Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Bakkafrost - BAKKA CFD

678.6
1.8%
3.3
Χαμηλό: 665.1
Υψηλό: 678.6
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 15:20

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 3.3
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.019611 %
Charges from borrowed part ($-0.78)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.019611%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.002611 %
Charges from borrowed part ($-0.10)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.002611%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα NOK
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Norway
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

P/F Bakkafrost ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 666.6
Άνοιγμα* 665.1
Μεταβολή 1 έτους* 12.77%
Εύρος ημέρας* 665.1 - 678.6
Εύρος 52 εβδ. 414.60-687.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 74.97K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.35M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 39.51B
Αναλογία P/E 19.24
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 59.08M
Έσοδα 10.87B
EPS 34.71
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.20357
Beta 0.87
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 22, 2023 666.6 11.5 1.76% 655.1 668.1 649.1
Mar 21, 2023 652.1 20.0 3.16% 632.1 658.6 632.1
Mar 20, 2023 642.1 1.5 0.23% 640.6 649.1 621.7
Mar 17, 2023 656.6 -2.0 -0.30% 658.6 667.6 649.1
Mar 16, 2023 651.1 5.0 0.77% 646.1 661.6 642.6
Mar 15, 2023 646.6 -12.5 -1.90% 659.1 665.1 642.6
Mar 14, 2023 655.1 31.4 5.03% 623.7 656.6 623.7
Mar 13, 2023 629.2 -17.9 -2.77% 647.1 651.1 622.7
Mar 10, 2023 647.6 11.0 1.73% 636.6 657.6 625.2
Mar 9, 2023 676.1 7.5 1.12% 668.6 677.1 660.6
Mar 8, 2023 673.1 12.0 1.82% 661.1 676.6 660.6
Mar 7, 2023 666.6 2.5 0.38% 664.1 672.1 663.1
Mar 6, 2023 662.6 1.0 0.15% 661.6 671.1 654.6
Mar 3, 2023 664.6 5.5 0.83% 659.1 665.1 654.6
Mar 2, 2023 657.1 -1.0 -0.15% 658.1 663.3 653.6
Mar 1, 2023 664.6 -13.5 -1.99% 678.1 684.1 663.6
Feb 28, 2023 677.1 16.0 2.42% 661.1 681.6 659.1
Feb 27, 2023 663.6 16.0 2.47% 647.6 670.6 645.6
Feb 24, 2023 641.1 6.5 1.02% 634.6 646.6 631.7
Feb 23, 2023 629.7 -0.5 -0.08% 630.2 632.7 622.7

Bakkafrost Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 5553.85 4651.89 4511.11 3177.42 3770.05
Έσοδα 5553.85 4651.89 4511.11 3177.42 3770.05
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1870.56 1956.94 1384.34 874.949 1025.28
Ακαθάριστο Εισόδημα 3683.29 2694.95 3126.76 2302.47 2744.77
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4409.16 3960.77 3491.89 1993.19 3120.95
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 869.912 661.931 611.889 449.623 519.948
Depreciation / Amortization 530.416 455.176 309.237 198.898 183.59
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -30.112 -5.546 -13.812 -9.369 -17.302
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -434.83 -117.646 221.445 -195.819 693.54
Other Operating Expenses, Total 1603.22 1009.91 978.787 674.907 715.892
Λειτουργικά Έσοδα 1144.69 691.123 1019.22 1184.23 649.104
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3.095 -48.014 -24.788 -11.058 -22.192
Άλλο, Καθαρό -10.118 -17.125 -12.513 -1.109 -3.028
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1137.66 625.984 981.916 1172.07 623.884
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 964.036 462.845 801.885 960.292 511.402
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.017 0 8.382 0 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 964.053 462.845 810.267 960.292 511.402
Καθαρά Κέρδη 964.053 462.845 810.267 960.292 511.402
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 964.053 462.845 810.267 960.292 511.402
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 964.053 462.845 810.267 960.292 511.402
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 964.053 462.845 810.267 960.292 511.402
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 59.0752 59.0901 51.6244 48.6969 48.6607
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 16.3191 7.83287 15.6954 19.7198 10.5095
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 5.14 3.65 0 8.24134 10.489
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 10.0818 6.36078 19.1985 16.4399 22.1925
Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 1488.32 1272.36 1617.53 1175.64 1139.3
Έσοδα 1488.32 1272.36 1617.53 1175.64 1139.3
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 628.854 466.499 479.231 295.977 505.847
Ακαθάριστο Εισόδημα 859.462 805.863 1138.3 879.66 633.45
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1540.19 1110.79 1071.63 686.56 1070.07
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 247.793 208.252 225.934 187.933 166.672
Depreciation / Amortization 150.531 122.967 126.281 130.655 126.825
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -17.751 -7.963 -3.081 -1.317 -5.546
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 139.953 -113.713 -176.486 -284.622 22.365
Other Operating Expenses, Total 390.808 434.744 419.751 357.934 253.904
Λειτουργικά Έσοδα -51.872 161.576 545.904 489.077 69.23
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.972 -0.159 -10.661 11.416 -23.842
Άλλο, Καθαρό 5.191 -3.319 -5.438 -7.025 -4.836
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -43.709 158.098 529.805 493.468 40.552
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.125 131.302 428.127 407.732 -37.677
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.017 0 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.108 131.302 428.127 407.732 -37.677
Καθαρά Κέρδη -3.108 131.302 428.127 407.732 -37.677
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -3.108 131.302 428.127 407.732 -37.677
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3.108 131.302 428.127 407.732 -37.677
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3.108 131.302 428.127 407.732 -37.677
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 59.1149 59.0619 59.0573 59.054 59.0152
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.05258 2.22312 7.24935 6.90439 -0.63843
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 5.14 0 0 0 3.65
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.48628 0.62413 4.83448 2.92208 -0.3921
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4568.98 3983.64 4431.3 2406.49 2131.71
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 509.157 466.939 1309.55 316.894 309.551
Μετρητά & Ισοδύναμα 509.157 466.939 1309.55 316.894 309.551
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 902.231 623.649 671.513 292.284 415.327
Accounts Receivable - Trade, Net 620.324 490.075 625.993 269.348 262.493
Total Inventory 3157.6 2893.06 2450.24 1797.31 1402.51
Prepaid Expenses 0 4.322
Total Assets 14628.2 13208.3 13101.4 5802.52 5155.52
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5190.88 4573.79 4113.32 2884.32 2570.43
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 7525.04 6510.87 5555.25 4072.96 3589.98
Accumulated Depreciation, Total -2334.16 -1937.08 -1441.92 -1188.63 -1019.55
Goodwill, Net 667.168 664.837 567.129 17.607 4.537
Intangibles, Net 3828.56 3828.56 3828.56 372.138 372.138
Long Term Investments 149.225 122.459 119.084 112.766 76.702
Note Receivable - Long Term 8.102 8.101 4.422 9.2 0
Total Current Liabilities 806.661 770.21 924.952 379.011 926.943
Accounts Payable 510.357 563.857 584.435 204.5 189.548
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 87.668 131.336 107.808 0 378.3
Other Current Liabilities, Total 208.636 75.017 232.709 174.511 359.095
Total Liabilities 5280.76 4478.84 4772.15 1725.49 1529.09
Total Long Term Debt 2880.72 2484.93 2553.82 812.053 146.696
Long Term Debt 2634.97 2219.69 2328.23 812.053 146.696
Deferred Income Tax 1590.03 1222.22 1123.8 534.43 455.448
Other Liabilities, Total 3.207 1.48 1.966 0
Total Equity 9347.41 8729.49 8329.25 4077.03 3626.43
Common Stock 59.143 59.143 59.143 48.858 48.858
Additional Paid-In Capital 4027.38 4027.38 4027.38 306.537 306.537
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 4336.6 4299.67 3693.24 2945.4 2687.31
Treasury Stock - Common -26.767 -37.672 -0.068 -15.525 -18.159
Unrealized Gain (Loss) 604.707 145.387 162.203 382.72 186.951
Other Equity, Total 346.354 235.587 387.36 409.041 414.929
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 14628.2 13208.3 13101.4 5802.52 5155.52
Total Common Shares Outstanding 59.0752 59.0441 59.1421 48.7066 48.6717
Other Long Term Assets, Total 215.248 26.934 37.593
Capital Lease Obligations 245.753 265.235 225.585
Minority Interest 0.133 0 167.62
Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021 Dec 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4568.98 4571.74 4561.9 4196.52 3983.64
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 509.157 373.318 552.981 373.706 466.939
Μετρητά & Ισοδύναμα 509.157 373.318 552.981 373.706 466.939
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 902.231 798.489 703.457 609.708 623.649
Accounts Receivable - Trade, Net 620.324 645.983 618.859 548.537 490.075
Total Inventory 3157.6 3393.52 3298.65 3213.11 2893.06
Total Assets 14628.2 14258.6 14053.3 13564.3 13208.3
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5190.88 5051.1 4864.08 4743.28 4220.6
Intangibles, Net 4495.73 4495.23 4494.96 4493.08 4493.4
Long Term Investments 149.225 132.313 124.225 123.204 87.424
Note Receivable - Long Term 8.102 8.204 8.101 8.202 8.101
Other Long Term Assets, Total 215.248 0 0 0 415.161
Total Current Liabilities 806.661 718.798 584.369 548.015 770.21
Accounts Payable 714.391 622.317 484.449 400.095 629.164
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 87.668 93.487 97.669 143.271 131.336
Other Current Liabilities, Total 4.602 2.994 2.251 4.649 9.71
Total Liabilities 5280.76 4734.94 4657.22 4384.3 4478.84
Total Long Term Debt 2880.72 2606.67 2705.09 2548.04 2484.93
Long Term Debt 2634.97 2359.59 2456.06 2312.49 2219.69
Capital Lease Obligations 245.753 247.076 249.024 235.552 265.235
Deferred Income Tax 1590.03 1409.47 1367.76 1288.24 1222.22
Minority Interest 0.133 0
Other Liabilities, Total 3.207 0 0 0 1.48
Total Equity 9347.41 9523.64 9396.05 9179.99 8729.49
Common Stock 59.143 59.143 59.143 59.143 59.143
Additional Paid-In Capital 4027.38 4027.38 4027.38 4027.38 4027.38
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 4336.6 4695.98 4676.92 4397.52 4299.67
Treasury Stock - Common -26.767 -27.804 -28.712 -33.928 -37.672
Unrealized Gain (Loss) 604.707 720.208 606.495 454.461 145.387
Other Equity, Total 346.354 48.743 54.83 275.426 235.587
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 14628.2 14258.6 14053.3 13564.3 13208.3
Total Common Shares Outstanding 59.0752 59.0441 59.0441 59.0441 59.0441
Other Current Assets, Total 6.412 6.805
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1144.69 691.123 1019.22 1184.23 649.104
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1124.55 473.97 1036.41 912.937 1458.16
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 530.434 446.501 313.844 177.898 183.59
Μη Χρηματικά Στοιχεία -419.82 -188.951 141.199 -194.129 620.061
Cash Taxes Paid 54.327 189.132 152 201.678 140.337
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -130.745 -474.703 -437.853 -255.065 5.407
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1112.24 -816.128 -4601.25 -530.746 -635.542
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1115.68 -836.383 -4610.15 -538.064 -638.496
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 3.441 20.255 8.899 7.318 2.954
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 29.903 -500.449 4557.49 -374.848 -748.065
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -52.885 -219.663 -15.809 -13.587 -29.396
Total Cash Dividends Paid -215.872 0 -401.513 -510.678 -422.795
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 10.957 -38.766 3799.49 2.634 2.883
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 287.703 -242.02 1175.33 146.783 -298.757
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 42.218 -842.607 992.652 7.343 74.555
Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line 1144.69 1196.56 1034.98 489.077 691.123
Cash From Operating Activities 1124.55 935.958 668.934 137.354 473.97
Cash From Operating Activities 530.434 379.903 256.936 130.655 446.501
Non-Cash Items -419.82 -557.827 -443.408 -253.901 -188.951
Cash Taxes Paid 54.327 189.132
Changes in Working Capital -130.745 -82.675 -179.575 -228.477 -474.703
Cash From Investing Activities -1112.24 -822.866 -512.656 -267.733 -816.128
Capital Expenditures -1115.68 -824.698 -514.716 -267.632 -817.971
Other Investing Cash Flow Items, Total 3.441 1.832 2.06 -0.101 1.843
Cash From Financing Activities 29.903 -206.713 -70.236 37.146 -500.449
Financing Cash Flow Items -52.885 -38.647 -28.617 -14.51 -219.663
Total Cash Dividends Paid -215.872 -215.872 -215.872 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 10.957 9.867 8.96 1.17 -38.766
Issuance (Retirement) of Debt, Net 287.703 37.939 165.293 50.486 -242.02
Net Change in Cash 42.218 -93.621 86.042 -93.233 -842.607
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Folketrygdfondet Pension Fund 8.762 5182092 -285417 2022-08-19 LOW
Jacobsen (Regin) Individual Investor 7.7967 4611217 -6447 2022-08-19 LOW
Jacobsen (Oddvør) Individual Investor 7.7684 4594437 0 2022-08-19 LOW
NN Investment Partners C.R., a. s. Investment Advisor 6.8227 4035137 3354775 2022-04-28 MED
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 4.5265 2677114 -463318 2023-02-21 LOW
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 4.118 2435483 -50065 2023-02-28 LOW
Goldman Sachs Advisors B.V. Investment Advisor 2.7001 1596932 -621072 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4179 1430018 6642 2023-02-28 LOW
Nordea Funds Oy Investment Advisor 2.2825 1349928 -59794 2023-01-31 LOW
DNB Asset Management AS Investment Advisor/Hedge Fund 2.1115 1248817 31548 2023-01-31 LOW
Comgest S.A. Investment Advisor 2.0021 1184104 1153 2022-11-30 LOW
Storebrand Kapitalforvaltning AS Investment Advisor 1.7051 1008441 8337 2023-01-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.6808 994058 0 2023-01-31 LOW
First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5484 915795 1137 2023-01-31 LOW
KLP Forsikring Pension Fund 1.3961 825722 42428 2023-02-28 LOW
Mawer Investment Management Ltd. Investment Advisor 1.3584 803406 0 2022-11-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.3112 775500 0 2023-01-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.0562 624660 2207 2023-02-28 LOW
Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.9759 577155 0 2023-01-31 LOW
Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9535 563950 154830 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Bakkafrost Company profile

Σχετικά με την Bakkafrost

Η P/F Bakkafrost είναι μια εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας με έδρα τις Νήσους Φερόε. Ο κύριος επιχειρηματικός της τομέας είναι η υδατοκαλλιέργεια και αποτελείται από τρεις τομείς: Παραγωγή και πώληση ιχθυαλεύρων, λαδιού και ζωοτροφών. Δραστηριοποιείται σε όλα τα στάδια παραγωγής της θαλάσσιας εκτροφής, από τον ιχθύα σολομού έως τα αλιευμένα ψάρια. Ο σολομός πωλείται εν μέρει για προϊόντα σολομού και εξάγεται σε ξένες εταιρείες επεξεργασίας θαλασσινών. Επιπλέον, λειτουργεί εγκαταστάσεις επεξεργασίας VAP, στις οποίες ο νωπός σολομός χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή σολομού προστιθέμενης αξίας. Μέσω της θυγατρικής της, Havsbrun, παράγει ιχθυέλαιο, ιχθυάλευρα, ιχθυοτροφές και σπέρματα. Η εταιρεία διαθέτει άδειες σε 19 περιοχές εκτροφής, που βρίσκονται σε 18 διαφορετικά φιόρδ. Η Εταιρεία πωλεί τα προϊόντα της κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Απρίλιο του 2014, η Bakkafrost BF, μέσω της θυγατρικής Havsbrun, αγόρασε επιπλέον 41,15% της Hanstholm Fiskemelsfabrik και πλέον κατέχει το 81,01% των μετοχών.

Industry: Aquaculture

Bakkavegur 9
Glyvrar
625
FO

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

69.56 Price
-0.560% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0169%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0050%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,991.95 Price
+1.130% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0176%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0094%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.45 Price
+4.740% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00493

US100

12,720.60 Price
+1.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.9

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου