Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές BioNtech SE - BNTX CFD

  92.75
  1.19%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Tuesday at 00:00

  Mon: 09:10 - 00:00

  Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

  Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.93
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  BioNTech SE ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 93.87
  Άνοιγμα* 93.74
  Μεταβολή 1 έτους* -29.68%
  Εύρος ημέρας* 92.64 - 93.84
  Εύρος 52 εβδ. 88.00-147.66
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 781.01K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 14.69M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 23.18B
  Αναλογία P/E 7.98
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 237.72M
  Έσοδα 7.20B
  EPS 12.22
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.27
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 20, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 93.45 -0.50 -0.53% 93.95 94.71 91.95
  Feb 22, 2024 93.95 0.75 0.80% 93.20 94.34 92.35
  Feb 21, 2024 92.61 2.33 2.58% 90.28 92.71 90.08
  Feb 20, 2024 90.75 0.17 0.19% 90.58 92.53 89.74
  Feb 16, 2024 91.28 -1.24 -1.34% 92.52 92.99 91.22
  Feb 15, 2024 92.56 1.30 1.42% 91.26 93.60 91.04
  Feb 14, 2024 90.95 0.24 0.26% 90.71 92.08 90.22
  Feb 13, 2024 90.64 -2.71 -2.90% 93.35 93.51 90.41
  Feb 12, 2024 93.95 1.04 1.12% 92.91 93.99 92.16
  Feb 9, 2024 92.55 -1.11 -1.19% 93.66 94.14 91.45
  Feb 8, 2024 92.95 -1.57 -1.66% 94.52 96.42 92.95
  Feb 7, 2024 94.60 -1.35 -1.41% 95.95 96.21 94.10
  Feb 6, 2024 95.45 2.30 2.47% 93.15 95.94 92.69
  Feb 5, 2024 92.22 -1.96 -2.08% 94.18 94.85 92.17
  Feb 2, 2024 92.73 -1.25 -1.33% 93.98 94.40 91.92
  Feb 1, 2024 94.25 -0.70 -0.74% 94.95 95.26 92.88
  Jan 31, 2024 95.25 1.94 2.08% 93.31 96.64 92.35
  Jan 30, 2024 94.29 -0.70 -0.74% 94.99 96.05 93.83
  Jan 29, 2024 95.35 1.89 2.02% 93.46 95.74 92.80
  Jan 26, 2024 94.70 -0.84 -0.88% 95.54 96.26 92.55

  BioNtech SE Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, March 20, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 BioNTech SE Earnings Call
  Q4 2023 BioNTech SE Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 BioNTech SE Earnings Release
  Q4 2023 BioNTech SE Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, May 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 BioNTech SE Earnings Call
  Q1 2024 BioNTech SE Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, May 17, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  BioNTech SE Annual Shareholders Meeting
  BioNTech SE Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 17310.6 18976.7 482.325 108.589 127.575
  Έσοδα 17310.6 18976.7 482.325 108.589 127.575
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2995 2911.5 59.333 17.361 13.69
  Ακαθάριστο Εισόδημα 14315.6 16065.2 422.992 91.228 113.885
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4667.9 3692.9 564.742 290.107 181.429
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 544.2 328.9 103.457 44.45 27.07
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1487.7 916.3 614.837 197.893 124.728
  Depreciation / Amortization 49.3 40.2 35.296 32.388 20.617
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1.4 -137.2 0
  Other Operating Expenses, Total -65 -1.1 -248.181 -1.985 -4.676
  Λειτουργικά Έσοδα 12642.7 15283.8 -82.417 -181.518 -53.854
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 314.1 -215.5 -60.337 2.404 6.24
  Άλλο, Καθαρό -2.7 -21.9 -3.048 -0.326 -0.048
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 12954.1 15046.4 -145.802 -179.44 -47.662
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 9434.4 10292.5 15.198 -179.172 -48.262
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.116 0.243
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 9434.4 10292.5 15.198 -179.056 -48.019
  Καθαρά Κέρδη 9434.4 10292.5 15.198 -179.056 -48.019
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 9434.4 10292.5 15.198 -179.056 -48.019
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 9434.4 10292.5 15.198 -179.056 -48.019
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 9434.4 10292.5 15.198 -179.056 -48.019
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 249.8 259.7 253.3 210.654 226.262
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 37.7678 39.6323 0.06 -0.85 -0.21223
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 37.7637 39.2709 0.06 -0.85 -0.21223
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -341.9 -365.7
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 167.7 1277 4278.3 3461.2 3196.5
  Έσοδα 167.7 1277 4278.3 3461.2 3196.5
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 162.9 96 183.5 752.8 764.6
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4.8 1181 4094.8 2708.4 2431.9
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 731 622.6 985.4 1073.7 986.9
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 140.8 131.6 137.5 153.8 147.8
  Έρευνα & Ανάπτυξη 359.6 319.3 496.5 328.2 388
  Depreciation / Amortization 13.8 14.7 13.3 13.6 11.6
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 58.6 74.6 166.5 -166.4 -287.3
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1.2 -0.2 0
  Other Operating Expenses, Total -4.7 -13.6 -10.7 -8.1 -37.8
  Λειτουργικά Έσοδα -563.3 654.4 3292.9 2387.5 2209.6
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 152.4 53.2 -120.3 56.7 109.7
  Άλλο, Καθαρό -1.3 0.1 0 -0.1 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -412.2 707.7 3172.6 2444.1 2319.3
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -190.4 502.2 2278.7 1784.9 1672
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -190.4 502.2 2278.7 1784.9 1672
  Καθαρά Κέρδη -190.4 502.2 2278.7 1784.9 1672
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -190.4 502.2 2278.7 1784.9 1672
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -190.4 502.2 2278.7 1784.9 1672
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -190.4 502.2 2278.7 1784.9 1672
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 241.013 244.97 244.761 255.716 259.225
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.79 2.05005 9.3099 6.98 6.45
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.79 2.05005 9.30638 6.97943 6.45
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 21922 15072.3 1666.9 560.151 448.961
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14064.5 2074.3 1347.44 520.829 411.831
  Μετρητά 13875.1 1692.7 1210.21 519.149 411.495
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 189.4 381.6 137.234 1.68 0.336
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7146 12382.1 170.521 20.205 28.44
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 7145.6 12381.7 165.468 11.913 18.938
  Συνολικό Απόθεμα 439.6 502.5 64.12 11.722 5.789
  Προπληρωθέντα Εξοδα 29.845 0.351 0.155
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 271.9 113.4 54.967 7.044 2.746
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 23279.1 15830.8 2318.62 797.647 652.986
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 821.1 520.4 325.956 148.062 115.965
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 937.4 594.6 384.288 197.345 152.617
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -116.3 -74.2 -58.332 -49.285 -36.652
  Υπεραξία, Καθαρό 61.2 57.8 53.697 2.978 0.534
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 158.5 144.6 109.793 86.456 87.508
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 80.2 21.3 0 0.018
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 236.1 14.4 162.278 0
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2950.6 3481.6 606.014 138.142 126.121
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 204.1 160 102.288 20.498 41.721
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 36 129.9 6.127 3.485 8.266
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2710.5 3191.7 497.599 114.159 76.134
  Σύνολο Οφειλών 3223.5 3937.1 946.774 304.155 386.833
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 176.2 171.6 231.047 68.904 5.6
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2.1 17.9 153.016 14.777 5.6
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.847
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 90.5 217.2 109.432 97.109 254.265
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 20055.6 11893.7 1371.85 493.492 266.153
  Κοινή Μετοχή 248.6 246.3 246.31 232.304 193.296
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 19812.3 11651.2 1130.32 266.713 72.857
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 23279.1 15830.8 2318.62 797.647 652.986
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 243.215 242.521 241.521 226.78 226.262
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 174.1 153.7 78.031 54.127
  Treasury Stock - Common -5.3 -3.8 -4.789 -5.525
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 6.2 66.7 0.281
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 18749.1 19213.9 20086.1 21922 21268.8
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 15749.1 15557.3 12501.9 14064.5 13428.5
  Μετρητά 13495.8 14166.6 12143.9 13875.1 13423.7
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2253.3 1390.7 358 189.4 4.8
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2298.1 2995.4 6988.8 7146 7309.8
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2008.8 2663.8 6456.2 7145.6 7309.4
  Συνολικό Απόθεμα 415.7 448.9 424.1 439.6 294.8
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 286.2 212.3 171.3 271.9 235.7
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 22207.2 22225.6 22079 23279.1 22660.6
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 925.9 894 847.6 821.1 760.5
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 665.5 501.4 378.6 219.7 226.2
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 208.4 242 249.9 236.1 352.3
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1807.2 1819 1550.9 2950.6 3957.7
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 222.7 228.6 29.9 204.1 296.5
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 40 38.6 37.4 36 37
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1544.5 1551.8 1483.6 2710.5 3624.2
  Σύνολο Οφειλών 2340.4 2319.1 1813.7 3223.5 4294.3
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 161.9 167.1 172.4 176.2 237
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 161.9 167.1 172.4 176.2 237
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 43.1 4.5 5.3 6.2 7
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 328.2 328.5 85.1 90.5 92.6
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 19866.8 19906.5 20265.3 20055.6 18366.3
  Κοινή Μετοχή 248.6 248.6 248.6 248.6 248.6
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 19629 19666.7 20024.3 19812.3 18128
  Treasury Stock - Common -10.8 -8.8 -7.6 -5.3 -10.3
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 22207.2 22225.6 22079 23279.1 22660.6
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 237.715 239.771 240.99 243.215 242.521
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1292.7 1374.3 516.8 80.2 52.8
  Υπεραξία, Καθαρό 365.6
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 12954.1 15046.4 -145.802 -179.44 -47.662
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 13577.4 889.7 -13.474 -198.537 -58.877
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 123.3 75.2 38.744 33.896 21.984
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 247.6 -32.6 188.487 31.109 7.943
  Cash Taxes Paid 4222.1 3457.9 -0.378 -0.122 0.304
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 21.5 12.2 3.628 2.044 1.769
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 252.4 -14199.3 -94.903 -84.102 -41.142
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -35.3 -566.1 -144.848 -77.115 -66.452
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -363.3 -154 -85.446 -71.08 -67.157
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 328 -412.1 -59.402 -6.035 0.705
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1419.3 94.2 894.725 383.29 365.177
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -875.9 160.9 753.007 375.351 361.725
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -59.1 -66.7 141.718 7.939 3.452
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 59.6 64.7 -45.343 0.016 -0.459
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 12182.4 482.5 691.06 107.654 239.389
  Total Cash Dividends Paid -484.3
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 707.7 12954.1 9781.5 7337.4 5018.1
  Cash From Operating Activities -677.4 13577.4 12748.2 7969.3 4050.2
  Cash From Operating Activities 31.4 123.3 94.3 60.8 27.6
  Non-Cash Items 54 247.6 -267.6 -438 -197
  Cash Taxes Paid 844.9 4222.1 2834.7 2081.4 1290
  Cash Interest Paid 1.2 21.5 16.5 12.2 6.4
  Changes in Working Capital -1470.5 252.4 3140 1009.1 -798.5
  Cash From Investing Activities -735.4 -35.3 125.7 209 287.4
  Capital Expenditures -54.8 -363.3 -218.8 -136.2 -60.8
  Other Investing Cash Flow Items, Total -680.6 328 344.5 345.2 348.2
  Cash From Financing Activities -291.3 -1419.3 -1354.6 -701.2 80.3
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -9.3 -59.1 -50.1 -40.5 -30.2
  Foreign Exchange Effects -27.1 59.6 211.7 165 53.5
  Net Change in Cash -1731.2 12182.4 11731 7642.1 4471.4
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -282 -875.9 -820.2 -176.4 110.5
  Total Cash Dividends Paid -484.3 -484.3 -484.3
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  AT Impf GmbH Corporation 44.0475 105613143 -501758 2022-12-31
  Medine GmbH Corporation 17.2689 41405853 -100000 2022-12-31
  Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 3.1073 7450298 -90614 2023-06-30 LOW
  PRIMECAP Management Company Investment Advisor 1.9435 4659853 85590 2023-06-30
  Temasek Holdings Pte. Ltd. Sovereign Wealth Fund 1.8843 4518080 140058 2023-06-30 LOW
  Flossbach von Storch AG Investment Advisor 1.4652 3513215 71468 2023-09-30 LOW
  Sahin (Ugur MD) Individual Investor 1.314 3150649 3150649 2022-12-31
  Huber (Christoph M.D.) Individual Investor 1.0898 2613019 610979 2022-12-31 LOW
  Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 0.8468 2030282 -580576 2023-06-30 LOW
  Wolfgang (Jeggle Helmut) Individual Investor 0.6364 1525967 -400000 2022-12-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.6087 1459453 -3569 2023-06-30 LOW
  Marett (Sean) Individual Investor 0.3913 938140 232204 2022-12-31 LOW
  Capital World Investors Investment Advisor 0.3857 924680 -466048 2023-06-30 LOW
  Tureci (Ozlem) Individual Investor 0.3809 913247 913247 2022-12-31
  Poetting (Sierk) Individual Investor 0.3085 739784 213722 2022-12-31 LOW
  Altrinsic Global Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.2954 708393 159498 2023-06-30 LOW
  ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft GmbH Investment Advisor 0.293 702592 0 2023-08-31 LOW
  Baillie Gifford Overseas Ltd. Investment Advisor 0.2568 615712 37283 2023-08-31 LOW
  DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.2246 538522 -31992 2023-06-30 LOW
  Gilder Gagnon Howe & Co. LLC Hedge Fund 0.1928 462278 6422 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Biontech SE Company profile

  Σχετικά με την Biontech SE

  Η BioNTech SE είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας κλινικού σταδίου με έδρα τη Γερμανία. Η εταιρεία επικεντρώνεται σε ανοσοθεραπείες ειδικά για τον ασθενή για τη θεραπεία του καρκίνου και άλλων σοβαρών ασθενειών. Αναπτύσσει μια ευρεία σειρά προϊόντων χρησιμοποιώντας διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις και τεχνολογικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων υποψηφίων προϊόντων με βάση το mRNA, χιμαιρικών Τ-κυττάρων υποδοχέων αντιγόνων, ανοσοτροποποιητών σημείων ελέγχου, στοχευμένων καρκινικών αντισωμάτων και μικρών μορίων. Επιπλέον, η Εταιρεία προσφέρει διαγνωστικά προϊόντα και υπηρεσίες ανακάλυψης φαρμάκων για άλλους θεραπευτικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μολυσματικών ασθενειών, των αλλεργιών και των αυτοάνοσων διαταραχών.

  Industry: Bio Therapeutic Drugs

  An der Goldgrube 12
  MAINZ
  RHEINLAND-PFALZ 55131
  DE

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0052%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0272%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου