Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Bollore SA - BOL CFD

  5.28
  0.38%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Friday at 16:30

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022079 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022079%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000143 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000143%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο France
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Bollore SE ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 5.26
  Άνοιγμα* 5.25
  Μεταβολή 1 έτους* -0.57%
  Εύρος ημέρας* 5.23 - 5.28
  Εύρος 52 εβδ. 4.93-6.37
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 577.85K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 25.33M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 15.86B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.94B
  Έσοδα 13.48B
  EPS -0.07
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.11628
  Beta 0.77
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 12, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 30, 2023 5.26 -0.04 -0.75% 5.30 5.30 5.19
  Nov 29, 2023 5.31 -0.05 -0.93% 5.36 5.39 5.29
  Nov 28, 2023 5.36 0.02 0.37% 5.34 5.37 5.32
  Nov 27, 2023 5.37 0.00 0.00% 5.37 5.40 5.34
  Nov 24, 2023 5.37 0.10 1.90% 5.27 5.38 5.27
  Nov 23, 2023 5.32 -0.02 -0.37% 5.34 5.35 5.23
  Nov 22, 2023 5.34 0.04 0.75% 5.30 5.38 5.30
  Nov 21, 2023 5.29 -0.01 -0.19% 5.30 5.31 5.27
  Nov 20, 2023 5.32 0.04 0.76% 5.28 5.34 5.28
  Nov 17, 2023 5.29 -0.02 -0.38% 5.31 5.35 5.29
  Nov 16, 2023 5.30 0.02 0.38% 5.28 5.33 5.28
  Nov 15, 2023 5.27 -0.06 -1.13% 5.33 5.36 5.26
  Nov 14, 2023 5.32 0.10 1.92% 5.22 5.32 5.22
  Nov 13, 2023 5.24 0.03 0.58% 5.21 5.27 5.19
  Nov 10, 2023 5.23 -0.06 -1.13% 5.29 5.31 5.22
  Nov 9, 2023 5.28 0.03 0.57% 5.25 5.31 5.25
  Nov 8, 2023 5.24 0.05 0.96% 5.19 5.26 5.18
  Nov 7, 2023 5.21 0.05 0.97% 5.16 5.22 5.15
  Nov 6, 2023 5.19 0.00 0.00% 5.19 5.24 5.18
  Nov 3, 2023 5.19 -0.01 -0.19% 5.20 5.23 5.15

  Bollore SA Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, March 12, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  FR

  Γεγονός

  Full Year 2023 Bollore SE Earnings Release
  Full Year 2023 Bollore SE Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 13635.2 16640.2 16687 24843.4 23024.4
  Έσοδα 13635.2 16640.2 16687 24843.4 23024.4
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 9379.3 11878.6 11177 16709.1 15574.6
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4255.9 4761.6 5510 8134.3 7449.8
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13809.7 16234.9 16116.8 23584.4 21723.3
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3077.9 3498.1 3772.2 5060.3 5021.1
  Depreciation / Amortization 712.8 938.5 1262.5 1811 1426.5
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -369.8 -98.6 -96.9 -21.7 -29.5
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1021 51.9 -20.1 15.8 9.9
  Other Operating Expenses, Total -11.5 -33.6 22.1 9.9 -279.3
  Λειτουργικά Έσοδα -174.5 405.3 570.2 1259 1301.1
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -359.9 -507.3 -63.1 72.9 359.3
  Άλλο, Καθαρό -45.5 -74.5 92.8 42.1 -47.5
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -579.9 -176.5 599.9 1374 1612.9
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -662.9 -448.5 299 1409 1107.1
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 675.8 -14162.1 -1137.2 -1171 -871.8
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 12.9 -14610.6 -838.2 238 235.3
  Καθαρά Κέρδη 3399.8 6062.1 425.6 238 235.3
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 12.9 -14610.7 -838.2 237.4 235.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3399.8 6062 425.6 237.4 235.4
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3399.8 6062 425.6 237.4 235.4
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2937.02 2932.12 2930.89 2932.14 2918.44
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00439 -4.98297 -0.28599 0.08096 0.08066
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.23035 -4.97147 -0.28941 0.08447 0.08299
  Total Adjustments to Net Income 0 -0.1 -0.6 0.1
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 3386.9 20672.7 1263.8
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 6231 7249.3 11517.9 6985.7 12785.8
  Έσοδα 6231 7249.3 11517.9 6985.7 12785.8
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4207.5 5009.7 8185 5163.7 8595.7
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2023.5 2239.6 3332.9 1822 4190.1
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5931.3 8401.9 10621.6 7162.7 11669.6
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1547 1604.8 2200.3 1537 2541.5
  Depreciation / Amortization 225.4 431.7 459.4 625.2 549
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -99.8 -238.1 -164.6 -117.3 -12.5
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 53.2 1559.5 2.8 -0.3 0.8
  Other Operating Expenses, Total -2 34.3 -61.3 -45.6 -4.9
  Λειτουργικά Έσοδα 299.7 -1152.6 896.3 -177 1116.2
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 45 -160.8 -231 -384.5 -169.3
  Άλλο, Καθαρό -42 -26.2 512.1 -175.2 29.6
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 302.7 -1339.6 1177.4 -736.7 976.5
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 163.8 -1308.7 946.9 -820.8 651.2
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -120.5 1060.6 -384.8 -13730 -432.1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 43.3 -248.1 562.1 -14550.8 219.1
  Καθαρά Κέρδη 114.1 2837.6 562.1 5843 219.1
  Total Adjustments to Net Income 0 0.1 -0.3 0.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 43.3 -248.1 562.2 -14551.1 219.2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 114.1 2837.6 562.2 5842.7 219.2
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 114.1 2837.6 562.2 5842.7 219.2
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2924.97 2933.26 2937.15 2932.12 2934.88
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.0148 -0.08458 0.19141 -4.96265 0.07469
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.02 0.04 0.02 0.04 0.02
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02465 0.261 0.19218 -4.96271 0.07487
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 70.8 3085.7 0 20393.8
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 18054.1 14596.6 12046.7 13431.8 15426.1
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8029.1 5258.2 2459.6 3153.9 5865.4
  Μετρητά 3925.3 3546.6 1642.6 1190.1 1614.7
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3976.2 1105.8 576.9 1753.2 3170.2
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 127.6 605.8 240.1 210.6 1080.5
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6817.1 7466.1 6711.6 8161.9 7724
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5037.3 5527.7 4722.4 5229.4 5127.8
  Συνολικό Απόθεμα 605 596.2 634.9 1358.5 1174
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2602.9 1276.1 2240.6 757.5 662.7
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 57230.3 57631.6 57869 58169.7 55159.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2572.1 3603.9 4064 4334.7 2870.6
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 6287.4 8843.8 9967.2 10001.8 7377.8
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3715.4 -5239.8 -5903.1 -5667 -4507.2
  Υπεραξία, Καθαρό 7822.2 8941.2 16057.5 16728.8 14438.6
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4015.2 5024.3 12030.3 10831.6 10060.5
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 24439.6 25067.1 12734.4 11122.8 10964
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 327.1 398.5 936.1 1720 1400
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 12180.9 13260.7 17351.4 16448.2 14317.2
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 5542.6 5608.8 4940.2 5087 4943.1
  Δεδουλευμένα Έξοδα 768.2 835.9 689.5 924.3 395.6
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1745.8 2606.2 4125.2 2883.7 2040.6
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 4124.3 4209.8 7596.5 7553.2 6937.9
  Σύνολο Οφειλών 33960.9 38152.7 48784.7 49081.6 45925.6
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 6044.6 7407.7 9217.6 11108.4 8220.8
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 5248 6101.3 7563.4 9285 8220.8
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1188.5 1106.8 2701.5 2714 2807.8
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 13298.1 14939.1 16900.1 16853.9 18969.6
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1248.8 1438.4 2614.1 1957.1 1610.2
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 23269.4 19478.9 9084.3 9088.1 9234.2
  Κοινή Μετοχή 472.1 471.6 471.4 471.1 468.7
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1303.9 1303.9 1303.9 1303.9 1265.7
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 15475.7 12146.4 4926.3 4339.7 4517.8
  Treasury Stock - Common -35.5 -24.8 -24.8 -24.8 -24.8
  Unrealized Gain (Loss) 6074.7 6008.8 3332.5 3461.7 3481
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -21.5 -427 -925 -463.5 -474.2
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 57230.3 57631.6 57869 58169.7 55159.8
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2932.67 2932.12 2930.89 2929.28 2914.25
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 796.6 1306.4 1654.2 1823.4
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 16175.9 18054.1 12923.2 14596.6 12946.5
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5636.5 8029.1 3276.2 5279.9 2931.8
  Μετρητά 2396.5 3925.3 2076.2 3546.6 2062.7
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1936.5 3976.2 810.3 1105.8 727.8
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1303.5 127.6 389.7 627.5 141.3
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5457.6 6817.1 7981.6 7444.4 7131.1
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5306.9 6602.4 7763.3 7302 7011.9
  Συνολικό Απόθεμα 550.4 605 714.6 596.2 700.9
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4531.4 2602.9 950.8 1276.1 2182.7
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 55870.4 57230.3 55804.9 57631.6 60972.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2110.4 2572.1 3654.3 3603.9 4044.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 5568.3 6287.4 9098.6 8843.8 10108.6
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3458 -3715.4 -5444.3 -5239.8 -6063.9
  Υπεραξία, Καθαρό 7340.2 7822.2 9060 8941.2 16414.5
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3935.7 4015.2 5157.9 5024.3 11964.4
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 26049 24439.6 24633.9 25067.1 14748.9
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 259.1 327.1 375.6 398.5 853.7
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 11669.6 12180.9 12801.7 13260.7 17287.2
  Payable/Accrued 7305.9 9011.9 9685.9 9595.3 11355.1
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1735.1 1745.8 2015.5 2606.2 4202.4
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2628.6 1423.2 1100.3 1059.2 1729.7
  Σύνολο Οφειλών 32301.8 33960.9 37110.9 38152.7 49201.5
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4706 6044.6 7045.4 7407.7 7428.8
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4122.2 5248 5743.1 6101.3 5809.9
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 583.8 796.6 1302.3 1306.4 1618.9
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1159 1188.5 1168 1106.8 2642.5
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 13747 13298.1 14711.9 14939.1 19242.5
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1020.2 1248.8 1383.9 1438.4 2600.5
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 23568.6 23269.4 18694 19478.9 11771.2
  Κοινή Μετοχή 472.2 472.1 472.1 471.6 471.6
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1303.9 1303.9 1303.9 1303.9 1303.9
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 15322.2 15475.7 12570 12146.4 5523.1
  Treasury Stock - Common -635 -35.5 -24.8 -24.8 -24.8
  Unrealized Gain (Loss) 7163.3 6074.7 4524.2 6008.8 5364.6
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -58 -21.5 -151.4 -427 -867.2
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 55870.4 57230.3 55804.9 57631.6 60972.7
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2935.85 2932.67 2935.07 2932.12 2932.12
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 183.1 -101 101.7 237.4 235.4
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1679.7 1396.8 2236.4 2038.8 1998.6
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 848.8 939.3 1248.2 1669.1 1293.2
  Deferred Taxes -100.4 66.4 1.8 -4.6 59
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 573.9 340.8 410 263.9 1024.1
  Cash Taxes Paid 291.5 150.5 31.1 446.4 439.2
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 23.5 68.3 24.1 235.4 128.7
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 174.3 151.3 474.7 -127 -613.1
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 4169.5 -1797.9 -1662.4 -1703 605.8
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -485.6 -560 -619.9 -785 -999.7
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 4655.1 -1237.9 -1042.5 -918 1605.5
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2391.1 2119.4 -1911.9 -2052 -1036.3
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -563.8 4629.5 -122.5 -3527.1 -3210.9
  Total Cash Dividends Paid -176 -175.9 -175.7 -135.1 -144.4
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2.6 17.7 22.6 175 192.7
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1653.9 -2351.9 -1636.3 1435.2 2126.3
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -20.8 833 413.9 8.9 -12
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 3437.3 2551.3 -924 -1707.3 1556.1
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Net income/Starting Line 183.1 562.2 72.3 219.2
  Cash From Operating Activities 1679.7 843.9 1925.5 987.3
  Cash From Operating Activities 848.8 465 1181.8 594.9
  Deferred Taxes -100.4 7.3 69.6 5.2
  Non-Cash Items 573.9 148.9 503.5 665.2
  Cash Taxes Paid 291.5 191 254 242.4
  Cash Interest Paid 23.5 6.2 48 54.8
  Changes in Working Capital 174.3 -339.5 98.3 -497.2
  Cash From Investing Activities 4169.5 -754.1 -1917.5 -401
  Capital Expenditures -485.6 -315.9 -732.3 -353.1
  Other Investing Cash Flow Items, Total 4655.1 -438.2 -1185.2 -47.9
  Cash From Financing Activities -2391.1 -1946.1 1961.5 102.6
  Financing Cash Flow Items -563.8 -577.3 4561.7 1924.7
  Total Cash Dividends Paid -176 -117.3 -175.9 -117.2
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 2.6 1.4 17.7 14.3
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1653.9 -1252.9 -2442 -1719.2
  Foreign Exchange Effects -20.8 6.8 581.8 19.6
  Net Change in Cash 3437.3 -1849.5 2551.3 708.5
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Bollore Family Other Insider Investor 67.7495 1999404813 30128641 2022-12-31
  Yacktman Asset Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 6.8355 201728372 -696100 2023-05-31 LOW
  Picciotto (Sébastien) Individual Investor 5.2579 155169347 0 2022-12-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8559 25260027 -3261581 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.7908 23336871 2406734 2022-12-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.4803 14174463 -109816 2023-09-30 LOW
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.3404 10047047 -16945 2023-08-31 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3109 9176360 -100000 2023-06-30 LOW
  Moneta Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.2982 8800001 0 2023-08-31 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.2028 5984383 11982 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1931 5698263 0 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1817 5362588 13184 2023-08-31 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1708 5039207 -1771 2023-09-30 LOW
  de Bailliencourt (Cedric) Individual Investor 0.1282 3783288 -200000 2023-05-19
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.123 3628501 -49677 2023-09-30 LOW
  Bollore (Chantal) Individual Investor 0.1166 3440716 -100000 2023-05-22 LOW
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.0926 2731797 -44 2023-09-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.0921 2718862 -185856 2023-09-30 LOW
  APG Asset Management N.V. Pension Fund 0.0879 2594286 -279263 2023-03-31 LOW
  Eurizon Capital SGR S.p.A. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0678 2000800 119853 2023-09-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Bollore Company profile

  Σχετικά με την Bollore SA

  Η Bollore SA είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου με έδρα τη Γαλλία, η οποία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς: Bollore Logistics με παρουσία σε πέντε ηπείρους- Bollore Energie που προμηθεύει εγχώρια καύσιμα και πετρελαιοειδή- IER που σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται τερματικά για τον έλεγχο και την ανάγνωση εισιτηρίων, Plastic Films για συμπυκνωτές, πυκνωτές και συσκευασίες- μπαταρίες και υπερπυκνωτές, ηλεκτρικά οχήματα- Autolib' που προσφέρει ένα δίκτυο ενοικίασης ηλεκτρικών αυτοκινήτων- Communication and Media, η οποία ξεκίνησε την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση (DTT)- Φυτείες επειδή η εταιρεία κατέχει φυτείες φοινικοειδών και καουτσούκ, μέσω του ομίλου Socfin και Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

  Industry: Entertainment Production (NEC)

  Tour Bolloré
  31-32, quai de Dion-Bouton
  PUTEAUX
  ILE-DE-FRANCE 92811
  FR

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου