Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Backblaze, Inc. - BLZE CFD

4.93
4.09%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.09
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 5.14
Άνοιγμα* 4.88
Μεταβολή 1 έτους* -1.01%
Εύρος ημέρας* 4.88 - 5.02
Εύρος 52 εβδ. 3.82-11.53
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 74.18K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.28M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 163.96M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 50.59M
Έσοδα 80.93M
EPS -1.47
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 4.93 -0.05 -1.00% 4.98 5.02 4.88
Jun 28, 2022 5.14 -0.05 -0.96% 5.19 5.27 4.90
Jun 27, 2022 5.19 -0.26 -4.77% 5.45 5.48 5.18
Jun 24, 2022 5.44 0.24 4.62% 5.20 5.56 5.20
Jun 23, 2022 5.14 0.05 0.98% 5.09 5.23 4.94
Jun 22, 2022 5.11 0.03 0.59% 5.08 5.30 4.98
Jun 21, 2022 5.11 -0.05 -0.97% 5.16 5.48 5.06
Jun 17, 2022 4.95 0.01 0.20% 4.94 5.20 4.88
Jun 16, 2022 4.96 -0.13 -2.55% 5.09 5.11 4.78
Jun 15, 2022 5.26 0.09 1.74% 5.17 5.40 5.00
Jun 14, 2022 5.12 0.09 1.79% 5.03 5.18 4.99
Jun 13, 2022 5.12 -0.12 -2.29% 5.24 5.29 5.07
Jun 10, 2022 5.51 -0.17 -2.99% 5.68 5.68 5.26
Jun 9, 2022 5.83 -0.15 -2.51% 5.98 5.98 5.76
Jun 8, 2022 6.10 0.12 2.01% 5.98 6.28 5.88
Jun 7, 2022 6.11 0.31 5.34% 5.80 6.21 5.58
Jun 6, 2022 5.76 -0.49 -7.84% 6.25 6.25 5.61
Jun 3, 2022 6.12 -0.11 -1.77% 6.23 6.71 6.08
Jun 2, 2022 6.25 0.25 4.17% 6.00 6.35 5.99
Jun 1, 2022 6.00 -0.14 -2.28% 6.14 6.50 5.99

Backblaze, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 67.479 53.784 40.748
Έσοδα 67.479 53.784 40.748
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 33.138 25.801 20.127
Ακαθάριστο Εισόδημα 34.341 27.983 20.621
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 83.974 57.516 39.799
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 32.599 18.646 11.236
Έρευνα & Ανάπτυξη 20.536 13.069 8.436
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2.299 0 0
Λειτουργικά Έσοδα -16.495 -3.732 0.949
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.677 -2.886 -1.929
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -21.608 -6.618 -0.98
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -21.704 -6.623 -0.996
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -21.704 -6.623 -0.996
Καθαρά Κέρδη -21.704 -6.623 -0.996
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -21.704 -6.623 -0.996
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -21.704 -6.623 -0.996
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -21.704 -6.623 -0.996
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 30.3848 29.2733 29.2733
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.7143 -0.22625 -0.03402
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.76348 -0.22625 -0.03402
Άλλο, Καθαρό -1.436
Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021
Συνολικά έσοδα 22.051 20.688 19.49 18.697 17.32
Έσοδα 22.051 20.688 19.49 18.697 17.32
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10.836 9.556 9.681 8.863 8.519
Ακαθάριστο Εισόδημα 11.215 11.132 9.809 9.834 8.801
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 34.111 31.507 31.179 26.274 21.986
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 15.123 13.551 13.557 11.189 8.129
Έρευνα & Ανάπτυξη 8.152 8.4 7.941 6.222 5.338
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0
Λειτουργικά Έσοδα -12.06 -10.819 -11.689 -7.577 -4.666
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.74 -0.793 -0.873 -0.991 -0.968
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -12.8 -11.612 -12.562 -9.645 -5.993
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -12.8 -11.575 -12.53 -9.605 -5.993
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -12.8 -11.575 -12.53 -9.605 -5.993
Καθαρά Κέρδη -12.8 -11.575 -12.53 -9.605 -5.993
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -12.8 -11.575 -12.53 -9.605 -5.993
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -12.8 -11.575 -12.53 -9.605 -5.993
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -12.8 -11.575 -12.53 -9.605 -5.993
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 31.9944 31.1829 30.5419 33.7195 29.2733
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.40007 -0.3712 -0.41026 -0.28485 -0.20473
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.40007 -0.3712 -0.41026 -0.28485 -0.20473
Άλλο, Καθαρό 0 -1.077 -0.359
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 111.082 9.232 9.082
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 104.843 6.076 6.978
Μετρητά & Ισοδύναμα 104.843 6.076 6.978
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.818 1.318 1.107
Accounts Receivable - Trade, Net 0.309 0.209 0.081
Prepaid Expenses 3.133 0.919 0.969
Other Current Assets, Total 1.288 0.919 0.028
Total Assets 163.581 54.469 38.626
Property/Plant/Equipment, Total - Net 43.068 38.746 24.831
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 86.147 71.169 48.172
Accumulated Depreciation, Total -43.079 -32.423 -23.341
Intangibles, Net 7.637 5.682 3.878
Other Long Term Assets, Total 1.794 0.809 0.835
Total Current Liabilities 45.062 36.374 28.244
Accounts Payable 2.075 1.71 1.553
Accrued Expenses 7.029 4.715 2.629
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 13.645 11.948 8.23
Other Current Liabilities, Total 22.313 18.001 15.832
Total Liabilities 68.095 58.525 38.436
Total Long Term Debt 19.603 19.53 8.529
Long Term Debt 0 1.644 0
Capital Lease Obligations 19.603 17.886 8.529
Other Liabilities, Total 3.43 2.621 1.663
Total Equity 95.486 -4.056 0.19
Redeemable Preferred Stock 0 2.784 2.784
Common Stock 0.003 0.005 0.005
Additional Paid-In Capital 131.826 7.794 5.684
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -36.343 -14.639 -8.283
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 163.581 54.469 38.626
Total Common Shares Outstanding 30.3848 29.2733 29.2733
Total Preferred Shares Outstanding 0 3.3592 3.3592
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 105.287 111.082 8.803 4.817
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 99.133 104.843 4.684 1.306
Μετρητά & Ισοδύναμα 19.29 104.843 4.684 1.306
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.872 1.818 1.733 1.538
Accounts Receivable - Trade, Net 0.241 0.309 0.115 0.108
Prepaid Expenses 3.4 3.133 1.18 1.194
Other Current Assets, Total 0.882 1.288 1.206 0.779
Total Assets 164.204 163.581 60.397 51.952
Property/Plant/Equipment, Total - Net 48.355 43.068 40.395 37.151
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 95.786 86.147 79.497 73.05
Accumulated Depreciation, Total -47.431 -43.079 -39.102 -35.899
Intangibles, Net 8.689 7.637 7.719 6.917
Other Long Term Assets, Total 1.873 1.794 3.48 3.067
Total Current Liabilities 51.254 45.062 40.86 40.64
Accounts Payable 2.528 2.075 1.403 1.966
Accrued Expenses 10.261 7.029 6.006 5.346
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 3.5
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 15.107 13.645 11.966 11.089
Other Current Liabilities, Total 23.358 22.313 21.485 18.739
Total Liabilities 76.636 68.095 72.522 59.689
Total Long Term Debt 18.984 19.603 27.597 16.482
Long Term Debt 0 10.359 0
Capital Lease Obligations 18.984 19.603 17.238 16.482
Other Liabilities, Total 6.398 3.43 4.065 2.567
Total Equity 87.568 95.486 -12.125 -7.737
Redeemable Preferred Stock 0 2.784 2.784
Common Stock 0.003 0.003 0.005 0.005
Additional Paid-In Capital 136.438 131.826 11.824 10.219
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -48.873 -36.343 -26.738 -20.745
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 164.204 163.581 60.397 51.952
Total Common Shares Outstanding 30.8145 30.3848 29.2733 29.2733
Total Preferred Shares Outstanding 0 3.3592 3.3592
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 79.843
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -21.704 -6.623 -0.996
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.52 12.819 13.203
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 16.322 12.951 9.318
Μη Χρηματικά Στοιχεία 5.675 2.585 1.203
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 3.227 3.906 3.678
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -11.19 -4.973 -3.232
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -11.207 -4.975 -3.578
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.017 0.002 0.346
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 106.606 -8.748 -7.733
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2.977 -0.176 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 107.428 0.019 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 2.155 -8.591 -7.733
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 98.936 -0.902 2.238
Cash Taxes Paid 0.014
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 3.526
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -12.53 -21.704 -12.099 -6.106
Cash From Operating Activities -0.9 3.52 5.964 2.583
Cash From Operating Activities 4.863 16.322 12.041 7.982
Non-Cash Items 4.316 5.675 2.233 0.219
Changes in Working Capital 2.451 3.227 3.789 0.488
Cash From Investing Activities -81.477 -11.19 -9.889 -6.406
Capital Expenditures -1.696 -11.207 -9.906 -6.421
Other Investing Cash Flow Items, Total -79.781 0.017 0.017 0.015
Cash From Financing Activities -3.176 106.606 2.533 -0.947
Financing Cash Flow Items -0.658 -2.977 -1.807 -1.78
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.887 107.428 0.148 0.148
Issuance (Retirement) of Debt, Net -3.405 2.155 4.192 0.685
Net Change in Cash -85.553 98.936 -1.392 -4.77
Cash Taxes Paid 0.026
Cash Interest Paid 0.948
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Ng (Kwok Hang) Individual Investor 7.2176 1169128 971128 2023-02-23 HIGH
Jones (Charles J.) Individual Investor 7.1859 1164000 966000 2023-02-24 HIGH
Wilson (Brian K) Individual Investor 7.1859 1164000 966000 2023-02-24 HIGH
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. Investment Advisor 7.103 1150568 0 2022-12-31 LOW
Nufire (Timothy M) Individual Investor 6.9513 1126000 -34000 2023-03-23 HIGH
AWM Investment Company, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.7399 1091753 451851 2022-12-31 LOW
Whetstone Capital Advisors, LLC Investment Advisor 4.437 718716 -111164 2022-12-31 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2493 526333 6640 2022-12-31 LOW
Gilder Gagnon Howe & Co. LLC Hedge Fund 2.393 387631 81698 2022-12-31 LOW
Budman (Gleb) Individual Investor 0.7972 129128 -34000 2023-03-23 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.6538 105898 -909 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6421 104008 6585 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.5167 83700 -9500 2022-12-31 HIGH
Perkins Capital Management, Inc. Investment Advisor 0.5007 81110 7500 2022-12-31
GSA Capital Partners LLP Hedge Fund 0.2937 47573 31728 2022-12-31 HIGH
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2227 36080 0 2022-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.2009 32538 -73075 2022-12-31 HIGH
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.1983 32118 32118 2022-12-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1944 31494 7000 2022-12-31 LOW
Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.1698 27500 0 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Backblaze, Inc. Company profile

Σχετικά με την Backblaze, Inc.

Η Backblaze, Inc. ασχολείται με την προσφορά πλατφόρμας cloud αποθήκευσης. Η εταιρεία παρέχει σε επιχειρήσεις και καταναλωτές υπηρεσίες cloud για την αποθήκευση, τη χρήση και την προστασία των δεδομένων τους. Παρέχει αυτές τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους μέσω μιας ειδικά κατασκευασμένης υποδομής λογισμικού σε κλίμακα Web, η οποία βασίζεται σε βασικό υλικό. Επιτρέπει στους πελάτες να επικεντρωθούν στις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητές τους. Δημιουργεί μια κοινότητα εκατομμυρίων αναγνωστών και υποστηρικτών της μάρκας. Οι συστάσεις από την κοινότητα των υποστηρικτών του εμπορικού σήματος, σε συνδυασμό με το αυτοεξυπηρετούμενο μοντέλο απόκτησης πελατών και ένα οικοσύστημα χιλιάδων συνεργατών, της επέτρεψαν να προσελκύσει πελάτες. Αυτοί οι πελάτες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Backblaze Storage Cloud σε όλες τις χώρες για να αναπτύξουν και να προστατεύσουν τα επιχειρηματικά τους δεδομένα στα περίπου δύο exabytes, ή δύο τρισεκατομμύρια megabytes, αποθηκευτικού χώρου δεδομένων υπό διαχείριση. Οι υπηρεσίες cloud που προσφέρει στο Storage Cloud της περιλαμβάνουν το Backblaze B2 Cloud Storage και το Backblaze Computer Backup.

Industry: IT Services & Consulting (NEC)

500 Ben Franklin Ct
SAN MATEO
CALIFORNIA 94401
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,616.00 Price
+0.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Natural Gas

2.20 Price
+3.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4092%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.3873%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου