Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Bill.com Inc - BILL CFD

76.25
3.04%
0.46
Χαμηλό: 75.16
Υψηλό: 76.67
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.46
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 74
Άνοιγμα* 75.16
Μεταβολή 1 έτους* -68.81%
Εύρος ημέρας* 75.16 - 76.67
Εύρος 52 εβδ. 68.30-244.89
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.19M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 59.57M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 7.91B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 106.39M
Έσοδα 857.06M
EPS -3.32
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Daily
  • Weekly
  • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 30, 2023 76.25 1.02 1.36% 75.23 76.86 74.49
Mar 29, 2023 74.00 1.12 1.54% 72.88 74.71 71.43
Mar 28, 2023 71.79 1.96 2.81% 69.83 72.42 69.61
Mar 27, 2023 70.60 0.54 0.77% 70.06 71.77 69.06
Mar 24, 2023 69.16 -1.53 -2.16% 70.69 70.98 68.34
Mar 23, 2023 72.15 -1.34 -1.82% 73.49 76.52 70.47
Mar 22, 2023 73.48 -4.55 -5.83% 78.03 78.51 71.58
Mar 21, 2023 78.04 4.61 6.28% 73.43 78.36 73.43
Mar 20, 2023 73.01 1.29 1.80% 71.72 73.64 70.60
Mar 17, 2023 73.24 -2.55 -3.36% 75.79 76.33 72.53
Mar 16, 2023 76.25 -0.14 -0.18% 76.39 78.07 75.01
Mar 15, 2023 76.44 4.51 6.27% 71.93 76.58 71.93
Mar 14, 2023 74.20 -0.51 -0.68% 74.71 76.47 73.13
Mar 13, 2023 73.35 1.61 2.24% 71.74 75.89 67.74
Mar 10, 2023 67.96 -11.38 -14.34% 79.34 79.94 67.92
Mar 9, 2023 80.23 -1.35 -1.65% 81.58 84.33 79.86
Mar 8, 2023 82.83 -0.50 -0.60% 83.33 84.42 81.59
Mar 7, 2023 84.25 -3.66 -4.16% 87.91 89.61 83.61
Mar 6, 2023 88.59 -1.31 -1.46% 89.90 91.68 88.44
Mar 3, 2023 90.08 1.89 2.14% 88.19 90.78 87.66

Bill.com Inc Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 641.959 238.265 157.6 108.351 64.865
Έσοδα 641.959 238.265 157.6 108.351 64.865
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 190.634 61.806 39.144 29.918 19.372
Ακαθάριστο Εισόδημα 451.325 176.459 118.456 78.433 45.493
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 958.777 352.232 191.798 118.154 72.682
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 508.604 197.185 99.249 59.312 35.324
Έρευνα & Ανάπτυξη 219.818 90.235 53.405 28.924 17.986
Λειτουργικά Έσοδα -316.818 -113.967 -34.198 -9.803 -7.817
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.728 -25.166 3.863 2.382 0.631
Άλλο, Καθαρό -11.133 -0.204 -0.703 -0.049 0.001
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -330.679 -139.337 -31.038 -7.47 -7.185
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -326.361 -98.72 -31.091 -7.314 -7.195
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -326.361 -98.72 -31.091 -7.314 -7.195
Καθαρά Κέρδη -326.361 -98.72 -31.091 -7.314 -7.195
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -326.361 -98.72 -31.091 -7.314 -7.195
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -326.361 -98.72 -31.091 -7.314 -7.195
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -326.361 -98.72 -31.091 -7.314 -7.195
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 101.753 82.813 44.106 69.5544 69.5544
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -3.20738 -1.19208 -0.70492 -0.10516 -0.10344
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -3.20738 -1.19208 -0.70492 -0.10516 -0.10344
Depreciation / Amortization 39.721 3.006
Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021
Συνολικά έσοδα 200.221 166.911 156.478 118.349 78.273
Έσοδα 200.221 166.911 156.478 118.349 78.273
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 89.071 37.342 34.386 29.835 20.293
Ακαθάριστο Εισόδημα 111.15 129.569 122.092 88.514 57.98
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 283.576 250.094 232.553 192.554 148.992
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 118.86 142.038 135.73 111.976 99.022
Έρευνα & Ανάπτυξη 65.162 60.23 51.954 42.472 29.677
Λειτουργικά Έσοδα -83.355 -83.183 -76.075 -74.205 -70.719
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.601 -1.277 -1.724 -1.327 -11.234
Άλλο, Καθαρό -2.571 -3.139 -3.276 -2.148 -0.193
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -84.325 -87.599 -81.075 -77.68 -82.146
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -84.942 -86.72 -80.44 -74.259 -41.862
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -84.942 -86.72 -80.44 -74.259 -41.862
Καθαρά Κέρδη -84.942 -86.72 -80.44 -74.259 -41.862
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -84.942 -86.72 -80.44 -74.259 -41.862
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -84.942 -86.72 -80.44 -74.259 -41.862
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -84.942 -86.72 -80.44 -74.259 -41.862
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 104.444 103.83 102.91 101.156 86.914
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.81328 -0.83521 -0.78165 -0.73411 -0.48165
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.81328 -0.83521 -0.78165 -0.73411 -0.48165
Depreciation / Amortization 10.483 10.484 10.483 8.271
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3606.04 2379.45 1513.1 1018.71
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1164.93 697.617 162.275 92.268
Μετρητά & Ισοδύναμα 509.615 573.643 90.306 22.401
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 655.314 123.974 71.969 69.867
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 173.433 10.801 9.193 5.347
Accounts Receivable - Trade, Net 26.34 10.801 9.193 5.347
Prepaid Expenses 42.392 23.334 9.826 4.181
Other Current Assets, Total 2225.28 1647.7 1331.81 916.913
Total Assets 5969.17 2404.01 1526.3 1029.28
Property/Plant/Equipment, Total - Net 120.827 13.866 6.557 5.948
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 139.759 27.661 18.022 14.423
Accumulated Depreciation, Total -18.932 -13.795 -11.465 -8.475
Other Long Term Assets, Total 52.925 10.7 6.641 4.626
Total Current Liabilities 2325.66 1676.85 1349.42 930.578
Accounts Payable 11.904 3.478 5.063 1.532
Payable/Accrued 72.022 4.479 3.032 1.487
Accrued Expenses 20.287 15.836 7.345 4.445
Notes Payable/Short Term Debt 0 2.3 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 3.667
Other Current Liabilities, Total 2221.45 1650.75 1333.97 919.447
Total Liabilities 3439.58 1693.3 1352.65 940.04
Total Long Term Debt 989.381 0 0 5.833
Long Term Debt 989.381 0 5.833
Other Liabilities, Total 115.453 16.449 3.233 3.629
Total Equity 2529.59 710.719 173.65 89.243
Redeemable Preferred Stock 0 0 280.513 192.396
Preferred Stock - Non Redeemable, Net -4.206 -1.249
Common Stock 0.002 0.002 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 2777.16 857.044 14.672 8.614
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -247.467 -148.747 -117.656 -110.342
Other Equity, Total -0.1 2.42 0.326 -0.177
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5969.17 2404.01 1526.3 1029.28
Total Common Shares Outstanding 94.504 79.635 69.5544 69.5544
Goodwill, Net 1772.04
Intangibles, Net 417.341
Deferred Income Tax 9.09
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6182.55 6492.3 5533.21 3606.04 3701.8
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2782.78 2789.34 2834.99 1164.93 1736.24
Μετρητά & Ισοδύναμα 1639.37 1672.17 2013.43 509.615 1223.72
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1143.41 1117.17 821.554 655.314 512.52
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 275.37 248.347 194.153 173.433 17.449
Accounts Receivable - Trade, Net 37.859 34.933 19.815 26.34 17.449
Prepaid Expenses 52.522 57.854 54.932 42.392 12.884
Other Current Assets, Total 3071.88 3396.76 2449.14 2225.28 1935.22
Total Assets 9183.84 9510.96 8564.21 5969.17 3800.17
Property/Plant/Equipment, Total - Net 132.018 129.498 130.072 120.827 75.865
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 139.759 92.884
Accumulated Depreciation, Total -18.932 -17.019
Other Long Term Assets, Total 53.804 53.935 54.221 52.925 22.499
Total Current Liabilities 4391.78 4665.2 3697.26 2325.66 1969.83
Accounts Payable 9.433 11.77 13.142 11.904 4.32
Payable/Accrued 155.127 87.578 79.296 72.022 6.67
Accrued Expenses 18.478 21.146 18.176 20.287 19.156
Notes Payable/Short Term Debt 30.37 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 3043.54 3410.88 2453.85 2221.45 1939.69
Total Liabilities 5115.52 5417.63 4454.99 3439.58 2929.7
Total Long Term Debt 609.528 639.501 639.127 989.381 897.871
Long Term Debt 609.528 639.501 639.127 989.381 897.871
Deferred Income Tax 3.877 9.09 1.832
Other Liabilities, Total 114.209 112.929 114.734 115.453 60.169
Total Equity 4068.32 4093.33 4109.21 2529.59 870.461
Common Stock 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 4535.7 4468.34 4403.5 2777.16 1076.26
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -459.886 -373.166 -294.152 -247.467 -205.605
Other Equity, Total -7.499 -1.85 -0.139 -0.1 -0.191
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 9183.84 9510.96 8564.21 5969.17 3800.17
Total Common Shares Outstanding 104.183 103.461 102.439 94.504 83.09
Goodwill, Net 2363.11 2363.11 2354.81 1772.04
Intangibles, Net 452.351 472.12 491.888 417.341
Redeemable Preferred Stock 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1134.83 1133.82 1132.79
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -98.72 -31.091 -7.314 -7.195
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4.623 -4.43 -3.949 -8.356
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5.35 4.257 3.154 2.314
Deferred Taxes -40.617 0 -0.176 0
Μη Χρηματικά Στοιχεία 105.067 14.966 3.062 1.727
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.112 0.174 0.872 0.436
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 27.884 7.438 -2.675 -5.202
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1426.89 -249.487 -419.801 -335.421
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -21.206 -12.076 -4.299 -2.046
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1405.68 -237.411 -415.502 -333.375
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1639.58 863.126 491.655 326.282
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 563.291 314.793 414.293 263.671
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -50.787 546.033 86.862 56.498
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1127.08 2.3 -9.5 6.113
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 217.316 609.209 67.905 -17.495
Amortization 5.659
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -241.419 -154.699 -75.685 -98.72 -56.858
Cash From Operating Activities -7.619 -34.064 -21.134 4.623 -13.163
Cash From Operating Activities 8.22 5.023 2.388 5.35 3.449
Deferred Taxes -4.691 -3.822 -3.943 -40.617 -0.333
Non-Cash Items 175.71 109.782 47.309 105.067 51.592
Changes in Working Capital -1.648 -26.788 -7.875 27.884 -11.013
Cash From Investing Activities -1075.9 -969.311 -453.872 -1426.89 -563.192
Capital Expenditures -11.167 -7.49 -4.346 -21.206 -18.1
Other Investing Cash Flow Items, Total -1064.73 -961.821 -449.526 -1405.68 -545.092
Cash From Financing Activities 2739.86 3063.29 2104.11 1639.58 1356.04
Financing Cash Flow Items 834.591 1171.45 223.641 563.291 284.926
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1345.19 1331.77 1317.77 -50.787 -55.962
Issuance (Retirement) of Debt, Net 560.075 560.075 562.704 1127.08 1127.08
Net Change in Cash 1656.34 2059.84 1628.93 217.316 779.688
Amortization 56.209 36.44 16.672 5.659
Foreign Exchange Effects 0 -0.075 -0.172
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 10.9961 11698232 1371723 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.7531 9312007 266441 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 7.7923 8289855 616590 2022-12-31 LOW
Temasek Holdings Pte. Ltd. Sovereign Wealth Fund 5.2895 5627304 -837 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.0773 4337669 295893 2022-12-31 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 3.7481 3987416 -736062 2022-12-31 LOW
Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6936 2865549 -498586 2022-12-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6431 2811919 332554 2022-12-31 LOW
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC Investment Advisor 2.4968 2656209 -265112 2022-12-31 LOW
Lacerte (Rene A) Individual Investor 2.449 2605395 -7657 2023-03-01 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.7629 1875517 -29533 2022-12-31 LOW
WCM Investment Management Investment Advisor 1.6245 1728239 167757 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.6204 1723853 467447 2022-12-31 LOW
Alkeon Capital Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.5703 1670532 1019748 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.452 1544675 19378 2022-12-31 MED
Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 1.4491 1541617 354218 2022-12-31 LOW
Abdiel Capital Advisors, LP Hedge Fund 1.2102 1287480 -733482 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2101 1287394 78505 2022-12-31 LOW
Pelion Venture Partners Private Equity 1.1678 1242385 0 2022-12-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.1355 1207978 -145196 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
  • 1:1
Μόχλευση
1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Bill.com Company profile

Σχετικά με την Bill.com Inc

Η Bill.com Holdings Inc. παρέχει λογισμικό βασισμένο στο υπολογιστικό νέφος για back-office χρηματοοικονομικές λειτουργίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η πλατφόρμα χρηματοοικονομικού λογισμικού της εταιρείας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να επεξεργάζονται τιμολόγια, να βελτιώνουν τις εγκρίσεις, να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν πληρωμές, να συγχρονίζονται με το λογιστικό τους σύστημα και να διαχειρίζονται τα μετρητά τους. Μέσω της πλατφόρμας της οι πελάτες μπορούν να βλέπουν τις ταμειακές εισροές και εκροές τους, καθώς και τους λογαριασμούς που λήγουν. Η πλατφόρμα της επιτρέπει τη διαχείριση εγγράφων και τη σύλληψη λογαριασμών. Προσφέρει επίσης διάφορες υπηρεσίες πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών αυτοματοποιημένης εκκαθάρισης (ACH), των πληρωμών με κάρτα, των πληρωμών σε πραγματικό χρόνο (RTP), των επιταγών, των διασυνοριακών πληρωμών. Το προϊόν της προσφέρει λύσεις για πληρωτέους λογαριασμούς, εισπρακτέους λογαριασμούς και διεθνείς πληρωμές.

Industry: Software (NEC)

6220 America Center Dr.
Suite 100
SAN JOSE
CALIFORNIA 95002
US

Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,954.30 Price
-0.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

74.95 Price
+0.820% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,980.73 Price
+0.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0098%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Natural Gas

2.12 Price
-0.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4392%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.4173%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου