280 103
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 20901 24331 26299 28036 36218
Accounts Receivable - Trade, Net 20095 23540 25327 27139 35610
Total Inventory 20873 22608 25232 23711 30109
Prepaid Expenses 1524 1298 1479 2486 2625
Other Current Assets, Total 2927 4096 6581 7396 16662
Total Assets 269925 284086 286536 287272 295512
Property/Plant/Equipment, Total - Net 112927 116177 114458 112902 109884
Goodwill, Net 12460 12497 12428 12373 11883
Intangibles, Net 6145 6237 6261 6451 6352
Long Term Investments 31191 32436 33532 33527 17657
Note Receivable - Long Term 5105 4461 4787 3615 2543
Other Long Term Assets, Total 23980 25525 24594 25814 27062
Total Current Liabilities 60715 70570 78112 80287 101185
Payable/Accrued 40709 45198 49406 52611 61195
Accrued Expenses 4298 4517 5623 5638 4389
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7055 9447 5455 7304 6949
Other Current Liabilities, Total 8653 11408 17628 14734 28652
Total Liabilities 193966 205289 212061 211809 232213
Total Long Term Debt 68098 67663 66387 62483 62123
Long Term Debt 60942 60625 59521 55619 55394
Capital Lease Obligations 7156 7038 6866 6864 6729
Deferred Income Tax 7159 7854 8044 8780 8498
Minority Interest 14627 14435 14791 14976 15220
Other Liabilities, Total 43367 44767 44727 45283 45187
Total Equity 75959 78797 74475 75463 63299
Other Equity, Total 75959 78797 74475 75463 63299
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 269925 284086 286536 287272 295512
Total Common Shares Outstanding 20344.6 20244.3 20021.2 19640.6 19448.4
Total Preferred Shares Outstanding 12.706 12.706 12.706 12.706 12.706
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -2295 7180 16723 8154 -24888 15227
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 10691 18931 22873 25770 12162 23612
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 14505 15584 15457 17780 14889 14805
Μη Χρηματικά Στοιχεία 2112 2268 -367 6229 23242 -3457
Cash Taxes Paid 1538 4002 5712 5437 2438 4179
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -3631 -6101 -8940 -6393 -1081 -2963
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -14753 -14077 -21571 -16974 -7858 -5694
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -16701 -16562 -16707 -15418 -12306 -10887
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 1948 2485 -4864 -1556 4448 5193
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1977 -3296 -4079 -8817 3956 -18079
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 780 922 -170 353 12191 198
Total Cash Dividends Paid -4611 -6153 -6699 -6946 -6340 -4304
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -343 -355 -1511 -776 -3151
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 5808 2278 3145 -713 -1119 -10822
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -820 544 -330 25 379 -269
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2905 2102 -3107 4 8639 -430
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 6542 11680 11185 15227 -17540
Cash From Operating Activities 6109 11520 17496 23612 8210
Cash From Operating Activities 3428 7087 11063 14805 3674
Non-Cash Items -500 -2897 -2828 -3457 25112
Cash Taxes Paid 568 1583 3007 4179 1265
Changes in Working Capital -3361 -4350 -1924 -2963 -3036
Cash From Investing Activities 427 -1805 -4362 -5694 -1883
Capital Expenditures -3033 -5468 -8115 -10887 -2602
Other Investing Cash Flow Items, Total 3460 3663 3753 5193 719
Cash From Financing Activities -5913 -6536 -13340 -18079 -2469
Financing Cash Flow Items 562 130 287 198 -145
Total Cash Dividends Paid -1064 -2126 -3227 -4304 -1068
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -500 -1426 -3151 -1592
Issuance (Retirement) of Debt, Net -5411 -4040 -8974 -10822 336
Foreign Exchange Effects -58 -34 -211 -269 -125
Net Change in Cash 565 3145 -417 -430 3733
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.4681 808082417 0 2022-03-01 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 3.1146 563290120 -61452794 2022-03-16 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.9163 527423145 -384914 2022-12-01 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.551 280508096 274325057 2022-11-30 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.2478 225679386 -323780 2022-12-01 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2358 223495468 -775000 2022-12-01 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8815 159415315 -128546 2022-12-01 LOW
Artemis Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.6627 119855690 95807379 2022-11-30 MED
SAFE Investment Company Limited Sovereign Wealth Fund 0.6445 116559735 116559735 2022-11-25 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6096 110254717 92482927 2022-11-30 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.6002 108555892 -114117 2022-12-01 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5834 105517103 489702 2022-12-01 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5552 100407657 -22678950 2022-11-30 LOW
Franklin Mutual Advisers, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.5433 98256301 -6628200 2022-12-01 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5384 97364061 -220504 2022-12-01 LOW
GIC Private Limited Sovereign Wealth Fund 0.5086 91982519 -1388859 2022-12-01 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.4924 89044420 -107543 2022-12-01 LOW
Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4799 86791554 73525861 2022-11-30 LOW
Aviva Investors Global Services Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4357 78799880 -13247372 2022-12-01 LOW
INVESCO Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4229 76485267 66538905 2022-11-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

BP - GBP Company profile

Σχετικά με την BP PLC - GBP

Η BP p.l.c. δραστηριοποιείται στον τομέα της παγκόσμιας ενέργειας με δραστηριότητες στην Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Αυστραλασία, την Ασία και την Αφρική. Η εταιρεία παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες θερμότητας, φωτός και κινητικότητας σε πελάτες σε όλο τον κόσμο. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Upstream, Downstream, Rosneft, και Άλλες επιχειρήσεις και εταιρικές δραστηριότητες. Ο τομέας Upstream είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητές της στην εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, την ανάπτυξη κοιτασμάτων και την παραγωγή. Ο τομέας Downstream έχει παγκόσμιες δραστηριότητες μάρκετινγκ και παραγωγής και περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της Εταιρείας στον τομέα των καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών, του bunkering, των λιπαντικών ασφάλτου και των πετροχημικών. Η Rosneft είναι η ρωσική επιχείρηση διύλισης της Εταιρείας, η οποία κατέχει και λειτουργεί περίπου 13 διυλιστήρια στη Ρωσία και κατέχει συμμετοχές σε τρία διυλιστήρια στη Γερμανία, ένα στην Ινδία και ένα στη Λευκορωσία. Επίσης, κατέχει και λειτουργεί περίπου 3.055 πρατήρια λιανικής πώλησης στη Ρωσία και στο εξωτερικό.

Industry: Oil & Gas Refining and Marketing (NEC)

1 St. James's Square
LONDON
SW1Y 4PD
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

23,414.30 Price
-0.250% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου