Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Blend Labs, Inc. - BLND CFD

1.01
1%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1
Άνοιγμα* 0.98
Μεταβολή 1 έτους* -72.7%
Εύρος ημέρας* 0.97 - 1.01
Εύρος 52 εβδ. 1.52-11.69
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.74M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 34.48M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 373.19M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 237.70M
Έσοδα 273.41M
EPS -3.07
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 5, 2023 1.00 0.02 2.04% 0.98 1.02 0.95
Jun 2, 2023 1.00 0.02 2.04% 0.98 1.03 0.93
Jun 1, 2023 1.01 0.07 7.45% 0.94 1.03 0.88
May 31, 2023 0.96 0.02 2.13% 0.94 0.97 0.88
May 30, 2023 0.96 0.06 6.67% 0.90 0.98 0.90
May 26, 2023 0.89 0.04 4.71% 0.85 0.95 0.77
May 25, 2023 0.86 -0.03 -3.37% 0.89 0.95 0.84
May 24, 2023 0.87 -0.09 -9.37% 0.96 0.99 0.86
May 23, 2023 1.02 0.04 4.08% 0.98 1.12 0.98
May 22, 2023 1.01 0.10 10.99% 0.91 1.02 0.78
May 19, 2023 0.90 -0.14 -13.46% 1.04 1.12 0.86
May 18, 2023 0.98 0.07 7.69% 0.91 1.03 0.91
May 17, 2023 0.95 -0.01 -1.04% 0.96 1.01 0.89
May 16, 2023 0.99 -0.03 -2.94% 1.02 1.08 0.96
May 15, 2023 1.07 0.12 12.63% 0.95 1.08 0.94
May 12, 2023 0.93 -0.11 -10.58% 1.04 1.06 0.87
May 11, 2023 1.06 0.08 8.16% 0.98 1.09 0.93
May 10, 2023 0.95 0.13 15.85% 0.82 1.03 0.82
May 9, 2023 0.75 0.07 10.29% 0.68 0.79 0.65
May 8, 2023 0.67 0.01 1.52% 0.66 0.71 0.60

Blend Labs, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Thursday, June 8, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

18:30

Χώρα

US

Γεγονός

Blend Labs Inc at Piper Sandler Global Exchange and Fintech Conference
Blend Labs Inc at Piper Sandler Global Exchange and Fintech Conference

Forecast

-

Previous

-
Thursday, June 15, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

18:00

Χώρα

US

Γεγονός

Blend Labs Inc Annual Shareholders Meeting
Blend Labs Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, June 28, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

20:00

Χώρα

US

Γεγονός

Blend Labs Inc Annual Shareholders Meeting
Blend Labs Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 235.201 234.495 96.029 50.671
Έσοδα 235.201 234.495 96.029 50.671
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 145.55 118.506 34.289 19.547
Ακαθάριστο Εισόδημα 89.651 115.989 61.74 31.124
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 981.378 431.737 171.32 132.393
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 224.368 212.879 81.528 64.249
Έρευνα & Ανάπτυξη 138.094 92.216 55.503 48.597
Λειτουργικά Έσοδα -746.177 -197.242 -75.291 -81.722
Άλλο, Καθαρό 4.916 0.493 0.7 0.283
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -766.051 -208.028 -74.591 -81.439
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -763.81 -169.142 -74.617 -81.452
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -768.61 -169.913 -74.617 -81.452
Καθαρά Κέρδη -768.61 -169.913 -74.617 -81.452
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -768.61 -171.343 -74.617 -81.452
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -768.61 -171.343 -74.617 -81.452
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -768.61 -171.343 -74.617 -81.452
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 234.161 227.016 219.594 219.594
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -3.2824 -0.75476 -0.3398 -0.37092
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.99175 -0.75476 -0.3398 -0.37092
Depreciation / Amortization 8.411 8.136
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -24.79 -11.279
Δικαίωμα Μειοψηφίας -4.8 -0.771
Total Adjustments to Net Income -1.43
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 464.955
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 37.336 42.785 55.353 65.539 71.524
Έσοδα 37.336 42.785 55.353 65.539 71.524
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 21.483 28.378 34.243 40.274 42.655
Ακαθάριστο Εισόδημα 15.853 14.407 21.11 25.265 28.869
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 98.772 117.942 185.209 536.955 141.272
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 38.249 53.357 52.658 58.91 59.443
Έρευνα & Ανάπτυξη 26.257 33.248 34.24 35.5 35.106
Λειτουργικά Έσοδα -61.436 -75.157 -129.856 -471.416 -69.748
Άλλο, Καθαρό 2.882 1.538 3.281 0.006 0.091
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -66.123 -80.967 -132.733 -477.136 -75.215
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -66.194 -81.443 -132.747 -477.202 -72.418
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -67.473 -82.71 -133.975 -478.379 -73.546
Καθαρά Κέρδη -67.473 -82.71 -133.975 -478.379 -73.546
Total Adjustments to Net Income 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -67.473 -82.71 -133.975 -478.379 -73.546
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -67.473 -82.71 -133.975 -478.379 -73.546
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -67.473 -82.71 -133.975 -478.379 -73.546
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 241.444 238.493 235.267 232.501 230.329
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.27946 -0.3468 -0.56946 -2.05754 -0.31931
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.24504 -0.33874 -0.39321 -0.94428 -0.31931
Depreciation / Amortization 0 0 0.275 4.068 4.068
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -7.569 -7.348 -6.158 -5.726 -5.558
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1.279 -1.267 -1.228 -1.177 -1.128
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 12.783 2.959 63.793 398.203
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 396.096 613.018 186.145 144.847
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 354.147 547.229 151.723 127.268
Cash 124.199 213.082 41.092 22.646
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 229.948 334.147 110.631 104.622
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 23.97 39.435 22.06 10.838
Accounts Receivable - Trade, Net 23.97 39.435 22.06 10.838
Prepaid Expenses 4.503 10.764 5.176 2.868
Other Current Assets, Total 13.476 15.59 7.186 3.873
Total Assets 432.764 1112.49 215.745 161.301
Property/Plant/Equipment, Total - Net 17.41 20.868 17.279 2.961
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 24.281 25.499 20.511 5.164
Accumulated Depreciation, Total -6.871 -4.631 -3.232 -2.203
Intangibles, Net 2.127 173.008 1.208 4.137
Other Long Term Assets, Total 17.131 15.864 11.113 9.356
Total Current Liabilities 35.473 60.03 35.029 21.731
Accounts Payable 1.26 6.16 3.437 3.144
Accrued Expenses 23.73 39.029 17.651 5.877
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 10.483 14.841 13.941 12.71
Total Liabilities 309.592 337.844 52.408 26.334
Total Long Term Debt 216.801 213.843 0 0
Other Liabilities, Total 16.569 25.158 17.379 4.603
Total Equity 123.172 774.642 163.337 134.967
Redeemable Preferred Stock 0 385.225 306.82
Common Stock 0.002 0.002 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 1286.81 1218.21 50.968 26.288
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1162.94 -442.765 -272.852 -198.235
Other Equity, Total -0.708 -0.808 -0.005 0.093
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 432.764 1112.49 215.745 161.301
Total Common Shares Outstanding 240.931 230.324 219.594 219.594
Goodwill, Net 0 287.228
Long Term Investments 2.5
Long Term Debt 216.801 213.843
Deferred Income Tax 2.864
Minority Interest 40.749 35.949
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 350.156 396.096 453.76 503.279 560.826
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 306.857 354.147 400.777 450.495 499.38
Cash 46.195 124.199 114.38 132.683 167.666
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 260.662 229.948 286.397 317.812 331.714
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 20.685 23.97 28.157 31.801 36.18
Accounts Receivable - Trade, Net 20.685 23.97 28.157 31.801 36.18
Prepaid Expenses 7.894 4.503 7.48 3.925 8.202
Other Current Assets, Total 14.72 13.476 17.346 17.058 17.064
Total Assets 385.442 432.764 492.768 599.324 1054.43
Property/Plant/Equipment, Total - Net 16.463 17.41 19.042 19.633 20.14
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 23.886 24.281 25.327 25.292 25.268
Accumulated Depreciation, Total -7.423 -6.871 -6.285 -5.659 -5.128
Intangibles, Net 2.123 2.127 2.131 13.136 168.935
Other Long Term Assets, Total 16.7 17.131 17.835 16.144 17.301
Total Current Liabilities 39.919 35.473 44.091 47.989 54.041
Accounts Payable 1.932 1.26 2.55 3.302 2.116
Accrued Expenses 23.354 23.73 29.863 30.266 34.666
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 14.633 10.483 11.678 14.421 17.259
Total Liabilities 314.096 309.592 317.202 320.136 327.456
Total Long Term Debt 217.506 216.801 215.955 215.233 214.527
Other Liabilities, Total 14.643 16.569 17.674 18.66 21.811
Total Equity 71.346 123.172 175.566 279.188 726.974
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0
Common Stock 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 1299.6 1286.81 1260.09 1238.48 1244.47
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1228.35 -1162.94 -1082.37 -956.24 -514.869
Other Equity, Total 0.095 -0.708 -2.16 -3.05 -2.625
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 385.442 432.764 492.768 599.324 1054.43
Total Common Shares Outstanding 243.607 240.931 237.577 234.795 232.4
Goodwill, Net 0 0 47.132 287.228
Minority Interest 42.028 40.749 39.482 38.254 37.077
Long Term Debt 217.506 216.801 215.955 215.233 214.527
Deferred Income Tax 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -763.81 -169.142 -74.617 -81.452
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -190.418 -127.504 -65.013 -58.939
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 10.766 10.607 3.993 4.764
Μη Χρηματικά Στοιχεία 569.973 83.415 16.845 13.691
Cash Taxes Paid 0.276 0.884 0.026 0.008
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -4.483 -13.073 -11.234 4.058
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 99.431 -633.908 -7.917 -65.513
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.068 -1.734 -1.322 -0.62
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 101.499 -632.174 -6.595 -64.893
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 2.22 933.573 90.756 132.666
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 13.053 0 -0.067
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2.22 701.728 90.756 127.743
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 218.792 0 4.99
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -88.883 172.152 17.826 8.214
Deferred Taxes -2.864 -39.311
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 25.056 6.428
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.116 -0.009
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -66.194 -763.81 -682.367 -549.62 -72.418
Cash From Operating Activities -46.653 -190.418 -143.085 -92.6 -45.842
Cash From Operating Activities 0.63 10.766 10.153 9.224 4.601
Non-Cash Items 17.565 569.973 538.675 452.345 28.099
Cash Taxes Paid 0.101 0.276 0.19 0.137 0.011
Changes in Working Capital 1.346 -4.483 -6.682 -1.685 -3.26
Cash From Investing Activities -28.94 99.431 42.044 10.857 -0.683
Capital Expenditures -0.304 -2.068 -1.61 -1.164 -0.268
Other Investing Cash Flow Items, Total -28.636 101.499 43.654 12.021 -0.415
Cash From Financing Activities -2.419 2.22 2.179 1.239 1.081
Financing Cash Flow Items -2.44 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.021 2.22 2.179 1.239 1.081
Net Change in Cash -78.004 -88.883 -98.702 -80.399 -45.416
Deferred Taxes 0 -2.864 -2.864 -2.864 -2.864
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0
Foreign Exchange Effects 0.008 -0.116 0.16 0.105 0.028
Cash Interest Paid 6.911 25.056 18.558 9.669 4.944
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
General Atlantic LLC Private Equity 8.2008 19132440 7698491 2023-03-31 LOW
Formation8 GP, LLC Investment Advisor 6.9527 16220511 0 2021-12-31 LOW
Lightspeed Venture Partners Venture Capital 6.3516 14818355 0 2023-03-31 MED
8VC Corporation 5.6994 13296759 2275791 2022-12-31 LOW
Temasek Holdings Pte. Ltd. Sovereign Wealth Fund 5.0904 11875773 0 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.632 10806482 -131513 2023-03-31 LOW
ShawSpring Partners LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.4518 10386061 457899 2023-03-31 LOW
Greylock Partners Venture Capital 4.301 10034191 0 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.273 9968836 -4303796 2023-03-31 LOW
EdgePoint Investment Group Inc. Investment Advisor 3.2608 7607330 7607330 2023-03-31 LOW
Emergence Capital Partners Venture Capital 1.8193 4244379 0 2022-09-30
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.6501 3849779 228710 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4016 3269887 147427 2023-03-31 LOW
Jacobs Levy Equity Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0069 2349047 2262068 2023-03-31 MED
Metavasi Capital LP Hedge Fund 0.8181 1908570 60819 2023-03-31 HIGH
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.6493 1514843 -480116 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6278 1464637 21280 2023-03-31 LOW
J. Goldman & Co., L.P. Hedge Fund 0.5819 1357500 -172500 2023-03-31 HIGH
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.5519 1287659 -9868 2023-03-31 LOW
Collard (Erin James) Individual Investor 0.4526 1055893 0 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Software (NEC)

415 Kearny St.
SAN FRANCISCO
CALIFORNIA 94108
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,965.56 Price
+0.210% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,114.80 Price
+5.800% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.53 Price
+3.910% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00407

US100

14,555.40 Price
+0.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου