Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Beam Global - BEEM CFD

  5.17
  2.08%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026346 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-5.01)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026346%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004124 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.78)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004124%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Beam Global ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 5.28
  Άνοιγμα* 5.28
  Μεταβολή 1 έτους* -73.95%
  Εύρος ημέρας* 5.15 - 5.42
  Εύρος 52 εβδ. 5.22-21.58
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 161.06K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.85M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 79.55M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 14.23M
  Έσοδα 55.22M
  EPS -1.73
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.42
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 27, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 5, 2023 5.28 -0.17 -3.12% 5.45 5.52 5.20
  Dec 4, 2023 5.46 -0.32 -5.54% 5.78 5.95 5.43
  Dec 1, 2023 5.69 -0.05 -0.87% 5.74 5.94 5.58
  Nov 30, 2023 5.71 -0.37 -6.09% 6.08 6.13 5.69
  Nov 29, 2023 6.00 -0.18 -2.91% 6.18 6.51 5.98
  Nov 28, 2023 6.12 0.32 5.52% 5.80 6.35 5.73
  Nov 27, 2023 5.80 0.11 1.93% 5.69 5.81 5.61
  Nov 24, 2023 5.79 0.21 3.76% 5.58 5.89 5.58
  Nov 22, 2023 5.57 -0.01 -0.18% 5.58 5.68 5.48
  Nov 21, 2023 5.57 -0.01 -0.18% 5.58 5.60 5.48
  Nov 20, 2023 5.55 -0.43 -7.19% 5.98 6.13 5.52
  Nov 17, 2023 5.94 -0.22 -3.57% 6.16 6.16 5.89
  Nov 16, 2023 6.14 -0.39 -5.97% 6.53 6.53 6.14
  Nov 15, 2023 6.57 -0.71 -9.75% 7.28 7.39 6.48
  Nov 14, 2023 7.28 1.10 17.80% 6.18 7.32 6.08
  Nov 13, 2023 6.01 0.11 1.86% 5.90 6.10 5.83
  Nov 10, 2023 5.98 0.12 2.05% 5.86 6.04 5.78
  Nov 9, 2023 5.93 -0.09 -1.50% 6.02 6.10 5.90
  Nov 8, 2023 6.02 -0.04 -0.66% 6.06 6.08 5.85
  Nov 7, 2023 6.06 0.18 3.06% 5.88 6.14 5.75

  Beam Global Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, March 27, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Beam Global Earnings Release
  Q4 2023 Beam Global Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 21.995 9.00175 6.21035 5.11155 6.1624
  Έσοδα 21.995 9.00175 6.21035 5.11155 6.1624
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 23.662 9.9734 6.92132 5.26532 6.3545
  Ακαθάριστο Εισόδημα -1.667 -0.97165 -0.71097 -0.15377 -0.1921
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 41.711 15.6011 11.418 8.38311 8.69195
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.2 1.32507 1.30431 0.40485 0.34907
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
  Other Operating Expenses, Total 17.849 4.3026 3.19235 2.71295 1.98837
  Λειτουργικά Έσοδα -19.716 -6.59932 -5.20763 -3.27156 -2.52955
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.035 0.0041 -0.00044 -0.65926 -1.08549
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -19.68 -6.59521 -5.20808 -3.93082 -3.59878
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -19.682 -6.59604 -5.21303 -3.93392 -3.59878
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -19.682 -6.59604 -5.21303 -3.93392 -3.59878
  Καθαρά Κέρδη -19.682 -6.59604 -5.21303 -3.93392 -3.59878
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -19.682 -6.59604 -5.21303 -3.93392 -3.59878
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -19.682 -6.59604 -5.21303 -3.93392 -3.59878
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -19.682 -6.59604 -5.21303 -3.93392 -3.59878
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9.909 8.88244 6.17028 4.46656 2.89128
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.98628 -0.74259 -0.84486 -0.88075 -1.2447
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.98628 -0.74259 -0.84486 -0.88075 -1.25033
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0.01626
  Άλλο, Καθαρό 0.001
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 17.819 13.02 7.896 6.611 3.718
  Έσοδα 17.819 13.02 7.896 6.611 3.718
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 17.318 13.015 8.593 6.95 4.044
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0.501 0.005 -0.697 -0.339 -0.326
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 21.36 16.861 15.709 13.418 6.534
  Other Operating Expenses, Total 4.042 3.846 7.116 6.468 2.49
  Λειτουργικά Έσοδα -3.541 -3.841 -7.813 -6.807 -2.816
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.023 0.011 0.002 0.018 0.013
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.518 -3.83 -7.811 -6.789 -2.802
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.53 -3.831 -7.812 -6.789 -2.803
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.53 -3.831 -7.812 -6.789 -2.803
  Καθαρά Κέρδη -3.53 -3.831 -7.812 -6.789 -2.803
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -3.53 -3.831 -7.812 -6.789 -2.803
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3.53 -3.831 -7.812 -6.789 -2.803
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3.53 -3.831 -7.812 -6.789 -2.803
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 10.99 10.214 10.155 10.088 10.075
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.3212 -0.37507 -0.76928 -0.67298 -0.27821
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.3212 -0.37507 -0.76928 -0.67298 -0.27821
  Άλλο, Καθαρό 0 0.001
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 19.935 27.5668 29.9034 6.60556 2.92176
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.681 21.9485 26.7028 3.84946 0.24402
  Μετρητά 1.681 21.9485 26.7028 3.84946 0.24402
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4.467 3.85424 1.79705 0.76617 1.2907
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4.429 3.82725 1.78647 0.76453 1.2907
  Συνολικό Απόθεμα 12.246 1.61086 1.09276 1.84388 1.13097
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.155 0.15321 0.11637 0.14605 0.25607
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 37.73 30.658 32.9028 7.287 3.48719
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3.186 2.68011 2.65354 0.41942 0.13324
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 9.947 0.35906 0.29379 0.20515 0.13163
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.062 0.052 0.052 0.05687 0.30057
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 13.172 2.95501 1.7704 1.46284 5.68134
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.865 1.56707 0.72792 0.48502 1.36826
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.348 1.25214 1.0047 0.66049 0.61436
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 1.74819
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.22372 1.11476
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 7.959 0.1358 0.03778 0.09361 0.83579
  Σύνολο Οφειλών 14.523 4.68018 3.75047 1.46284 5.96787
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0.28653
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.28653
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 23.207 25.9778 29.1523 5.82416 -2.48068
  Κοινή Μετοχή 0.01 0.00897 0.00848 0.00521 0.14533
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 100.498 83.5875 80.1664 51.6285 39.2496
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -77.301 -57.6186 -51.0226 -45.8096 -41.8757
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 37.73 30.658 32.9028 7.287 3.48719
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 10.1783 8.97171 8.48239 5.20817 2.90663
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 4.015 3.16333 3.11571 0.82883
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.829 -0.48322 -0.46217 -0.40941
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.386 0 0.19445
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.351 1.72517 1.98007
  Υπεραξία, Καθαρό 4.6
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 45.835 49.259 23.456 19.935 24.516
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14.758 23.682 0.99 1.681 4.68
  Μετρητά 14.758 23.682 0.99 1.681 4.68
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 14.892 10.422 6.898 4.467 6.103
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 14.892 10.422 6.882 4.429 6.063
  Συνολικό Απόθεμα 13.534 12.33 12.745 12.246 12.187
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.651 2.825 2.693 1.155 1.188
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 62.833 66.735 40.982 37.73 42.781
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3.067 3.314 3.191 3.186 3.388
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 9.269 9.5 9.673 9.947 10.215
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 11.466 12.141 17.931 13.172 11.689
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 7.206 7.17 7.08 2.865 3.831
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.723 4.137 3.204 2.348 1.625
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.499 0.797 7.647 7.959 6.233
  Σύνολο Οφειλών 12.603 13.381 19.13 14.523 13.238
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.171 0.181 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.966 1.059 1.199 1.351 1.549
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 50.23 53.354 21.852 23.207 29.543
  Κοινή Μετοχή 0.014 0.014 0.01 0.01 0.01
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 138.507 138.002 102.974 100.498 99.022
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -88.291 -84.662 -81.132 -77.301 -69.489
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 62.833 66.735 40.982 37.73 42.781
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 13.9374 13.9411 10.2384 10.1783 10.0956
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 4.299 4.428 4.147 4.015 4.089
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1.232 -1.114 -0.956 -0.829 -0.701
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.13 0.386 0.358
  Υπεραξία, Καθαρό 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.038 0.037
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.171 0.181
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -19.682 -6.59604 -5.21303 -3.93392 -3.59878
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -18.114 -6.40671 -4.13814 -4.82634 -0.71246
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.104 0.09278 0.04095 0.0405 0.06284
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 7.992 1.21934 1.16755 0.9337 1.19459
  Cash Taxes Paid 0.001 0.00083 0.00494 0.0031 0
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0.00009 0.05457 0.3641 0.16356
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -7.528 -1.12278 -0.13362 -1.86662 1.62889
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1.812 -0.58214 -0.3589 -0.10959 -0.03228
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.001 -0.58214 -0.3589 -0.10959 -0.08255
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.342 2.23456 27.3504 8.54136 0.58529
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.843 -0.63037 -1.56685 -1.17602 -0.24203
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.501 2.86493 28.9265 13.201 0.29
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -0.00929 -3.48362 0.53732
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -20.268 -4.75429 22.8533 3.60543 -0.15945
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.811 0 0.05027
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -3.831 -19.682 -11.87 -5.081 -2.278
  Cash From Operating Activities -0.619 -18.114 -15.724 -7.425 -1.907
  Cash From Operating Activities 0.332 1.104 0.774 0.472 0.187
  Non-Cash Items 0.515 7.992 4.323 0.206 0.207
  Cash Interest Paid 0 0
  Changes in Working Capital 2.365 -7.528 -8.951 -3.022 -0.023
  Cash From Investing Activities -0.33 -1.812 -1.645 -1.086 -0.954
  Capital Expenditures -0.33 -1.001 -0.834 -0.275 -0.143
  Cash From Financing Activities 0.258 -0.342 0.1 0.316 0.088
  Financing Cash Flow Items 0.158 -0.843 -0.218 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.1 0.501 0.318 0.316 0.088
  Issuance (Retirement) of Debt, Net
  Net Change in Cash -0.691 -20.268 -17.269 -8.195 -2.773
  Cash Taxes Paid 0.001 0
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -0.811 -0.811 -0.811 -0.811
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  All Cell Technologies, LLC Corporation 7.3919 1030115 -15000 2023-06-30 LOW
  Keshif Ventures, L.L.C. Corporation 4.7955 668278 0 2023-06-30
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2847 457746 -1498 2023-06-30 LOW
  AWM Investment Company, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0497 425000 425000 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 2.3074 321548 107211 2023-06-30 LOW
  HITE Hedge Asset Management LLC Hedge Fund 1.4352 200000 200000 2023-06-30 HIGH
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.164 162213 3368 2023-06-30 LOW
  Essex Investment Management Company, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.7268 101286 10037 2023-06-30 LOW
  Wheatley (Desmond C) Individual Investor 0.7243 100929 -620 2023-10-02 LOW
  Nicola Wealth Management Ltd. Investment Advisor 0.7176 100000 0 2023-06-30 LOW
  HRT Financial LP Investment Advisor 0.6508 90697 -10143 2023-06-30 HIGH
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6489 90422 7199 2023-06-30 LOW
  Millennium Management LLC Hedge Fund 0.5588 77879 59750 2023-06-30 HIGH
  DWS Investment Management Americas, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5029 70086 -100 2023-06-30 LOW
  Posawatz (Anthony L) Individual Investor 0.5017 69920 5025 2023-06-30 LOW
  Bard Associates Inc. Investment Advisor 0.4625 64455 -100 2023-06-30 LOW
  First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.4334 60391 -391 2023-06-30 MED
  Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.4074 56770 -31636 2023-06-30 MED
  Hudson Bay Capital Management LP Hedge Fund 0.3895 54277 9277 2023-06-30 HIGH
  Davidson (Peter Warner) Individual Investor 0.3811 53109 6675 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Beam Global Company profile

  Σχετικά με την Beam Global

  Η Beam Global είναι μια εταιρεία καθαρής τεχνολογίας. Η εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη, τη μηχανική και την κατασκευή προϊόντων ανανεώσιμης ενέργειας για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV), τις μεταφορές, την υπαίθρια διαφήμιση, την αποθήκευση ενέργειας, την ενεργειακή ασφάλεια και τα υπαίθρια μέσα ενημέρωσης. Τα προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν τον αυτόνομο ανανεώσιμο φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων (EV ARC), τα προϊόντα SolarTree, το προϊόν EV-Standard και το προϊόν φόρτισης drone UAV ARC. Ο EV ARC παράγει και αποθηκεύει όλη τη δική του ενέργεια και υποστηρίζει τα επίπεδα I, II και DC Fast Charging (απαιτεί 4 διασυνδεδεμένες μονάδες). Το σύστημα Solar Tree χρησιμοποιείται για τη φόρτιση ηλεκτρικών λεωφορείων, ηλεκτρικών βαρέων οχημάτων, ηλεκτρικού γεωργικού εξοπλισμού, δημόσιων μεταφορών και ηλεκτρικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο. Το προϊόν φόρτισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών UAV ARC είναι ένα προϊόν φόρτισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών που επεκτείνει την εμβέλεια, το οποίο σχηματίζει ένα δίκτυο που προορίζεται να παρέχει μια πηγή φόρτισης μπαταριών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που επεκτείνει την εμβέλεια.

  Industry: Photovoltaic Solar Systems & Equipment

  5660 Eastgate Dr
  SAN DIEGO
  CALIFORNIA 92121
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0013%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου