Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Biogaia B - BIOGb CFD

  103.1
  2.09%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:25

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 3.2
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021945 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.17)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021945%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000277 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.05)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000277%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα SEK
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Sweden
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Biogaia AB ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 105.3
  Άνοιγμα* 105.2
  Μεταβολή 1 έτους* 25.69%
  Εύρος ημέρας* 103.1 - 105.5
  Εύρος 52 εβδ. 81.03-119.40
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 128.16K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.86M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 10.55B
  Αναλογία P/E 25.05
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 100.98M
  Έσοδα 1.27B
  EPS 4.33
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.67281
  Beta 0.70
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 7, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 103.1 -2.0 -1.90% 105.1 105.5 103.1
  Nov 30, 2023 105.3 1.5 1.45% 103.8 105.7 100.7
  Nov 29, 2023 104.3 0.9 0.87% 103.4 104.8 103.4
  Nov 28, 2023 105.2 0.9 0.86% 104.3 105.9 102.4
  Nov 27, 2023 105.0 -1.0 -0.94% 106.0 106.6 103.5
  Nov 24, 2023 106.6 -1.2 -1.11% 107.8 108.4 105.7
  Nov 23, 2023 108.1 0.2 0.19% 107.9 108.8 107.1
  Nov 22, 2023 107.9 3.4 3.25% 104.5 107.9 103.8
  Nov 21, 2023 103.9 2.0 1.96% 101.9 104.1 101.2
  Nov 20, 2023 102.0 2.3 2.31% 99.7 102.3 97.7
  Nov 17, 2023 98.1 -3.1 -3.06% 101.2 101.9 98.0
  Nov 16, 2023 101.3 -1.0 -0.98% 102.3 102.6 99.9
  Nov 15, 2023 103.2 -1.0 -0.96% 104.2 104.8 99.3
  Nov 14, 2023 103.2 -2.1 -1.99% 105.3 106.8 103.1
  Nov 13, 2023 105.7 2.1 2.03% 103.6 106.0 103.4
  Nov 10, 2023 104.1 0.2 0.19% 103.9 104.6 102.6
  Nov 9, 2023 102.8 -0.2 -0.19% 103.0 105.3 102.8
  Nov 8, 2023 104.1 2.2 2.16% 101.9 105.1 101.3
  Nov 7, 2023 101.3 2.8 2.84% 98.5 101.7 96.9
  Nov 6, 2023 99.0 -2.8 -2.75% 101.8 103.1 98.0

  Biogaia B Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, February 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  SE

  Γεγονός

  Q4 2023 Biogaia AB Earnings Release
  Q4 2023 Biogaia AB Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1103.96 785.11 747.077 768.347 741.87
  Έσοδα 1103.96 785.11 747.077 768.347 741.87
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 302.028 202.161 200.159 204.349 185.956
  Ακαθάριστο Εισόδημα 801.929 582.949 546.918 563.998 555.914
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 742.498 531.373 518.927 525.836 464.511
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 358.26 233.221 196.289 207.058 179.783
  Έρευνα & Ανάπτυξη 103.977 102.865 102.84 103.164 98.776
  Depreciation / Amortization 5.184 4.364 3.296 3.765 1.945
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -26.792 -11.506 0 -6.504
  Λειτουργικά Έσοδα 361.459 253.737 228.15 242.511 277.359
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 86.154 -1.025 -0.567 -0.252 0.641
  Άλλο, Καθαρό -0.405
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 447.613 252.712 227.583 242.259 277.595
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 373.773 196.273 179.73 187.258 214.233
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0.089 0.657
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 373.773 196.273 179.73 187.347 214.89
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη 373.773 196.273 179.73 187.347 214.89
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 373.773 196.273 179.73 187.347 214.89
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 373.773 196.273 179.73 187.347 214.89
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 373.773 196.273 179.73 187.347 214.89
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 100.982 100.963 89.2403 86.68 86.68
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.70138 1.944 2.014 2.16136 2.47912
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.9 1.452 1.364 1.6 2
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.74232 2.07652 2.014 2.16136 2.47912
  Other Operating Expenses, Total 0 0.366 16.343 7.5 4.555
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.159 -0.098
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 317.694 315.217 365.821 274.283 257.733
  Έσοδα 317.694 315.217 365.821 274.283 257.733
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 81.847 88.779 103.309 66.291 71.952
  Ακαθάριστο Εισόδημα 235.847 226.438 262.512 207.992 185.781
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 198.156 220.18 217.823 203.157 163.998
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 96.002 101.045 97.887 101.961 84.578
  Έρευνα & Ανάπτυξη 20.63 38.816 18.684 31.431 22.557
  Other Operating Expenses, Total -0.323 -8.46 -2.057 3.474 -15.089
  Λειτουργικά Έσοδα 119.538 95.037 147.998 71.126 93.735
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 8.484 7.023 2.563 81.323 5.066
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 128.022 102.06 150.561 152.449 98.801
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 101.501 80.547 115.945 139.428 79.503
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 101.501 80.547 115.945 139.428 79.503
  Καθαρά Κέρδη 101.501 80.547 115.945 139.428 79.503
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 101.501 80.547 115.945 139.428 79.503
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 101.501 80.547 115.945 139.428 79.503
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 101.501 80.547 115.945 139.428 79.503
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 100.982 100.982 100.982 100.982 100.982
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.00514 0.79764 1.14817 1.38072 0.7873
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 2.9 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.00514 0.80747 1.14817 1.39612 0.7873
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1797.48 1752.08 1689.58 452.438 494.415
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1488.37 1484.68 1467.88 218.814 289.794
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1488.37 1484.68 1467.88 213.831 284.962
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 4.983 4.832
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 149.455 148.53 143.196 156.316 154.819
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 131.054 128.152 101.658 129.763 142.009
  Συνολικό Απόθεμα 142.838 102.737 72.277 68.445 44.213
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.872 0 1.735 1.731 1.477
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 14.95 16.13 4.486 7.132 4.112
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2213.97 2128.05 1913.28 665.9 659.973
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 157.725 153.635 162.765 149.042 105.935
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 301.359 275.996 256.218 218.949 166.773
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -143.634 -122.361 -93.453 -69.909 -60.84
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 46.075 48.086 50.322 52.558 45.85
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 25.843 22.272 0.039 0.044 0.043
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 15.325 2.757 5.279 6.518 8.43
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 164.991 126.954 135.062 124.8 145.173
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 32.05 42.313 48.046 28.491 34.009
  Δεδουλευμένα Έξοδα 77.945 56.399 48.723 53.913 57.349
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 43.896 19.342 30.093 34.83 53.815
  Σύνολο Οφειλών 241.55 250.689 167.039 158.028 154.991
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 10.4 20.7 17.254 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 12.552 14.24 11.312 10.339 6.679
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.002 0.002 0.002 0.002 3.139
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1972.42 1877.36 1746.24 507.872 504.982
  Κοινή Μετοχή 20.196 20.196 20.196 17.336 17.336
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1153.79 1154.01 1149.48 21.831 43.662
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 798.426 703.161 576.564 468.705 443.984
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2213.97 2128.05 1913.28 665.9 659.973
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 100.982 98.0196 98.0196 83.7196 83.7196
  Υπεραξία, Καθαρό 171.517 149.227 5.3 5.3 5.3
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 11.1 8.9 8.2 7.566
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 10.4 20.7 17.254
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 64.005 99.093 -0.037 5.633
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1834.53 1718.72 1922.49 1797.48 1728.3
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1452.53 1369.57 1580.82 1488.37 1402.41
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1452.53 1369.57 1580.82 1488.37 1402.41
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 382.002 349.159 341.664 16.841 325.89
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2304.25 2157.08 2324 2213.97 2161.37
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 208.776 178.091 152.293 157.725 163.321
  Υπεραξία, Καθαρό 177.906 178.059 170.084 171.517 182.343
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 46.172 46.154 46.128 46.075 46.409
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 28.065 28.065 25.842 25.843 25.845
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8.804 7.982 7.17 15.325 15.154
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 217.488 217.764 186.275 164.991 173.367
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 217.488 217.764 186.275 43.896 173.367
  Σύνολο Οφειλών 318.982 273.271 237.137 241.55 312.53
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 13.274 13.29 12.532 12.552 14.166
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 88.218 42.215 38.328 64.005 124.995
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1985.27 1883.81 2086.87 1972.42 1848.84
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 1985.27 1883.81 2086.87 1972.42 1848.84
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2304.25 2157.08 2324 2213.97 2161.37
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 100.982 100.982 100.982 100.982 100.982
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 149.436
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 130.703
  Συνολικό Απόθεμα 142.838
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 32.05
  Δεδουλευμένα Έξοδα 77.945
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 11.1
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 361.459 253.737 228.15 242.511 277.359
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 318.943 221.875 221.256 147.855 183.12
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 23.89 27.241 20.53 15.593 7.546
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -9.103 0.047 -3.709 3.075 0.591
  Cash Taxes Paid 54.91 55.934 72.092 72.292 52.408
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.694 0.401
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -57.303 -59.15 -23.715 -113.324 -102.376
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -18.141 -126.967 -16.075 -39.024 -47.301
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -17.916 -6.379 -16.075 -39.024 -13.454
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.225 -120.588 0 -33.847
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -313.588 -81.846 1051.4 -181.09 -158.728
  Total Cash Dividends Paid -301.331 -68.87 -65.012 -173.365 -156.028
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.214 4.525 1126.84
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 16.472 3.735 -2.525 1.128 2.015
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 3.686 16.797 1254.05 -71.131 -20.894
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2.9 -2.8 -2.8 -3.2 -2.7
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -9.143 -14.701 -7.632 -4.525
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 147.998 361.459 290.333 196.598 95.295
  Cash From Operating Activities 98.434 318.943 227.624 180.355 93.065
  Cash From Operating Activities 6.519 23.89 17.25 12.131 6.049
  Non-Cash Items -0.044 -9.103 -12.048 -12.63 -1.136
  Cash Taxes Paid 34.995 54.91 56.67 35.943 17.512
  Changes in Working Capital -56.039 -57.303 -67.911 -15.744 -7.143
  Cash From Investing Activities -1.332 -18.141 -18.433 -13.896 -5.081
  Capital Expenditures -1.279 -17.916 -18.433 -13.896 -5.081
  Cash From Financing Activities -3.36 -313.588 -310.977 -305.541 -2.211
  Financing Cash Flow Items 0 -2.9 -2.9 0 0
  Total Cash Dividends Paid 0 -301.331 -301.331 -301.331 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.417 -0.214 -0.206 -0.206 -0.206
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -2.943 -9.143 -6.54 -4.004 -2.005
  Foreign Exchange Effects -1.286 16.472 19.515 10.746 1.24
  Net Change in Cash 92.456 3.686 -82.271 -128.336 87.013
  Other Investing Cash Flow Items, Total -0.053 -0.225 0 0 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  EQT Partners AB Private Equity 11.4769 11164630 0 2022-09-30 LOW
  Fjärde AP-Fonden Pension Fund 8.2957 8070000 0 2022-09-30 LOW
  Premier Asset Management Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 5.19 5048743 -1166440 2023-05-29 LOW
  TIN Fonder Investment Advisor 3.2321 3144175 0 2022-09-30 LOW
  Cargill, Inc. Corporation 3.0839 3000000 0 2022-09-30
  Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 2.7468 2672087 -138200 2022-09-30 LOW
  Tredje AP Fonden Pension Fund 2.5902 2519716 210171 2022-09-30 MED
  AMF Tjänstepension AB Pension Fund 2.3396 2275985 0 2022-09-30 LOW
  Juno Investment Partners Investment Advisor 2.0324 1977135 121945 2022-09-30 LOW
  Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 1.4538 1414218 4267 2023-09-30 LOW
  Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 1.4276 1388739 18771 2023-08-31 LOW
  Lansförsäkringar Fondförvaltning AB Investment Advisor 1.2166 1183467 1071 2023-08-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1643 1132648 2634 2023-09-30 LOW
  Nordea Funds Oy Investment Advisor 0.9951 968065 0 2023-09-30 LOW
  Montanaro Asset Management Limited Investment Advisor 0.8966 872200 0 2023-09-30 LOW
  SEB Investment Management AB Investment Advisor 0.5441 529253 4724 2023-09-30 LOW
  Annwall & Rothschild Investment AB Corporation 0.514 500000 0 2022-09-30 LOW
  Rainier Investment Management, LLC Investment Advisor 0.4856 472413 53813 2023-07-31 MED
  Florida State Board of Administration Pension Fund 0.4633 450693 -112542 2022-09-30 LOW
  Union Investment Privatfonds GmbH Investment Advisor 0.4597 447173 142173 2022-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Biogaia Company profile

  Σχετικά με την Biogaia B

  Η Biogaia AB είναι μια εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης με έδρα τη Σουηδία που ασχολείται με την ανάπτυξη και την πώληση προβιοτικών προϊόντων. Η εταιρεία αναπτύσσει, εμπορεύεται και πωλεί προβιοτικά προϊόντα με τεκμηριωμένα οφέλη για την υγεία. Τα προϊόντα βασίζονται κυρίως σε διαφορετικά στελέχη του βακτηρίου γαλακτικού οξέος Limosilactobacillus reuteri. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας χωρίζονται σε τρεις τομείς: Τον τομέα Παιδιατρικής σταγόνες, ταμπλέτες για την υγεία του εντέρου, διάλυμα επανυδάτωσης από το στόμα (ORS) και καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται ως συστατικά σε προϊόντα αδειούχων, τον τομέα Υγείας Ενηλίκων (ταμπλέτες για την υγεία του εντέρου, παστίλιες για την υγεία του στόματος και καλλιέργειες ως συστατικό σε γαλακτοκομικά προϊόντα αδειούχων) και τον τομέα Άλλα (δικαιώματα σε σχέση με αναπτυξιακά έργα, έσοδα από λύσεις συσκευασίας στη θυγατρική CapAble κ.λπ.) Η εταιρεία δραστηριοποιείται παγκοσμίως.

  Industry: Biopharmaceuticals

  Kungsbroplan 3
  STOCKHOLM
  STOCKHOLM 112 27
  SE

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0111%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου