Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές BellRing Brands Inc - BRBR CFD

33.15
0.88%
0.30
Χαμηλό: 33.02
Υψηλό: 33.45
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.30
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 32.86
Άνοιγμα* 33.05
Μεταβολή 1 έτους* 39.33%
Εύρος ημέρας* 33.02 - 33.45
Εύρος 52 εβδ. 20.20-33.77
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.03M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 20.08M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.41B
Αναλογία P/E 37.45
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 133.57M
Έσοδα 1.43B
EPS 0.88
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.86
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 30, 2023 33.15 0.22 0.67% 32.93 33.51 32.74
Mar 29, 2023 32.86 -0.48 -1.44% 33.34 33.49 31.99
Mar 28, 2023 33.31 0.45 1.37% 32.86 33.64 31.74
Mar 27, 2023 33.03 0.34 1.04% 32.69 33.44 31.97
Mar 24, 2023 32.77 1.23 3.90% 31.54 32.92 31.31
Mar 23, 2023 31.80 0.69 2.22% 31.11 32.11 30.57
Mar 22, 2023 29.95 -0.43 -1.42% 30.38 30.80 28.91
Mar 21, 2023 30.45 0.21 0.69% 30.24 30.89 29.66
Mar 20, 2023 30.19 0.78 2.65% 29.41 30.37 28.87
Mar 17, 2023 29.53 -0.02 -0.07% 29.55 29.96 28.37
Mar 16, 2023 29.86 0.17 0.57% 29.69 30.43 29.56
Mar 15, 2023 30.07 0.08 0.27% 29.99 30.22 28.79
Mar 14, 2023 30.61 0.67 2.24% 29.94 31.01 29.44
Mar 13, 2023 29.57 0.75 2.60% 28.82 30.21 28.67
Mar 10, 2023 29.70 -0.25 -0.83% 29.95 30.19 29.50
Mar 9, 2023 30.15 -0.39 -1.28% 30.54 31.08 29.32
Mar 8, 2023 30.75 0.30 0.99% 30.45 30.87 30.15
Mar 7, 2023 30.69 0.03 0.10% 30.66 31.24 29.43
Mar 6, 2023 30.93 -0.14 -0.45% 31.07 31.41 29.83
Mar 3, 2023 31.38 0.24 0.77% 31.14 31.69 30.37

BellRing Brands Inc Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1371.5 1247.1 988.3 854.4 827.5
Έσοδα 1371.5 1247.1 988.3 854.4 827.5
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 949.7 860.9 650.3 542.6 549.8
Ακαθάριστο Εισόδημα 421.8 386.2 338 311.8 277.7
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1176.7 1080.7 824.3 691.9 707.7
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 175.2 167.1 151.8 127.1 135.1
Depreciation / Amortization 19.7 51.2 22.2 22.2 22.8
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 32.1 1.6 0 0
Other Operating Expenses, Total 0 -0.1 0 0
Λειτουργικά Έσοδα 194.8 166.4 164 162.5 119.8
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 145.6 123.2 109.3 162.5 119.8
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 116 114.4 100.1 123.1 86.7
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 82.3 27.6 23.5 123.1 86.7
Καθαρά Κέρδη 82.3 27.6 23.5 123.1 96.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 82.3 27.6 23.5 123.1 86.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 82.3 27.6 23.5 123.1 96.1
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 82.3 27.8 23.5 123.1 96.1
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 93.8 39.7 39.5 34.2857 34.2857
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.8774 0.70025 0.59494 3.59042 2.52875
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.15004 0.73768 0.59494 3.59042 2.52875
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 9.4
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -49.2 -43.2 -54.7
Δικαίωμα Μειοψηφίας -33.7 -86.8 -76.6
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0.2
Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021
Συνολικά έσοδα 379.2 370.6 315.2 306.5 340
Έσοδα 379.2 370.6 315.2 306.5 340
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 256.9 250.4 228.2 214.2 244
Ακαθάριστο Εισόδημα 122.3 120.2 87 92.3 96
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 318.1 303.1 299.6 255.9 286.9
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 54.9 46.9 38.6 34.8 38
Depreciation / Amortization 5 4.9 4.9 4.9 4.9
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.3 0.9 27.9 2 0
Other Operating Expenses, Total 0 0 0
Λειτουργικά Έσοδα 61.1 67.5 15.6 50.6 53.1
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -16.4 -15.9 -8.5 -8.4 -9.6
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 44.7 51.6 7.1 42.2 43.5
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 33.7 39.1 3.9 39.3 40.5
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 -2.6 -31.1 -30.8
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 33.7 39.1 1.3 8.2 9.7
Καθαρά Κέρδη 33.7 39.1 1.3 8.2 9.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 33.7 39.1 1.3 8.2 9.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 33.7 39.1 1.3 8.2 9.7
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 33.7 39.1 1.3 8.3 9.8
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 136.1 136.7 62.9 39.6 39.7
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.24761 0.28603 0.02067 0.2096 0.24685
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.25481 0.29102 0.26431 0.25663 0.24685
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0 0.1 0.1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 388.1 290.2 219.5 163.7 165.8
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 152.6 48.7 5.5 10.9 7.8
Μετρητά & Ισοδύναμα 152.6 48.7 5.5 10.9 7.8
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 103.9 83.1 68.4 87.2 63
Accounts Receivable - Trade, Net 103.9 83.1 68.4 87.2 63
Total Inventory 117.9 150.5 138.2 61.6 85.7
Prepaid Expenses 13.7 7.9 7.4 4 9.3
Total Assets 696.5 653.5 594.5 560.4 583.2
Property/Plant/Equipment, Total - Net 18.6 22.1 11.7 11.9 9.9
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 31.3 34.5 21.1 18.3 15.1
Accumulated Depreciation, Total -12.7 -12.4 -9.4 -6.4 -5.2
Goodwill, Net 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9
Intangibles, Net 223.1 274.3 296.5 318.7 341.5
Other Long Term Assets, Total 0.8 1 0.9 0.2 0.1
Total Current Liabilities 251.3 153.1 92.7 94.3 76.6
Accounts Payable 89 56.7 61.3 57.7 46.5
Accrued Expenses 25.2 19.2 20 26.3 17.2
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0.4 1 1.9
Other Current Liabilities, Total 20.8 13.4 11 9.3 11
Total Liabilities 3759.3 2836.1 108.1 108.7 98.8
Total Long Term Debt 481.2 622.6 0 0 0
Deferred Income Tax 7.6 9 14.1 13.6 22.2
Other Liabilities, Total 21.9 29.8 1.3 0.8 0
Total Equity -3062.8 -2182.6 486.4 451.7 484.4
Other Equity, Total -3.5 -4 486.4 451.7 484.4
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 696.5 653.5 594.5 560.4 583.2
Total Common Shares Outstanding 39.5104 39.4286 34.2857 34.2857 34.2857
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 116.3 63.8
Long Term Debt 481.2 622.6
Minority Interest 2997.3 2021.6
Common Stock 0.4 0.4
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -3059.7 -2179
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 359.5 297.6 388.1 371.9 307.9
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 69.5 30.4 152.6 89.4 33.2
Μετρητά & Ισοδύναμα 69.5 30.4 152.6 89.4 33.2
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 132.5 118.2 103.9 131.2 117.4
Accounts Receivable - Trade, Net 132.5 118.2 103.9 131.2 117.4
Total Inventory 144.7 130.2 117.9 141.7 148.2
Prepaid Expenses 12.8 18.8 13.7 9.6 9.1
Total Assets 657.7 600.6 696.5 685.4 639.3
Property/Plant/Equipment, Total - Net 8.9 9.1 18.6 18.7 19.4
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 22.2 22 21.6 21.6 21.3
Accumulated Depreciation, Total -13.3 -12.9 -12.7 -12.9 -12.4
Goodwill, Net 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9
Intangibles, Net 213.3 218.2 223.1 228 245.2
Other Long Term Assets, Total 10.1 9.8 0.8 0.9 0.9
Total Current Liabilities 130.6 145.7 251.3 264.4 199.2
Accounts Payable 85.5 72.5 91.9 109 91
Accrued Expenses 2.3 2.1 2.1
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 35 116.3 114.5 73.2
Other Current Liabilities, Total 45.1 38.2 40.8 38.8 32.9
Total Liabilities 1086.5 3428.4 3759.3 3840.4 3074.5
Total Long Term Debt 938.8 473.4 481.2 490.7 539.6
Long Term Debt 938.8 473.4 481.2 490.7 539.6
Deferred Income Tax 7.9 8.5 7.6 6.7 8.3
Minority Interest 0 2780.9 2997.3 3054.9 2301.4
Other Liabilities, Total 9.2 19.9 21.9 23.7 26
Total Equity -428.8 -2827.8 -3062.8 -3155 -2435.2
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 1.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -428.4 -2806.6 -3059.7 -3151.9 -2431.9
Other Equity, Total -2.2 -3.5 -3.5 -3.5 -3.7
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 657.7 600.6 696.5 685.4 639.3
Total Common Shares Outstanding 136.362 38.8879 39.5104 39.5104 39.5104
Treasury Stock - Common 0 -18.1
Additional Paid-In Capital 0.4
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 114.4 100.1 123.1 96.1 35.2
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 226.1 97.2 98.3 141.2 80.4
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 53.7 25.3 25.3 25.9 25.3
Deferred Taxes -1.5 -3.3 0.5 -8.6 -1.3
Μη Χρηματικά Στοιχεία 9.2 8.4 12.6 4.6 30.6
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 50.3 -33.3 -63.2 23.2 -9.4
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1.6 -2.1 -3.2 -5 2.1
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.6 -2.1 -3.2 -5 -3.9
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 0 6
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -120.9 -52.6 -100.2 -133 -84
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -27.1 -41.7 -100.2 -133 -84
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.3 0.7 -0.3 -0.1 0.4
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 103.9 43.2 -5.4 3.1 -1.1
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 524.4
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -93.8 -535.3
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 43.2 39.3 114.4 73.9 35.4
Cash From Operating Activities 17.6 -9.1 226.1 145.9 73.8
Cash From Operating Activities 10.6 5.3 53.7 48.3 30.6
Deferred Taxes 1.7 0.9 -1.5 -2.3 -0.7
Non-Cash Items 20 1 9.2 7 5.1
Changes in Working Capital -57.9 -55.6 50.3 19 3.4
Cash From Investing Activities -1.1 -0.6 -1.6 -0.8 -0.5
Capital Expenditures -1.1 -0.6 -1.6 -0.8 -0.5
Cash From Financing Activities -99.5 -112.5 -120.9 -105 -89.4
Financing Cash Flow Items 419.5 -4.3 -27.1 -20 -13.1
Issuance (Retirement) of Stock, Net -18.1 -18.1 0 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -500.9 -90.1 -93.8 -85 -76.3
Foreign Exchange Effects -0.1 0 0.3 0.6 0.6
Net Change in Cash -83.1 -122.2 103.9 40.7 -15.5
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Route One Investment Company, L.P. Hedge Fund 10.2242 13656803 0 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 10.2002 13624766 643677 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.1242 13523277 542058 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 4.5891 6129780 -397240 2022-12-31 MED
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 3.4412 4596533 -553592 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.2068 4283456 105789 2022-12-31 LOW
Wasatch Global Investors Inc Investment Advisor/Hedge Fund 2.8024 3743226 831812 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0506 2739059 17178 2022-12-31 LOW
Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9854 2651995 -24323 2022-12-31 LOW
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.943 2595397 316357 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.9376 2588107 226525 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7911 2392397 100591 2022-12-31 LOW
The London Company of Virginia, LLC Investment Advisor 1.7703 2364601 -32230 2022-12-31 LOW
Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 1.6053 2144220 -52918 2022-12-31 HIGH
Stephens Investment Management Group, LLC Investment Advisor 1.4783 1974625 185829 2022-12-31 LOW
Manulife Investment Management (North America) Limited Investment Advisor 1.4676 1960303 45657 2022-12-31 LOW
Diamond Hill Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.455 1943483 -301756 2022-12-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 1.4326 1913625 16204 2022-12-31 LOW
Iridian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.4311 1911559 81145 2022-12-31
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.1852 1583102 72480 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

BellRing Brands Company profile

Σχετικά με την BellRing Brands Inc

Η BellRing Brands, Inc., πρώην BellRing Distribution LLC, είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου καταναλωτικών προϊόντων. Η εταιρεία παρέχει έτοιμα προς κατανάλωση (RTD) πρωτεϊνικά ροφήματα, άλλα RTD ροφήματα, σκόνες, μπάρες διατροφής και συμπληρώματα διατροφής. Δραστηριοποιείται μέσω καταναλωτικών προϊόντων με βάση την πρωτεΐνη. Τα κύρια εμπορικά σήματα της Εταιρείας είναι η Premier Protein και η Dymatize. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Premier Protein αποτελείται από ροφήματα πρωτεΐνης RTD, δροσιστικά ροφήματα πρωτεΐνης, μπάρες διατροφής και σκόνες πρωτεΐνης. Το χαρτοφυλάκιο της μάρκας Dymatize περιλαμβάνει μια ποικιλία προϊόντων αθλητικής διατροφής, συμπεριλαμβανομένων κυρίως σκονών πρωτεΐνης καθώς και συμπληρωμάτων διατροφής. Τα προϊόντα της διανέμονται σε ένα ποικιλόμορφο δίκτυο καναλιών, συμπεριλαμβανομένων των κλαμπ, των τροφίμων, των φαρμάκων και των μαζικών πωλήσεων (FDM), του ηλεκτρονικού εμπορίου, των ειδικών προϊόντων και της ευκολίας.

Industry: Special Foods & Wellbeing Products

2503 S. Hanley Road
ST. LOUIS
MISSOURI 63144
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.11 Price
-0.800% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4392%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.4173%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,955.30 Price
-0.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,976.87 Price
-0.020% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0098%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

74.78 Price
+0.520% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου